Język polski /

Adam Mickiewicz - Oda do młodości

Adam Mickiewicz - Oda do młodości

 ODA DO MŁODOŚCI
utwór pochwalny lub dziękczynny, utrzymany w paretycznym, waniosłym stylu,
mówiący o sprawach wasnych.
ZNACZENIE UTNORV
ODA

Adam Mickiewicz - Oda do młodości

user profile picture

k

54 Followers

28

Udostępnij

Zapisz

Oda do młodości - oda , znaczenie utworu , płaszczyzna rewolucyjna , starzy a młodzi , najważniejsze motywy ( buntu , jutrzenki swobody , skrzydeł , ikaryjski motyw lotu )

 

2

Notatka

ODA DO MŁODOŚCI utwór pochwalny lub dziękczynny, utrzymany w paretycznym, waniosłym stylu, mówiący o sprawach wasnych. ZNACZENIE UTNORV ODA - oda do miodości uznawana jest za pierwszy manifest pokolenia romantyków, którzy właśnie wchodzą w doroste życie i podejmują żarliwą dyskusję ideową 2 przedstawicielami oświecenia. Miodzi czują, że mogą odmienić losy świata, ajednoczyć narody i wyzwolić Polskę. STARZYNŁODZI ADAM MICKIEWICZ uthor jest przeciwstawieniem dwoch światów, które zdaniem Mickiewicza, ścierają się między sobą i walczą o dominacje. Pierwszy z nich to śwhat stary, stworzony przez ludzi 2 Oświecenia. Mickiewicz jest mu niepnychylny, wręcz wrogi. Starość as jest utożsamiana 2 zacofaniem, sianością i stagnacją. Poeta sprzyja natomiast drugiemu, nowemu światu miodości, zapowiadającemu nadchodzący Romanty2m. Wspolne działanie ludzi zjednoczonych młodością może doprowadzić do odrodzenia świata, natchnionego duchem młodości i nowości. Młodości paypisuje się NOVE dxiozania, pnelamywania borier, wiany w ducha i site pnujaini, шanoszenie uczuć ponad rozum. PŁASZCZYZNA RENOLUCYJNA Oda do młodości, pousstała gdy Polska była pod zaborami. Romantycy wierzyli, ie wielki przewrot, anyw narodowy może przywrócić jej wolność. Utwór lirycany, mówi, se saczęściem jest agingć w walce o szczychy cel, nawet jeśli chwała rywalizaci i wygrania walki przypadnie komuś innemu. ukazuje, że bronią wroga jest pnemoc, którą ramie w sudarach wolę walki, jednak oni nie ulegną słabości, ponieważ od najmłodszych lat uczą się 2 nią walczyć, a na przemoc odpowiedzą tak samo. Podmiot ukazuje, se w wielu krajach panuje...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

zamęt i noc, ludzie pragną wyzwolenia, lecz boją się przystąpić do czynu. Jednak nostaje preiom i dzięki boskiemu tchnieniu może powstać nowa ziemia, peina pnyjaśni i jedności. Ostatnia strofa jest proroctwem nadchodzącej, zbawiennej wolności. MOTYNY Ikavyjski motyw lotu - chęć oderwania się od ziemi, wzniesienia się ponad praeciętność, ponad sprawy przyziemne, w sferę ducha. • Motyw skrzyder symbolizujących jednostkę natchnioną, tuorce, któremu dane jest wznoszenie się ponad światem. • Motyw juthenki swobody, czyli rodzenia się nowego dnia, symbolicznej lepszej przyszłości, wyzwolenia się z niewoli, spod ucisku zaborcy. Motyw buntu, typowej dla okresu romantyzmu postawy niezgody na zaistniały ponądek, sprzeciwu wobec zastanych konwencji. Bohaterowie literaccy romantyzmie byli jednostkami nieppeciętnymi, które podejmowały samothe walki ze światem.

Język polski /

Adam Mickiewicz - Oda do młodości

user profile picture

k

54 Followers

 ODA DO MŁODOŚCI
utwór pochwalny lub dziękczynny, utrzymany w paretycznym, waniosłym stylu,
mówiący o sprawach wasnych.
ZNACZENIE UTNORV
ODA

Otwórz

Oda do młodości - oda , znaczenie utworu , płaszczyzna rewolucyjna , starzy a młodzi , najważniejsze motywy ( buntu , jutrzenki swobody , skrzydeł , ikaryjski motyw lotu )

Podobne notatki
Know oda do młodości thumbnail

5

332

oda do młodości

2lo

Know Oda do młodości thumbnail

5

108

Oda do młodości

notatki do matury:)

Know "oda do młodości" Adam Mickiewicz  thumbnail

307

4744

"oda do młodości" Adam Mickiewicz

notatka dotyczy utworu Adama Mickiewicza "oda do młodości"

Know Oda do młodości - Adam Mickiewicz thumbnail

1

25

Oda do młodości - Adam Mickiewicz

wprowadzenie do lektury, styl i gatunek wiersza, porównanie starych i młodych ludzi

Know Oświecenie thumbnail

7

88

Oświecenie

Notatki z całego działu o oświeceniu ("Sztuka Wyrazu 2" GWO)

Know dziady cz.3 thumbnail

2525

29785

dziady cz.3

notatka z polskiego

ODA DO MŁODOŚCI utwór pochwalny lub dziękczynny, utrzymany w paretycznym, waniosłym stylu, mówiący o sprawach wasnych. ZNACZENIE UTNORV ODA - oda do miodości uznawana jest za pierwszy manifest pokolenia romantyków, którzy właśnie wchodzą w doroste życie i podejmują żarliwą dyskusję ideową 2 przedstawicielami oświecenia. Miodzi czują, że mogą odmienić losy świata, ajednoczyć narody i wyzwolić Polskę. STARZYNŁODZI ADAM MICKIEWICZ uthor jest przeciwstawieniem dwoch światów, które zdaniem Mickiewicza, ścierają się między sobą i walczą o dominacje. Pierwszy z nich to śwhat stary, stworzony przez ludzi 2 Oświecenia. Mickiewicz jest mu niepnychylny, wręcz wrogi. Starość as jest utożsamiana 2 zacofaniem, sianością i stagnacją. Poeta sprzyja natomiast drugiemu, nowemu światu miodości, zapowiadającemu nadchodzący Romanty2m. Wspolne działanie ludzi zjednoczonych młodością może doprowadzić do odrodzenia świata, natchnionego duchem młodości i nowości. Młodości paypisuje się NOVE dxiozania, pnelamywania borier, wiany w ducha i site pnujaini, шanoszenie uczuć ponad rozum. PŁASZCZYZNA RENOLUCYJNA Oda do młodości, pousstała gdy Polska była pod zaborami. Romantycy wierzyli, ie wielki przewrot, anyw narodowy może przywrócić jej wolność. Utwór lirycany, mówi, se saczęściem jest agingć w walce o szczychy cel, nawet jeśli chwała rywalizaci i wygrania walki przypadnie komuś innemu. ukazuje, że bronią wroga jest pnemoc, którą ramie w sudarach wolę walki, jednak oni nie ulegną słabości, ponieważ od najmłodszych lat uczą się 2 nią walczyć, a na przemoc odpowiedzą tak samo. Podmiot ukazuje, se w wielu krajach panuje...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

zamęt i noc, ludzie pragną wyzwolenia, lecz boją się przystąpić do czynu. Jednak nostaje preiom i dzięki boskiemu tchnieniu może powstać nowa ziemia, peina pnyjaśni i jedności. Ostatnia strofa jest proroctwem nadchodzącej, zbawiennej wolności. MOTYNY Ikavyjski motyw lotu - chęć oderwania się od ziemi, wzniesienia się ponad praeciętność, ponad sprawy przyziemne, w sferę ducha. • Motyw skrzyder symbolizujących jednostkę natchnioną, tuorce, któremu dane jest wznoszenie się ponad światem. • Motyw juthenki swobody, czyli rodzenia się nowego dnia, symbolicznej lepszej przyszłości, wyzwolenia się z niewoli, spod ucisku zaborcy. Motyw buntu, typowej dla okresu romantyzmu postawy niezgody na zaistniały ponądek, sprzeciwu wobec zastanych konwencji. Bohaterowie literaccy romantyzmie byli jednostkami nieppeciętnymi, które podejmowały samothe walki ze światem.