Język polski /

Bohater romantyczny

Bohater romantyczny

 BOHATER ROMANTYCZNY
TRAGIZM BOHATERON ROMANTYCZNYCH
Istotą tragiamu jest postawienie bohatera w sytuacji wyboru pomiędzy dwiema
rownonçonym

Bohater romantyczny

user profile picture

k

54 Followers

21

Udostępnij

Zapisz

tragizm bohaterów romantycznych , dlaczego miłość jest tragiczna (cierpienia młodego wertera i giaur) , szaleństwo bohatera romantycznego ( romantyczność i kordian ) , relacja między człowiekiem a bogiem ( dziady cz III , smutno mi Boże ) , homo viator

 

2

Notatka

BOHATER ROMANTYCZNY TRAGIZM BOHATERON ROMANTYCZNYCH Istotą tragiamu jest postawienie bohatera w sytuacji wyboru pomiędzy dwiema rownonçonymi racjami, konfliket to whonędnych wartości moralnych, w wyniku którego jednostica.działająca świadomie w imię wielkiego i szlachetnego celu, jest skazana na klęskę. Tragiam dotyczy zatem ncemożności realizacji szczęścia i konieczności rezygnacji z własnej tożsamości. Dlaczego mitość jest tragiczna? Pojawiają się przeszkody, które uniemożliwiają kochankom milosne speinienie. W ten sposób mccość zyskuje wymiar tragicsmy i staje się źródłem duchowego cierpienia, np.: J.H. Goethe-Cierpienia miodego Wertera-Lotta nieodwzajemnia uczucia mężczyzny przez to, że jest zaręczona. Nerter 2 tego powodu popeinia samobójstwo. •9. Byron - Giaur - Giaur zakochuje się w Leili (nałośnicy Hassanna-sutran turecki) 20 zdradę Lejla zostaje utopiona, a glaux so zemście sablja suitana, lecz nie przynosi mu to ukojenia. SZALEŃSTNO BOHATERA ROMANTYCZNEGO A. Mickiewicz-Romantyczność - Karusia oszalała widzi 2mariego ukochanego, czuje jego obecność, mo halucynacje w centrum wioski w biały dzień. J.Siowacki Kordian - Kordian w pojedynkę postanawia przeprowadzić zamach na cana, podczas tego, molleje. Pres halucynację, na drodzę do komnaty pojawiają się Imaginacja oraz strach. Trafia do szpitala psychiatrycznego. RELACJA MIEDZY BOGIEM, A CZŁONIEKIEM •A. Mickiewicz-Dziady cz.111 - Kondrad w wielking improwizacji stawia się na równi 2 Bogiem i 2qda władzy had światem. utożsamia się 2 całym nawodem i nie rozumie dlaczego jest on uciemiężony. J.Siowacki - Smutno mi Boże - Nyraz tęsknory 20 krajem, monolog skierowany do Boga. - C HOMO...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

VIATOR - człowiek wędrujący Sus. Augustyn (średniowiecze). DLACZEGO N ROMANTYZMIE? -rozbiory represie, asylki wygnanie, podróże, emigracja -inspiracja BOHATER ROMANTYCZNY - żyje buntem, przyczyny tego buntu to najczęściej nieszczęśliwa miłość, niezgoda na racjonaing oceive emocji. Przebieg: blinierstwo (Kondrad), samobójstwo (Nevter), makiawellam | Nallenrod). konsekwencje: autodestrukcja.

Język polski /

Bohater romantyczny

user profile picture

k

54 Followers

 BOHATER ROMANTYCZNY
TRAGIZM BOHATERON ROMANTYCZNYCH
Istotą tragiamu jest postawienie bohatera w sytuacji wyboru pomiędzy dwiema
rownonçonym

Otwórz

tragizm bohaterów romantycznych , dlaczego miłość jest tragiczna (cierpienia młodego wertera i giaur) , szaleństwo bohatera romantycznego ( romantyczność i kordian ) , relacja między człowiekiem a bogiem ( dziady cz III , smutno mi Boże ) , homo viator

BOHATER ROMANTYCZNY TRAGIZM BOHATERON ROMANTYCZNYCH Istotą tragiamu jest postawienie bohatera w sytuacji wyboru pomiędzy dwiema rownonçonymi racjami, konfliket to whonędnych wartości moralnych, w wyniku którego jednostica.działająca świadomie w imię wielkiego i szlachetnego celu, jest skazana na klęskę. Tragiam dotyczy zatem ncemożności realizacji szczęścia i konieczności rezygnacji z własnej tożsamości. Dlaczego mitość jest tragiczna? Pojawiają się przeszkody, które uniemożliwiają kochankom milosne speinienie. W ten sposób mccość zyskuje wymiar tragicsmy i staje się źródłem duchowego cierpienia, np.: J.H. Goethe-Cierpienia miodego Wertera-Lotta nieodwzajemnia uczucia mężczyzny przez to, że jest zaręczona. Nerter 2 tego powodu popeinia samobójstwo. •9. Byron - Giaur - Giaur zakochuje się w Leili (nałośnicy Hassanna-sutran turecki) 20 zdradę Lejla zostaje utopiona, a glaux so zemście sablja suitana, lecz nie przynosi mu to ukojenia. SZALEŃSTNO BOHATERA ROMANTYCZNEGO A. Mickiewicz-Romantyczność - Karusia oszalała widzi 2mariego ukochanego, czuje jego obecność, mo halucynacje w centrum wioski w biały dzień. J.Siowacki Kordian - Kordian w pojedynkę postanawia przeprowadzić zamach na cana, podczas tego, molleje. Pres halucynację, na drodzę do komnaty pojawiają się Imaginacja oraz strach. Trafia do szpitala psychiatrycznego. RELACJA MIEDZY BOGIEM, A CZŁONIEKIEM •A. Mickiewicz-Dziady cz.111 - Kondrad w wielking improwizacji stawia się na równi 2 Bogiem i 2qda władzy had światem. utożsamia się 2 całym nawodem i nie rozumie dlaczego jest on uciemiężony. J.Siowacki - Smutno mi Boże - Nyraz tęsknory 20 krajem, monolog skierowany do Boga. - C HOMO...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

VIATOR - człowiek wędrujący Sus. Augustyn (średniowiecze). DLACZEGO N ROMANTYZMIE? -rozbiory represie, asylki wygnanie, podróże, emigracja -inspiracja BOHATER ROMANTYCZNY - żyje buntem, przyczyny tego buntu to najczęściej nieszczęśliwa miłość, niezgoda na racjonaing oceive emocji. Przebieg: blinierstwo (Kondrad), samobójstwo (Nevter), makiawellam | Nallenrod). konsekwencje: autodestrukcja.