Język polski /

Lalka - opracowanie

Lalka - opracowanie

 Tytuł
Tytuł powieści można interpretować wieloznacznie:
●
Polski - Lalka - B. Prus
metafora - pusta choć piękna Izabela Łęcka jako salonowa

Lalka - opracowanie

J

Julia Gańko

1 Followers

25

Udostępnij

Zapisz

Opracowanie po ludzku. W tym: -tytuł -cechy Lalki jako powieści realistycznej -obraz społeczeństwa w 2.poł. XIX w. -losy Wokulskiego -Wokulski - romantyk czy pozytywista? -obraz miasta w Lalce

 

3

Notatka

Tytuł Tytuł powieści można interpretować wieloznacznie: ● Polski - Lalka - B. Prus metafora - pusta choć piękna Izabela Łęcka jako salonowa lalka, Wokulski w rękach Łęckiej jako bezwolna marionetka, człowiek jako lalka w teatrze świata, poruszana przez innych ludzi czy też siły wyższe (los, Boga, historię itp.) Theatrum mundi - świat to teatr związek z procesem o kradzież Lalki Cechy Lalki jako cechy powieści realistycznej • obiektywna narracja w 3. os. (narrator wszechwiedzący) rozbudowane opisy miejsc, sytuacji i osób • opisane życie zwykłego człowieka • wyraźnie wyartykułowane związki przyczynowo - skutkowe Obraz społeczeństwa w II poł. XIX w. Arystokracja - Izabela Łęcka zimne serce nie potrafiące kochać • samolubna, zadufana uważała się za wyjątkową, gardziła biedniejszymi uwielbia wygody, rozpieszczona, egoistka ● nigdy nie pracowała Mieszczaństwo - Ignacy Rzecki ● idealizm w kwestiach narodowych ● bonapartysta ● wierzył w ciągłą możliwość odzyskania niepodległości • patriota z powstań i Wiosny Ludów ● naiwny Inteligencja - studenci • przyszłość narodu ● nie wierzą w pozytywistyczne idee uczą, kształcą się Biedota - Marianna • pracowici ● uczciwi skromni • wdzięczni za każdą pomoc Losy Wokulskiego 1. Praca w winiarni u Hopfera żeby zarobić na edukację i swój rozwój 2. Pobyt u Rzeckiego - utrzymuje się z korepetycji 3. Szkoła przygotowawcza - jako wolny słuchacz 4. Szkoła Główna - w końcu się dostał, niby zadowolony z tego, ale ostatecznie to rzuca, bo chce wziąć udział w powstaniu styczniowym i ma inne przekonania 5. Udział w...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

konspiracji i powstaniu styczniowym, zesłany na Sybir - poznał Suzina na Sybirze i zarabia dzięki niemu trochę pieniędzy 6. Powrót do Warszawy - pracuje w sklepie u Mincla; po jego śmierci Stasiu żeni się z jego żoną na 4 lata, dostaje po niej spadek m.in. sklep 7. Spotkanie Łęckiej w teatrze - zakochany od pierwszego wejrzenia stalker 8. Wyjazd do Bułgarii i dorobienie się majątku na dostawach do wojska 9. Błyskawiczna kariera kupiecka, założenie spółki do handlu ze Wschodem 10. Nagły wyjazd do Paryża w celach handlowo - naukowych - przez nieszczęśliwą miłość, spotyka prof. Geista i próbuje poświęcić się nauce, zapomniał o kraju, zawiązał z nim spółkę 11. Powrót do kraju, bo dostał list od Łęckiej pisany by prezesowa; zaręczyny z Łęcką, które ona zerwała 12. Ponowne rozczarowanie postawą Izabeli; próba samobójcza - usłyszał angielski flirt Łęckiej i jej kuzyna, więc kładzie się na torach, ale ratuje go Wysocki 13. Depresja - stracił cel życia, sprzedał sklep, wycofał się ze spółek 14. Zagadkowe zniknięcie Wokulski romantyk czy pozytywista? Romantyk zakochany w Łęckiej na zabój brał udział w powstaniu styczniowym wrażliwy samotnik, indywidualista ma zmienne nastroje ma myśli samobójcze Obraz miasta w Lalce Warszawa: ● Pozytywista realizuje pozytywistyczne hasła - praca u podstaw, praca organiczna racjonalista prowadzi działalność charytatywną Powiśle → miejsce nieprzyjazne dla człowieka (brud, choroby, śmierć) → mieszkańcy nie mają szans na awans społeczny (symbol leżącej drabiny; determinizm (na osobowość człowieka mają wpływ czynniki: rasa, moment dziejowy, środowisko)) widziane oczami bohatera (pozytywisty, organicyzm -społeczeństwo postrzegane jest jako żywy organizm. Jego funkcjonowanie i rozwój zależne są od działania pomniejszych części - ściśle powiązanych ze sobą organów) Paryż: ● miasto przynoszące mieszkańcom szczęście ukazane przez pryzmat ewolucjonizmu • miejsce, w którym nie tylko wszystko jest praktyczne i użyteczne, ale też piękne

Język polski /

Lalka - opracowanie

J

Julia Gańko

1 Followers

 Tytuł
Tytuł powieści można interpretować wieloznacznie:
●
Polski - Lalka - B. Prus
metafora - pusta choć piękna Izabela Łęcka jako salonowa

Otwórz

Opracowanie po ludzku. W tym: -tytuł -cechy Lalki jako powieści realistycznej -obraz społeczeństwa w 2.poł. XIX w. -losy Wokulskiego -Wokulski - romantyk czy pozytywista? -obraz miasta w Lalce

Tytuł Tytuł powieści można interpretować wieloznacznie: ● Polski - Lalka - B. Prus metafora - pusta choć piękna Izabela Łęcka jako salonowa lalka, Wokulski w rękach Łęckiej jako bezwolna marionetka, człowiek jako lalka w teatrze świata, poruszana przez innych ludzi czy też siły wyższe (los, Boga, historię itp.) Theatrum mundi - świat to teatr związek z procesem o kradzież Lalki Cechy Lalki jako cechy powieści realistycznej • obiektywna narracja w 3. os. (narrator wszechwiedzący) rozbudowane opisy miejsc, sytuacji i osób • opisane życie zwykłego człowieka • wyraźnie wyartykułowane związki przyczynowo - skutkowe Obraz społeczeństwa w II poł. XIX w. Arystokracja - Izabela Łęcka zimne serce nie potrafiące kochać • samolubna, zadufana uważała się za wyjątkową, gardziła biedniejszymi uwielbia wygody, rozpieszczona, egoistka ● nigdy nie pracowała Mieszczaństwo - Ignacy Rzecki ● idealizm w kwestiach narodowych ● bonapartysta ● wierzył w ciągłą możliwość odzyskania niepodległości • patriota z powstań i Wiosny Ludów ● naiwny Inteligencja - studenci • przyszłość narodu ● nie wierzą w pozytywistyczne idee uczą, kształcą się Biedota - Marianna • pracowici ● uczciwi skromni • wdzięczni za każdą pomoc Losy Wokulskiego 1. Praca w winiarni u Hopfera żeby zarobić na edukację i swój rozwój 2. Pobyt u Rzeckiego - utrzymuje się z korepetycji 3. Szkoła przygotowawcza - jako wolny słuchacz 4. Szkoła Główna - w końcu się dostał, niby zadowolony z tego, ale ostatecznie to rzuca, bo chce wziąć udział w powstaniu styczniowym i ma inne przekonania 5. Udział w...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

konspiracji i powstaniu styczniowym, zesłany na Sybir - poznał Suzina na Sybirze i zarabia dzięki niemu trochę pieniędzy 6. Powrót do Warszawy - pracuje w sklepie u Mincla; po jego śmierci Stasiu żeni się z jego żoną na 4 lata, dostaje po niej spadek m.in. sklep 7. Spotkanie Łęckiej w teatrze - zakochany od pierwszego wejrzenia stalker 8. Wyjazd do Bułgarii i dorobienie się majątku na dostawach do wojska 9. Błyskawiczna kariera kupiecka, założenie spółki do handlu ze Wschodem 10. Nagły wyjazd do Paryża w celach handlowo - naukowych - przez nieszczęśliwą miłość, spotyka prof. Geista i próbuje poświęcić się nauce, zapomniał o kraju, zawiązał z nim spółkę 11. Powrót do kraju, bo dostał list od Łęckiej pisany by prezesowa; zaręczyny z Łęcką, które ona zerwała 12. Ponowne rozczarowanie postawą Izabeli; próba samobójcza - usłyszał angielski flirt Łęckiej i jej kuzyna, więc kładzie się na torach, ale ratuje go Wysocki 13. Depresja - stracił cel życia, sprzedał sklep, wycofał się ze spółek 14. Zagadkowe zniknięcie Wokulski romantyk czy pozytywista? Romantyk zakochany w Łęckiej na zabój brał udział w powstaniu styczniowym wrażliwy samotnik, indywidualista ma zmienne nastroje ma myśli samobójcze Obraz miasta w Lalce Warszawa: ● Pozytywista realizuje pozytywistyczne hasła - praca u podstaw, praca organiczna racjonalista prowadzi działalność charytatywną Powiśle → miejsce nieprzyjazne dla człowieka (brud, choroby, śmierć) → mieszkańcy nie mają szans na awans społeczny (symbol leżącej drabiny; determinizm (na osobowość człowieka mają wpływ czynniki: rasa, moment dziejowy, środowisko)) widziane oczami bohatera (pozytywisty, organicyzm -społeczeństwo postrzegane jest jako żywy organizm. Jego funkcjonowanie i rozwój zależne są od działania pomniejszych części - ściśle powiązanych ze sobą organów) Paryż: ● miasto przynoszące mieszkańcom szczęście ukazane przez pryzmat ewolucjonizmu • miejsce, w którym nie tylko wszystko jest praktyczne i użyteczne, ale też piękne