barok

99

Udostępnij

Zapisz

Zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość. To nic nie kosztuje!

 BAROK
nazwa
Stowo barok pochodzi od portugalskiego slowa barocco, którym
Natomiast Hj. francuskim baroque Oznacza także bogactwo zdobnictwa
 BAROK
nazwa
Stowo barok pochodzi od portugalskiego slowa barocco, którym
Natomiast Hj. francuskim baroque Oznacza także bogactwo zdobnictwa
 BAROK
nazwa
Stowo barok pochodzi od portugalskiego slowa barocco, którym
Natomiast Hj. francuskim baroque Oznacza także bogactwo zdobnictwa
 BAROK
nazwa
Stowo barok pochodzi od portugalskiego slowa barocco, którym
Natomiast Hj. francuskim baroque Oznacza także bogactwo zdobnictwa
 BAROK
nazwa
Stowo barok pochodzi od portugalskiego slowa barocco, którym
Natomiast Hj. francuskim baroque Oznacza także bogactwo zdobnictwa

BAROK nazwa Stowo barok pochodzi od portugalskiego slowa barocco, którym Natomiast Hj. francuskim baroque Oznacza także bogactwo zdobnictwa m.in. okreslano perle o nieregularnym kształcie. 21.02.06 Styl Veranko czasowe Ramy →N Europie od Korica XVI w. do końca XVII w., a nawet do połowy XVIII stulecia filozofia baroku W filozofii baroku poddano w watpliwość, wielkie, twórcze i poznawcze. możliwości człowieka. Niespokojny wiek XVII sprawil, że poszukiwano meta fizycznej podstawy, na której można oprzeć rozwiazania na temat funkcjonowania i miejsca człowieka we wszechświecie. FILOZOFIA KARTEZ JUSZA → Można podać w wątpliwość ludzkie poznanie i oparte na tej podstawie rozumowanie.. M → diepodważalne jest jedynie myślenie, które zakłada istnienie myślącego "ja" → umysłu daje się wywieść wiedzę niepodlegającą krytyce pesyinistyczny i neporoju opryszłość FILOZOFIA PASCALA → Rozum Wazki nie jest w stanie pojąć nieskończoności • Tylko wiara może zapewnić człowiekowi szczęście Tragikm człowieka polega na tym, że jako jedyne strooixenie ma rozum, wory jednak nie potrafi udzielić odpowiedzi na najważniejske pytania dotyczące życia. pojęcia epoki → VAMIAS - motyw marności, mający zwiazek 2 mysila przewodnig. księgi kohelela - Vanitas vanitatum et omnia vanitas- marność nad marnosciami i wszystko marność. → KOMTRREFORMACJA - ruch w kościele Katolickim, będący odpowiedzią na celu odnowę kościoła renesansowy ruch reformacji, mający -> SARMATYZM - nurt uksztalcony w środowisku polskiej szlachty XVII; XVII w., a także odwołująca się do niego obyczajowość Kullure, main literature tego okresu. Sarmalyzm wiążę się z przekonaniem o wyjątkowości wyższosa oraz zespóć tendenci w klasy! ay swojej →...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.
Alternatywny zapis:

KONCEPT - Koncept w wierszu polegał na kaskoczeniu odbiorcy. Swoim pomystem, bżywanie technik wymyślnych, czasem dziwnych i zaskakujących stylistycznych. Koncept w utwore 1. Do trupa" Morsztyna polegal na zestawieniu nieszczęślicie kakkochanego & trupem. Aulor w nie Autor w nietypowyr Zaskakujący sposób porównal micose do śmierci. → COGITO ERGO SUM - Myślę, więc jestem. sentencia autorstava- francuskiego filozofa - Karlezjusza, mo wig ca, że tylko myślenie może być dowodem istnienia człowieka. →HARINIZH - styl poetycki stosowany często w literaturze barokowej. CHAR Auteryzowała go efektowna forma utwory, nadużywanie metafor oraz różnorodne chayty stylistyczne, takie jak: aliteracje, anafory, paradoksy, inwersje, parentezy, hiperbole i tym podobne, by osiągnąć pozadany efekt. sztuka barokowa Wiscluce baroku pecesita Malarstwo barokowe wyrażało wiele postawiemogi często Kontrastowych: buna zmysłowość i głębokie uduch owienie, zachwyt nad pięknem swiatla Architektura barokoaa charakteryzowała się różnorodnościg form. i mistyczne uniesienie. ona a J wiele watków poprzedniej epoki, ale jednocześnie wyrazne opozycji do głównych idei artystycznych odrodzenia. nurty literatury → dworski - Jan Andrzej Morsetyn (z renesanse) (ze stafizyczny - Mikolaj Sep Samyński → Sarmacki - Wacian Potocki (2 baroku) osobowe Czorce -> szlachcic - obywatel - dobry obywatel, dba o swój kraj → Szlachcic-xiemianin - skupiony TYLKO NA SHOPEj ziemi, konserwatysta, nie zainteresowany sprawami kraju. ➜>> • Sarmata - ksenofobik, skłonność do pijaństwa, ki ótliwość. utwory do do przypomnienia Znani rezbiane •Caravaggio • El Greco •Diego Velasquez • Peter Paul Rubens • Lorenzo Bernini G C 4 3 ● Architektura bogate zdobienie, rozbudowany ornament, • rzeźby Na planach wielobokon (elipsy albo kola) kopuły z nadbudówkami 1.² liczne detale architektoniczne W swoim poczuciu piękna twóry, harmonir renesansowemu umilowaniu ladu i harmoni, klasycznemu kanonoui estetycznemu.... Ap. poglad o marnośu człowieka izgo dualizmie. Popularny w sztuce Baroku być motyw vanilast Czy marnośu ciemskiego życia i przemijalności Spraw doczesnych. Porównanie Sztuki renesansowej i Garokowej Sztuka Baroke bogactwo ornamentyki dynamizm Sztuka Renesansu barokowi przecioustawiali umiar statyczność realizm (wierne odurore wy - wanie szczegółów i detali) jasność iluz.onizm (próba oddania & trójwymiarowości ściala przedstawioness stworzenia iluzji patrenia na Meczywistość, a nie na płasks powierzchnic) Kontrasty ciemności i światła, operowanie światiocie biem harmonia, proporcjonalność niereguralność, asymetria -Cechy stylu Barokowego • Niepokoj • Ruch • Nielad • Formy zloxone, skomplikowane, niejasne • Dysharmonia, Antynomia się Barokowi pisarze itwórcy setuk plastyceny operowal unicuersalnym kodem, zrozumidym dla Wdzi NA CALYM Świecie ~Cechy style Literatury Barokoweg - bogactwo słownictwa i jego niezwykłość... -Lowily style ikowana składnia - skomplikowana - niezwykłość mela for i epiletów -Paradoks antytetyczność (preciastowność, posługicamie się kontrastami, sprzecionosciam.) W Polsce -długowieczność dwunurtowosc (nurt dworskii Sarmacki) - brak programu, ukształtowanych zasad i poetyk rekopis mienniczy charakter piśmiennictwa (gowitaly jako rękopisy i ME ukazywaly 518 się TEOLOGICZNA SPEKTAKULARNOS (analiza abstrakcyjnych) problemów religijnych / رسیان PROBLEMATYKA METAFIZYCZNA Bog, szatan, cieczność, zbawienie FILOZOFIA BAROKU - RACJONALIZM METODY (canicskoçanie logiczne, ragionalna argumentagia MATEMATY CZNA SYSTEMATY Caye (kapıs formaling, pagdek liczbowy METAFIZYCZNA - Śmierć, przemijanie Bog (średniowie. Frenesans) Kondycja człowieka W świecie vanitas - dualizm natury -powaga -refleksyjność 1 PODZIAL POLSKIEJ LITERATURY BAROKONE'S - - Sep Searyński -taborowski DWORSKA Lzejsza, miłość Zabawa, Salonowa poezja kun sztown a pod względem artystycznym dworska, ziemianska pochwała natury, życia na wsi 6) mieszczańska, plebejska nawiązujące do stosunkéh spolecznych czyrażających skargę na brak odpowiednich przywilejów dla plebej uszy imieszczan Morsztyn a) Potocki 6) Janzkijan - SARMACKA a) sarmatyzm rubasznyi megalomania, ksenofobia (niechęc obcych), dewoza (prymitywna religijność), Konserwatyzm (niechęć wede xmian), prymitywizm intelektualny, Labawa, prywata, tradicionalizm 6) Sarmatyzm Szlachetny demokratyzm, tolerancja, otwartość, liberalizim, patriotyzm a) Pasek 6) Potocki W BAROKU TERMINY I OKREŚLENIA ŚRODKÓW ARTYSTYCZNYCH 4. Koncept (werse musial bye Paskakujący (nagromadzenie kole, nych, podobnych, synonimicznych cech). jest to powtómenie zdania o podobnej konstrukg", zaczynające się • samego wyrazu ,,D & Anny" Naborowski" STOSON ANYCH 19 Antutexas (restawienie dwóch opozycyjnych knaczeniowo elementów wypowiedzi, najczęściej zdań) w miarę modlewości nowa torsk.:,,Do trupa Morsztyn 5 Uperbolizaga (wyderymienie, przesadne przedstawienie jakiegoś zjawiska;,,Do trupe "Morszty) (zestawienie dwoch od tego G.Grada ga (jest to stopniowanie, wzrastające napięcie + ax do pointy ; ,, Niestatel " Morselyn) (alures tenie) 8. Porocinania 19. Premolnia (Zolanie nie mieści się w jedny wersie i, ego część restaje przerzucone do następnego;,, Do trupa" Morszty) 10 Hela foryka 11. Moly a esaitalywny (Harrościowy, wykozy sływanie tych coszy stlich ројест które Rojang Sip # & premijaniem i niestaloscia d'y cia → Dawick, cien, dym, wiatr, blysk, gics, punkat" → Krótkość żywota" Naborowski) (operowanie przenośniami; „Miestatek "Horstyn Haber voorden) 13. Oksymoron 114. Pytania reloryczne "Cuda milości" Morsztyn 15. Powtórenia Pointa Niestale "Morsztyn }) wyrazów sprzecznych fnaczeniowo mróz gore, &cy, ogień lodowy ") 17. Figura sumagi (Zebranie a poincie elementów z wiersza; , Do Panny"! Merselyn) 18. Paradoks ( sformułowanie Kaskakujące swoją treścią na pozór 13 Operowanie, brydots Lukazywanie bow, cierpienia) 20. Inouersia. (predstawienie wyrazón) • (1623-1662) P BLAISE PASCAL • (1621-1693) poeta wiazany z dworem królewskim, 2 Drorak, intrygant i sprawny dyplomata Być Skazany na banige i HYGNANY z kraju Styl życia być odpowiedni barokowi dworskiemu. Poświęcić się calkowicie polityce. • Poezja była dla niego TYLKO TIEM S JAN ANDRIES MORSZTYN Morsztat ir bez sensu Do trugat Uznawany za bardzo dobrego kdolnego twórcę. •Utwory nawiązywały do MARINIZMU. [] Redivivatus (Prywrócony do kycia) Quinosienie pre starożytnych filozofów. Poeta podszedi jednak do tej tematy thi na WCASNY Sposób, wiałać ja INNE Hierch Stechiczny •Poezja Dworska . No. Koszulę brudną Ma-forme prosby, skierowanej do pięknej kobiety, posiadające wiew adoratorçada Poeta posluzy i się konceptem, w zaowa lowany sposób opowiadajac milosa. ( f 2 Kalotami a stronę pięknej kobiety INNE Wiersz Stechiczny Poeza Dworsha O jadarsi LIRYKA BEZPOŚREDNIA C -INNE • milosna strata 6 karmi głód "Możemy z śmierci pize szydzać 2 i tyle Kiesmaliów sobie nie Knować W mogile. [...] 4200 Brudny rękaw- Mężczyźni cierpią z powodu nizodazojemnianej miłoś Jadwisi milosa - nadzieję, płaczem V Cuda mitości. Sonet ·Typocsy przykład poezji barokowej. seczęścia, o destrukcyjny sposób drialcy sice delich uczuć. Oppera się na zaskakującym koncepcie, który przedstawia miłość jako źródic na człowieka. Autor przedstawia skomplikowang naturg 5, 202 Miestatek Autor wylicza Gawiska, ktore musiałyby się spelnic by jakakola ek kobieta stała stateczna. Se to yawiska zaczerpnięte z przyrody i niemozlive Goda - nay picking sza NiExgoda = szkaradna -INNE SŁOWNICZEK rodzaj metafory xastępujące; nazwę jakiegoś przedmiotu lub zjawiska, innym słowem (wyrażeniem) Metonimia Synekdocha pace 365 Cofi Turpizm rodzaj metafory polegają cej najczęściej przez jej część na określeniu całości konwencja estetyczna polegająca na ałączaniu do sztuki motywów brzydoty, Grudu, Kalectwa, rozkładu 11 Myśli BLAISE PASCAL Paxala sa pewnego rodzaju foynę eseju Jest to "ese; Proymentalny. Clowiek Świat (kosmos) to -Phypomina skazańca, - jest niepoznawalny, a lice to oczekiwanie człowiek jest przez skazany na domysły. - Przeraza on człowieka -Jest nieskończony na shere - Jest niedoskonały Bog (religia) - Nie można w sposób racjonal -ny udowodnić istnienia Boga Wiara w Boga OSNaja Вода Однаја Lek ze śmiereis - Jest potężny strozył Swiat Pascal uważal, že za pomocą logicznego myślenia można uzasadnić istnienie Boga... Podkreślił jednak również, że wiara i serce stanowig równie ważny ośrodek poznania. Należy jednak pamiętać, że poradek serca i porządek rozumu Kieruje się odmiennymi zasadami. W tej części poruszał także kwestig religii i jej wartości. Mirandola másila, že człowiek jest doskonały, ---- Głowiek-Bog- Mikolaj Sep Szarzyński Sonet IV Życie: walka z szatanem Świat: miejsce wojny dobra Człowiek: watły, rozdwojony w sobie, słaby, niebaczny Bóg: gwarancja pokoju, xbawca, panuje had światem Poetyka: pery,fraxa, innersja, metafora, antyteză Sonet W Metafizycznej poezji świat Sonet V walka między dobrem a riem grzeszny sedyna ostoja człowieka wyliczenia, pytania retorycine да Kompozycja poetyckiego utworu lit. złożona x 14 wersów zgrupowanych z dwóch czterocuierszach, rymowanych zwykle dwóch trójnierszach abba, a bba i Makbet 1. Hilliam Szekspir geneza 1, Makbet "napisany w dramacie został historia ma Puez Szekspira ok. 1606r. Opowiedzian • rodia w wyda xeniach historycznych, które autor poznal za pośrednictwem Kronik Angui, Szkog il Raphaela Holinsheda! Pojawia Piora kru la - Makbodo 1) się a nich opiszycia szkockiego który pokonai w bitwie Duncana 1, niemal 20 lat później ktol został Zwyciężony przez syna dawnego rywala Maledina. Wersja wydarzeń pirzedstawiona - kronice, co może przez Szekspira odbiega nieco od Ogisu zawartego wi s pocsodowane wieloma legendami, jakie narosty wokéć postaci szkeschiego władzy. cras Clas, mis sce со вус Czas : XI stulecie (ponowanie Makbeta to lata 1040-1051) miejsce: główne miejsce to Schocia, ale też i Anglia (kamek królewski W Forres, Zamek Makbela w Inverness, Fajf, Dunsian, forteca Króla Angh Za dodatkowe miejsca można uznać pola bitwy, wrzosowiska oraz pieczare wiedzm. glowni bohaterowie Makbet - mężny, odważiny, umie podejmować szybkie i trafne decyzje, co jest gowoder jego militarnych zwycięstw, ma opinig honorowego szlachcica i zniena. Z drugie strony bardzo pragnie zostać królem, co jego zona wykorzystyjei namawia go do zbrodni. Po zabójstwie Dunkana Makbet NIE jest w stanie pohanowad Zadzy władzy. Jedna xbrodnia rodzi następng. Popada w obled, ma halucynacje i ciągle rośnie jego przerażenie. Bohater przez cały czas woling wolg. Hybiera szlak zbrodni,który doprowadza go dysponuje do śmierci. mp Lady Makbet - ,, na większa i najnieszczęśliwsza" spośród zbrodniarek wykreowanye prez Szekspira. Jest kobiela golong I rowng sila. Jest usposobieniem dla kobiety - demona, czwarta czarownica. na wszystko, Kocha i nienawidzi Jako zona Makbeta jest czuza, trosklina, opiekuńcza i bardzo lojalna Giętoko preigio niespelnione macierpristwo - wiadomo, że miała dziecko, którege- новес Simoré pocostaje nie wyjaśniona. Skazana na spokojne, nudne zycie. Perspektywa Jostania Krowong zupelnie ją zaślepića, nakłania męża de xbrodni, poiem go chroni, wydaje się byc silniejsza psychicznie. Jednak szaleństwo, które dotyka hady Mak bel, jest o wiele silniejsze i bardziej przejmujące niz choroba Makbeta. -Jest ono wynikiem niespokojnej nalury, samotność, osobistych klęsk. Tak jak dla Makbeta, tak dla smierc jest ucieczkg, od własnej natury. Lady Samobojstre, ginie jako samotna, nieszczęśliwa kobieta. Makbet Dunkan-Król Szkogi II Mallkolm, Donal bein - Syno wie Dunkana poxostal· Banko-bohater episodyczny, przyjaciel Makbela do czasu spotkania mu, że będzie ojcem Królów, związku z tym został xabity over wedia, to sabojcy na jego rockoz). Banko zjawia się potem na uczcie w Kambu Makbeta z czarownicami, (robig jako duch. Makbeta Fleance syn Banka Makbela. Makduf - bohater epizodyczny; zabójca Makbeta. Nie narodzić się w sposób naturalny, de orez cesarskie cięcie - jest więc tym człowiekiem, któregon, me urodzica niewiasta". Lady Malduf - bohaterka epizodyczna; sona Makdula, xgimpia Czarownice bohaterki epizodyczne; ukazuia się Makbelowi Bankowina WROSONISK polecenie - Wr. Wyglądają dziwacznie, odrażające, są wychudzone, mays diugie brody, H poblizu Forres i prepowiaday's pierwszemu królowi władzę, drugiemu spłodzenie nie wiadomo czy to keczywiście kobiety. Słowa czarownic sa bardzo wielernaczne, umożliwia rózing interpretage. Mogą byc uwazane za symbol zia drzemiącego w Makbecie lub vosobienie kia istniejącego na specie. plan wydarzeń Akti Swena- Wielka bitwa pod Forres wojsk schockich & norweskim. Makbet pokonuje Króla Norwegów. Zostaje da warly pokoj. Król Dunkan mianuje Makbola namiestnilk.cm Kawdbru. I Spotkanie z czaroconicami i przepowiednia dla Makbeta i Banka. 3 Dunkan wyrusza do xamku Makbeta, Makbet apowiada zonie a prepowiedni, w planuja Kabicie Dunkana. Ⓒ Makbeti jego zona realizują plan, Makbet xabija takze oskarzonych strażników. Kamel Makbeta, Ⓒ Synowie Dunkana, Malkolmi Donal bein potajemnie opuseczajs ten wyrusza na swoją do Skony. ronage. Bacho gale, mesta Makbela o sabojstre Dunkana, Rozkaz Makbeta pładnym podejrzewa zbóją by zabili Banka i jego syna. ⒸUcsta u Makbeta, oznakki szakristma- widzi ducha xabitego banka Podejnenia wokó Makbeta. Halka z wojskami Malkolina, który chce odebrać nalezny in pranim dziedziczenia tren. (przygotowania) przepowiednie, ostronie. Hrabia Lennox przynosi wieść, że Makduf uciekt do Anglii, Makbet Rakazuje! wymordować rodzing zbiega i Lady Matuckt jej synek zostają zabici ⒸHAngli. Makdufi Malkolin planują walkę z Makbetem 3 Akt v Ⓒ Lady Makbet popada N szaleństwo & Wojska Malkolma : Makclufa zbliżają się do zamku. Dunzynan: dla niegoznaki Leśnymi gałęziami-las Birnam podchodki pod mury Dunzynanu (przepowiednia) Aktiv Ponowne spotkanie Makbeta & czarownicami, nowe przed Makdulem żołnierze ok, t Pojedynek Makbetaz Makdufem - Makduf mówi, ke urodzić się przez cescarskie cięcie, zwycięża Makbet Ⓒ Królem Szkocji zostaje Malkolm, syn Dunkana motywy Zbrodnia kara władza Kobieta motyw wiedzimy i czarownicy