Język polski /

LALKA MAPA MYŚLI

LALKA MAPA MYŚLI

 polies & redintyoma
• czas i miejsce ściśle
oyred lone i precyzyjmie
predstawione
7890
acto
•Lydonia
gatumex
zim dywidualizo ame
postaid or

LALKA MAPA MYŚLI

K

Klaudia

0 Followers

9

Udostępnij

Zapisz

mapa myśli postacie wątki motywy bohaterowie i inne

 

2/3

Mapy mysli

polies & redintyoma • czas i miejsce ściśle oyred lone i precyzyjmie predstawione 7890 acto •Lydonia gatumex zim dywidualizo ame postaid oryginalnej psychice • cocon coć marratora 3-codbowego • wrazanie panoramy społeczeństcla -pragment organos kompozyja | buday -otwarte 224ończenie -uponadzovana ma 200edule азди рпусутсю skutkowego MOTYWY walla pieniadze • Larada * • praca adrada (niekas suva) mitcod patriotyzm 8 • matka Warszawa 1878- Paryż галашек 1879 Lastow • kobieto & dom e miasta • samotnood @ cierpienie orgi cras avgi mixe epiza Lalka Ignacy Rzecz rodzaj • stary subiect Wauwsniego • zabawny • sympatycing •ploze parmistnix oma prextość Dołniena - wallet w wiosnie W Baostaw Pods was ma Wagnech oraz w powstaniu antycenianym сисейну • suwaczały autor ma charakter dwug Tosary. • tnecia coba ♥ marraja Co wydarzeniach) pierna oxba '( permistnix) romanto 2 dieje Wokulsniego •duje tęcriej e duge krecuiego Q • Nilla W powstonių walmosó • ambicia mieet Amosó bohaterowie e •mie mazume Larochany • wrastilly •vieruje się omogomi postać tragiona • samotny, nie roumiga go immi ширсу • tajommicie scrończenie jego Low głóume watzi: Stanisław Wavulsu 8 0 arystocracia barometrie Unterscy Ochocki, tzcay Zastawoza, p.Wanawia paciencia 2 Evelina famocka, Barom Valsiu selachta ojciec Hokalego Wirs Stamisia H., paniu stawska mienciamsto posve radca Wegrawide subieka Woull sego mieszczaństo pochodzenia miemicoluego. Mincloufe, Hopperaie pozytywista realizuje hasta pozytywisty ome (asyomiteja Zydás, grada u podore) pienizare sa da miego waime outerie się roumen •pasaymuje się mauką útechuza praca nana dla miego wprost pomigo immum Dezincreasnie • toleomya wobec pogrzato inmya porta miereczeństwo pochodzenia áydowskiego: Szuman, Sulangbaum zakochany lud: Lisgietex, Mariamma Purman Wysocki i jego brat drośnix inteligengas studenci, prof. Geist dr-Szuman Izabela decka 0 。 matériaustila egoistya •beimyhina • buden zachwyt sudm wyglądem e leniwa • manycielza, była suam życiem • przyzwyczana do luxosou 1 •préżna chłodma • cynions • otoccoma wielbicielami

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Język polski /

LALKA MAPA MYŚLI

K

Klaudia

0 Followers

 polies & redintyoma
• czas i miejsce ściśle
oyred lone i precyzyjmie
predstawione
7890
acto
•Lydonia
gatumex
zim dywidualizo ame
postaid or

Otwórz

mapa myśli postacie wątki motywy bohaterowie i inne

polies & redintyoma • czas i miejsce ściśle oyred lone i precyzyjmie predstawione 7890 acto •Lydonia gatumex zim dywidualizo ame postaid oryginalnej psychice • cocon coć marratora 3-codbowego • wrazanie panoramy społeczeństcla -pragment organos kompozyja | buday -otwarte 224ończenie -uponadzovana ma 200edule азди рпусутсю skutkowego MOTYWY walla pieniadze • Larada * • praca adrada (niekas suva) mitcod patriotyzm 8 • matka Warszawa 1878- Paryż галашек 1879 Lastow • kobieto & dom e miasta • samotnood @ cierpienie orgi cras avgi mixe epiza Lalka Ignacy Rzecz rodzaj • stary subiect Wauwsniego • zabawny • sympatycing •ploze parmistnix oma prextość Dołniena - wallet w wiosnie W Baostaw Pods was ma Wagnech oraz w powstaniu antycenianym сисейну • suwaczały autor ma charakter dwug Tosary. • tnecia coba ♥ marraja Co wydarzeniach) pierna oxba '( permistnix) romanto 2 dieje Wokulsniego •duje tęcriej e duge krecuiego Q • Nilla W powstonių walmosó • ambicia mieet Amosó bohaterowie e •mie mazume Larochany • wrastilly •vieruje się omogomi postać tragiona • samotny, nie roumiga go immi ширсу • tajommicie scrończenie jego Low głóume watzi: Stanisław Wavulsu 8 0 arystocracia barometrie Unterscy Ochocki, tzcay Zastawoza, p.Wanawia paciencia 2 Evelina famocka, Barom Valsiu selachta ojciec Hokalego Wirs Stamisia H., paniu stawska mienciamsto posve radca Wegrawide subieka Woull sego mieszczaństo pochodzenia miemicoluego. Mincloufe, Hopperaie pozytywista realizuje hasta pozytywisty ome (asyomiteja Zydás, grada u podore) pienizare sa da miego waime outerie się roumen •pasaymuje się mauką útechuza praca nana dla miego wprost pomigo immum Dezincreasnie • toleomya wobec pogrzato inmya porta miereczeństwo pochodzenia áydowskiego: Szuman, Sulangbaum zakochany lud: Lisgietex, Mariamma Purman Wysocki i jego brat drośnix inteligengas studenci, prof. Geist dr-Szuman Izabela decka 0 。 matériaustila egoistya •beimyhina • buden zachwyt sudm wyglądem e leniwa • manycielza, była suam życiem • przyzwyczana do luxosou 1 •préżna chłodma • cynions • otoccoma wielbicielami

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację