Biblia J.Polski

user profile picture

Maja Maj

6 Followers
 

Język polski

 

1

Notatka

Biblia J.Polski

 POLSKI
BIBLIA
Ks. historyczne Ks. dydaktyczne Ks. prorocze
mówi odziejach zowiera treści rapowiadające
Izraela i Jezusu filozoficzne i wyda

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

8

Notatka na sprawdzian z Biblii. Robiona była na podstawie książki „Oblicza epok 1.1”

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

POLSKI BIBLIA Ks. historyczne Ks. dydaktyczne Ks. prorocze mówi odziejach zowiera treści rapowiadające Izraela i Jezusu filozoficzne i wydanenia moralne Biblia zostało napisana w 3 językach: • hebrajskim aramejskim • greckim profanum-to co ludzkie, materialne sacrum-sfera swiętości, wokół której Koncentrujer się wienenia i obnędy, praktyki religijne. Biblia - zbiór zasad (gr.biblion-księgi) Testament-przymierze Ewangelia- dobra nowina Tora - (pięcioksiąg Mojżesza) występuje w starym testamencie i dzieli się na: • Księga Rodzaju • Księga Liczb • Księga Hyjścia Ksigga kaplaniska • Księga Powtórzonego Prowa 0 Herset - wyodrębniony graficznie odcinek tekstu obejmujący kilka zdań tworzących całość znaczeniową i rytmiczną. Skróty biblijne - po skrótowej nazwie Księgi występuje numer rozdziału, następnie 205 numer wersetu np. Wj 20₁2-17 = "Księga Wyjścia, rozdział 20, wersety od 2 do 14 SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚC Stary testament (46 ksiąg)-pięcioksing. Mojżesza (Tora ks. kapłańska, rodzaju wyjścia, liczb i powtónionego prawa. Księga Koheleta, Hioba, pieśni had pieshiami, psalmy Nouy testament - (27 ksigg) - listy Apostolskie, ewangelia (Mateusz, Marek, Lukasz i Jan), przypowieści, apokalipsa wy. 5w. Jana. L 9 J poolmy Księga psalmów-najstarsza księga biblijney. powstała między XI, a NV w. p.n.e. RODZAJE PSALMON • psal my błagalne - pisane na okoliczności niebezpieczeństwa, choroby preśladowań, wyrażają uczucia osobiste lub zbiorowe. psalmy pochwalne - utożsamiane z hymnami, sławią Boga z dzieło stworzenia lub jego interwencje w ludzkie dzieje. • psalmy dziękczynne - uyraz wdzięcznośc za dobrodziejstwa, psalmista wspomina w niebezpieczeństwo, z którego uszedł cało dzięki ротосу Вода, which psalmy ufności - mówią o zagrożeniach, ale na plan pierwszy wysuwa się w nich motyw zaufania do...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

stwory i zażyłości z nim psalmy mądrościowe (dydaktyczne) - pouczają o przymiotach Boga lub rozważająr sytuage człowieka w świecie, przekazują rady i prestrogi zawierają relacje człowieka z Bogiem mówią o przeznaczeniu i egzysten gi człowieka psalmy religijne uważane są za wzorce Cechy charakterystyczne psalmów : - styl obrazowy - alegorie i symbole apostroficzne liryka bezpośrednia psalmista mypowiada się jako chneścijanin zawiero pytanio retoryczne styl podniosły - • tożsamy uklad wersetów: powtonenia, paraleizm składniowy (rytm i melodia) 1 - - A - Paralelizm składniowy - powtórzenie lub podobieństwo Konstrukyi składniowych, wypowiedzeń w następujących po sobie częściach tekstu = np. Jestem Polakiem, Jestem Europejczykiem Paralelizm znaczeniowy-powtonenie lub podobieństwo znaczeń, wyrażeń w następujących sobie częściach tekstu. ро Topos - utrwalony sposób obrazowania czegos, lub móvienia o czyms. Alegoria - element mojący poza dosłownym również ukryty sens prenosny, utrwalony w Kultume i phoz to tatwy do ustalenia. Symbol- element, który poze dosłownym me też ukryty sens, ale nie utrwalony Kultume, phez to trudny do ustalenice. KSIĘGA HIOBA 7 W em • przynależy do Starego Testamentu i stanowi phykład księgi mądrościowej. Jako jedyna catej Bibli stawid w centrum uwagi proble ludzkiego cierpienia. Podejmuje tematykę egzystencjalną - dotyczy stałych i istotnych problemów związanych z ludzkim życiem, takich jak: cierpienie, miłość i śmierć. 9

Biblia J.Polski

user profile picture

Maja Maj

6 Followers
 

Język polski

 

1

Notatka

Biblia J.Polski

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 POLSKI
BIBLIA
Ks. historyczne Ks. dydaktyczne Ks. prorocze
mówi odziejach zowiera treści rapowiadające
Izraela i Jezusu filozoficzne i wyda

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

8

Komentarze (1)

P

Dzięki, bardzo mi to pomoże, ponieważ teraz uczymy się tego 😁

Notatka na sprawdzian z Biblii. Robiona była na podstawie książki „Oblicza epok 1.1”

Podobne notatki

Biblia

Know Biblia  thumbnail

12542

 

1/2/3

Biblia

Know Biblia thumbnail

5509

 

1/2/3

7

Biblia podstawowe informacje

Know Biblia podstawowe informacje thumbnail

7738

 

1/2/3

Antyk i mitologia

Know Antyk i mitologia  thumbnail

23094

 

1/2/3

Więcej

POLSKI BIBLIA Ks. historyczne Ks. dydaktyczne Ks. prorocze mówi odziejach zowiera treści rapowiadające Izraela i Jezusu filozoficzne i wydanenia moralne Biblia zostało napisana w 3 językach: • hebrajskim aramejskim • greckim profanum-to co ludzkie, materialne sacrum-sfera swiętości, wokół której Koncentrujer się wienenia i obnędy, praktyki religijne. Biblia - zbiór zasad (gr.biblion-księgi) Testament-przymierze Ewangelia- dobra nowina Tora - (pięcioksiąg Mojżesza) występuje w starym testamencie i dzieli się na: • Księga Rodzaju • Księga Liczb • Księga Hyjścia Ksigga kaplaniska • Księga Powtórzonego Prowa 0 Herset - wyodrębniony graficznie odcinek tekstu obejmujący kilka zdań tworzących całość znaczeniową i rytmiczną. Skróty biblijne - po skrótowej nazwie Księgi występuje numer rozdziału, następnie 205 numer wersetu np. Wj 20₁2-17 = "Księga Wyjścia, rozdział 20, wersety od 2 do 14 SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚC Stary testament (46 ksiąg)-pięcioksing. Mojżesza (Tora ks. kapłańska, rodzaju wyjścia, liczb i powtónionego prawa. Księga Koheleta, Hioba, pieśni had pieshiami, psalmy Nouy testament - (27 ksigg) - listy Apostolskie, ewangelia (Mateusz, Marek, Lukasz i Jan), przypowieści, apokalipsa wy. 5w. Jana. L 9 J poolmy Księga psalmów-najstarsza księga biblijney. powstała między XI, a NV w. p.n.e. RODZAJE PSALMON • psal my błagalne - pisane na okoliczności niebezpieczeństwa, choroby preśladowań, wyrażają uczucia osobiste lub zbiorowe. psalmy pochwalne - utożsamiane z hymnami, sławią Boga z dzieło stworzenia lub jego interwencje w ludzkie dzieje. • psalmy dziękczynne - uyraz wdzięcznośc za dobrodziejstwa, psalmista wspomina w niebezpieczeństwo, z którego uszedł cało dzięki ротосу Вода, which psalmy ufności - mówią o zagrożeniach, ale na plan pierwszy wysuwa się w nich motyw zaufania do...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

stwory i zażyłości z nim psalmy mądrościowe (dydaktyczne) - pouczają o przymiotach Boga lub rozważająr sytuage człowieka w świecie, przekazują rady i prestrogi zawierają relacje człowieka z Bogiem mówią o przeznaczeniu i egzysten gi człowieka psalmy religijne uważane są za wzorce Cechy charakterystyczne psalmów : - styl obrazowy - alegorie i symbole apostroficzne liryka bezpośrednia psalmista mypowiada się jako chneścijanin zawiero pytanio retoryczne styl podniosły - • tożsamy uklad wersetów: powtonenia, paraleizm składniowy (rytm i melodia) 1 - - A - Paralelizm składniowy - powtórzenie lub podobieństwo Konstrukyi składniowych, wypowiedzeń w następujących po sobie częściach tekstu = np. Jestem Polakiem, Jestem Europejczykiem Paralelizm znaczeniowy-powtonenie lub podobieństwo znaczeń, wyrażeń w następujących sobie częściach tekstu. ро Topos - utrwalony sposób obrazowania czegos, lub móvienia o czyms. Alegoria - element mojący poza dosłownym również ukryty sens prenosny, utrwalony w Kultume i phoz to tatwy do ustalenia. Symbol- element, który poze dosłownym me też ukryty sens, ale nie utrwalony Kultume, phez to trudny do ustalenice. KSIĘGA HIOBA 7 W em • przynależy do Starego Testamentu i stanowi phykład księgi mądrościowej. Jako jedyna catej Bibli stawid w centrum uwagi proble ludzkiego cierpienia. Podejmuje tematykę egzystencjalną - dotyczy stałych i istotnych problemów związanych z ludzkim życiem, takich jak: cierpienie, miłość i śmierć. 9