Język niemiecki /

Liczby po niemiecku

Liczby po niemiecku

 o - null
1 - eins
2 - zwei
3 - drei
4 - vier
5 - fünf
6 - sechs
7- sieben
8 - acht
9- neun
10 - zehn
11 - elf
12 - zwölf
13 - dreizehn
14 -

Liczby po niemiecku

user profile picture

Marcelinka Pierniak

13 Followers

17

Udostępnij

Zapisz

od 0 do 60

 

8/7

Notatka

o - null 1 - eins 2 - zwei 3 - drei 4 - vier 5 - fünf 6 - sechs 7- sieben 8 - acht 9- neun 10 - zehn 11 - elf 12 - zwölf 13 - dreizehn 14 - vierzehn 15 - fünfzehn 16 - sechzehn 17 - siebzehn 18 - achtzehn 19 - neunzehn 20 - zwanzig 21 - einundzwanzig 22 - zweiundzwanzig 23 - dreiundzwanzig 24 - vierundzwanzig 25 - fünfundzwanzig 26 - sechsundzwanzig 27 - siebenundzwanzig 28 - achtundzwanzig 29 - neunundzwanzig 30 - dreißig 31 - einunddreißig 32 - zweiunddreißig 33 - dreiunddreißig 34 - vierunddreißig 35 - fünfunddreißig 36 - sechsunddreißig 37 - siebenunddreißig 38 - achtunddreißig 39 - neununddreißig 40 - vierzig 41 - einundvierzig 42 - zweiundvierzig 43 - dreiundvierzig 44 - vierundvierzig 45 - fünfundvierzig 46 - sechsundvierzig 47 - siebenundvierzig 48 - achtundvierzig 49 - neunundvierzig 50 - fünfzig 51 - einundfünfzig 52 - zweiundfünfzig 53 - dreiundfünfzig 54 – vierundfünfzig 55 - fünfundfünfzig 56 - sechsundfünfzig 57 - siebenundfünfzig 58 - achtundfünfzig 59 - neunundfünfzig 60 - sechzig

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Język niemiecki /

Liczby po niemiecku

user profile picture

Marcelinka Pierniak

13 Followers

 o - null
1 - eins
2 - zwei
3 - drei
4 - vier
5 - fünf
6 - sechs
7- sieben
8 - acht
9- neun
10 - zehn
11 - elf
12 - zwölf
13 - dreizehn
14 -

Otwórz

od 0 do 60

Podobne notatki
Know Liczby od 1 - 100 po niemiecku thumbnail

24

86

Liczby od 1 - 100 po niemiecku

Liczby od 1 - 100 po niemiecku

Know die zahlen von 0 bis 100 thumbnail

4

85

die zahlen von 0 bis 100

liczby po niemiecku

o - null 1 - eins 2 - zwei 3 - drei 4 - vier 5 - fünf 6 - sechs 7- sieben 8 - acht 9- neun 10 - zehn 11 - elf 12 - zwölf 13 - dreizehn 14 - vierzehn 15 - fünfzehn 16 - sechzehn 17 - siebzehn 18 - achtzehn 19 - neunzehn 20 - zwanzig 21 - einundzwanzig 22 - zweiundzwanzig 23 - dreiundzwanzig 24 - vierundzwanzig 25 - fünfundzwanzig 26 - sechsundzwanzig 27 - siebenundzwanzig 28 - achtundzwanzig 29 - neunundzwanzig 30 - dreißig 31 - einunddreißig 32 - zweiunddreißig 33 - dreiunddreißig 34 - vierunddreißig 35 - fünfunddreißig 36 - sechsunddreißig 37 - siebenunddreißig 38 - achtunddreißig 39 - neununddreißig 40 - vierzig 41 - einundvierzig 42 - zweiundvierzig 43 - dreiundvierzig 44 - vierundvierzig 45 - fünfundvierzig 46 - sechsundvierzig 47 - siebenundvierzig 48 - achtundvierzig 49 - neunundvierzig 50 - fünfzig 51 - einundfünfzig 52 - zweiundfünfzig 53 - dreiundfünfzig 54 – vierundfünfzig 55 - fünfundfünfzig 56 - sechsundfünfzig 57 - siebenundfünfzig 58 - achtundfünfzig 59 - neunundfünfzig 60 - sechzig

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację