Język polski /

Barok- notatka

Barok- notatka

 BAROK
RAMY CZASOWE
Europa: początek XVI w. (why ick), koniec : XVII w. (pierwsza połowa)
Polska początek. XVI w. (wostatnim wierincezu), ko

Barok- notatka

user profile picture

Karolina Makowska

0 Followers

Udostępnij

Zapisz

3

 

2

Notatka

Notatka z BAROKU, do szkoły średniej technikum/liceum klasa 1/2

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

BAROK RAMY CZASOWE Europa: początek XVI w. (why ick), koniec : XVII w. (pierwsza połowa) Polska początek. XVI w. (wostatnim wierincezu), konice: XVIIIw.powa rego wieku) NAZWA EPOK Batok od portugalskiego nowa berocco -peria o nieregularnym. ZŁOTE MYSLI *Myślę, więc jestem" - Kartezjusz • Człowiek jest tylko tacing, najwa thejsze w pryvodzie, ale tracing myślącą". Blaise Pascal NURTY LITERATURN dworski: 6 Jan Andrej Morsityn - Do trupe", "O swej pannie", Niestatek" Daniel Naborasski- ,,Krótkość syroota", „Marność" • sarmacki: Jan Chryzostom Pasek - Pamiętniki" Wartaw Potocki metafizyczny - Mikoraj Sep - Szarzyński - "Sonet IV", "Sonet V" Daniel Naborowski, Krotkość żywota", «Marność" CECHY SZTUKI BAROKU - kontrast -zawiiosi formy (duzo elementów) - iluzionizm -uduchowienie -dynamizm w neźbie -paradoks : disymoron - motywy autyrzne - alegovjernost koztałcie Pascala: Rozum ludzki nie jest w stanie pojąć nieskończoności. • Tylko wiara może zapewnić człowiekowi suzęście. FILOZOFIA Kartezjusza • Mozna podać w wątpliwość poznanie zmysłowe i oparte na tej podstawie rozumowanie •Niepodwaralne jest jedynie myślenie, które zakłada istnienie myślącego "ja". @ M TO POSY marność - Sonet V O nietrwały miłości seczy świata tego - Mikołaj Sęp - Szanyrishi • Świata teatru - Makbet - William Szekspir •premijanie - Krotkość żywota - Daniel Naborowski • miłość - Do trupa - Jan Andrej Mornity egsystenja zainiena - Pamiętniki -Jan Chryzostom Pabek ODKRYCIA • Jan Heweliuse - preprowadzić dokładnie obserwaye Księżyca •Blaise Pascal - zaprojektował maszynę do liczenia Izaak Newton- wynalari teleskop wwierciadlany, POLECA •Konteve formaya much w Ionic Kościoła katolickiego, be de cy...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

odpowiedzie reformay?) a conpurienia i wzmocnienia. Program ten opracował sobór trydencki mający prowadzić do jego w latach 1545-1563. Ze zjawiskiem kontrreformayi związane są prebladowania innovierców i pactaurające się przez Europę wojny religijne. •Sarmatyzm - od XVI w. aż po rozbiory pojęcie to opisywało polską dbyczajowość i kulturę. Była to ideologia polskiej szlachty, która swych przodków widziała w bitnym ludzie wschodniego pochodzenia - Sarmatach. Ten rycerski modowed szlachty reważył na wzorcach osobowych, 2 którymi się identyfikowała, a także na interpretayi historii i pełnionej w niej roli. • Konceptyzm - nurt literacki Xv²|XVII w. zgodnie z założeniami konceptyzmu wypowiedź poetycka oparta jest na tzw. koncepcie, czyli orginalnym pomyśle, kedry miał dziwić i szokować odbiorcę. • Klasycyzm - nazwa zespołu kierunków artystycznych nawiązujących do dorobku antycznego. grecks-nymskiego. Za podstawowy cél sztuki klasycy uznali poszukiwanie providy i piękne. •Teatralizacja zycia - oznaczała mytualizaye kardej sfery zycia. • kedmure chreścijaństwa - Polska jako najdalej wysunięty na wschod kraj chrześcijański stała się symbolem dorony Europy pred islamem, H2CRCE OSOBOWE • Predstawiciel kultury dworskiej -> Jan Andrie; Mornityn, Lutnia •Sarmata > Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki GATUNKI LITERACKIE •Sonet -> Mikołaj Sęp Szanyriski - sonety, Jau Andriej Morrotyn - To trupe, Pamiętnik-> Jan Chryzostom Pasek - Pamiętniki, • Tragedia -> William Szekspir - Makbet, Romeo i Julia, Hamlet, •Komedia -> Molier-Sikąpier. MOTYWY 2 wory stico • VANITAS -oznacza po tecinie marność. Biblijna Księga Koheleta, zawierająca słowe, mamode marność" uznawana jest za jedno z najważniejszych dzieł kultury, ukazujących premijalnośí i kruchość tego świata. I Daniel Naborowski kotlość tywota" Marnosed NIE SZCZĘŚLNEJ MIŁOŚCI -Jan Andrej Moraty, po trupa" 2) William Siekspir "Romeo: Julia" Малевуш ZĄDZA WŁADZY-13 William Seekspir. Makbet" •SYKOT ZOŁNIERZA - 1) Jan Chrysostom Pasek «Pamiętniki" nad mamościami i GRZECZNOŚ - 4) Mikoray Sep scanyister Somet IV". • Kitość DWORSKA I PIĘKNO - 1) Jou Andrej Moratyn Oswej pannie". To tampa" & Niestatek" 2) Daniel Naborowski, Na azy królewny angielskiej 41

Język polski /

Barok- notatka

user profile picture

Karolina Makowska   

Obserwuj

0 Followers

 BAROK
RAMY CZASOWE
Europa: początek XVI w. (why ick), koniec : XVII w. (pierwsza połowa)
Polska początek. XVI w. (wostatnim wierincezu), ko

Otwórz aplikację

Notatka z BAROKU, do szkoły średniej technikum/liceum klasa 1/2

BAROK RAMY CZASOWE Europa: początek XVI w. (why ick), koniec : XVII w. (pierwsza połowa) Polska początek. XVI w. (wostatnim wierincezu), konice: XVIIIw.powa rego wieku) NAZWA EPOK Batok od portugalskiego nowa berocco -peria o nieregularnym. ZŁOTE MYSLI *Myślę, więc jestem" - Kartezjusz • Człowiek jest tylko tacing, najwa thejsze w pryvodzie, ale tracing myślącą". Blaise Pascal NURTY LITERATURN dworski: 6 Jan Andrej Morsityn - Do trupe", "O swej pannie", Niestatek" Daniel Naborasski- ,,Krótkość syroota", „Marność" • sarmacki: Jan Chryzostom Pasek - Pamiętniki" Wartaw Potocki metafizyczny - Mikoraj Sep - Szarzyński - "Sonet IV", "Sonet V" Daniel Naborowski, Krotkość żywota", «Marność" CECHY SZTUKI BAROKU - kontrast -zawiiosi formy (duzo elementów) - iluzionizm -uduchowienie -dynamizm w neźbie -paradoks : disymoron - motywy autyrzne - alegovjernost koztałcie Pascala: Rozum ludzki nie jest w stanie pojąć nieskończoności. • Tylko wiara może zapewnić człowiekowi suzęście. FILOZOFIA Kartezjusza • Mozna podać w wątpliwość poznanie zmysłowe i oparte na tej podstawie rozumowanie •Niepodwaralne jest jedynie myślenie, które zakłada istnienie myślącego "ja". @ M TO POSY marność - Sonet V O nietrwały miłości seczy świata tego - Mikołaj Sęp - Szanyrishi • Świata teatru - Makbet - William Szekspir •premijanie - Krotkość żywota - Daniel Naborowski • miłość - Do trupa - Jan Andrej Mornity egsystenja zainiena - Pamiętniki -Jan Chryzostom Pabek ODKRYCIA • Jan Heweliuse - preprowadzić dokładnie obserwaye Księżyca •Blaise Pascal - zaprojektował maszynę do liczenia Izaak Newton- wynalari teleskop wwierciadlany, POLECA •Konteve formaya much w Ionic Kościoła katolickiego, be de cy...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

odpowiedzie reformay?) a conpurienia i wzmocnienia. Program ten opracował sobór trydencki mający prowadzić do jego w latach 1545-1563. Ze zjawiskiem kontrreformayi związane są prebladowania innovierców i pactaurające się przez Europę wojny religijne. •Sarmatyzm - od XVI w. aż po rozbiory pojęcie to opisywało polską dbyczajowość i kulturę. Była to ideologia polskiej szlachty, która swych przodków widziała w bitnym ludzie wschodniego pochodzenia - Sarmatach. Ten rycerski modowed szlachty reważył na wzorcach osobowych, 2 którymi się identyfikowała, a także na interpretayi historii i pełnionej w niej roli. • Konceptyzm - nurt literacki Xv²|XVII w. zgodnie z założeniami konceptyzmu wypowiedź poetycka oparta jest na tzw. koncepcie, czyli orginalnym pomyśle, kedry miał dziwić i szokować odbiorcę. • Klasycyzm - nazwa zespołu kierunków artystycznych nawiązujących do dorobku antycznego. grecks-nymskiego. Za podstawowy cél sztuki klasycy uznali poszukiwanie providy i piękne. •Teatralizacja zycia - oznaczała mytualizaye kardej sfery zycia. • kedmure chreścijaństwa - Polska jako najdalej wysunięty na wschod kraj chrześcijański stała się symbolem dorony Europy pred islamem, H2CRCE OSOBOWE • Predstawiciel kultury dworskiej -> Jan Andrie; Mornityn, Lutnia •Sarmata > Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki GATUNKI LITERACKIE •Sonet -> Mikołaj Sęp Szanyriski - sonety, Jau Andriej Morrotyn - To trupe, Pamiętnik-> Jan Chryzostom Pasek - Pamiętniki, • Tragedia -> William Szekspir - Makbet, Romeo i Julia, Hamlet, •Komedia -> Molier-Sikąpier. MOTYWY 2 wory stico • VANITAS -oznacza po tecinie marność. Biblijna Księga Koheleta, zawierająca słowe, mamode marność" uznawana jest za jedno z najważniejszych dzieł kultury, ukazujących premijalnośí i kruchość tego świata. I Daniel Naborowski kotlość tywota" Marnosed NIE SZCZĘŚLNEJ MIŁOŚCI -Jan Andrej Moraty, po trupa" 2) William Siekspir "Romeo: Julia" Малевуш ZĄDZA WŁADZY-13 William Seekspir. Makbet" •SYKOT ZOŁNIERZA - 1) Jan Chrysostom Pasek «Pamiętniki" nad mamościami i GRZECZNOŚ - 4) Mikoray Sep scanyister Somet IV". • Kitość DWORSKA I PIĘKNO - 1) Jou Andrej Moratyn Oswej pannie". To tampa" & Niestatek" 2) Daniel Naborowski, Na azy królewny angielskiej 41