Barok- notatka

5

Udostępnij

Zapisz

Zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość. To nic nie kosztuje!

 BAROK
RAMY CZASOWE
Europa: początek XVI w. (why ick), koniec : XVII w. (pierwsza połowa)
Polska początek. XVI w. (wostatnim wierincezu), ko
 BAROK
RAMY CZASOWE
Europa: początek XVI w. (why ick), koniec : XVII w. (pierwsza połowa)
Polska początek. XVI w. (wostatnim wierincezu), ko

BAROK RAMY CZASOWE Europa: początek XVI w. (why ick), koniec : XVII w. (pierwsza połowa) Polska początek. XVI w. (wostatnim wierincezu), konice: XVIIIw.powa rego wieku) NAZWA EPOK Batok od portugalskiego nowa berocco -peria o nieregularnym. ZŁOTE MYSLI *Myślę, więc jestem" - Kartezjusz • Człowiek jest tylko tacing, najwa thejsze w pryvodzie, ale tracing myślącą". Blaise Pascal NURTY LITERATURN dworski: 6 Jan Andrej Morsityn - Do trupe", "O swej pannie", Niestatek" Daniel Naborasski- ,,Krótkość syroota", „Marność" • sarmacki: Jan Chryzostom Pasek - Pamiętniki" Wartaw Potocki metafizyczny - Mikoraj Sep - Szarzyński - "Sonet IV", "Sonet V" Daniel Naborowski, Krotkość żywota", «Marność" CECHY SZTUKI BAROKU - kontrast -zawiiosi formy (duzo elementów) - iluzionizm -uduchowienie -dynamizm w neźbie -paradoks : disymoron - motywy autyrzne - alegovjernost koztałcie Pascala: Rozum ludzki nie jest w stanie pojąć nieskończoności. • Tylko wiara może zapewnić człowiekowi suzęście. FILOZOFIA Kartezjusza • Mozna podać w wątpliwość poznanie zmysłowe i oparte na tej podstawie rozumowanie •Niepodwaralne jest jedynie myślenie, które zakłada istnienie myślącego "ja". @ M TO POSY marność - Sonet V O nietrwały miłości seczy świata tego - Mikołaj Sęp - Szanyrishi • Świata teatru - Makbet - William Szekspir •premijanie - Krotkość żywota - Daniel Naborowski • miłość - Do trupa - Jan Andrej Mornity egsystenja zainiena - Pamiętniki -Jan Chryzostom Pabek ODKRYCIA • Jan Heweliuse - preprowadzić dokładnie obserwaye Księżyca •Blaise Pascal - zaprojektował maszynę do liczenia Izaak Newton- wynalari teleskop wwierciadlany, POLECA •Konteve formaya much w Ionic Kościoła katolickiego, be de cy...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.
Alternatywny zapis:

odpowiedzie reformay?) a conpurienia i wzmocnienia. Program ten opracował sobór trydencki mający prowadzić do jego w latach 1545-1563. Ze zjawiskiem kontrreformayi związane są prebladowania innovierców i pactaurające się przez Europę wojny religijne. •Sarmatyzm - od XVI w. aż po rozbiory pojęcie to opisywało polską dbyczajowość i kulturę. Była to ideologia polskiej szlachty, która swych przodków widziała w bitnym ludzie wschodniego pochodzenia - Sarmatach. Ten rycerski modowed szlachty reważył na wzorcach osobowych, 2 którymi się identyfikowała, a także na interpretayi historii i pełnionej w niej roli. • Konceptyzm - nurt literacki Xv²|XVII w. zgodnie z założeniami konceptyzmu wypowiedź poetycka oparta jest na tzw. koncepcie, czyli orginalnym pomyśle, kedry miał dziwić i szokować odbiorcę. • Klasycyzm - nazwa zespołu kierunków artystycznych nawiązujących do dorobku antycznego. grecks-nymskiego. Za podstawowy cél sztuki klasycy uznali poszukiwanie providy i piękne. •Teatralizacja zycia - oznaczała mytualizaye kardej sfery zycia. • kedmure chreścijaństwa - Polska jako najdalej wysunięty na wschod kraj chrześcijański stała się symbolem dorony Europy pred islamem, H2CRCE OSOBOWE • Predstawiciel kultury dworskiej -> Jan Andrie; Mornityn, Lutnia •Sarmata > Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki GATUNKI LITERACKIE •Sonet -> Mikołaj Sęp Szanyriski - sonety, Jau Andriej Morrotyn - To trupe, Pamiętnik-> Jan Chryzostom Pasek - Pamiętniki, • Tragedia -> William Szekspir - Makbet, Romeo i Julia, Hamlet, •Komedia -> Molier-Sikąpier. MOTYWY 2 wory stico • VANITAS -oznacza po tecinie marność. Biblijna Księga Koheleta, zawierająca słowe, mamode marność" uznawana jest za jedno z najważniejszych dzieł kultury, ukazujących premijalnośí i kruchość tego świata. I Daniel Naborowski kotlość tywota" Marnosed NIE SZCZĘŚLNEJ MIŁOŚCI -Jan Andrej Moraty, po trupa" 2) William Siekspir "Romeo: Julia" Малевуш ZĄDZA WŁADZY-13 William Seekspir. Makbet" •SYKOT ZOŁNIERZA - 1) Jan Chrysostom Pasek «Pamiętniki" nad mamościami i GRZECZNOŚ - 4) Mikoray Sep scanyister Somet IV". • Kitość DWORSKA I PIĘKNO - 1) Jou Andrej Moratyn Oswej pannie". To tampa" & Niestatek" 2) Daniel Naborowski, Na azy królewny angielskiej 41