Biblia

 Biblia podział:
• historyczne (Ewangelie, Dzieje Apostolskie)
• dydaktyczne/mądrościowe (Hioba, Listy Apostolskie)
• profetyczne (Izajasza,

Biblia

user profile picture

lena berezinska

0 Followers

9

Udostępnij

Zapisz

Podział biblii cechy biblii, psalmu, przypowieści i apokalipsy Streszczenie Księgi Hioba i Koheleta

 

8/1

Notatka

Biblia podział: • historyczne (Ewangelie, Dzieje Apostolskie) • dydaktyczne/mądrościowe (Hioba, Listy Apostolskie) • profetyczne (Izajasza, Apokalipsa św. Jana) Najsłynniejsze ze +Tumaczenia: septuaginta - najważniejszy grecki przekład ST.Txumaczenie z j. oryginalnego na grecki Wulgata - sw. Hieronim przetłumaczył STi NT na Lacinę SPRAWDZIAN na polski: • Biblia królowej Zofii w XVw. •Psalten florianski w XIX w. Psatter putawski w XVw. Leopolity w XVI w. ● . • Biblia • Biblia Jakuba Wujka -najważniejszy polski prelitad do XXw. -Biblia Tysiąclecia - najbardziej znany współczesny prelitad Języki bibili hebrajski - większość lesiąg ST grecki - używany pnez żydów avamejski -niektóre księgi 4 Cechy stylu bibilijnego: • sTownictwo o zabarwieniu archaicznym. • podniosły i uroczysty ton wypowiedzi rozpoczynanie zdań spójnikiem inwersja, czyli szyk prestawny • pneważają zdania złożone współnędnie Apokalipsa - utwór, którego tematem jest prorocza, zazwyczaj pełna grozy. wizja pryszłości. Zwykle growiada o końcu świata, ośwlerci, życiu wiecznym, pneznaczeniu człowieka oraz walce dobra ze złem. Psalm: spokrewniony z hymnem i odą podniosły styl wypowiedzi • charakter rytmiczny e opiera się na powtóneniach lub podobieństwach Apokalipsa (objawienie): • ma charakter provoczy 0 bogata symbolika niesie nadzieję wyraża naukę o czasach ostatecznych Przypowieść: • utwór narracyjny o pouczającej treści • forma rozbudowanego porównania • nauka moralna ilustrowana przykładem z życia 2 • ● uproszczony wizerunek postaci Związki frazeologiczne: umywać ręce zamienić się w stup soli Hiobowe wieści ● 11 zczekać się od odpowiedzialności zastygnąć z pnevaženia wiadomość tragiczna nieuczciwie zawobione pieniądze. - - Juda szowe svebniki Sól ziemc coś Wdowi grosz Szczera ofiara Księga koheleta tematem księgi są rozważania Koheleta nad sensem życia ludzkiego, wynikla z nich że życie nie jest trwałe macharakter pesymistyczny. Księga uczy by człowiek nie...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

martwił się gdy to straci, ponieważ najważniejszą wartością jest Bóg i to on może zapewnić człowiekowi życie wieczne — wartościowego Księga Hioba - Hiob był pobożnym człowiekiem, który służył Bogu. Miał dostatnie życie i szczęśliwą rodzinę. Bohater traci wszystko, stracił majątek, żonę, dzieci jednak nie wynekt się Boga. Jego przyjaciele nie wspierają go, twierdzą że to jego wina. Hiob nie crut się winny i nie zawiódł się na Bogu. Pan widząc jego cierpienie postanonte go wynagrodzić. Szatan prekonał się, że nie można pokonać człowichoghtory kocha Boga Psalm 100: • nadawcą jest autor autor psalmu a odbiorcą tłum, wypowiedź ma charakter vady • utwóv ma charakter dziękczynny. Ludzie dziękują Bogu za to, że ich stworzył i że się troscy • nastrój radosny, wynika z odczucia przez człowieka wyjątkowości jako dziecka Bożego Psalm 130: • podmiot liryczny zwraca się do Boga z prośbą o wybaczenie grechów • jest świadomy swoich błędów i szuka vatunku Sąd ostateczny: ● charaktev provoczy bogata symbolika Jezus tryma swoje stopy naziemi jako symbol władzy ● $ C

user profile picture

lena berezinska

0 Followers

 Biblia podział:
• historyczne (Ewangelie, Dzieje Apostolskie)
• dydaktyczne/mądrościowe (Hioba, Listy Apostolskie)
• profetyczne (Izajasza,

Otwórz

Podział biblii cechy biblii, psalmu, przypowieści i apokalipsy Streszczenie Księgi Hioba i Koheleta

Podobne notatki
Know Biblia  thumbnail

4

105

Biblia

Ksiega rodzaju ksiega koheleta ksiega hioba piesn nad piesniami apokalipsa sw jana

Know   BIBLIA thumbnail

17

199

BIBLIA

BIBLIA opraciwanie + frazeologizmy

Know Biblia notatki  thumbnail

39

532

Biblia notatki

Notatki z biblii. Hiob, Abraham, Kohelet, Apokalipsa, Pieśń nad Pieśniami, psalmy

Know Biblia thumbnail

125

1914

Biblia

Księga Rodzaju, Pieśń nad Pieśniami, Księga Hioba, Księga Koheleta, Księga Psalmów, Apokalipsa św. Jana

Know Antyk - opis epoki thumbnail

244

2240

Antyk - opis epoki

Opis epoki

Know J.polski BIBLIA thumbnail

1

73

J.polski BIBLIA

Biblia, znaczenie słowa biblia, podział biblii, języki biblii, podział ksiąg biblijnych,przekłady biblii, gatunki literackie biblii, stworzenie świata według biblii

Biblia podział: • historyczne (Ewangelie, Dzieje Apostolskie) • dydaktyczne/mądrościowe (Hioba, Listy Apostolskie) • profetyczne (Izajasza, Apokalipsa św. Jana) Najsłynniejsze ze +Tumaczenia: septuaginta - najważniejszy grecki przekład ST.Txumaczenie z j. oryginalnego na grecki Wulgata - sw. Hieronim przetłumaczył STi NT na Lacinę SPRAWDZIAN na polski: • Biblia królowej Zofii w XVw. •Psalten florianski w XIX w. Psatter putawski w XVw. Leopolity w XVI w. ● . • Biblia • Biblia Jakuba Wujka -najważniejszy polski prelitad do XXw. -Biblia Tysiąclecia - najbardziej znany współczesny prelitad Języki bibili hebrajski - większość lesiąg ST grecki - używany pnez żydów avamejski -niektóre księgi 4 Cechy stylu bibilijnego: • sTownictwo o zabarwieniu archaicznym. • podniosły i uroczysty ton wypowiedzi rozpoczynanie zdań spójnikiem inwersja, czyli szyk prestawny • pneważają zdania złożone współnędnie Apokalipsa - utwór, którego tematem jest prorocza, zazwyczaj pełna grozy. wizja pryszłości. Zwykle growiada o końcu świata, ośwlerci, życiu wiecznym, pneznaczeniu człowieka oraz walce dobra ze złem. Psalm: spokrewniony z hymnem i odą podniosły styl wypowiedzi • charakter rytmiczny e opiera się na powtóneniach lub podobieństwach Apokalipsa (objawienie): • ma charakter provoczy 0 bogata symbolika niesie nadzieję wyraża naukę o czasach ostatecznych Przypowieść: • utwór narracyjny o pouczającej treści • forma rozbudowanego porównania • nauka moralna ilustrowana przykładem z życia 2 • ● uproszczony wizerunek postaci Związki frazeologiczne: umywać ręce zamienić się w stup soli Hiobowe wieści ● 11 zczekać się od odpowiedzialności zastygnąć z pnevaženia wiadomość tragiczna nieuczciwie zawobione pieniądze. - - Juda szowe svebniki Sól ziemc coś Wdowi grosz Szczera ofiara Księga koheleta tematem księgi są rozważania Koheleta nad sensem życia ludzkiego, wynikla z nich że życie nie jest trwałe macharakter pesymistyczny. Księga uczy by człowiek nie...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

martwił się gdy to straci, ponieważ najważniejszą wartością jest Bóg i to on może zapewnić człowiekowi życie wieczne — wartościowego Księga Hioba - Hiob był pobożnym człowiekiem, który służył Bogu. Miał dostatnie życie i szczęśliwą rodzinę. Bohater traci wszystko, stracił majątek, żonę, dzieci jednak nie wynekt się Boga. Jego przyjaciele nie wspierają go, twierdzą że to jego wina. Hiob nie crut się winny i nie zawiódł się na Bogu. Pan widząc jego cierpienie postanonte go wynagrodzić. Szatan prekonał się, że nie można pokonać człowichoghtory kocha Boga Psalm 100: • nadawcą jest autor autor psalmu a odbiorcą tłum, wypowiedź ma charakter vady • utwóv ma charakter dziękczynny. Ludzie dziękują Bogu za to, że ich stworzył i że się troscy • nastrój radosny, wynika z odczucia przez człowieka wyjątkowości jako dziecka Bożego Psalm 130: • podmiot liryczny zwraca się do Boga z prośbą o wybaczenie grechów • jest świadomy swoich błędów i szuka vatunku Sąd ostateczny: ● charaktev provoczy bogata symbolika Jezus tryma swoje stopy naziemi jako symbol władzy ● $ C