Język polski /

Kordian

Kordian

 ЕРОКА: romantyem
→ scena
GENEZA:
Ulwer powstał
1834 vaku
31
grudnia 1799
mie wiekow" (nowe stulecie
dniem
1
stycamia
●
cara
1825 1829
•Pray

Kordian

user profile picture

Julia

75 Followers

Udostępnij

Zapisz

60

 

1/2/3

Notatka

Plan wydarzen, winkelriedyzm, bohaterowie, motywy, problematyka i inne

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

ЕРОКА: romantyem → scena GENEZA: Ulwer powstał 1834 vaku 31 grudnia 1799 mie wiekow" (nowe stulecie dniem 1 stycamia ● cara 1825 1829 •Praygotowania megryon stycamia погрослупа sylwelli liderów poutania listopadowego, odnosi się negaływmie, zavaucając ich niendolnymi. бијату talny jest /starcie się również o CZAS AKCJI w 1833 vaku w Genewie (Sewajcaria) i zostal Paryim. Lay Slowackim i Mickiewicasm, miała to wydany Dzieło to powstało pod wpływem sporu idealovego pomis- być Paryan. Miał być pienuses caquèire trylogic , Spicek koronacyjny! jednak kontynuacji. viniai proba rehabilitacji po povnice k W mie своиле kat się pienissea dainy u ostalning podnosi dłoń do cava TŁO HISTORYCZNE: • powstania listopadowe - W przygotowanie" diabelskiego kotta wyłaniają. do większości tych a ~ osab eneryczaj trafne wody, blore cynity zazwyczaj 2 1 na 1801 voku) ssego cingu zmianą miejsca akeji Dramat ma koronagja Mikolaja I 1829 roku - Odczucia przed-:. pokovona- cyjne odpowiadaje historycznej recaywistości. W scenie prosed boronaga autora, котромуује стади RODZAJ LITERACKI: dramat. im WYJAŚNIENIE TYTUŁU: bak więc: Poliny bytut to Korelian. Cazéć pienusea trylogii. Spisak koronacying. " Kovolian To imie bohaleva. głownego. fest jednocasinis ustepons charakterystyke - lavinishings. to ime se anacremiem, kløve stanovi "con" 2 Część Stowacki miał zamiar sevee. Kovelian to wice „cetariek sevca", cetowiek, ktory kieruje się w swoim postępossamie kontynuować swoje dzieło, co rownies wi- scenie, goly konno pedei Adintant, a oficer nie videge gº nastepuje koniec. seeny. wiemy, jak jade to ейте койсму wiemy, że planowal ocalenie Koroliana. i Nie strasty jednak znamy samyst •Spisak koronacyjny - To pokazuje charakter zamach na Mikołaja. I L Kordian JULIUSZ SŁOWACKI się W 1800 vaku ha się tak lening посу dowia- abrodniczych działaniach Keięcia Konstantago i jak bu kobietą). na „przeto- naprawdę = 1829 vaku i otwarts, anonimowo BUDOWA UTWORU: " w treść dramatu Akt I składa się 2 3 seen, akt II e 4, a akt II 2 10 seen, akt II • Przygotowanie" i Prolog pelvis...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

funkgie wprowadeemia nie został dosłownie podzielony sveny - zostaly zasygnalizowane umożlivia dopisanie dal CO się Słowacki oznacza historywany utwom. Nawiganje do one sevcem GATUNEK: dramat vomantyczny MIEJSCE AKCJI → Praygotowanie" - góry Karpaty → Art I →Akt I- - na usi (dom Kordiana) Park w James Włoszesh, Watykom, seweyt Mont Blane → Akt III - Warszawn (m.in. plac przed zamkiem krolewskim, Plac Saski, Plas Memory) . KORDIAN JAKO DRAMAT ROMANTYCZNY: Polsce, O problemalyka narodowa- tematem utworn jed przyczynach. klęski powstania listopadowego i możliwych melodach dążenia do niepodległości • zerwanie e seady tracch jedności (wasų, miejsca i akaji) desarta -„ otwarte" zakończenie, brak informagi o dalszych losach rozwiązania jednoznaczęcego nazwiszama przyczynowo - skutkowym - sceny zapowiadają ani nie kompozycja Kordiana, nie ma • zerwanie & Tanouchem scenami Londynie, stały u Dover, witha we zraniony synkretyam! poprzedzającymi, niezależnych od siebie epizodów fragmentary cerai akaji - sceny niemające wyrażnego początku ani korica sprovedenie postaci funtastycznych - diably, Seation, Strach i Imaginaga bohater romantycany (Kordian)-postar tragicana, wojownik 0 wolność du, kochanek, osamotnienie w działaniu as partie epickie utworu - opowiadania Grzegorza 6) ·liryczne elementy - monolog linycamry debata i i " napastuja go probując złamać i cava w koronie ne se związane seen po nich nastepujacych, cizg налерије ELEMENTY ŚWIATA FANTASTYCZNEGO: Diably i anioly, czyli metafora walki se stem. Diably gotujące, dosłownie, los polskiemu narodowi i tworzenia poustaria listopadowego. opie czas, Strachan i cava. Zegar odmierzający nieubłaganie , czyli melafora mijjacego. Opis regara - istiny katalog artefaktów czarnej magji (krew dziecka, esallo Lewiatana, zabeleta u mehanizm dusza grzeshinka). Kordiam doświadcza daiwnych Kordiana na Mont Blanc 22 Ecian strasznych wieji - obrazy ·go poustrzymać od embajaliwa, : krwią, za oknami skalanej praesuwa korowód trupów. • Kordiam vozmawia 2 Diabet идовновый, с сурсавый wychodai z sypialni Kordiam podwas pobytu w szpitalu vozmowia wcielenie doktora. jost 20 maginacią. navo- przywódców czasu. олуслаја widai się я плаванот, неоу року 2 Plan wydarzeń PRZYGOTOWANIE 20₂ ·moce twores przywódców powstania listopadowego PROLOG Pierwsza, i Trzecia Osoba AKTII 6. Druga i ΑΚΤΙ 1. Trzy opowieści opowiechciane Kordianowi 2. Spacer Kordiana e Lauver, излпание 4. James Park w pieniaday 5. Nadmorskie jeźwość. 3. Owekivanis. Laury na pourst. Kordiana i wiadomość Londynie Wśvid SRRue representaje wypowiadają zgromadzonych się na temat roli . O ט prae Greegorea рогая miłości Razmowa Koroliana skały Dover- vozmyślania Kordliona to • pozeji pod upływem lektury Króla Leave" Sackopira Włochy- -zerwanie Kordiana Wioletta ↓ pozeji Koreliana i Dozorce o na i • ради samobijiatain poety nim jej na temal idealnego wszechwładzy obo- ma świa 7. Audienga w Wabykanie - odroncevie prace popicia prośby .. blogosławieństuo. Polski - 8. Kordiana na Mont Blanc - hasto Polska Winkelviedem navodów" Monolog Opis polskiego społeczeństwa społeczeństwa, Słowacki wis kešli konkretnego obrase spoleczoristion, a savycourije gleunie reflekije dotycesce abiorowej revolucji. Widać to wyprasivne I akois głównie I. veflokaja W scenie, thand oceachings on случайные przejścia Mikołaja I, kebory thum oczekuje na by: koronowany Niektoray umiestyje aboracionistine utaslay władey jego ready kovonagi vacsej społeczeństua me akceptowała nowego władey. obojętnie, barchaiej jak być тода Jednak pojawiają się też i sądzę, że widowisko maskaradę. my. i będzie się przecies miemu buntowała. znajduje się przedstawiciele väinych stanow: Szenc, Szlachcic wworze mieszczaństwo. Podcas rozmowy patriotyczna cava. Ислага, ie obecnose 2 oczekiwaniem no mustaserna narodowej godnation. Szlachcie rownież navodową klęskę - powierzenie kraju obcemu władcy (zaborcy). jest wyracicielem mysli Szewca, mówi jednak jezykiem bardziej metaforycayom, prace co Żołniera (useestnik powstania kossinsabovago! representuje postave patriotycana. Kiedys wolaags ostatniej naderi na mig. Cierpi widage skvaywolsoms Geayane. W glabi durery 0 volnose teras nie boi się wojownikiem, słowa kvöla" pieśni - zamiast „Bože, zachowaj śpiewa, Boże, pochowaj nam kusla). AKT III 9. Plac przed zamkiem królewskim w krola Polski cava na cara Warszawie 10. Katedra św. Jana - koronacja 11. Po koronacji, varmowy i pijaństwo Humu дарівн 12. Podziemia kasciata katedralnego - spobkame, rarmowy cabicia cava 13. Próba sabicia cava cow, decyzja Koroliana ● camad camodzielnej próbie kończy się porażkę (omdlenie Koroliana) i vaskos vostrzelania. - voamowa Koreliana a Doktovem (wcielenie Szalona) 14. Szpital dla dłakanych 15. Plac Saski - przygotowania do vastracania Kordiana. Spowiedź Kordiana i pożegnanie 2. Grzegorzem 17. Wstawiennictwo Wielkiego Księcia Konstantego. 16. Kordiana) i ich istnia 18. Pocentak agrabugi i przyjazd postarica. рабатся. i Żołnież. = Salachcicem sakin nastrojow społecznych przed i po tovonage na kusla Pokleks. Lue wyczalujące komentuje krwawe. Lud jest bezsilny sastrassomy, traktuje patriotyczne (Szewc, Szlachcie, żołnień), u oczekiwane jest otwarcie cava 010-2 (puošba Ио. Emuje i wahaania spiskow- obydwaj się nie rozumią. świadkiem o właskawienie osobiste to ważne. do co oznacza, że część wydarzenie. przygotowana stosunek do „widowiska“ związanego wyraża sudj krytyczny mim udhriat, ponieważ w pewien sposob odnenwa Sam biere w kovo- odebrania zabijania, wyrażać śwoje poglądy (przekręca BOHaterowie Kordian • A5-letini, nitaily, rosmarsony romantyke, kliny i zniechęcony do sixata. сути до • Niamo presciustawienia się Przeżywa mieszangélive i viroduaremmioną ● Prasiywa chorobę wieku (sklornate do nadmiernej ucenciowości, podporezalkowanie. bezsens i świecie, smije reflekoje ogzystencjalne. Canje Loou до miłoś do starsegj reciwnościom od vóżni się • Na • Przez od cały działania i idealna realnego, Mont Blanc przechodzi ostatawang nghitung i przywodes na vodu. і (brak Kovolian jest asamotniony - w sjein. zabójetura cara). Jest samotrition, jedna Jest jednostka wybitne, pragnie poświęcić się a to кулко Czuje się odpowiedzialny nienia wielkiego czym.. starszy wymiar. - kocha cały naved i dla Dotyka go jednostkowy bunt presin otaczającego go poragalbowi W swoich ciałaniach znacimie znalasta się do stanu. Polska i czas trwania daży JA nie класад Rospoczyna products po Europie, albora jest jednocześnie raspocassion jago praemiany wennstranej. Konfrotuje svoje intocheiasure idealy a brutalno радо przedstawiony w poezji w świecie rezolei pieniędhe, idealny. świat doświadwa kolejnych wistością. Traci studzenia i ovaz że vorczarowań. Przekonuje sie, że i bezinteresowna miłość istnieją, przemianę. Dokonuje LAURA-Ukochana talne dziecko. Mimo to olla u roli przewodnika. Jago inclyrichuatiam jest bustrumiary i okrajiny. 0 potrafi poradzić sobie smiany tego Kordianowi јеваете риал mysti Podczas proby zabojotiva двожасть ранение Pozostali Bohaterowie Kordiana na Loan deprouachia go do proby popreluiania samolojistia.. akaji. towareyery jednocześnie brakiem woli do podjęcia jakiegokolwiek wynu. chwila samobojstwie. cara pokonuje go. siebie idee dowochei, że działanie wlasne nie młodszego Kovdiama, nieco starsza od troszczy. O się niego. WIOLETTA - Ma vomans Kordianem, stracit cały swej majątek. PAPIEŻ - ·Przyjmuje PREZES - Prayusolca spisten koronacyjnego. Ma DOZORCA - Jest dozovee James Parku w się dobrem szczęściem, swoich wapstrodaków, którzy cierpis. Czuje, że jest przeznaczony nie kienuje слу niego jest gotów się poświęcić. - me świata mie аксеркије jednak wcale bescolowość. i w walce (sam vodainy, przyjaciół, partnerki) jak росвејнице konsekewangi jego wybitności i ponad przeciętności abiorowości, ale swoje miejsce we wspólnocie widhei siłą go rozum uczucion niego. Lubi jego GRZEGORZ - Wierny, stary sługa, klory opiekuje się Kordianem od dziecka. Jes kampaniach Napoleona. Kocha Kordiana Brał udzial U ojcowską i wewnętune vordarcie. W akcie quattammation propelniających go govecych las Polaków-katolików me tom vozrachunku I W akcie I, na • jacksting rispakej").. Nie potrafi adnodai sin się nie kocha. Liczę się dla nie audiencji, mosi, że Polacy powinni casil cara i mie mõixi, cacić 26 W akcaptuja aytuagi w jakiej jago townsystwo, ale mie једо swoim interesuje go. do speł- mięchey. однанісланій родсвісяцаў ograniczania natury. psychicznej i olycaro-moralnej. Popnee swoje obsialarie, niejako kompromitryk niepowodzenie, pojedynkę jest skazane sia zabójcza stage nego. a samotność dla na się chęcią Mont Blane interesuje papiesia. • dotychczasowym życiem i staje się jednostko nosobie mem mądrości, ludowej milością i bardzo cierpi na wieši o skazaniu chłopaka совилајсний задо ucanc. jego ucans, trakluje go jak voakapryssone, sentymen- Jest segubiony годивіону patriotyzmu i praktycznego podejścia śmierć. na niej tylko pieniądze. Staje się zimna i vazie opryskliva o wolność. Grozi katwa w · walczyć konservalyune i only rewolucyjne poglądy. Głocje, przeciwko zamachows na cara, девуй Londynie. Oposiada Kordianowsi o wechstady pieniędza. otaczają wybuchon pourtania, do boi się jego na wieść, że Kordian życia. jego konsekwengi. ZŁE MOCE (SZATAN I DIABŁY) - W Przygotowaniu" diabelskim kotle. 10 DOKTOR - Doktor jest tak naprawdę wcieleniem Seatana. Rozmawia on e dyskują międay. dwiema naturami Kovdiana. CAR MIKOŁAJI - I Romanov to postač historycena, Mikołaj poddanymi, gardent mimi. Zalezalo.m tylko na wlozymanin władkey.. tkwiące L boj postaci najlepiej okazuje słowa, in car WIELKI KSIĄŻĘ KONSTANTY- To brat cara, cava 'I 61 i szaleńcay gniew, to byvom. istuleray, poderia ich site i sprawnose finyans. ułaskawit Kordiana. aby tworzą przywódców powstania listopadowego Kordianem kovonował się na Prowadził jest podobny do szatana. kvöla polityka 20 pomocą czarów. sapritadu dla obłękanych. Polski 1829 roku. zastraszania, a Mieszają Scena ta vozmaite składnik jest jakby wewnatranes Był władcą okratnym, nie liczyl się a wszystkie przeciwstawienia się surowo kaval. 200 Często popada dba o swoich. cayli vounies postai historycana. Jest bohaterem skomplikowanym pod względem psychologicanym. sadystywany mordarea (sprawa mlodej Angielki, klove squalist i zamordowat). Jechrocessme jako practożony wartościowych istnienry. To or practional, wołnierzy. on Nie ma lubi Polaków, uwania ich uprzedzeń narodowość ovościonych, W practomu lat 1798-1800 diabły tworag wider, keborey w przyszłości odegrają nieudolność Opis Wybranych wydarzeń Przygotowanie пос · 0 .0 prece svoje tu эпасяете собу tarzami, powtarzając niejako zarenły Słowackiego waziną do upadku tego arywu navodonowyswdeńczego. Diably, uvanecja mieszają mają symbolicane (odpowsiadaje colpowiednim cestom posserogolnych postaci). Diably komentuje cały proces ich tworzenia zaslinymi komen- ich strona. Zavzucono im: generatori Grzegorzowi Jseafowi Chłopickiemu (dyktator piensagj fazy poustania) - brat sololności strategicznych, odwagi, energii. konserwatywne poglądy (ated natura nazwiskiem). powstaniczego sprzecznym шлада księciu Adamowi Jerzemum Geartoryskiemu (preses verdu tność dokonama 820m3 wrika poświęcania życia Podróże Kordiana ANGLIA LONDYN Kordian przebywając Dozovca. migjscowy Pakarzyje jednak dzięki nim nie maina ĎOVER Kordian siedege ↓ wyprawy. dla vola u poety слу мусакаа Joachimowi belewelowi (celonek Rezolu Narodowego) - brak zdecydowania, przesadne ostrożność generatowi Janowi Krukowieckiemu (ostatni wodę powstańców, podpisał akt błagania Scene kończy zniknięcie diabłów i Archaniola amiłowanie Вода Prolog na L właściwej oceny realnych generatori Janowsi Zygmuntowi Skrzyneckiemu - Lycofygranie wojsk w korzystnych sytuacjach, niechęć do akcji militarych Julianowi Ursynowi Niemcewiczowi w czasie powstania ze środowiskami (роеву свіалајесении konserwałyunymi) - żygie przeszłością, nia się marem do zyskać Satanem na nawiązującą : poetów - provoków (Słowackis me egaches six 2. negacje osoby posty - provoka). się ио. Traccia Osoba glasi poglądy samego Stowardings. Nie gaden зда pozeja spetina swoje sadnine tylko, goly dostarcza Polakom mitu sity navadlowej деву Tama i do walki o wolność. us chacie sławnego niegdyś czamoksiężnika Twar Twardowskiego w górach Karpackich. wybuchon poustania listopadowego, a prémiaj, agodine a koncepcja złych. Mory, doprovades растој, консереја Могу, 2 do Lotta i w nim rozmaite składniki, ktore u Parku Jamesa Ludzie szacunku 2 Pierwsza Osoba głosi poglądy abliżone idei meejamistysung. Piemsen Dooba prosi Boga walką Polaków spokoju i ukojenie i cimpien. Sama saé pragnie - popuses swoją poezije - dostarczyć navodowi polzkiem pociestry. o zestanie Mickiewiczowskiej Вода bienu ideę bierności navodu. również Вода, jest Медјалет, ale prese Stowackiego jest uhanana jako fabasyung provak, klory scary glasi paghadly typowe dla prossismikors Michiervices, ale veunine niergedne родкаову "Apakalipay" &c. Jana) Krytykuje ideę bierność navodów, Druga Osoba lika do ale także św. консереје Moskua Polaków Historie opowiedziane przez Grzegorza Janku, ktory seyt psom buty - propozycja przyjęcia aktywing postawy w syein wojskowing uyovanie Napoleona do 1798 voku, Egiptu Kazimieran, klory po klęsce - sens дотому похоовонај i minister u luchei. · strategicanych, odwagie, energii i edecydowania, a ponadto spraw zagranicznych tego rezolu) - przesadną ostrożnati i nieumieja- vozważa sens kapitulaci) się nad w 1812 roku, będąc budskiego ignin i się tylko pieniędami. одвија usypianie narodu, ani i zavant konającą na schvady Polską. koncepcją Słowackiego. walki e рортся раней W ovaz Itovej Grzegove vezestniczył - przekonanie vosyjakiej niewoli brak podveštenie voli prawa na smaczonych Ма исплей mieji akreśla- W svojej wypowiedzi (symbo- wrogami prowadzonej przez uspiony. navid pocieszanie go poprses posijs. Weding niego dziejach pobuchsi ich do duia. bohaterskich i sensu dla człowieka wolność pracy Bożym błogosławieństwie walki samobójczym porywie tatarskiego pułko- sabil 。 od zachwyca się pięknem otaczającego go ogrodu. Kontemplacje przerywa пробегенут statusie Maina za nie One 0 uveca wszystko kupić, • mu nadmorating skale wyta fragment, Koala deasa" Seekspira. Odletada ksiziko i mali gemiuss poetycki angielskiego pisarza. księżkę детіся

Język polski /

Kordian

user profile picture

Julia   

Obserwuj

75 Followers

 ЕРОКА: romantyem
→ scena
GENEZA:
Ulwer powstał
1834 vaku
31
grudnia 1799
mie wiekow" (nowe stulecie
dniem
1
stycamia
●
cara
1825 1829
•Pray

Otwórz aplikację

Plan wydarzen, winkelriedyzm, bohaterowie, motywy, problematyka i inne

ЕРОКА: romantyem → scena GENEZA: Ulwer powstał 1834 vaku 31 grudnia 1799 mie wiekow" (nowe stulecie dniem 1 stycamia ● cara 1825 1829 •Praygotowania megryon stycamia погрослупа sylwelli liderów poutania listopadowego, odnosi się negaływmie, zavaucając ich niendolnymi. бијату talny jest /starcie się również o CZAS AKCJI w 1833 vaku w Genewie (Sewajcaria) i zostal Paryim. Lay Slowackim i Mickiewicasm, miała to wydany Dzieło to powstało pod wpływem sporu idealovego pomis- być Paryan. Miał być pienuses caquèire trylogic , Spicek koronacyjny! jednak kontynuacji. viniai proba rehabilitacji po povnice k W mie своиле kat się pienissea dainy u ostalning podnosi dłoń do cava TŁO HISTORYCZNE: • powstania listopadowe - W przygotowanie" diabelskiego kotta wyłaniają. do większości tych a ~ osab eneryczaj trafne wody, blore cynity zazwyczaj 2 1 na 1801 voku) ssego cingu zmianą miejsca akeji Dramat ma koronagja Mikolaja I 1829 roku - Odczucia przed-:. pokovona- cyjne odpowiadaje historycznej recaywistości. W scenie prosed boronaga autora, котромуује стади RODZAJ LITERACKI: dramat. im WYJAŚNIENIE TYTUŁU: bak więc: Poliny bytut to Korelian. Cazéć pienusea trylogii. Spisak koronacying. " Kovolian To imie bohaleva. głownego. fest jednocasinis ustepons charakterystyke - lavinishings. to ime se anacremiem, kløve stanovi "con" 2 Część Stowacki miał zamiar sevee. Kovelian to wice „cetariek sevca", cetowiek, ktory kieruje się w swoim postępossamie kontynuować swoje dzieło, co rownies wi- scenie, goly konno pedei Adintant, a oficer nie videge gº nastepuje koniec. seeny. wiemy, jak jade to ейте койсму wiemy, że planowal ocalenie Koroliana. i Nie strasty jednak znamy samyst •Spisak koronacyjny - To pokazuje charakter zamach na Mikołaja. I L Kordian JULIUSZ SŁOWACKI się W 1800 vaku ha się tak lening посу dowia- abrodniczych działaniach Keięcia Konstantago i jak bu kobietą). na „przeto- naprawdę = 1829 vaku i otwarts, anonimowo BUDOWA UTWORU: " w treść dramatu Akt I składa się 2 3 seen, akt II e 4, a akt II 2 10 seen, akt II • Przygotowanie" i Prolog pelvis...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

funkgie wprowadeemia nie został dosłownie podzielony sveny - zostaly zasygnalizowane umożlivia dopisanie dal CO się Słowacki oznacza historywany utwom. Nawiganje do one sevcem GATUNEK: dramat vomantyczny MIEJSCE AKCJI → Praygotowanie" - góry Karpaty → Art I →Akt I- - na usi (dom Kordiana) Park w James Włoszesh, Watykom, seweyt Mont Blane → Akt III - Warszawn (m.in. plac przed zamkiem krolewskim, Plac Saski, Plas Memory) . KORDIAN JAKO DRAMAT ROMANTYCZNY: Polsce, O problemalyka narodowa- tematem utworn jed przyczynach. klęski powstania listopadowego i możliwych melodach dążenia do niepodległości • zerwanie e seady tracch jedności (wasų, miejsca i akaji) desarta -„ otwarte" zakończenie, brak informagi o dalszych losach rozwiązania jednoznaczęcego nazwiszama przyczynowo - skutkowym - sceny zapowiadają ani nie kompozycja Kordiana, nie ma • zerwanie & Tanouchem scenami Londynie, stały u Dover, witha we zraniony synkretyam! poprzedzającymi, niezależnych od siebie epizodów fragmentary cerai akaji - sceny niemające wyrażnego początku ani korica sprovedenie postaci funtastycznych - diably, Seation, Strach i Imaginaga bohater romantycany (Kordian)-postar tragicana, wojownik 0 wolność du, kochanek, osamotnienie w działaniu as partie epickie utworu - opowiadania Grzegorza 6) ·liryczne elementy - monolog linycamry debata i i " napastuja go probując złamać i cava w koronie ne se związane seen po nich nastepujacych, cizg налерије ELEMENTY ŚWIATA FANTASTYCZNEGO: Diably i anioly, czyli metafora walki se stem. Diably gotujące, dosłownie, los polskiemu narodowi i tworzenia poustaria listopadowego. opie czas, Strachan i cava. Zegar odmierzający nieubłaganie , czyli melafora mijjacego. Opis regara - istiny katalog artefaktów czarnej magji (krew dziecka, esallo Lewiatana, zabeleta u mehanizm dusza grzeshinka). Kordiam doświadcza daiwnych Kordiana na Mont Blanc 22 Ecian strasznych wieji - obrazy ·go poustrzymać od embajaliwa, : krwią, za oknami skalanej praesuwa korowód trupów. • Kordiam vozmawia 2 Diabet идовновый, с сурсавый wychodai z sypialni Kordiam podwas pobytu w szpitalu vozmowia wcielenie doktora. jost 20 maginacią. navo- przywódców czasu. олуслаја widai się я плаванот, неоу року 2 Plan wydarzeń PRZYGOTOWANIE 20₂ ·moce twores przywódców powstania listopadowego PROLOG Pierwsza, i Trzecia Osoba AKTII 6. Druga i ΑΚΤΙ 1. Trzy opowieści opowiechciane Kordianowi 2. Spacer Kordiana e Lauver, излпание 4. James Park w pieniaday 5. Nadmorskie jeźwość. 3. Owekivanis. Laury na pourst. Kordiana i wiadomość Londynie Wśvid SRRue representaje wypowiadają zgromadzonych się na temat roli . O ט prae Greegorea рогая miłości Razmowa Koroliana skały Dover- vozmyślania Kordliona to • pozeji pod upływem lektury Króla Leave" Sackopira Włochy- -zerwanie Kordiana Wioletta ↓ pozeji Koreliana i Dozorce o na i • ради samobijiatain poety nim jej na temal idealnego wszechwładzy obo- ma świa 7. Audienga w Wabykanie - odroncevie prace popicia prośby .. blogosławieństuo. Polski - 8. Kordiana na Mont Blanc - hasto Polska Winkelviedem navodów" Monolog Opis polskiego społeczeństwa społeczeństwa, Słowacki wis kešli konkretnego obrase spoleczoristion, a savycourije gleunie reflekije dotycesce abiorowej revolucji. Widać to wyprasivne I akois głównie I. veflokaja W scenie, thand oceachings on случайные przejścia Mikołaja I, kebory thum oczekuje na by: koronowany Niektoray umiestyje aboracionistine utaslay władey jego ready kovonagi vacsej społeczeństua me akceptowała nowego władey. obojętnie, barchaiej jak być тода Jednak pojawiają się też i sądzę, że widowisko maskaradę. my. i będzie się przecies miemu buntowała. znajduje się przedstawiciele väinych stanow: Szenc, Szlachcic wworze mieszczaństwo. Podcas rozmowy patriotyczna cava. Ислага, ie obecnose 2 oczekiwaniem no mustaserna narodowej godnation. Szlachcie rownież navodową klęskę - powierzenie kraju obcemu władcy (zaborcy). jest wyracicielem mysli Szewca, mówi jednak jezykiem bardziej metaforycayom, prace co Żołniera (useestnik powstania kossinsabovago! representuje postave patriotycana. Kiedys wolaags ostatniej naderi na mig. Cierpi widage skvaywolsoms Geayane. W glabi durery 0 volnose teras nie boi się wojownikiem, słowa kvöla" pieśni - zamiast „Bože, zachowaj śpiewa, Boże, pochowaj nam kusla). AKT III 9. Plac przed zamkiem królewskim w krola Polski cava na cara Warszawie 10. Katedra św. Jana - koronacja 11. Po koronacji, varmowy i pijaństwo Humu дарівн 12. Podziemia kasciata katedralnego - spobkame, rarmowy cabicia cava 13. Próba sabicia cava cow, decyzja Koroliana ● camad camodzielnej próbie kończy się porażkę (omdlenie Koroliana) i vaskos vostrzelania. - voamowa Koreliana a Doktovem (wcielenie Szalona) 14. Szpital dla dłakanych 15. Plac Saski - przygotowania do vastracania Kordiana. Spowiedź Kordiana i pożegnanie 2. Grzegorzem 17. Wstawiennictwo Wielkiego Księcia Konstantego. 16. Kordiana) i ich istnia 18. Pocentak agrabugi i przyjazd postarica. рабатся. i Żołnież. = Salachcicem sakin nastrojow społecznych przed i po tovonage na kusla Pokleks. Lue wyczalujące komentuje krwawe. Lud jest bezsilny sastrassomy, traktuje patriotyczne (Szewc, Szlachcie, żołnień), u oczekiwane jest otwarcie cava 010-2 (puošba Ио. Emuje i wahaania spiskow- obydwaj się nie rozumią. świadkiem o właskawienie osobiste to ważne. do co oznacza, że część wydarzenie. przygotowana stosunek do „widowiska“ związanego wyraża sudj krytyczny mim udhriat, ponieważ w pewien sposob odnenwa Sam biere w kovo- odebrania zabijania, wyrażać śwoje poglądy (przekręca BOHaterowie Kordian • A5-letini, nitaily, rosmarsony romantyke, kliny i zniechęcony do sixata. сути до • Niamo presciustawienia się Przeżywa mieszangélive i viroduaremmioną ● Prasiywa chorobę wieku (sklornate do nadmiernej ucenciowości, podporezalkowanie. bezsens i świecie, smije reflekoje ogzystencjalne. Canje Loou до miłoś do starsegj reciwnościom od vóżni się • Na • Przez od cały działania i idealna realnego, Mont Blanc przechodzi ostatawang nghitung i przywodes na vodu. і (brak Kovolian jest asamotniony - w sjein. zabójetura cara). Jest samotrition, jedna Jest jednostka wybitne, pragnie poświęcić się a to кулко Czuje się odpowiedzialny nienia wielkiego czym.. starszy wymiar. - kocha cały naved i dla Dotyka go jednostkowy bunt presin otaczającego go poragalbowi W swoich ciałaniach znacimie znalasta się do stanu. Polska i czas trwania daży JA nie класад Rospoczyna products po Europie, albora jest jednocześnie raspocassion jago praemiany wennstranej. Konfrotuje svoje intocheiasure idealy a brutalno радо przedstawiony w poezji w świecie rezolei pieniędhe, idealny. świat doświadwa kolejnych wistością. Traci studzenia i ovaz że vorczarowań. Przekonuje sie, że i bezinteresowna miłość istnieją, przemianę. Dokonuje LAURA-Ukochana talne dziecko. Mimo to olla u roli przewodnika. Jago inclyrichuatiam jest bustrumiary i okrajiny. 0 potrafi poradzić sobie smiany tego Kordianowi јеваете риал mysti Podczas proby zabojotiva двожасть ранение Pozostali Bohaterowie Kordiana na Loan deprouachia go do proby popreluiania samolojistia.. akaji. towareyery jednocześnie brakiem woli do podjęcia jakiegokolwiek wynu. chwila samobojstwie. cara pokonuje go. siebie idee dowochei, że działanie wlasne nie młodszego Kovdiama, nieco starsza od troszczy. O się niego. WIOLETTA - Ma vomans Kordianem, stracit cały swej majątek. PAPIEŻ - ·Przyjmuje PREZES - Prayusolca spisten koronacyjnego. Ma DOZORCA - Jest dozovee James Parku w się dobrem szczęściem, swoich wapstrodaków, którzy cierpis. Czuje, że jest przeznaczony nie kienuje слу niego jest gotów się poświęcić. - me świata mie аксеркије jednak wcale bescolowość. i w walce (sam vodainy, przyjaciół, partnerki) jak росвејнице konsekewangi jego wybitności i ponad przeciętności abiorowości, ale swoje miejsce we wspólnocie widhei siłą go rozum uczucion niego. Lubi jego GRZEGORZ - Wierny, stary sługa, klory opiekuje się Kordianem od dziecka. Jes kampaniach Napoleona. Kocha Kordiana Brał udzial U ojcowską i wewnętune vordarcie. W akcie quattammation propelniających go govecych las Polaków-katolików me tom vozrachunku I W akcie I, na • jacksting rispakej").. Nie potrafi adnodai sin się nie kocha. Liczę się dla nie audiencji, mosi, że Polacy powinni casil cara i mie mõixi, cacić 26 W akcaptuja aytuagi w jakiej jago townsystwo, ale mie једо swoim interesuje go. do speł- mięchey. однанісланій родсвісяцаў ograniczania natury. psychicznej i olycaro-moralnej. Popnee swoje obsialarie, niejako kompromitryk niepowodzenie, pojedynkę jest skazane sia zabójcza stage nego. a samotność dla na się chęcią Mont Blane interesuje papiesia. • dotychczasowym życiem i staje się jednostko nosobie mem mądrości, ludowej milością i bardzo cierpi na wieši o skazaniu chłopaka совилајсний задо ucanc. jego ucans, trakluje go jak voakapryssone, sentymen- Jest segubiony годивіону patriotyzmu i praktycznego podejścia śmierć. na niej tylko pieniądze. Staje się zimna i vazie opryskliva o wolność. Grozi katwa w · walczyć konservalyune i only rewolucyjne poglądy. Głocje, przeciwko zamachows na cara, девуй Londynie. Oposiada Kordianowsi o wechstady pieniędza. otaczają wybuchon pourtania, do boi się jego na wieść, że Kordian życia. jego konsekwengi. ZŁE MOCE (SZATAN I DIABŁY) - W Przygotowaniu" diabelskim kotle. 10 DOKTOR - Doktor jest tak naprawdę wcieleniem Seatana. Rozmawia on e dyskują międay. dwiema naturami Kovdiana. CAR MIKOŁAJI - I Romanov to postač historycena, Mikołaj poddanymi, gardent mimi. Zalezalo.m tylko na wlozymanin władkey.. tkwiące L boj postaci najlepiej okazuje słowa, in car WIELKI KSIĄŻĘ KONSTANTY- To brat cara, cava 'I 61 i szaleńcay gniew, to byvom. istuleray, poderia ich site i sprawnose finyans. ułaskawit Kordiana. aby tworzą przywódców powstania listopadowego Kordianem kovonował się na Prowadził jest podobny do szatana. kvöla polityka 20 pomocą czarów. sapritadu dla obłękanych. Polski 1829 roku. zastraszania, a Mieszają Scena ta vozmaite składnik jest jakby wewnatranes Był władcą okratnym, nie liczyl się a wszystkie przeciwstawienia się surowo kaval. 200 Często popada dba o swoich. cayli vounies postai historycana. Jest bohaterem skomplikowanym pod względem psychologicanym. sadystywany mordarea (sprawa mlodej Angielki, klove squalist i zamordowat). Jechrocessme jako practożony wartościowych istnienry. To or practional, wołnierzy. on Nie ma lubi Polaków, uwania ich uprzedzeń narodowość ovościonych, W practomu lat 1798-1800 diabły tworag wider, keborey w przyszłości odegrają nieudolność Opis Wybranych wydarzeń Przygotowanie пос · 0 .0 prece svoje tu эпасяете собу tarzami, powtarzając niejako zarenły Słowackiego waziną do upadku tego arywu navodonowyswdeńczego. Diably, uvanecja mieszają mają symbolicane (odpowsiadaje colpowiednim cestom posserogolnych postaci). Diably komentuje cały proces ich tworzenia zaslinymi komen- ich strona. Zavzucono im: generatori Grzegorzowi Jseafowi Chłopickiemu (dyktator piensagj fazy poustania) - brat sololności strategicznych, odwagi, energii. konserwatywne poglądy (ated natura nazwiskiem). powstaniczego sprzecznym шлада księciu Adamowi Jerzemum Geartoryskiemu (preses verdu tność dokonama 820m3 wrika poświęcania życia Podróże Kordiana ANGLIA LONDYN Kordian przebywając Dozovca. migjscowy Pakarzyje jednak dzięki nim nie maina ĎOVER Kordian siedege ↓ wyprawy. dla vola u poety слу мусакаа Joachimowi belewelowi (celonek Rezolu Narodowego) - brak zdecydowania, przesadne ostrożność generatowi Janowi Krukowieckiemu (ostatni wodę powstańców, podpisał akt błagania Scene kończy zniknięcie diabłów i Archaniola amiłowanie Вода Prolog na L właściwej oceny realnych generatori Janowsi Zygmuntowi Skrzyneckiemu - Lycofygranie wojsk w korzystnych sytuacjach, niechęć do akcji militarych Julianowi Ursynowi Niemcewiczowi w czasie powstania ze środowiskami (роеву свіалајесении konserwałyunymi) - żygie przeszłością, nia się marem do zyskać Satanem na nawiązującą : poetów - provoków (Słowackis me egaches six 2. negacje osoby posty - provoka). się ио. Traccia Osoba glasi poglądy samego Stowardings. Nie gaden зда pozeja spetina swoje sadnine tylko, goly dostarcza Polakom mitu sity navadlowej деву Tama i do walki o wolność. us chacie sławnego niegdyś czamoksiężnika Twar Twardowskiego w górach Karpackich. wybuchon poustania listopadowego, a prémiaj, agodine a koncepcja złych. Mory, doprovades растој, консереја Могу, 2 do Lotta i w nim rozmaite składniki, ktore u Parku Jamesa Ludzie szacunku 2 Pierwsza Osoba głosi poglądy abliżone idei meejamistysung. Piemsen Dooba prosi Boga walką Polaków spokoju i ukojenie i cimpien. Sama saé pragnie - popuses swoją poezije - dostarczyć navodowi polzkiem pociestry. o zestanie Mickiewiczowskiej Вода bienu ideę bierności navodu. również Вода, jest Медјалет, ale prese Stowackiego jest uhanana jako fabasyung provak, klory scary glasi paghadly typowe dla prossismikors Michiervices, ale veunine niergedne родкаову "Apakalipay" &c. Jana) Krytykuje ideę bierność navodów, Druga Osoba lika do ale także św. консереје Moskua Polaków Historie opowiedziane przez Grzegorza Janku, ktory seyt psom buty - propozycja przyjęcia aktywing postawy w syein wojskowing uyovanie Napoleona do 1798 voku, Egiptu Kazimieran, klory po klęsce - sens дотому похоовонај i minister u luchei. · strategicanych, odwagie, energii i edecydowania, a ponadto spraw zagranicznych tego rezolu) - przesadną ostrożnati i nieumieja- vozważa sens kapitulaci) się nad w 1812 roku, będąc budskiego ignin i się tylko pieniędami. одвија usypianie narodu, ani i zavant konającą na schvady Polską. koncepcją Słowackiego. walki e рортся раней W ovaz Itovej Grzegove vezestniczył - przekonanie vosyjakiej niewoli brak podveštenie voli prawa na smaczonych Ма исплей mieji akreśla- W svojej wypowiedzi (symbo- wrogami prowadzonej przez uspiony. navid pocieszanie go poprses posijs. Weding niego dziejach pobuchsi ich do duia. bohaterskich i sensu dla człowieka wolność pracy Bożym błogosławieństwie walki samobójczym porywie tatarskiego pułko- sabil 。 od zachwyca się pięknem otaczającego go ogrodu. Kontemplacje przerywa пробегенут statusie Maina za nie One 0 uveca wszystko kupić, • mu nadmorating skale wyta fragment, Koala deasa" Seekspira. Odletada ksiziko i mali gemiuss poetycki angielskiego pisarza. księżkę детіся