Antygona

 ANTYGONA
SOFOKLES
gatunek
tragedia antyczna
epoka
antyk
geneza
Tragedia jest głosem w dyskusji, jaka toczyła się w Atenach w kręgu
sofistów

Antygona

user profile picture

tiana

19 Followers

239

Udostępnij

Zapisz

opracowanie Antygona - Sofokles

 

1

Notatka

ANTYGONA SOFOKLES gatunek tragedia antyczna epoka antyk geneza Tragedia jest głosem w dyskusji, jaka toczyła się w Atenach w kręgu sofistów, w czasach Sofoklesa. Dotyczyła ona prawa boskiego i władzy. Próbowano rozstrzygnąć uniwersalny i ponadczasowy problem, które prawo jest ważniejsze: zwyczajowe, boskie czy ustawowe. czas i miejsce akcji zgodnie z zasadą trzech jedności akcja toczy się w ciągu 24 godzin, przed pałacem królewskim w Tebach cechy tragedii antycznej - zasada trzech jedności - miejsca, czasu i akcji miejsce - akcja toczy się w jednym miejscu czas - akcja może trwać maksymalnie jedną dobę akcja - ogranicza się do jednego wątku zasada nie przedstawiania krwawych scen - konflikt tragiczny - zasada niezmienności charakteru postaci - zasada decorum ● ● • stosowność zachowania lub wyglądu w danych okolicznościach, styl wysoki = język wysoki budowa utworu prologos (wstęp) - zapowiedź treści tragedii parodos (pierwsza część chóru) - informował jak doszło do konfliktu epeisodia (epizody) - zawierają treść akcji (jest ich zazwyczaj pięć a w czwartym z nich następuje punkt kulminacyjny) stasimony (pieśń chóru) komentowały to, co zdarzyło się w poszczególnych epizodach exodos (ostatnia pieśń chóru) - podsumowanie treści dramatu bohaterowie Antygona tytułowa bohaterka, pochodząca z rodu Labdakidów, córka Edypa i Jokasty, siostra Ismeny, Eteoklasa i Polinejkesa, siostrzenica Kreona i narzeczona Hajmona, antagonistka (przeciwniczka) Kreona, gotowa poświęcić życie w imię obowiązków religijnych Kreon władca Teb, brat Jokasty oraz wuj Antygony, antagonista (przeciwnik) Antygony, uznaje wyższość władzy świeckiej nad prawami religijnymi, zwolennik silnej władzy królewskiej, działa nerwowo i...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

nie potrafi udźwignąć odpowiedzialności, podejrzliwy i niepewny w roli władcy, boi się lekceważenia ze strony poddanych, nie pojmuje świata uczuć i pragnie być sprawiedliwym władcą Eurydyka żona Kreona, matka Hajmona, nie zgadza się z poglądami męża, kocha syna i opowiada się po jego stronie, po śmierci Hajmona nie widzi sensu życia Hajmon syn Kreona i Eurydyki, narzeczony Antygony, kocha Antygonę i broni ją, nie potrafi porozumieć się z ojcem, ma demokratyczne poglądy na istotę państwa i władzy, myśli tak, jak większość społeczeństwa, próbuje ratować ukochaną, gdy się zorientował, że Antygona nie żyje, popełnił samobójstwo, krytyczny wobec postępowania ojca Ismena siostra Antygony a zarazem siostrzenica Kreona, reprezentuje inną postawę wobec życia niż Antygona, inaczej postrzega rolę kobiety, prawo królewskie uznaje za bezdyskusyjne, słaby charakter, pozostaje w cieniu siostry Terezjasz mędrzec i wieszcz, przepowiada przyszłość, radzi Kreonowi, by nie występował przeciwko bogom, bo jest wobec nich bezsilny i nigdy z nimi nie wygra Strażnicy pilnują zwłok Polinejkesa, jeden z nich przyprowadza przed oblicze władcy Antygonę pochwyconą na gorącym uczynku, kiedy dokonywała symbolicznego pochówku brata, Strażnicy boją się Kreona, widocznie władca w gniewie bywa okrutny Chór starców mędrcy, doradcy Kreona, starają się wydawać obiektywne sądy, ale ich wiedza jest ograniczona. Nie potępiają ani jednej, ani drugiej strony. Antygonie radzą uległość wobec władcy, Kreonowi dają do zrozumienia, że wola bogów jest nadrzędna wobec decyzji człowieka, nawet władcy. Po złowrogiej wróżbie Tyrezjasza chór zajmuje jednoznaczne stanowisko: należy respektować wolę bogów ród labdakidów Lajos + Jokasta Edyp + Jokasta Antygona Polinejkes Eteokles Ismena plan wydarzen 1. Zakaz Kreona 2. Rozmowa Antygony z Ismena 3. Decyzja Antygony 4. Chór starców poznaje wolę władcy 5. Wieść o próbie pogrzebania zwłok Polinika 6. Antygona winowajczynią - powtórna próba pochówku 7. Ismena próbuje ratować siostrę 8. Bunt Hajmona przeciw woli ojca 9. Skazanie Antygony na śmierć głodową 10. Pożegnanie bohaterów ze światem 11. Proroctwo Tyrezjasza 12. Kreon zmienia decyzję 13. Antygona kończy życie 14. Samobójcza śmierć Hajmona 15. Śmierć Eurydyki 16. Rozpacz Kreona problematyka Istotą tragedii jest konflikt tragiczny - konflikt dwu sprzecznych, ale równorzędnych racji. Zwycięstwo zaś którejkolwiek z nich musi prowadzić do nieszczęścia. Racje - czyli idee, przekonania lub postawy są sobie równorzędne, nieszczęście dotyka zaś ludzi. W „Antygonie" mamy do czynienia z konfliktem dwu praw: ziemskiego i boskiego, a stronami są w nim Antygona i Kreon. argumenty (racje) Kreona kierujące jego postępowaniem: - uznaje wyższość praw ustawowych nad religijnymi - musi dbać o autorytet władcy, a tym samym o tron - zapobiega bezprawiu, musi dbać o bezpieczeństwo i dobro państwa - uważa, że prawo zwyczajowe nie może ograniczać władzy króla - kieruje się zdrowym rozsądkiem (swoiście pojętym): zdrajca ojczyzny nie może być tak samo traktowany jak jej obrońca - wojna wywołana przez Polinika spowodowała śmierć wielu ludzi - musi ukarać Antygonę, by nie posądzono go o stronniczość i forowanie krewnych - jego przeciwnikiem jest kobieta, w rozgrywce z nią nie może się zhańbić porażką Argumenty (racje) Antygony wpływające na jej postępowanie - uznaje wyższość prawa boskiego nad ustawowym - spełnia obowiązek wobec zmarłego, zapewniając mu spokój wieczny, Grecy wierzyli, że dusza zmarłego, któremu nie urządzono pochówku, nie może się dostać do Hadesu, błąka się nad brzegami Styksu, zakłócając skargami spokój nieśmiertelnym, nie pogrzebane ciało budzi odrazę bogów, sprowadza boginie zemsty, erynie, karzące tych, którzy nie dopełnili swych obowiązków wobec zmarłych - kieruje się miłością do brata, emocjami a nie rozumem - ocenę postępowania człowieka pozostawia bogom - chce żyć ze spokojnym sumieniem motywy miłość ● ● śmierć ● ● miłość między rodzeństwem miłość narzeczeńska miłość rodzicielska ● prawo śmierć w bratobójczej walce śmierć samobójcza ● święte prawa bogów prawo ludzkie złamanie prawa boskiego przez Kreona poświęcenie Antygona jest gotowa poświecić swoje życie w obronie swych przekonań i wiary Ismena zmienia zdanie na temat pochówku brata i chce w obronie boskiego prawa zginąć Z Antygona razem

user profile picture

tiana

19 Followers

 ANTYGONA
SOFOKLES
gatunek
tragedia antyczna
epoka
antyk
geneza
Tragedia jest głosem w dyskusji, jaka toczyła się w Atenach w kręgu
sofistów

Otwórz

opracowanie Antygona - Sofokles

ANTYGONA SOFOKLES gatunek tragedia antyczna epoka antyk geneza Tragedia jest głosem w dyskusji, jaka toczyła się w Atenach w kręgu sofistów, w czasach Sofoklesa. Dotyczyła ona prawa boskiego i władzy. Próbowano rozstrzygnąć uniwersalny i ponadczasowy problem, które prawo jest ważniejsze: zwyczajowe, boskie czy ustawowe. czas i miejsce akcji zgodnie z zasadą trzech jedności akcja toczy się w ciągu 24 godzin, przed pałacem królewskim w Tebach cechy tragedii antycznej - zasada trzech jedności - miejsca, czasu i akcji miejsce - akcja toczy się w jednym miejscu czas - akcja może trwać maksymalnie jedną dobę akcja - ogranicza się do jednego wątku zasada nie przedstawiania krwawych scen - konflikt tragiczny - zasada niezmienności charakteru postaci - zasada decorum ● ● • stosowność zachowania lub wyglądu w danych okolicznościach, styl wysoki = język wysoki budowa utworu prologos (wstęp) - zapowiedź treści tragedii parodos (pierwsza część chóru) - informował jak doszło do konfliktu epeisodia (epizody) - zawierają treść akcji (jest ich zazwyczaj pięć a w czwartym z nich następuje punkt kulminacyjny) stasimony (pieśń chóru) komentowały to, co zdarzyło się w poszczególnych epizodach exodos (ostatnia pieśń chóru) - podsumowanie treści dramatu bohaterowie Antygona tytułowa bohaterka, pochodząca z rodu Labdakidów, córka Edypa i Jokasty, siostra Ismeny, Eteoklasa i Polinejkesa, siostrzenica Kreona i narzeczona Hajmona, antagonistka (przeciwniczka) Kreona, gotowa poświęcić życie w imię obowiązków religijnych Kreon władca Teb, brat Jokasty oraz wuj Antygony, antagonista (przeciwnik) Antygony, uznaje wyższość władzy świeckiej nad prawami religijnymi, zwolennik silnej władzy królewskiej, działa nerwowo i...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

nie potrafi udźwignąć odpowiedzialności, podejrzliwy i niepewny w roli władcy, boi się lekceważenia ze strony poddanych, nie pojmuje świata uczuć i pragnie być sprawiedliwym władcą Eurydyka żona Kreona, matka Hajmona, nie zgadza się z poglądami męża, kocha syna i opowiada się po jego stronie, po śmierci Hajmona nie widzi sensu życia Hajmon syn Kreona i Eurydyki, narzeczony Antygony, kocha Antygonę i broni ją, nie potrafi porozumieć się z ojcem, ma demokratyczne poglądy na istotę państwa i władzy, myśli tak, jak większość społeczeństwa, próbuje ratować ukochaną, gdy się zorientował, że Antygona nie żyje, popełnił samobójstwo, krytyczny wobec postępowania ojca Ismena siostra Antygony a zarazem siostrzenica Kreona, reprezentuje inną postawę wobec życia niż Antygona, inaczej postrzega rolę kobiety, prawo królewskie uznaje za bezdyskusyjne, słaby charakter, pozostaje w cieniu siostry Terezjasz mędrzec i wieszcz, przepowiada przyszłość, radzi Kreonowi, by nie występował przeciwko bogom, bo jest wobec nich bezsilny i nigdy z nimi nie wygra Strażnicy pilnują zwłok Polinejkesa, jeden z nich przyprowadza przed oblicze władcy Antygonę pochwyconą na gorącym uczynku, kiedy dokonywała symbolicznego pochówku brata, Strażnicy boją się Kreona, widocznie władca w gniewie bywa okrutny Chór starców mędrcy, doradcy Kreona, starają się wydawać obiektywne sądy, ale ich wiedza jest ograniczona. Nie potępiają ani jednej, ani drugiej strony. Antygonie radzą uległość wobec władcy, Kreonowi dają do zrozumienia, że wola bogów jest nadrzędna wobec decyzji człowieka, nawet władcy. Po złowrogiej wróżbie Tyrezjasza chór zajmuje jednoznaczne stanowisko: należy respektować wolę bogów ród labdakidów Lajos + Jokasta Edyp + Jokasta Antygona Polinejkes Eteokles Ismena plan wydarzen 1. Zakaz Kreona 2. Rozmowa Antygony z Ismena 3. Decyzja Antygony 4. Chór starców poznaje wolę władcy 5. Wieść o próbie pogrzebania zwłok Polinika 6. Antygona winowajczynią - powtórna próba pochówku 7. Ismena próbuje ratować siostrę 8. Bunt Hajmona przeciw woli ojca 9. Skazanie Antygony na śmierć głodową 10. Pożegnanie bohaterów ze światem 11. Proroctwo Tyrezjasza 12. Kreon zmienia decyzję 13. Antygona kończy życie 14. Samobójcza śmierć Hajmona 15. Śmierć Eurydyki 16. Rozpacz Kreona problematyka Istotą tragedii jest konflikt tragiczny - konflikt dwu sprzecznych, ale równorzędnych racji. Zwycięstwo zaś którejkolwiek z nich musi prowadzić do nieszczęścia. Racje - czyli idee, przekonania lub postawy są sobie równorzędne, nieszczęście dotyka zaś ludzi. W „Antygonie" mamy do czynienia z konfliktem dwu praw: ziemskiego i boskiego, a stronami są w nim Antygona i Kreon. argumenty (racje) Kreona kierujące jego postępowaniem: - uznaje wyższość praw ustawowych nad religijnymi - musi dbać o autorytet władcy, a tym samym o tron - zapobiega bezprawiu, musi dbać o bezpieczeństwo i dobro państwa - uważa, że prawo zwyczajowe nie może ograniczać władzy króla - kieruje się zdrowym rozsądkiem (swoiście pojętym): zdrajca ojczyzny nie może być tak samo traktowany jak jej obrońca - wojna wywołana przez Polinika spowodowała śmierć wielu ludzi - musi ukarać Antygonę, by nie posądzono go o stronniczość i forowanie krewnych - jego przeciwnikiem jest kobieta, w rozgrywce z nią nie może się zhańbić porażką Argumenty (racje) Antygony wpływające na jej postępowanie - uznaje wyższość prawa boskiego nad ustawowym - spełnia obowiązek wobec zmarłego, zapewniając mu spokój wieczny, Grecy wierzyli, że dusza zmarłego, któremu nie urządzono pochówku, nie może się dostać do Hadesu, błąka się nad brzegami Styksu, zakłócając skargami spokój nieśmiertelnym, nie pogrzebane ciało budzi odrazę bogów, sprowadza boginie zemsty, erynie, karzące tych, którzy nie dopełnili swych obowiązków wobec zmarłych - kieruje się miłością do brata, emocjami a nie rozumem - ocenę postępowania człowieka pozostawia bogom - chce żyć ze spokojnym sumieniem motywy miłość ● ● śmierć ● ● miłość między rodzeństwem miłość narzeczeńska miłość rodzicielska ● prawo śmierć w bratobójczej walce śmierć samobójcza ● święte prawa bogów prawo ludzkie złamanie prawa boskiego przez Kreona poświęcenie Antygona jest gotowa poświecić swoje życie w obronie swych przekonań i wiary Ismena zmienia zdanie na temat pochówku brata i chce w obronie boskiego prawa zginąć Z Antygona razem