Język angielski /

Strona bierna + have sth done

Strona bierna + have sth done

 strona bierna.
Stronę bierną tworzymy praea ałożenie czasownika być w odpowiednim caasie i Ill formy
cansownika ornaczającego czynnodd
Pres

Komentarze (4)

Udostępnij

Zapisz

115

Strona bierna + have sth done

user profile picture

Zuzanna Śmiglewska

29 Followers
 

Język angielski

 

8/1/2

Notatka

notatki z angielskiego na temat strony biernej oraz konstrukcji have sth done

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

strona bierna. Stronę bierną tworzymy praea ałożenie czasownika być w odpowiednim caasie i Ill formy cansownika ornaczającego czynnodd Present Simple: is (Past simples was Present continuous is were am are Present Perfect am + being V3 are + V3 + V3 (Past continuous was + being V3 were have been vz has Past Perfect had been + V₂ She washes the car every week → The car is washed by her every week. He is repairing the bike now → The bike is being repaired by him now. People talked about this new movie → This movie was talked about. She was rewritting her essay Her essay was being rewritten. My brother has ordered a new bike online → A new bike has been ordered online by my brother. They had switched off all computers before leaving the office All computers had been switched off by them before... mmodar ner modal + be Vz You should tidy your room → your room should be tidied. He can carry this bag → This bag can be carried by him. I must do my homework → My homework must be alone. SPAZESZŁOŚŠĄSI ŠÍ SPEKULACzes modal + have been V₂ He must have stolen this money →This money have been stolen by him. have to /need to has to /needs to spytan * +be V3 I have to repaint this room → This room has to be repainted. He has to plant these flowers soon...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

These flowers have to be planted soon. I need to wash my dog → My dog needs to be washed. My sister needs to rewrite her essays → Her essays need to be rewritten by her. Our neighbours have to repair their roof → Their roof has to be repaired by our neighbours. wykonawca wykonawca (NY This man was attacked by a stranger The cake was cut into pieces by my mum with a knife naraedaie nia w szponic biernej Wszystkie pytania układamy pracą inwersję, cayli praedstawienie pierwszego elementu czasownika praed podmiot. The pyramids were built by Egiptions were the pyramids built by Egiptions? By who were the pyramids built? who were the pyramids buit by ? with a huge knife 2 naragdaie give /lend /show /send He gave me a bunch of flowers. 1) I was given a bunch of flowers 2) A bunch of flowers was given to me. He showed his brother his new book. 1) His brother was shown his new book. 2) His new book was shown to his brother. Podmiot aleceniodawca have Sth done + have + raccaownik na caym wykonano caynność Pr. Continuous I am having my nails done. + 111 forma Future You will have the cake made by my sister. Past Simple Present Perfect You had the invitations printed yesterday. we have had the flowers olelievered. Past Continuous I was having my hair styled when there was a powercut. Past Perfect we had had the ballroom decorated by a specialist before the ceremony started. ofiara +have+sth done get Konstrukcja have sth done jest używana również do wyrażenia nieszczęśliwych wypadków i podmiotem w adaniu jest ofiara. I had my house burgled last night. You will have your phone stolen / You could have.... I've had my two front teeth knocked out.

Język angielski /

Strona bierna + have sth done

Strona bierna + have sth done

user profile picture

Zuzanna Śmiglewska

29 Followers
 

Język angielski

 

8/1/2

Notatka

Strona bierna + have sth done

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 strona bierna.
Stronę bierną tworzymy praea ałożenie czasownika być w odpowiednim caasie i Ill formy
cansownika ornaczającego czynnodd
Pres

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

115

Komentarze (4)

O

Fajnee, będę się z tego uczyć, ale jeszcze tego nie mieliśmy. Pozdrawiam 👍👍

notatki z angielskiego na temat strony biernej oraz konstrukcji have sth done

Podobne notatki

Present continuous

Know Present continuous  thumbnail

1274

 

1/2/3

Conditionals

Know Conditionals  thumbnail

690

 

1/2/3

Past continuous

Know Past continuous  thumbnail

806

 

1/2/3

Więcej

strona bierna. Stronę bierną tworzymy praea ałożenie czasownika być w odpowiednim caasie i Ill formy cansownika ornaczającego czynnodd Present Simple: is (Past simples was Present continuous is were am are Present Perfect am + being V3 are + V3 + V3 (Past continuous was + being V3 were have been vz has Past Perfect had been + V₂ She washes the car every week → The car is washed by her every week. He is repairing the bike now → The bike is being repaired by him now. People talked about this new movie → This movie was talked about. She was rewritting her essay Her essay was being rewritten. My brother has ordered a new bike online → A new bike has been ordered online by my brother. They had switched off all computers before leaving the office All computers had been switched off by them before... mmodar ner modal + be Vz You should tidy your room → your room should be tidied. He can carry this bag → This bag can be carried by him. I must do my homework → My homework must be alone. SPAZESZŁOŚŠĄSI ŠÍ SPEKULACzes modal + have been V₂ He must have stolen this money →This money have been stolen by him. have to /need to has to /needs to spytan * +be V3 I have to repaint this room → This room has to be repainted. He has to plant these flowers soon...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

These flowers have to be planted soon. I need to wash my dog → My dog needs to be washed. My sister needs to rewrite her essays → Her essays need to be rewritten by her. Our neighbours have to repair their roof → Their roof has to be repaired by our neighbours. wykonawca wykonawca (NY This man was attacked by a stranger The cake was cut into pieces by my mum with a knife naraedaie nia w szponic biernej Wszystkie pytania układamy pracą inwersję, cayli praedstawienie pierwszego elementu czasownika praed podmiot. The pyramids were built by Egiptions were the pyramids built by Egiptions? By who were the pyramids built? who were the pyramids buit by ? with a huge knife 2 naragdaie give /lend /show /send He gave me a bunch of flowers. 1) I was given a bunch of flowers 2) A bunch of flowers was given to me. He showed his brother his new book. 1) His brother was shown his new book. 2) His new book was shown to his brother. Podmiot aleceniodawca have Sth done + have + raccaownik na caym wykonano caynność Pr. Continuous I am having my nails done. + 111 forma Future You will have the cake made by my sister. Past Simple Present Perfect You had the invitations printed yesterday. we have had the flowers olelievered. Past Continuous I was having my hair styled when there was a powercut. Past Perfect we had had the ballroom decorated by a specialist before the ceremony started. ofiara +have+sth done get Konstrukcja have sth done jest używana również do wyrażenia nieszczęśliwych wypadków i podmiotem w adaniu jest ofiara. I had my house burgled last night. You will have your phone stolen / You could have.... I've had my two front teeth knocked out.