Religia/Etyka /

Biblia (Pismo Święte)

Biblia (Pismo Święte)

 ●
●
●
●
● Pieśń nad Pieśniami
STARY
XII w. p.n.e. - I w. p.n.e.
j. hebrajski, aramejski, grecki
Księga Koheleta
Księga Hioba
Księga Wyjścia

Biblia (Pismo Święte)

user profile picture

patrycja

0 Followers

6

Udostępnij

Zapisz

Notatka z podstawowych zagadnień z Biblii

 

4/3

Notatka

● ● ● ● ● Pieśń nad Pieśniami STARY XII w. p.n.e. - I w. p.n.e. j. hebrajski, aramejski, grecki Księga Koheleta Księga Hioba Księga Wyjścia Księga Psalmów Księga Rodzaju święta księga judaizmu i chrześcijaństwa ● Cechy: źródło archetypów (syn marnotrawny, cierpiący ojciec) uniwersalne nauki moralne styl biblijny ● dzieło literackie ● ● BIBLIA TESTAMENT źródło motywów (raj, grzech, apokalipsa, vanitas, zmartwychwstanie, odkupienie) święta księga judaizmu i chrześcijaństwa Księga Hioba - należy do ksiąg mądrościowych (dydaktycznych). Dotyczy rozważań o sensie cierpienia i sprawiedliwości Boga. Bogobojny Hiob zostaje poddany próbie - traci dzieci, majątek i zdrowie, aby Bóg mógł udowodnić szatanowi, że mimo tylu cierpień Hiob pozostanie wierny Bogu. NOWY druga połowa I w. ● j. aramejski, grecki Księga Koheleta - zawiera rozważania nad sensem życia ludzkiego. Wynika z nich, że nic nie ma absolutnej wartości, nie jest trwałe, nie potrafi w pełni uszczęśliwiać. Ani bogactwa, ani władza, sława, nawet mądrość nie czynią człowieka pewnym i zadowolonym. ● Księga Wyjścia - opisuje niewolę przodków Izraela w Egipcie, ich wyjście z Egiptu pod wodzą Mojżesza i zawarcie przymierza z Jahwe na Synaju; zawiera najstarsze zbiory praw Starego Testamentu (kodeks Przymierza); Mojżesz, ucieczka z Egiptu, Dekalog. ● Księga Rodzaju - opisuje stworzenie świata, człowieka, wskazuje przyczyny grzechu pierworodnego, zbrodnię Kaina, potop, dzieje Abrahama i jego rodziny; Kain i Abel, arka Noego, Adam i Ewa. ● ● ● ● ● ● święta księga chrześcijaństwa cztery Ewangelie (wg św. Mateusza, Marka, Jana i Łukasza) Dzieje Apostolskie Listy Apostolskie Apokalipsa św. Jana (proroctwo) Gatunki literackie: psalm pieśń list ● kazanie przypowieść (parabola) apokalipsa ● hymn ● modlitwa ● ● ● ● Salomonowy wyrok Zamienić się w słup soli Sól ziemi Niebieski...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

ptak Rzucać perły przed wieprze Hiobowa wieść Syn marnotrawny Ważne pojęcia: Znaczenie Biblii: ● BIBLIZM ● I Symbole w Biblii: Teofania - objawienie się Boga człowiekowi (osobiste lub przez posłańca) Aforyzm -złota myśl, sentencja, maksyma, gnoma Anafora - celowe powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych segmentów wypowiedzi Apostrofa - składniowa figura retoryczna, charakteryzująca się bezpośrednim zwrotem do osoby, bóstwa, idei, wydarzenia, pojęcia lub przedmiotu Archetyp- pierwowzór, prototyp, coś początkowego, co stało się wzorem w późniejszych czasach Homo viator - człowiek wędrowiec; życie jako wędrówka Kanon - zbiór ksiąg biblijnych uznanych przez kościół za autentyczne i natchnione Topos - stały i niezmienny wzorzec zachowań ludzkich Vanitas marność świata, którą przekonująco przedstawia nam Kohelet skarbnica motywów kulturowych ● świadectwo historyczne ● fundament judaizmu i chrześcijaństwa zbiór uniwersalnych zasad moralnych liczby 3, 7, 12, 40 Baranek ziarno gołębica ● ryba ● wieża ● arka krzyż ZNACZENIE wyrok sprawiedliwy; pochodzi od króla Salomona ● zamrzeć w bezruchu np. z wrażenia, zdziwienia lub przerażenia grupa najwartościowszych osób w jakiejś społeczności ktoś nieodpowiedzialny, nierozsądny; człowiek, który nie lubi pracować, unikający pracy; pasożyt dawać coś cennego komuś, kto nie jest w stanie tego docenić, oferować komuś niegodnemu prezentów jakieś wspaniałe dary złe, tragiczne wiadomości skruszony grzesznik; człowiek nawrócony, próbujący odpokutować swoje błędy; ktoś, kto postępuje źle, błądzi, ale później jest mu przykro i chciałby naprawić poczynione szkody ● ● ● ● Ewa może być postrzegana jako symbol cielesności lub narzędzie diabła Adam - jako uosobienie ludzkiej słabości albo, to duża różnica, ludzkiej duchowości, która zawsze ulegnie ciału Wąż - to szatan, ale też, tak jak Ewa, pokusa cielesności Drzewo poznania dobra i zła - to symbol najbardziej tajemniczy Jabłko - można interpretować po prostu jako coś, co chciałoby się mieć - jakąkolwiek pokusę

Religia/Etyka /

Biblia (Pismo Święte)

user profile picture

patrycja

0 Followers

 ●
●
●
●
● Pieśń nad Pieśniami
STARY
XII w. p.n.e. - I w. p.n.e.
j. hebrajski, aramejski, grecki
Księga Koheleta
Księga Hioba
Księga Wyjścia

Otwórz

Notatka z podstawowych zagadnień z Biblii

Podobne notatki
Know   BIBLIA thumbnail

17

199

BIBLIA

BIBLIA opraciwanie + frazeologizmy

Know Biblia - pełne opracowanie thumbnail

68

874

Biblia - pełne opracowanie

Podstawowe informacje o Biblii i jej gatunkach. Zawiera link do quizleta Źródła - nowa era teraz matura repetytorium, wikipedia, klp.pl, wiedza własna

Know Antyk thumbnail

19

327

Antyk

Notatka z Antyku

Know Biblia  thumbnail

4

105

Biblia

Ksiega rodzaju ksiega koheleta ksiega hioba piesn nad piesniami apokalipsa sw jana

Know Antyk - opis epoki thumbnail

244

2243

Antyk - opis epoki

Opis epoki

Know Biblia thumbnail

125

1914

Biblia

Księga Rodzaju, Pieśń nad Pieśniami, Księga Hioba, Księga Koheleta, Księga Psalmów, Apokalipsa św. Jana

● ● ● ● ● Pieśń nad Pieśniami STARY XII w. p.n.e. - I w. p.n.e. j. hebrajski, aramejski, grecki Księga Koheleta Księga Hioba Księga Wyjścia Księga Psalmów Księga Rodzaju święta księga judaizmu i chrześcijaństwa ● Cechy: źródło archetypów (syn marnotrawny, cierpiący ojciec) uniwersalne nauki moralne styl biblijny ● dzieło literackie ● ● BIBLIA TESTAMENT źródło motywów (raj, grzech, apokalipsa, vanitas, zmartwychwstanie, odkupienie) święta księga judaizmu i chrześcijaństwa Księga Hioba - należy do ksiąg mądrościowych (dydaktycznych). Dotyczy rozważań o sensie cierpienia i sprawiedliwości Boga. Bogobojny Hiob zostaje poddany próbie - traci dzieci, majątek i zdrowie, aby Bóg mógł udowodnić szatanowi, że mimo tylu cierpień Hiob pozostanie wierny Bogu. NOWY druga połowa I w. ● j. aramejski, grecki Księga Koheleta - zawiera rozważania nad sensem życia ludzkiego. Wynika z nich, że nic nie ma absolutnej wartości, nie jest trwałe, nie potrafi w pełni uszczęśliwiać. Ani bogactwa, ani władza, sława, nawet mądrość nie czynią człowieka pewnym i zadowolonym. ● Księga Wyjścia - opisuje niewolę przodków Izraela w Egipcie, ich wyjście z Egiptu pod wodzą Mojżesza i zawarcie przymierza z Jahwe na Synaju; zawiera najstarsze zbiory praw Starego Testamentu (kodeks Przymierza); Mojżesz, ucieczka z Egiptu, Dekalog. ● Księga Rodzaju - opisuje stworzenie świata, człowieka, wskazuje przyczyny grzechu pierworodnego, zbrodnię Kaina, potop, dzieje Abrahama i jego rodziny; Kain i Abel, arka Noego, Adam i Ewa. ● ● ● ● ● ● święta księga chrześcijaństwa cztery Ewangelie (wg św. Mateusza, Marka, Jana i Łukasza) Dzieje Apostolskie Listy Apostolskie Apokalipsa św. Jana (proroctwo) Gatunki literackie: psalm pieśń list ● kazanie przypowieść (parabola) apokalipsa ● hymn ● modlitwa ● ● ● ● Salomonowy wyrok Zamienić się w słup soli Sól ziemi Niebieski...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

ptak Rzucać perły przed wieprze Hiobowa wieść Syn marnotrawny Ważne pojęcia: Znaczenie Biblii: ● BIBLIZM ● I Symbole w Biblii: Teofania - objawienie się Boga człowiekowi (osobiste lub przez posłańca) Aforyzm -złota myśl, sentencja, maksyma, gnoma Anafora - celowe powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych segmentów wypowiedzi Apostrofa - składniowa figura retoryczna, charakteryzująca się bezpośrednim zwrotem do osoby, bóstwa, idei, wydarzenia, pojęcia lub przedmiotu Archetyp- pierwowzór, prototyp, coś początkowego, co stało się wzorem w późniejszych czasach Homo viator - człowiek wędrowiec; życie jako wędrówka Kanon - zbiór ksiąg biblijnych uznanych przez kościół za autentyczne i natchnione Topos - stały i niezmienny wzorzec zachowań ludzkich Vanitas marność świata, którą przekonująco przedstawia nam Kohelet skarbnica motywów kulturowych ● świadectwo historyczne ● fundament judaizmu i chrześcijaństwa zbiór uniwersalnych zasad moralnych liczby 3, 7, 12, 40 Baranek ziarno gołębica ● ryba ● wieża ● arka krzyż ZNACZENIE wyrok sprawiedliwy; pochodzi od króla Salomona ● zamrzeć w bezruchu np. z wrażenia, zdziwienia lub przerażenia grupa najwartościowszych osób w jakiejś społeczności ktoś nieodpowiedzialny, nierozsądny; człowiek, który nie lubi pracować, unikający pracy; pasożyt dawać coś cennego komuś, kto nie jest w stanie tego docenić, oferować komuś niegodnemu prezentów jakieś wspaniałe dary złe, tragiczne wiadomości skruszony grzesznik; człowiek nawrócony, próbujący odpokutować swoje błędy; ktoś, kto postępuje źle, błądzi, ale później jest mu przykro i chciałby naprawić poczynione szkody ● ● ● ● Ewa może być postrzegana jako symbol cielesności lub narzędzie diabła Adam - jako uosobienie ludzkiej słabości albo, to duża różnica, ludzkiej duchowości, która zawsze ulegnie ciału Wąż - to szatan, ale też, tak jak Ewa, pokusa cielesności Drzewo poznania dobra i zła - to symbol najbardziej tajemniczy Jabłko - można interpretować po prostu jako coś, co chciałoby się mieć - jakąkolwiek pokusę