Język polski /

Biblia J.Polski

Biblia J.Polski

 POLSKI
BIBLIA
Ks. historyczne Ks. dydaktyczne Ks. provocze
mówi odziejach zowiera treści rapowiadające
Izraela i Jezusu filozoficzne i wyda

Biblia J.Polski

user profile picture

Maja Maj

34 Followers

14

Udostępnij

Zapisz

Notatka na sprawdzian z Biblii. Robiona była na podstawie książki „Oblicza epok 1.1”

 

1

Notatka

POLSKI BIBLIA Ks. historyczne Ks. dydaktyczne Ks. provocze mówi odziejach zowiera treści rapowiadające Izraela i Jezusu filozoficzne i wydanenia moralne Biblia zostało napisana w 3 językach: • hebrajskim aramejskim greckim ● profanum-to co ludzkie, materialne sacrum - sfera swiętości, wokół której Koncentrują się wienenia i obnędy, praktyki religijne. Biblia - zbiór zasad (gr. biblion-księgi) Testament-przymierze r Ewangelia- dobra nowina Tora - (pięcioksiog Mojżesza) występuje w starym testamencie i dzieli się na: • Księga Rodzaju • Księga Liczb • Księga Hyjścia Księga kapłońska • Księga Powtórzonego Prowa 0 0 Herset - wyodrębniony graficznie odcinek tekstu obejmujący kilka zdań tworzących całość znaczeniową i rytmiczną. Skróty biblijne - po skrótowej nazwie Księgi występuje numer rozdziału, następnie 205 numer wersetu np. Wj 20₁2-17 = "Księga Wyjścia, rozdział 20, wersety od 2 do 14 SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚC Stary testament (46 ksiąg) - pięcioksing. Mojżesza (Tora ks. kapłańska, rodzaju wyjścia, liczb i powtónionego prawa. Księga Koheleta, Hioba, pieśni had pieshiami, psalmy Nouy testament - (27 ksigg) - listy Apostolskie, ewangelia (Mateusz, Marek, Lukasz i Jan), przypowieści, apokalipsa wy. 5w. Jana. L 9 L r poodmy Księga psalmów - najstarsza księga biblijney. powstała między XI, a NV w. p.n.e. RODZAJE PSALMON psal my błagalne - pisane na okoliczności niebezpieczeństwa, choroby, prešladowań, wyrażąjąr uczucia osobiste lub zbiorowe. psalmy pochwalne - utożsamiane z hymnami, sławią Boga zu dzieło stworzenia lub interwencje w ludzkie dzieje. jego • psalmy dziękczynne-myraz wdzięczności za dobrodziejstwa, psalmista wspomina w which niebezpieczeństwo, z którego uszedł cało dzięki ротосу Вода, psalmy ufności - mówią o zagrożeniach, ale na plan pierwszy wysuwa się w...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

nich motyw zaufania do stwory i zażyłości z nim. psalmy mądrościowe (dydaktyczne) - pouczająr o przymiotach Boga lub rozważają sytuaje człowieka w świecie, przekazują rady i prestrogi zawierają relacje człowieka z Bogiem ·mowią o przeznaczeniu i egzysten gi człowieka psalmy religijne uważane są za wzorce Cechy charakterystyczne psalmów: - styl obrazowy - alegorie i symbole apostroficzne livyka bezpośrednia psalmista my powiada się jako chneścijanin zawiero pytania retoryczne styl podniosły - • toisamy uklad wersetów: powtonenia, paraleizm składniowy (rytm i melative) - ← - Paralelizm składniowy - powtórzenie lub podobieństwo Konstrukyi składniowych, wypowiedzeń w następujących po sobie częściach tekstu □ up Jestem Polakiem, Jestem Europejczykiem Paralelizm znaczeniouy-powtonenie lub podobieństwo znaczeń, wyrażeń w sobie częściach tekstu. następujących ро Topos- utrwalony sposób obrazowania czegos, lub móvienia o czyms. Alegoria - element mojący poza dosłownym również ukryty sens prenosny, utrwalony Kultume i phez to tatwy do ustalenia. Symbol- element, który poze dosłownym me też ukryty sens, ale nie utrwalony u Kultume, phez to trudny do ustalenice. KSIĘGA HIOBA W • przynależy do Starego Testamentu i stanowi phykład księgi mądrościowej. Jako jedyna całej Bibli stawia w centrum uwagi problem ludzkiego cierpienia. Podejmuje tematykę egzystencjalną - dotyczy stałych i istotnych problemów związanych z ludzkim życiem, takich jak: cierpienie, miłość i śmierć. 9 Morał wynikający z Księgi Hioba to: los człowieka nie jest zależny od jego czynów Hiob rozumie grzech jako cechę notury ludzkiej KSIĘGA KOHELETA • jest to księga o charaktene mądrościowym, powstała w III w. Motyw Vanitas-jest to popularny motyw podkreślający marność i nietrwolg nature świata i człowieka.,, Marność nad marnościami, wszystko marność" Robelet • podkreśla, że ani bogactwo, uni władza, ani słowa nie czynią naszego życia pewnym mówi że w zyciu jest czas i na radość i na smutek, więc należy zachonywać umiar. Zdaniem Kohebeta szukając szczęście możemy narażać się wszystkiego, a także szukanie szczęścia děje nam wieczne nienasycenie. Oznacza to, że należy cieszyć się tym w nam daje ma swój koniec i początek!! los. Wszyst to та 11 PIEŚNI NAD PIESNIAMI • powstały między VII a III wp.n.e, jest to poemat o miłosu. Rożnice Pieśni nad Piesniami od innych Ksiąg biblijnych: • brak bezpośrednich odniesień do Boga. • tematem jest miłość między kobietą, o mężczyzng • Pieśni ma charakter udramatyzowanego dialogu APOKALIPSA WG. ŚW. JANA r Apokalipsa-wizja, objawienie lub jako nazwa gatunku literackiego opisujący wizję czasów. Postatecznych. - ma charakter proroczy Zamyka historię święt& moty w sądu ostatecznego • Bog panuje nad historicę, dziejami ludzkości. Wszystko co się dzieje zostało puez niego zaplanowane. Bóg dla ludzi jest surowy i sprawiedliwy, Lane gneszników. Ludzie sąr prerazeni i czujor strach, próbują schronic się pred squlem boge. Jest on ukazeny pod postacią baranha. 7 Obrazowanie apokaliptyczne-sw. Jan posługuje ię symbolamil liczb, postě ci; kolorów, predmiotów, wiengt). Wykonystuje alegorie, hiperbole, and fory, seraleizm skiedniowy, kontrast, obraz jest dynamiczny cechy stylu biblijnega Styl językowy, stosowany w Bibli i jej snekładach, cechuje go uroczysty i poważny. charakter oraz wysoki rejestr, czyli wyrafinowanie składniowe i słownikowe. ・inwersje, paralelizury, one fory, patonenia •hez wyliczenice. Teofania- akt objawienia się Boga.

Język polski /

Biblia J.Polski

user profile picture

Maja Maj

34 Followers

 POLSKI
BIBLIA
Ks. historyczne Ks. dydaktyczne Ks. provocze
mówi odziejach zowiera treści rapowiadające
Izraela i Jezusu filozoficzne i wyda

Otwórz

Notatka na sprawdzian z Biblii. Robiona była na podstawie książki „Oblicza epok 1.1”

Podobne notatki

Know Biblia thumbnail

28

Biblia

Maturalne notatki z języka polskiego z zagadnień z Biblii. Związki frazeologiczne, przypowieści, ważne pojęcia, styl biblijny, podział Pisma Świętego.

Know Biblia notatki  thumbnail

42

Biblia notatki

Notatki z biblii. Hiob, Abraham, Kohelet, Apokalipsa, Pieśń nad Pieśniami, psalmy

Know   BIBLIA thumbnail

17

BIBLIA

BIBLIA opraciwanie + frazeologizmy

Know Biblia  thumbnail

5

Biblia

Ksiega rodzaju ksiega koheleta ksiega hioba piesn nad piesniami apokalipsa sw jana

Know Biblia thumbnail

758

Biblia

:)

Know Biblia thumbnail

7

Biblia

Zawiera krótkie streszczenia fragmentów Księgi Rodzaju, Księgi Psalmów, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni Nad Pieśniami, Apokalipsy św. Jana.

POLSKI BIBLIA Ks. historyczne Ks. dydaktyczne Ks. provocze mówi odziejach zowiera treści rapowiadające Izraela i Jezusu filozoficzne i wydanenia moralne Biblia zostało napisana w 3 językach: • hebrajskim aramejskim greckim ● profanum-to co ludzkie, materialne sacrum - sfera swiętości, wokół której Koncentrują się wienenia i obnędy, praktyki religijne. Biblia - zbiór zasad (gr. biblion-księgi) Testament-przymierze r Ewangelia- dobra nowina Tora - (pięcioksiog Mojżesza) występuje w starym testamencie i dzieli się na: • Księga Rodzaju • Księga Liczb • Księga Hyjścia Księga kapłońska • Księga Powtórzonego Prowa 0 0 Herset - wyodrębniony graficznie odcinek tekstu obejmujący kilka zdań tworzących całość znaczeniową i rytmiczną. Skróty biblijne - po skrótowej nazwie Księgi występuje numer rozdziału, następnie 205 numer wersetu np. Wj 20₁2-17 = "Księga Wyjścia, rozdział 20, wersety od 2 do 14 SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚC Stary testament (46 ksiąg) - pięcioksing. Mojżesza (Tora ks. kapłańska, rodzaju wyjścia, liczb i powtónionego prawa. Księga Koheleta, Hioba, pieśni had pieshiami, psalmy Nouy testament - (27 ksigg) - listy Apostolskie, ewangelia (Mateusz, Marek, Lukasz i Jan), przypowieści, apokalipsa wy. 5w. Jana. L 9 L r poodmy Księga psalmów - najstarsza księga biblijney. powstała między XI, a NV w. p.n.e. RODZAJE PSALMON psal my błagalne - pisane na okoliczności niebezpieczeństwa, choroby, prešladowań, wyrażąjąr uczucia osobiste lub zbiorowe. psalmy pochwalne - utożsamiane z hymnami, sławią Boga zu dzieło stworzenia lub interwencje w ludzkie dzieje. jego • psalmy dziękczynne-myraz wdzięczności za dobrodziejstwa, psalmista wspomina w which niebezpieczeństwo, z którego uszedł cało dzięki ротосу Вода, psalmy ufności - mówią o zagrożeniach, ale na plan pierwszy wysuwa się w...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

nich motyw zaufania do stwory i zażyłości z nim. psalmy mądrościowe (dydaktyczne) - pouczająr o przymiotach Boga lub rozważają sytuaje człowieka w świecie, przekazują rady i prestrogi zawierają relacje człowieka z Bogiem ·mowią o przeznaczeniu i egzysten gi człowieka psalmy religijne uważane są za wzorce Cechy charakterystyczne psalmów: - styl obrazowy - alegorie i symbole apostroficzne livyka bezpośrednia psalmista my powiada się jako chneścijanin zawiero pytania retoryczne styl podniosły - • toisamy uklad wersetów: powtonenia, paraleizm składniowy (rytm i melative) - ← - Paralelizm składniowy - powtórzenie lub podobieństwo Konstrukyi składniowych, wypowiedzeń w następujących po sobie częściach tekstu □ up Jestem Polakiem, Jestem Europejczykiem Paralelizm znaczeniouy-powtonenie lub podobieństwo znaczeń, wyrażeń w sobie częściach tekstu. następujących ро Topos- utrwalony sposób obrazowania czegos, lub móvienia o czyms. Alegoria - element mojący poza dosłownym również ukryty sens prenosny, utrwalony Kultume i phez to tatwy do ustalenia. Symbol- element, który poze dosłownym me też ukryty sens, ale nie utrwalony u Kultume, phez to trudny do ustalenice. KSIĘGA HIOBA W • przynależy do Starego Testamentu i stanowi phykład księgi mądrościowej. Jako jedyna całej Bibli stawia w centrum uwagi problem ludzkiego cierpienia. Podejmuje tematykę egzystencjalną - dotyczy stałych i istotnych problemów związanych z ludzkim życiem, takich jak: cierpienie, miłość i śmierć. 9 Morał wynikający z Księgi Hioba to: los człowieka nie jest zależny od jego czynów Hiob rozumie grzech jako cechę notury ludzkiej KSIĘGA KOHELETA • jest to księga o charaktene mądrościowym, powstała w III w. Motyw Vanitas-jest to popularny motyw podkreślający marność i nietrwolg nature świata i człowieka.,, Marność nad marnościami, wszystko marność" Robelet • podkreśla, że ani bogactwo, uni władza, ani słowa nie czynią naszego życia pewnym mówi że w zyciu jest czas i na radość i na smutek, więc należy zachonywać umiar. Zdaniem Kohebeta szukając szczęście możemy narażać się wszystkiego, a także szukanie szczęścia děje nam wieczne nienasycenie. Oznacza to, że należy cieszyć się tym w nam daje ma swój koniec i początek!! los. Wszyst to та 11 PIEŚNI NAD PIESNIAMI • powstały między VII a III wp.n.e, jest to poemat o miłosu. Rożnice Pieśni nad Piesniami od innych Ksiąg biblijnych: • brak bezpośrednich odniesień do Boga. • tematem jest miłość między kobietą, o mężczyzng • Pieśni ma charakter udramatyzowanego dialogu APOKALIPSA WG. ŚW. JANA r Apokalipsa-wizja, objawienie lub jako nazwa gatunku literackiego opisujący wizję czasów. Postatecznych. - ma charakter proroczy Zamyka historię święt& moty w sądu ostatecznego • Bog panuje nad historicę, dziejami ludzkości. Wszystko co się dzieje zostało puez niego zaplanowane. Bóg dla ludzi jest surowy i sprawiedliwy, Lane gneszników. Ludzie sąr prerazeni i czujor strach, próbują schronic się pred squlem boge. Jest on ukazeny pod postacią baranha. 7 Obrazowanie apokaliptyczne-sw. Jan posługuje ię symbolamil liczb, postě ci; kolorów, predmiotów, wiengt). Wykonystuje alegorie, hiperbole, and fory, seraleizm skiedniowy, kontrast, obraz jest dynamiczny cechy stylu biblijnega Styl językowy, stosowany w Bibli i jej snekładach, cechuje go uroczysty i poważny. charakter oraz wysoki rejestr, czyli wyrafinowanie składniowe i słownikowe. ・inwersje, paralelizury, one fory, patonenia •hez wyliczenice. Teofania- akt objawienia się Boga.