Nauka

Nauka

Spółka

Kordian

545

Udostępnij

Zapisz

Zarejestruj się, aby zobaczyć notatkę. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

ЕРОКА: vomantyam
4
→ scena U
31
GENEZA:
Utwar powstał
1834 vaku
CZAS AKCJI
1825 - 1929
..Praygotowania rozgrgua
доновній 1799 на
1
stycamia
ЕРОКА: vomantyam
4
→ scena U
31
GENEZA:
Utwar powstał
1834 vaku
CZAS AKCJI
1825 - 1929
..Praygotowania rozgrgua
доновній 1799 на
1
stycamia
ЕРОКА: vomantyam
4
→ scena U
31
GENEZA:
Utwar powstał
1834 vaku
CZAS AKCJI
1825 - 1929
..Praygotowania rozgrgua
доновній 1799 на
1
stycamia
ЕРОКА: vomantyam
4
→ scena U
31
GENEZA:
Utwar powstał
1834 vaku
CZAS AKCJI
1825 - 1929
..Praygotowania rozgrgua
доновній 1799 на
1
stycamia
ЕРОКА: vomantyam
4
→ scena U
31
GENEZA:
Utwar powstał
1834 vaku
CZAS AKCJI
1825 - 1929
..Praygotowania rozgrgua
доновній 1799 на
1
stycamia

Podobne notatki

ЕРОКА: vomantyam 4 → scena U 31 GENEZA: Utwar powstał 1834 vaku CZAS AKCJI 1825 - 1929 ..Praygotowania rozgrgua доновній 1799 на 1 stycamia mie wiekow" (nowe stulecie driem 1 kat się Paryan. day Slowackim i Mickiewiczem, miela to Mial judnak kontymagi. попрослупа stycznia 1801 roku) ich mendolnymi. cava RODZAJ LITERACKI: dramat się 1800 vaku u. 1833 roku w Genewie (Sawajcaria) i zostal wydany Pavyán. Drielo to poustalo pod wpływem sporu idealovego pomic- ·by: réunies próba rehabilitays po povnice być pienuses cartive trylogii Spivek koronacyjing, wie dlouse. cara Kordian JULIUSZ SŁOWACKI следо стади w nocy 2 - 2 na... practo- się tak naprawde TŁO HISTORYCZNE: się Slowacki • powstanie listopadowe - W. W...praygotowanie" a diabelskiego kotta wyłaniaja sylwetki liderów poutania listopadowego, do większości tych 08586 negatywnie, zavzucając im odnosi się zazwyczaj trafne wady, klöve cymity kovonaga Mikolaja I u 1829 roku - Odcmcia przed-: pokovona- cyjne odpowiadaje history canej rzeczywistości. dujamy W scenie przed koronaga dowia- się równies o abrodniczych działaniach Księcia Konstantego i jak bm. talny jest (starcie a kobiehs) 4 WYJAŚNIENIE TYTUŁU: Pelny byful to Kordian. CAREC pierusza trylogii. Spisak koronacying. I • Kordian - To imic glownego bohaleva. Jest to ime se - Cox anonimoNe jednocześnie wstepna charakterystyke lacińskiego to wice „celarick sevca", celowiek, ktory kieruje się w swoim postaponamin • Cacti pianusra - Slowacki miał sammar dainy u ostalning scenie, gdy podnosi dłoń do konly mouse swoje daido, co rownies konno pędei Adistant, a oficer nie widege straaly nastepuje komis jak to sieny. wiemy jak wiemy, se planoual osalemie Kordiana. i Nie się jednake анатту sumyst autora, • Spisek koronacyjny - To pokazuje charakter historywing utworn. Nawiganje do Mikołaja I samache na 1829 volu bak sige. anaczeniem, klove stanowi Kordian sevce oznacza One seveem. Hi. BUDOWA UTWORU: • Praygotowanie" i Prolog...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

pelnie funkge uprowadzenia w trese dramatu Akt I sklada się = 3 seen, akt I = 4, a akt II 2 10 seen, akt II nie został dostounie podzielony na sieny - sostaly zmianę miejsca akcji глаудпавіконане •. Dramat ma котромуује шана go koniczy i otwarty, co umożlivia dopisanie dlat GATUNEK: dramat romantyczny MIEJSCE AKCJI 2. Przygotowanie" - gory Karpaty → Att I. na usi (dom Kordiana) U → Akel I- James Park w Londynie, skały u Dover, witha we Włoszech, Watykom, sawsyt Mont Blane → Akt III - Warszawa (m.in plac przed samkiem krolewskim, Plac Saski, Plac Mansory). KORDIAN JAKO DRAMAT ROMANTYCZNY: • problemalyka narodowa- tematem utworn jest debala o Polsce, przyczynach klaski pomstania listopadowego i możliwych melodach dążenia do niepodległości ausad, trasch jednošie (coasu miejsca i alegi) zerwanie kompozycja dwarta-, otwarte zakończenie, brak informagi ● dalszych losach. Kordiana, nie ma 4 jednoznaczącego rozwiązania zerwanie & Lańcuchem przyczynowo - skutkowym - sceny. zapowiadają seen po scenami poprzedzającymi, niezależnych od siebie epizodów ani • fragmentarycenas akyje - sceny niemajsce wyraźnego pocesteu uproundheenie postaci fantastycznych - diably, Seaton, Strach i • bohater romanly cany (Kordian) - postai tragicana, wojownik zraniony synkretyam! du, kochanek, osamotnienie w działaniu as partie epickie utworn - opowiadania Grzegovaa 6) kinycane elementy - monolog linyeasy Kordiana am ELEMENTY ŚWIATA FANTASTYCZNEGO: i •Diably & amoly, cegli metafora walki i napastuja go, próbując i cara were, sfinksy kovowed trupen Kordian rosmawia ae امعه • Diabet wychodai & sypialni Kordiam podczas pobylu wcielenie doktora. elem. Diably gotujece, dostownie, los polokiemu narodowi i opis tworzenia przyuboleśn poustaria listopadowego. Strachan i Imaginacio cara. nie so swigea.Me mich Zegar odmierzający nieubłaganie czyli metafora mijającego •Opis regara - istmy katalog artefaktów cearnej magji (krew dziecka, sądło Lewiatana, zakleta u mehamiam dusza greeslika). Kordiam doświadca następujących, cięg sapitalu vozmowia 26 końca Imaginagia wolność alamai od dziwnych i strasznych wieji - obrazy go i powstrzymai w koronie skalanej krwią, za zabójetua, oknami przesuwa się na Mont Blane navo. czasu. 20 Ecian odyniają widei плаванет, квоту року? Plan wydarzeń PRZYGOTOWANIE 20e moce twores przywódców poustania listopadowego PROLOG Pievusea, • Druga. i Traccia Osoba jętność 3. Onsekivanie ΑΚΤΙ 1. Tray opowieści opowiedziane Kordianowi prase Grzegorza Kordiana a lauver ugenanie 2 Spacer Koreliana рыбал Laury na pourst Kordiana & wiadomosc • jogo samoblistuvie AKTII 4. • James Park u Londynie pieniaday. 5. Nadmorskie skały. 2 pierwszej Niektoray wnioskuje 4 się na temal voli pozeji i poety wypowiadają. me -Razmova ·Dover - vormyślania Kordiana na to pozeji pod wpływem lektury Kriola Leava" Szekspira Włochy- 6. zerwanie Kordiana a Wioletta Opis polskiego społeczeństwa Słowacki nie kvešli reflodaje dotycesce abiorowej revoluci ん scenie oczekuje 0 U Kordiana a Dozovce o na i jg konkretnego obraza spoleczeństuve, a zarysowuje glownie случайній Widać to u akcie II. okrucieństwie włady i przejścia Mikołaja I, klory by: koronowany i spoloą, że jego rządy mogą być maskaraok. Jednak pojawiają to społeczeństwa akceptowała nowego wady i przeciu mieru buntowała. przecie Wsród zgromadzonych anajokuje się przedstawiciele vinych stanow: Szewc, Szlachcici Żołnież. koronny vaciej obojętnie, bardziej jak widowisko drie się SaRwe representuje Salachcicem rozmowy oczekiwaniam no na mum CO wilwovae patriotyczne miaraceanstvo. Podcams cava. Инала, die обеспобе mutasirea narodowej godności. navodową klaskę - powierzenie kraju obcemu władcy (zaborey). jest wymnaicielem mysli Seava, mówi jednak językiem bardziej melaforyczym, przez Żołnierz (uczestnik poustania kościnsabowegol representaje postave patriotycana. Kiedys walczyt na mis. Cierpi wideze skvayudsons Genyane. W głębi dussy jest wojownikiem, ostatniej slowa pieśni - zamiast Boxe, zachowaj krsla" śpiewa, Boże, pochowaj kusta). Szlachcie wwnież 。 wolność teraz nadzei obo- temat idcalnego sus.. ma Jana - koronacja M. Po koronacji, vormowy i pijaństwo thumu дарієн 12. Podziemia kaścioła katedralnego - spotkame, razmowy. Kordians o cow, dec 13. Próba sabicia cara decyzja ·camodzielnej probie zabicia cara. 14. • kończy się povaikę (omdlenie Kordiana) i voskas vostrzelania Sapital ella oblekanych. -vormona Kordiana a Doktorem (wcielanie Sealana) 15. Plac Saski - praygotowania do vostraelania Kordiana 46. wszechuladay Sporiadi Kordians i posagnanie à Gregonem. 17. Wstawiennictwo Wielkiego Księcia Konstarlogo 2 Kordiana) i ich klotnia 18. Pocestek egzekuzi i przyjazd postańca • Audiengia w Watykanie - odreucemie 8. Monolag Kovdiama АКТ III 19. Plac przed zamkiem królewskim Warszawie oczekiwanie krala Polski nam cava na • przes papieża prosby • blogosławieństwo Polski. na Mont Blane - hasło Polska Winkelviedem navodów" 10. Katedra św. iunie sakic W wyrazia sudy krytyczny Sam biere w cara nastrojów spolecznych przed po koronage na króla Polski. Lud wyczekując komentuje to wasine krwawe. Lud jest bessiliny: zastraszony. traktuje przygolocama glory patrictycame (Szewc, Salachnie, žolnień), co oznacza, że u mim udział, ponieważ W cara a (prošba Ovaa i wahaania spiskow- но kovo. 。 właskawienie книја coodicke stosunek do widowiska związanego . pewien spoest odreuwa wydarzenie. do część się nie rozumią. obydwaj jest świadkiem •jġj zabijania, odebrania boi się otwarcie wyrażać swoje poglądy (preckreca nie BOHaterowie Kordian 15-letini, milody, rosmarsony romantyke, kling do sviata. zniechęcony i i Pussywa chorobe wicken (sklonnaie do nadmiernoj nesuciowości, podporezalkowanie świecie, sunja reflekoja agrystencjalne. Canje bezsens gm go • Niema pracciustawienia ois precismościom losu doprowadia go Przesyua missacaglioni mieodwazammions starszej życia do milost do od visini się od realnego, idealna (brak . Na маклусіх допу подвівна і рrаўновсь • Kordian jest osamotniony. życiu zabójstwa cara). Jest samotrition, a to jedna • Jest jednostka wybitne, pragnie poświęcić się olla przewodnika. u voli tylko Cenje odpowiedzialny nienia wielkiego wym. wymiar. Sirsa się 2 nacimie • Przez cały działania proty popełniania samobójstua. міодо конку Rospoczyna podusis po Europie, która jest jednocześnie rozpoczęciem jago prasmiany wennstranej. Konfrotuje svoje studzenia i doświadwa kolejnych wistością. Traci się, že vozczarowań. Przekomje i berinteresowna miłość nie istnieja, Mont Blanc przechodzi ostatecana przemiane. Dakomje tam voarachunku na vodu. і јавнославніх jeszcze przea chuite myśli Podemos proby sabojotiva glossone press Pozostali Bohaterowie GRZEGORZ - Bval udzial PAPIEŻ - W WIOLETTA- Ma romans stracił cały swój majątok. DOZORCA - 0 роконија до siebie idee i dowodei, se nie Cara 2 --Prayjmuje Kordiana na Jest dozore vodaing, przyjaciół, partnerki) jak i -Jego indywiduatian jest buntownicy i skrajing.. do spet- d się swoich wapstrodaków, którzy cierpis. Czuje, że jest presracsony kienije су excepcion, interesuje go niego jest gotow się poświęcić W swoich drałaniach naved i dla dobrem - kocha caly W • Dotyka go jednostkony bunt prescia otaczającego go porasdhowi swiate - mie akceptuje sytuagi w jakiej. znalasta się Polska i do stanu. daży potrafi poradzić sobie LAURA-Ukochana młodszego Kordiana, nieco starsza od talne dziecko. Mimo to troszczy się O niego. nie audiencji. wlasne 2 Kordianem, jednak wcale مانه - bescoloność. oval smiany tego I chęcia was trwania alegi Kordianowi towareyery wewnature voudarcie. W akcie międhey brakiem woli do podjęcia jakingokolwiek wynu. W akcie I, no Mont Blanc, samobojstwie. rozum конгажименујї једо пузвівнский diałanie niego. obiorowości, ale swoje migjece i gualtboumašiną · prapelmiających i однапіслений павилу роусвісяној W pojedynkę jest skazane w walce (sam podejmuje six poncol pracuictuosci не неравносіе widlei ncancion młochieńcze w świecie regolei pienięche, idealny świat przedstawiony los Polakou-katolików nie • jackstany riepakoj"). cacić cara i nie i с навслуй 26 swoim na na Wienny, stary sługa, klory opiekuje się Kordianam od dziecka. Jest nosobieniem ludowej mądrości, patriotysmu i prably carego podejścia kampaniach Napoleona. Kocha Kordiana ojcowskę mitosina i bardzo cierpi wieść o skazaniu chłopaka śmierć. govących Nie potrafi odnodzić się clycano-moralnej. Poprzez swoje niepowodzenie, a interesuje papissa. dotychcoasowym życiem staje i nie kocka. Lices się dla niej tylko pieniądie. Staje się zimna i mówi, że Polacy powinni PREZES - - Przywódca spisku koronacyjnego. Ma konserwalyunei anly rewolucyjne poglądy. Głosys przeciuko zamachosi na James Parka i Londynie. Opowiada Kordianowni useschutady pienisdia. ucane. o wolnośc. Grosi klętog w vozie działanie idealy a brutalno. Jest sagubiony. opryskliva Lubi jago towarzystwo, ale nie odwzajemnia jego ucous, trakluje go jak roskaporysone, sentymen- cava, wybuchem powstania. • goly z U się boi się otaczają - L minjako kompromityt olla навојела niego. poraji. jednostką класад do wieść, że Kordian życia. jego konsekwengi. ZŁE MOCE (SZATAN. I DIABŁY) - W „ Praygotowamin". M diabelskim kotle. DOKTOR- Doktor or jest tak naprawdę wieleriem dyskusją między dwiema naturami. Kordiana. CAR MIKOŁAJI- Mikolaj I Romanov mimi. Zależało mn poddanymi, gardait tkwiące L tworzą przywsdlców powstania listopadowego Seatana. Rozmawia on a 4 ·boj postaci najlepiej okazuje stowa, se car Kordianem króla sapitale dla pomocą czarów. uprzedzeń narodowościowych, I oblakanych. Mieszają vozmaite skladnik Soena ta to postai historyczna, kovonował się na Polski tylko na wtreymanin władey. Prowacheit politykę zastraszania, a uszystkie przeciwstawienia się surowo • jest podobny do ratana.. a jest jakby wewnatrang WIELKI KSIĄŻĘ KONSTANTY- To brat cara, dba cayli vounies postai historycana. Jest bohabarem skomplikowanym pod względem psychologicznym. szaleńcay gniews, to byrom i sadystywany morderea (sprava młodej Angielki, ktore egualist i zamorolovat). Jechnocześmie, jako practożony. żołnierzy, podeisin ich site i sprawnose frayasang. Nie mo , aby właskawit Kordiana lubi Polaksu, uunia ich wartościowych. sistnievey. To on. cava L 18.23. voka. Był władcą okrutnym, mie liczyl się 2. kaval. 200 Caasto popada 。 swoich. prackonal, OPIS WYBRANYCH Wydarzeń Przygotowanie нос W practomu lat 1798-1800 diably tworzy wnice, kloway w przyszłości odegraja. chacie stawnego niegdyś wzamoksięśnika Twardowskiego w górach Karpackich wybuchu powstania listopadowego, a priniej, agodnic a koncepcja słych Mocy, doprowades. misuddnate do upadku tego avywu navodomowyswdeńczego. Diably unancaja vosmaite skischniki, klove maje. ·symbolicane (odpowiadają odpowiednim cestom poszczególnych postaci). Diably komentuje cały proces ich tworzenia złoślinymi komen- •powtarzając niejako zarzuty Słowackiego do kotla i 4 min mieszaje tarzami, ich strone. Zarzucone im: i • generators: Grzegorzows Isao forn Chłopickiemen. (dyklotor pierwszej fary poustania) - brak zdolności strategicznych, odwagi, energii : edecydowania, a ponoalto. konserwatywne poglądy (stad nature nawiskiem) przes suoja bu snaczenie "1 слада оригесенут • księcin Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu (preses vasolu powstaniczego: minister spross sagrasicangels tago regole) - przesadna ostrożnati i nieumieja- kność dokonania właścivej oceny realnych 62ans Polaków generalowi Janowi Zygmuntowi Skraynaechiemu - wycofywanie wojsk w korzystnych sytuacjach, niechęć do akeji militarych Julianousi Ursynowi Niemcevicaoui (poety deintsjeceum. 4 Cassie poustania ma się mianem ANGLIA LONDYN Kordian підјесому, whing jednak DOVER poety cay rycerza. •Joachimowi Lelewelowi (calonek Rendu Narodowego) -. akt - brak zdecydowania, przesadną ostrożnože Krukowieckiemu (ostatui wode powstanicou, podpisal generaloui Janowi Scene kończy zniknięcie diablow i blagania Archaniole Boga amiłowanie Prolog u Parku рrевушајце и Dosovca. Pakorenje mu, is Ludzie Licki nim nie można zyskać - Kordian siedege na Seatanem do vola J ~ Jamesa szacunku O Pierwsza Osoba idei głosi pogledy ablisione Mickiewichowskiej. meajamistycznej. zestanie prosi Boga narodowi polskiem pociety. walka Polaków spokoju: ukojenie : cimpien". Sama sas pragnie - popuses swoje pozije - dostarczyć Вода, jeat Мелјалет, i navodu. ale prace Słowackiego jest ukanana jako faisrywy provok, klory szary ides bierności Druga glasi pogladly typowe dla prescismiker Mickiewicas, ale vormies nergedne koncepijs Slowackiego. lika nawiązującą do "Apakalipsy" sw. Jana) Krylyknje ides bierności narodow, ale także koncepcje walker Osoba poetów - proroków (Słowacki me едисла Trzecia Osoba glosi pogląely samago Stowackings. Nie gader pozeja spelinia swoje sadoune tylko, goly dostarcza Polakom Tania i do walki o wolność. 2 six & negacje osoby posty - provoka). se évodoviekami konserwatywnymi) - szycie precsatoicis, brak prave akrešla- big mitu Historie opowiedziane przez Grzegorza O • Janker, klory seył psom buty - propozycja przyjecia aktywnej postawy w dycin. wojskowej uypravie Napoleona do Egiptu 1118 voku, w на Моские 1812 voku, bede klęsce Kasimieran, kliny po турному poświęcania życia dla sprawy narodowej wrika - sens Podróże Kordiana kapitulagi). się nad u luchein nadmorating skale czyta fragment W zavant konającą Pieniusza Osoba wsypianie narodu, ani sity narodowej i poprace panică ovaz 2 selvadly Polską na ktorej Grzegove uczestniczył - prackonanie vosyjakinog niewoli W pocieszanie 0 0 podraštenie voli 。 na Ma smęczonych miaji uczucie swojej wypowiedai (symbo- wrogami prowadzonej przee uspiony navid i sensu dla człowieka pracy Bożym błogostawieństwie walki samobejcay poryvie sabit • go popuses posje. Weding niego. haterskich dziejach pobuchei do dia. od wolność vozważa sens I budskiego dye i zachungen six pristenem sacenjicago jo ogrodu. Kontemplacje pranua tylko pieniędami. Decyduje One O statusie spotecarym. Moina sa me uvęce wszystko kupić, Krola Leara" Sackspiva. Odklada księżkę i chwali tatarskiego pulko- mu gemiuss poetycki angielskiego pisanea. Nachodi go jednak refleksija, WŁOCHY Kordian przebywając Wlossech romansuje pienischey egoister. Kordian opowiada zmyśloną historyjke o bankructwie ten máui o miłość, ten bogactwie, deklaruje H praenasi go willi - деву wiste, że prawdleiva miloši nie że świat WATYKAN Vormous o vreceach Celem podusiy Kordiana do Walykane jest ungehanie przysiemmych lo pravouitego włades i modlili się do tym momencie, że MONT BLANC mu we veewagwisty jest zupelnie inny. Pobyt W Zamku W посу, soby dramaly waną walke bohaterze zmagajo się Monolog Koveliana stanowił podeumowanie jego moralnych. przemiany. Czuje się osamoturiony i odcunia odporsiedzialność sa glaše narodu navel ktora goly. "prayanaje istnieje, a kobiety olla pienischey Boskiej mocy. Próba zabójstwa Cara ocanic własne Również ie u vasie Вода. дхолі, не Papicioni los Polaków - katolików jest obojętny.. Królewskim, nabrojony. 2 so cere swojego własnego życia. Wyobrazia sobie szczytu Mont Blanc кайду swój samiar, pada semollony na podłogę. Pokomje ucencie na picking. Wioletta. Wystania jej probę i okazuje i slobych podkowach konia, Wioletta smienia subj się" do bankructus, natychmiast. chce go opuścić. Dla Kordiana staje się to golowe zrobić wszystko. ·ocay. 54₂ і. Polakou, итдельнусь Papiesa błogosławieństua lla crasie vashionsw. Papice zbywa go 4.10 zwiedzaniu sabytków, rozrywkach). Tragiczna kumulacja sceny jest vada Papicia, żeby. Polacy pokomie weili. naród polaki. Kordian prackonuje kolejnego poustania vanci klature na w świecie polityki stanie on • pracacy po is stronie silnigssego, choi россобеннедо W Polskę ziemię Polskę. Ta scena W od idealnego w szpitalu dla oblakanych karabin dominować једа, литу наступаја jednej strony obowiąsed moralny pocaucie misji i me mordowai Cara. dochodzi pod Imaginaya. a Gdy Strach i éviata duchowych dowisiadweń wymiesionget & wędrtuki po Europie ovar Polska i Polaków. Practamuje się i jako kojany Polski Kordion zostaje umieszczony chwilowo sapitala tha obtotanych, geheie w kwestiach historiozoficzanych, filozoficznych : etycznych. Pokazuje Korolianowi wierzy Kordian - mocy i mastivatie jednostki ludskiej (Drugi Warial, Story trayna cały firmaments michiestiego). Dialog misday Kordianan, a „Doktorem jest jedną holdującą keoretycznej idei i i druge postrzegającs równies realia wykreowanego press pozaje.. bagnelem, Kordian sweet Strach i Winkelvieda narodów. się 2 L symbolicanym serepieniem się, że Widella jest przywistang chwile co do sypialni Imaginaya, probujące oderians : adpowiedzialnosc sypialni i drawi 20 jest świadectwem odkrywn col svojego życia - walka o Wykrzykując ostatnie słowa, vauca się na meber odnowiciela, uyanoliciela Cona, me cara. Podczas stosunek do Kordiana a jako Sie u tam. ad naved, a a cara bij drogi stacia at realizacji plan W druging strony instynkt wystarcza me jus bit, by areatinonas wolność i niepodle- chmurę, cara. 20 。 odwiedza Szatan pod postacia Dottora. Prowokuje go do dyskiny gº dwich wariatów, w zamyśle skompromitowania idei, u klove chrzescijancke, ides ofiary (Pierwszy Wariat, klevem sie zdaje, że jest kragiem, do którego przybito Chrystusa) ora idee na ziemię Kordiana naturaum vakę w gorze, aby ocalić swiat preed vumięciem jakby wewnetrang dyskusja międay duriama otaczającej go rzeczywistości. bitwie winkelriedyzm Mesjanizm → Odwołuje ofiary, cierpienie Polska poświęca →bierność Winkelvieda, przez 0 и привет IDEA WINKELRIEDA Koncepcja winkelriedyzmu po vas. się w Kordianie" w scenie Kordion possukuje idei, above adotataby natchnać Polakón do walkin pojawia się do Biblii - sceny na się dla & Austriakami. Polska, podophie jak ten Kordian plom zabójstwa gi. Nie zachowuje już na konsekwencje Scena przed sypialning swoich projekcja i uciela •Polska Chrystusem narodon" Китору W пусака, всгода ze wznioste idea na ustach. Śmierć, ale dla dobra ludakości. cara MONOLOG NA SZCZYCIE MONT BLANC on tam rourachunku se swoim dotychczasowym życiem. Одно tough de stronie Monolog Bohaterem tangają sprzecame emoge falszywym shndreniem i polega. Mont Blane jest momentem kumulacyjingi i wewnetranej przemianie Kordiana. Dokonuje - od suitker po enforic. Mowni o swoich straconych studsemiach. O romantycznej miłości, która okasała się maina kupić pieniądze. O kościele, klon • klory wspierać sprawiedliwić, staje po sity. 0 tym, se caly le żąday yahu. Kordian popada przez refletije depresyjing nastroj : chie popetime samobojstwo. Jednak uspommianie Ojczyzna jest jedyne pasostale dla niego wartościes, klowe cam. слуша W świal pienigdeach i stova sobie jako jednoske wybitnej. 0 Polace powstrzymuje ten somnions. · Zaczyna myśleć walka - wie, is mógłby dokonać wielkich ale się w mm może stać się слдови, przyvidez navode i poprovadać go do sugiestora. Jodnak borry. jest staby wermetranie poddaje się niechęcomien. co bohater dostaje objawienia - Polska jest Winkelriedem narodow. Swoim pośnięceniem aswajcarski ryceva. siebie wszystkich wrogów, aby. " ocalič Europa. Joj na 20 KONCEPCJA WINKELRIEDYZMU W PRAKTYCE to koncepcje już луче to Kordian decyduje sasad bezpieczeństwa, poniewas nie siebie. Nie chce pozostawać już więcej biaviny. cara jest ostatecznym bestem toj koncepcji. Droge do celu zastępuja Korchianowi wewnatranych lekens, jednak praegugura i mollaje pod drawiami. тут затут لما двожоната drialai sam. Zdradza scene Pokazuje a już ma Winkelriedyzm do Nawiązuje średniowiecznego sewajcarskiego rycerza, ktory poświęcił dla zwycięstwa swojego kraju →walka → Polska poświęca Europay walka сунна →>> nad na Mont Blanc. Myśli ono oplakanym losie ,, одслухту. mu monologu bohatera sie przed oczami duch średmowiecarego rycerza Arnolda uratonal Sawajcarów Losem będzie śmiavé, ale a broning лавојавиет zamiast się dla cara H podziemiach kaplicy Sir Jana. Pomimo, że sprichowcy advancaje. i nie brak mu odwa- swoją trywajic maska - widać, że jest the just sedeterminowany nie do stracenia. Pregnie poturicisi sie la naroda i więă alpowiedzialność tożsamość chwili ponses klęską. Zostaje osamotmony, nie potrafi poradzić sobie Słowacki majako sprandia koncepcijs winkelviedysrum : dakonuje jej negatywnej oceny. 0 Strach i Kordian nie dorasta do popada W się Bohater Imaginaga. do wysnaczony stan bliski szaleństwu. Zo vounocaesme oraz próbuje walczyć sobie voli Winkelveda pomocą bej a Motywy PATRIOTYZM Miłość SAMOTNOŚĆ WĘDRÓWKA/PODRÓŻ SAMOBÓJSTWO PRZEMIANA WEWNĘTRZNA SZALEŃSTWO SZATAN BÓG KOŚCIÓŁ POWSTANIE LISTOPADOWE SPISEK milosi do podjąć gunyaing jake najisyissa wartati - Kordian chce się zadania zabójstwa cara, nawet kosalem ma wiony rodziny, przyjaciól my dysicnalista i • jako ograniczenie. came daje vady ·mcoduzajemniona - pierwsza miloscia Kordiana jest daura, klöva lekcensiży chłopaka i lepi a jego poetyckiej natury fatsegua - druga milość Kordiana - Wioletta, któva interesuje się tylko jogo majątkiem i luksusowym temu związkowi, uczucia sa udawane iguiem, jakie mogłaby zapewnić sobie dzicki ослуэту • do jg patriotyzm jakie odczuwa Kordian. silne uczucie • samotność bohatera romantywanego - Kordian joel samotiny miłości, Vównień • jako wojownik pocencie własnej wyjatkowości w działanie posse brak • jako пед me podras Kordiana natury i świata, pozbywa • jako przekrocasnie bliski szaleniston i norm jako twovea słoa - w jako ucieczka przed rreczywistoscing - Kordian popełnia probe samobójczą miłości i braku sensu poczucia życia. Kordiana - świata - jako władca wszystkim, ostateczne poetyckiego, naduraśliwego, niesiohercego przemiana wewnetrana wyrasta na iviaolomago patriote i aktywnego bojownika 。 wolność • jako sposob sab na swojego życia po Europie podrošnje po reżnych krajach, poznając prawdy dobycazis Indzkiej mierealnych się studen i aktywnie walczyć 2 jest Losy moralingch- po nandang probie zabójstwa zostaje zamknięty sapilatu paghiatry canyon • jako pole deiałań Saatana - zadbal, aby byli niendolni aby byli sie polem bitwy staje HYDR ich prologu Szatan listopadowego, caynise kompletnie nienadających jako postać dręczyca Kordiana - Szatan pojawia tam ośmieszyć ideały Kordiana i zosici Erycanym, stave sine • jako instytucja podporządkowana polityce- Rogja (mimo, to jest prawosławna), stawia na poparcia spickoucou probuje. każdym capie swojego życia, jest pozba- muusi diatas 30m, jednocześnie jest in- o. wolność Polski, decyclage w stanie powstrzymać Saatana, świata potong six weding jago ·praguoday powstania i me odzyskanie niepodległości - Kordian osuobodzenie kraju spod tyrańskich ragdow działać sam cava się pod postacie Doktora U nadawali się na 。 świat i Polaka między silami sta nie stoi stronie Polaksu, a pº site ponad sprawiedliwość i na skulek Kondian popada = diablami tworzy praysslych pragudel cow powstania się bych vol (co decyduje o upadlen powstania) szpitalu psychia- Sensu życia niepodległość gjiayany mim swetpienie zamierza zamorolować ale jest najuyises potage decydująca woli psychi zawie dzis- 20 nastolatka jest wlasnych wiernych cava, wida stan Seatana, klory osobiście sa stworzeni роже stanowiska, swoje tym samym poustanie dobva O silniejsza вут про ZBRODNIA widei WALKA cijamin oparcia neda. Byt gotowy W problematyka dobru 2 • abrodnia u immie wyższych celi - Kordian usprawiedlisia decyzje imip walki 0 ·miapoolległość, pokonują go jednak własme obawy. • walka proba zabicia cara • walka P się wypominaje wobec • walka 0 niepodległość - spiskowcy zastanawiający. Kovohana на zamian przez utrzymanie włachay - wichy spor międey Carem, a Salo zbrodnie, brat cana Man PROCES DOJRZEWANIA CZŁOWIEKA I OBYWATELA W akcie I Słowacki ukazuje Kordiana Kordian rasuara sens & • chorobę wieku" - niemoce podjecia aktywności skierowanej jako 15-lobniego chłopca, borykającego igua. Mimo sachal innym ludziom вив вет A : strony Grzegorza dalej pozostaje bievny. Protuje popelnić samobójstwo, bo mie dovosle iguie i traccego powoli swoje Leiecinne szacunku делуену. innej możlivosti poradeemia sobie 2 problemami. Akt I presentuje kolejne clapy dojrzewania Kordiana, złudzenia. Kordian przeżywa rosecravovania romantycana miłością, możliwością zdobycia papiciu. W trakcie monologu васлуйе Mont Blanc (stanquacy moment kulminacyjny ukerorn) uścišla się postawa Kordiana. siebie odpowiedzialność grzech zabójstwa pragnął oddać swoje życie wziąć na cara OVAA діслучше. się nad grosi wewnatrana - Kordian jest. voadarly pomięday vospaces, possulievaniem życiowego.colm pragnieniem poświęcenia. L najskuteczniejszym sposobem. księciem Konstantym, w którym zarzucają właday colobraniem 20 zabiciu cara jakko pocancie ely wnej niewłaściwości 2 mu wrogiem, sobę do walki walki e odkrywającego u Iudei oraz carem i PROBA OCENY POWSTANIA LISTOPADOWEGO Slowacki w komentowane prass 1, Praygotowanin" ostro atakuje proguseless powstania i konserwatyunych przedstaviciati elit ducaesnej Polaki. Ich pojawienie narde Sentara Poloki sostaje i брогов на pozostawiający indnych watpliwości: se to ludzie nieudolni i niekompetentri. Jednoczesine! oceniony jako niestommy i silny duchom, stworzony, by walways, mie poddawać się zwyciążać kosztem nawet własnego życia. Komentarze Szatana interpretować jako edecydowans krybybes przywioliow idcowych przeciumików tego zrywu narodowy zwoleńczego. Ovaz W możliwościę znalezienia i się na scenie dem WINKELRIEDYZM I POLEMIKA IDEOWA Z MICKIEWICZEM "Kordian" jest odpowiedzia „, Daindy L2. II", to podjęcie dyskusji ideovej a Adamem Mickierricanem. Słowacki pragnal pokazać inns, alternatywną wobec Mickiewicowej, idei funkcjonowania utraty niepodległości. nalezaloby odvzucić tatuo No Prolog składają ypariedis (monologi) beach mama wanych osob. Wypowiedź Pienissej Osoby przypomina niektive withis charakterystyczne dla Mickiewicza, w.., Kordianie przedstawione jako, idee, klive o odneytać bym zavenly staweckiego, jakie stawia Michieviczowi. -falszywe provoctiva, usypianie zmiewolonego i bieme przyjmovanie jego cierpień. Mosjanismowi (promowanego prace Mickiewicza) posiadającemu mim Słowacki przeciwstawia się pogodzenie się się idei Polski cierpiącej, wskazując narodu bierne poddania się cierpienin i walki nawet idea winkelviedysmen - czynnej на Polakes навседся і росадујеса okupionej własnym życiem. Juliusz sprzecissia inne cierpiace kraje. jako jako chrzei. Winkel- należy