Język polski /

biblia - przypowieści

biblia - przypowieści

 PRZYPOWIEŚCI
Nowy Testament
PRZYPOWIEŚĆ/PARABOLA
- gatunek literacko-moralistyczny
- utwór dydaktyczny - pouczenie, przekazanie prawdy
mora

biblia - przypowieści

S

szkolekcja

2 Followers

Udostępnij

Zapisz

38

 

1/5/6

Notatka

przypowieści

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

PRZYPOWIEŚCI Nowy Testament PRZYPOWIEŚĆ/PARABOLA - gatunek literacko-moralistyczny - utwór dydaktyczny - pouczenie, przekazanie prawdy moralnej, religijnej za pomocą prostej fabuły - postaci i sytuacje nie są ważne, niosą przesłanie uniwersalne - interpretacja: przejście od znaczenia dosłownego do ukrytego alegorycznego, symbolicznego O MIŁOSIERNYM SAMARYTANINIE STRESZCZENIE - napadnięty i pobity przez zbójców człowiek leżał przy drodze z Jeruzalem do Jerycha ale nikt nie udzielił mu pomocy (kapłan, lewita) BIBLIA - dopiero Samarytanin (przedstawiciel uważanej przez Żydów za wrogą nacji, mieszkaniec Samarii) opatrzył go, zawiózł do gospody i otoczył opieką ZNACZENIE - wzór prawdziwej miłości bliźniego - prawdziwym bliźnim jest ten kto potrafi bezinteresownie pomóc innemu człowiekowi 3 rodzaje zachowań - nienawiść - zbójcy - obojętność - kapłan i lewita - miłość i dobro - Samarytanin O TALENTACH STRESZCZENIE - pewien mężczyzna w związku z wyjazdem przekazał swoim sługom majątek - słudzy obracali otrzymanymi pieniędzmi - pan wrócił i sprawdził kto ile zarobił SŁUGA OTRZYMAŁ JAKTILE ZAROBIŁ REAKCJA PANA 5 talentów zainwestował pochwalił 5 latentów 2 talenty pochwalił zainwestował 2 talenty 2 1 talent zakopał O talentów - bogacz - Bóg - słudzy - ludzie zganił, oddał jego talent 1-mu słudze ZNACZENIE - człowiek może swoje wrodzone zdolności pomnożyć (praca) lub zaprzepaścić (lenistwo) - ukarani zostaną Ci, którzy nie rozwijają się szk O SIEWCY - pewien człowiek wyszedł na pole siać - ziarna padały na różne grunty brzeg drogi - wydziubane przez ptaki skały - wyrosły ale zwiędły bo miały mało korzeni wśród cierni - zaduszone przez rosnące ciernie żyzna ziemia - wydały obfity plon STRESZCZENIE ZNACZENIE - ziarno na drodze - człowiek który słucha słów...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

o Królestwie Bożym ale ich nie rozumie i nie stara się zrozumieć * ptak to szatan wyrywający prawdę z ludzkiego serca - ziarno na skałach - ten kto słucha słowo Boże i je przyjmuje ale nie ma silnej woli i szybko się odwraca w trudnych chwilach - ziarno wśród cierni - ten kto słucha słowo Boże ale ważniejsze jest dla niego bogactwo, wygoda - ziarno na żyznej ziemi - ten kto słucha słowo Boże i je rozumie, żyje zgodnie z zasadami wiary, przekazuje następnym pokoleniom - ziarna - słowo Boże siewca - Bóg / Jezus Chrystus - rzucane ziarna - oddźwięk nauki Chrystusa - grunty - ludzie słuchający słowa Bożego O PANNACH ROZTROPNYCH - STRESZCZENIE 10 kobiet wychodzi z lampami spotkać pana młodego 5 nierozsądnych - wzięły lampy ale bez oliwy *5 roztropnych - zabrały wraz z lampami oliwę - wszystkie zasnęły w oczekiwaniu na pana młodego - po przebudzeniu i pojawieniu się pana młodego * panny roztropne nie chciały użyczyć nieroztropnym oliwy panny nieroztropne poszły kupić oliwę * w tym czasie roztropne poszły z panem młodym na ucztę a nieroztropne nie zostały już wpuszczone do pomieszczenia - "czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny" ZNACZENIE - nie wiadomo kiedy pojawi się Chrystus, trzeba być zawsze przygotowanym - alegoria Sądu Ostatecznego - Bóg przyjmie tylko tych, którzy są przygotowani na jego przyjście, czeka ich życie wieczne - paląca się oliwa - czyny i chrześcijańskie życie - pan młody - Bóg - panny roztropne - ludzie gotowi na przyjście Pana - panny nierozsądne - ludzie, którzy nie czekali na przyjście Pana, nie zostali wpuszczeni do Królestwa Niebieskiego lekcja

Język polski /

biblia - przypowieści

S

szkolekcja  

Obserwuj

2 Followers

 PRZYPOWIEŚCI
Nowy Testament
PRZYPOWIEŚĆ/PARABOLA
- gatunek literacko-moralistyczny
- utwór dydaktyczny - pouczenie, przekazanie prawdy
mora

Otwórz aplikację

przypowieści

PRZYPOWIEŚCI Nowy Testament PRZYPOWIEŚĆ/PARABOLA - gatunek literacko-moralistyczny - utwór dydaktyczny - pouczenie, przekazanie prawdy moralnej, religijnej za pomocą prostej fabuły - postaci i sytuacje nie są ważne, niosą przesłanie uniwersalne - interpretacja: przejście od znaczenia dosłownego do ukrytego alegorycznego, symbolicznego O MIŁOSIERNYM SAMARYTANINIE STRESZCZENIE - napadnięty i pobity przez zbójców człowiek leżał przy drodze z Jeruzalem do Jerycha ale nikt nie udzielił mu pomocy (kapłan, lewita) BIBLIA - dopiero Samarytanin (przedstawiciel uważanej przez Żydów za wrogą nacji, mieszkaniec Samarii) opatrzył go, zawiózł do gospody i otoczył opieką ZNACZENIE - wzór prawdziwej miłości bliźniego - prawdziwym bliźnim jest ten kto potrafi bezinteresownie pomóc innemu człowiekowi 3 rodzaje zachowań - nienawiść - zbójcy - obojętność - kapłan i lewita - miłość i dobro - Samarytanin O TALENTACH STRESZCZENIE - pewien mężczyzna w związku z wyjazdem przekazał swoim sługom majątek - słudzy obracali otrzymanymi pieniędzmi - pan wrócił i sprawdził kto ile zarobił SŁUGA OTRZYMAŁ JAKTILE ZAROBIŁ REAKCJA PANA 5 talentów zainwestował pochwalił 5 latentów 2 talenty pochwalił zainwestował 2 talenty 2 1 talent zakopał O talentów - bogacz - Bóg - słudzy - ludzie zganił, oddał jego talent 1-mu słudze ZNACZENIE - człowiek może swoje wrodzone zdolności pomnożyć (praca) lub zaprzepaścić (lenistwo) - ukarani zostaną Ci, którzy nie rozwijają się szk O SIEWCY - pewien człowiek wyszedł na pole siać - ziarna padały na różne grunty brzeg drogi - wydziubane przez ptaki skały - wyrosły ale zwiędły bo miały mało korzeni wśród cierni - zaduszone przez rosnące ciernie żyzna ziemia - wydały obfity plon STRESZCZENIE ZNACZENIE - ziarno na drodze - człowiek który słucha słów...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

o Królestwie Bożym ale ich nie rozumie i nie stara się zrozumieć * ptak to szatan wyrywający prawdę z ludzkiego serca - ziarno na skałach - ten kto słucha słowo Boże i je przyjmuje ale nie ma silnej woli i szybko się odwraca w trudnych chwilach - ziarno wśród cierni - ten kto słucha słowo Boże ale ważniejsze jest dla niego bogactwo, wygoda - ziarno na żyznej ziemi - ten kto słucha słowo Boże i je rozumie, żyje zgodnie z zasadami wiary, przekazuje następnym pokoleniom - ziarna - słowo Boże siewca - Bóg / Jezus Chrystus - rzucane ziarna - oddźwięk nauki Chrystusa - grunty - ludzie słuchający słowa Bożego O PANNACH ROZTROPNYCH - STRESZCZENIE 10 kobiet wychodzi z lampami spotkać pana młodego 5 nierozsądnych - wzięły lampy ale bez oliwy *5 roztropnych - zabrały wraz z lampami oliwę - wszystkie zasnęły w oczekiwaniu na pana młodego - po przebudzeniu i pojawieniu się pana młodego * panny roztropne nie chciały użyczyć nieroztropnym oliwy panny nieroztropne poszły kupić oliwę * w tym czasie roztropne poszły z panem młodym na ucztę a nieroztropne nie zostały już wpuszczone do pomieszczenia - "czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny" ZNACZENIE - nie wiadomo kiedy pojawi się Chrystus, trzeba być zawsze przygotowanym - alegoria Sądu Ostatecznego - Bóg przyjmie tylko tych, którzy są przygotowani na jego przyjście, czeka ich życie wieczne - paląca się oliwa - czyny i chrześcijańskie życie - pan młody - Bóg - panny roztropne - ludzie gotowi na przyjście Pana - panny nierozsądne - ludzie, którzy nie czekali na przyjście Pana, nie zostali wpuszczeni do Królestwa Niebieskiego lekcja