Język polski /

Barok-powtórzenie

Barok-powtórzenie

 Barok
~EPOKA PRZECIWIEŃSTW
Nazwa pochoolai od portugalskiego słowa barocco", oznac
pertę o nieregularnym ksztarcie.
ramy czasowe
->W EUROPI

Barok-powtórzenie

user profile picture

wiktoria

0 Followers

Udostępnij

Zapisz

9

 

4/1/2

Notatka

powtórzenie dotyczące epoki barokowej j.polski

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Barok ~EPOKA PRZECIWIEŃSTW Nazwa pochoolai od portugalskiego słowa barocco", oznac pertę o nieregularnym ksztarcie. ramy czasowe ->W EUROPIE OD KOŃCA XVI W DO XVIIW, A NAWET DO XVIII w. W POLSCE: 00 LAT 20 XVII W DO 1764 R. 16DY NA TRON WSTĄPIE STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI pojęcia →KONTRREFORMACJA - zwalczanie reformacji przez kościót. SPRMATYZM - Polacy, jako potomkowie starożytnego ludu Sammatow. → VANITAS - marność przemijanie idola człowieka oznaczającego → MARINIZM - styl poetycki, nadużywanie metafor, anafor itd. → METAFIZYKA - zwrot ku duchowności Nurty barokowe METAFIZYCZNY •Mikolaj Sep-Sanyński Daniel Noborowski tworzość pisany nawngzuje do średnio wiecznej filozofii i starotestamentowych wizji Boga przekonanie o przemijamości ludzkiego życia DWORSKI Fnust rozwija się SARMACKI poezja dworow szlacheckich Fodwołuje się do Prede wszystkim na dworach twórcy czerpali motywy rodzinnych tradycji ze wzorow europejskich celem J.A Morsztyn -0. Nabbrowski jest propagowan wartości $21acheckich. Wackow Potock/ → SZLACHCIĆ - 0BYWATEL - dobry obywatel, dba o subj kraj → SZLACHCIC - ZIEMIAN -Skupiony na swojej ziemi, konserwatysta -> SAEMATA-ksenofobik Skłonność do pijaństwa filozofia •→W filozofu baroku poddano w wątpliwość wielkie, twórcze poznawcze możliwości człowieka.. Niespokojny wiek XVII sprawił że poszukiwano metafizycznej podstawy na której można oprzed rosunzania na temat funkgonowania i miejsca wszechświecie. Człowieka we FIL02OFIA KARTE2JUSZA MOŻNA PODAĆ W WĄTPLIWOŚĆ LUDZKIE POZNANIE I OPARTE NA TEJ PODSTAWIE ROZUMOWANIE ->NIEPODWAZALIVE JEST JEDYNIE MYŚLENIE KTÓRE ISTNIENIE MYŚLĄCEGO JA" 2AKLADA -> UMYSŁU DA SIĘ WYWIEŚĆ WIEDZĘ NIEPODLEGAJĄCĄ KRYTYCE FILOZOFIA PASCALA ROZUM LUDZKI NIE JEST W STANIE PODĄĆ NIESKOŃCZONOŚCI MOŻE ZAPEWNIC (ZŁOWIĘKON) S2zęści TYLKO WIARA

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Język polski /

Barok-powtórzenie

user profile picture

wiktoria   

Obserwuj

0 Followers

 Barok
~EPOKA PRZECIWIEŃSTW
Nazwa pochoolai od portugalskiego słowa barocco", oznac
pertę o nieregularnym ksztarcie.
ramy czasowe
->W EUROPI

Otwórz aplikację

powtórzenie dotyczące epoki barokowej j.polski

Podobne notatki

user profile picture

Barok

Know Barok  thumbnail

2242

 

1/2/3

M

3

Barok - powtórzenie przed sprawdzianem

Know Barok - powtórzenie przed sprawdzianem  thumbnail

20

 

1/2/3

O

2

Barok, powtórzenie

Know Barok, powtórzenie thumbnail

216

 

2

user profile picture

1

Mowa o godności człowieka

Know Mowa o godności człowieka  thumbnail

4

 

1/2/3

Barok ~EPOKA PRZECIWIEŃSTW Nazwa pochoolai od portugalskiego słowa barocco", oznac pertę o nieregularnym ksztarcie. ramy czasowe ->W EUROPIE OD KOŃCA XVI W DO XVIIW, A NAWET DO XVIII w. W POLSCE: 00 LAT 20 XVII W DO 1764 R. 16DY NA TRON WSTĄPIE STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI pojęcia →KONTRREFORMACJA - zwalczanie reformacji przez kościót. SPRMATYZM - Polacy, jako potomkowie starożytnego ludu Sammatow. → VANITAS - marność przemijanie idola człowieka oznaczającego → MARINIZM - styl poetycki, nadużywanie metafor, anafor itd. → METAFIZYKA - zwrot ku duchowności Nurty barokowe METAFIZYCZNY •Mikolaj Sep-Sanyński Daniel Noborowski tworzość pisany nawngzuje do średnio wiecznej filozofii i starotestamentowych wizji Boga przekonanie o przemijamości ludzkiego życia DWORSKI Fnust rozwija się SARMACKI poezja dworow szlacheckich Fodwołuje się do Prede wszystkim na dworach twórcy czerpali motywy rodzinnych tradycji ze wzorow europejskich celem J.A Morsztyn -0. Nabbrowski jest propagowan wartości $21acheckich. Wackow Potock/ → SZLACHCIĆ - 0BYWATEL - dobry obywatel, dba o subj kraj → SZLACHCIC - ZIEMIAN -Skupiony na swojej ziemi, konserwatysta -> SAEMATA-ksenofobik Skłonność do pijaństwa filozofia •→W filozofu baroku poddano w wątpliwość wielkie, twórcze poznawcze możliwości człowieka.. Niespokojny wiek XVII sprawił że poszukiwano metafizycznej podstawy na której można oprzed rosunzania na temat funkgonowania i miejsca wszechświecie. Człowieka we FIL02OFIA KARTE2JUSZA MOŻNA PODAĆ W WĄTPLIWOŚĆ LUDZKIE POZNANIE I OPARTE NA TEJ PODSTAWIE ROZUMOWANIE ->NIEPODWAZALIVE JEST JEDYNIE MYŚLENIE KTÓRE ISTNIENIE MYŚLĄCEGO JA" 2AKLADA -> UMYSŁU DA SIĘ WYWIEŚĆ WIEDZĘ NIEPODLEGAJĄCĄ KRYTYCE FILOZOFIA PASCALA ROZUM LUDZKI NIE JEST W STANIE PODĄĆ NIESKOŃCZONOŚCI MOŻE ZAPEWNIC (ZŁOWIĘKON) S2zęści TYLKO WIARA

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację