Biblia

 Biblia
Ramy czasowe
• Stary Testament - VI w.p.n.e - I w.n.e
• Nowy Testament - od I w.n.e
Języki biblijne
• Stary Testament (język hebrajs

Biblia

user profile picture

klaudia

17 Obserwujących

50

Udostępnij

Zapisz

ramy czasowe, języki biblijne, księgi biblijne, styl biblijny, sacrum, profanum, archetyp, topos, frazeologizmy, motywy

 

8/1

Notatka

Biblia Ramy czasowe • Stary Testament - VI w.p.n.e - I w.n.e • Nowy Testament - od I w.n.e Języki biblijne • Stary Testament (język hebrajski, aramejski, grecki) • Nowy Testament (język grecki i aramejski) Rodzaje Biblii zależne od religii • Biblia hebrajska (judaizm) • Biblia chrześcijańska: katolicka Kanon - zbiór ksiąg uznanych za natchnione (należą do niego księgi biblijne Starego i Nowego Testamentu) Apokryfy - księgi, które nie weszły w skład kanonu (o tematyce biblijnej) Księgi biblijne • księgi historyczne mówiące o dziejach Izraela i Jezusa, np. Ewangelie • księgi dydaktyczne (mądrościowe) zawierające treści filozoficzne, moralne, np. Księga Hioba • księgi prorocze zapowiadające wydarzenia, np. Apokalipsa św. Jana 1/5 Orientacyjny czas powstawania niektórych ksiąg wchodzących w skład Biblii • XIII w.p.n.e - Pięcioksiąg Mojżesza, niektóre psalmy • VIII-VI w.p.n.e - księgi prorockie Starego Testamentu V-IV w.p.n.e - Księga Hioba, Ksiega Koheleta, Pieśn nad Pieśniami ● I w.n.e - Nowy Testament (m.in. Ewangelie, Listy, Apokalipsa św. Jana) Styl biblijny i stylizacja biblijna • podniosłość • symboliczność • alegoryczność • wykrzyknienia • powtórzenia • obrazowe porównania i metafory Styl i przesłanie • Biblia mówi często językiem obrazowym, nie pojęciowym • pisarze przekazują wyobrażenia o pochodzeniu człowieka, jego istnieniu w świecie, relacjach z Bogiem i innymi ludźmi • Biblia to księga uniwersalna Sacrum - sfera boska "całkiem inna", od tego co ludzkie 2/5 Profanum - obszar codziennych, zwykłych doświadczeń człowieka, spraw rzeczywistych i materialnych Archetyp - prototyp, stały i niezmienny wzór ludzkich postaw i relacji ze światem, z innymi ludźmi, ze sobą samym Topos...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

- stały obraz lub motyw utrwalony w tekstach kultury od jej zarania, mający charakter powtarzalny I uniwersalny, dlatego bywa też określany jako "miejsce wspólne"; topika - zbiór toposów Frazeologizmy biblijne • egipskie ciemności - nieprzeniknione ciemności, jedna z plag, którymi Bóg ukarał Egipt • hiobowa wieść - wiadomość o klęskach; Hiob usłyszał od posłańców wieści o utracie bogactw i śmierci dzieci • iść do jaskini lwa - narażać się na pewne niebezpieczeństwo • judaszowe srebrniki - zapłata za zdradę; za wydanie Jezusa Judasz otrzymał trzydzieści srebrmych monet • kolos na glinianych nogach - potęga oparta na kruchych podstawach • matuzalemowy wiek - sędziwy wiek • niewierny Tomasz - osoba nieufna, chcąca 3/5 wszystko dokładnie sprawdzić; Tomasz, jeden z apostołów, który był nieobecny, gdy zmartwychwstały Jezus ukazał się uczniom, nie dowierzał ich relacjom, chciał na własne oczy zobaczyć ślady gwoździ i włożyć palec w ranę na przebitym boku Jezusa • nikt nie jest prorokiem we własnym kraju - najtrudniej zdobyć uznanie u swoich • poznać po owocach - miarą wartości czynów są efekty • salomonowy wyrok - wyrok sprawiedliwy; słynący z mądrości król izraelski Salomon rozstrzygnął spór kobiet o dziecko • sodoma i gomora - rozpusta, chaos wywołujący grozę • umywać ręce - nie chcieć brać za coś odpowiedzialności • wdowi grosz - mała, ale ofiarowana ze szczerego serca suma pieniędzy • wieża Babel - zamet, chaos, wielojęzyczne zbiorowisko ludzi Motywy • kosmogonia - opis stworzenia świata w Księdze Rodzaju ● Bóg - pojawia się we wszystkich księgach biblijnych jako twórca świata, opiekun człowieka, 4/5 prawodawca i sędzia; w Nowym Testamencie jego wcieleniem jest Jezus człowiek - jego obraz zależny jest od charakteru i czasu powstania danej księgi; występuje jako bohater we wszystkich księgach biblijnych; poszczególni bohaterowie stają się archetypami ludzkich postaw, np. cierpienia - Hiob, grzechu i upadku - Adam i Ewa • cierpienie - jest doświadczeniem człowieka, może prowadzić do głębszej wiary (Hiob) i może być jej sprawdzianem • słowo - ma moc sprawczą, kreacyjną; Boże Słowo stwarza świat • apokalipsa - motyw ujmowany jako objawienie odnoszące się do symbolicznego końca obecnego świata i nastania Nowego Jeruzalem - świata wiecznego, nieba • miłość - jako miłość Boga do człowieka (Księga Rodzaju, psalmy, Ewangelie) - jako miłość rodzica do dziecka (historia Abrahama i Izaaka) - jako uczucie między kobietą a mężczyzną symbolizujące miłość między Bogiem a Kościołem (Pieśń nad Pieśniami) 5/5