Język polski /

mitologia Grecja

mitologia Grecja

 formy religii
Formy religii występujące w mitologii Grecja:
fetyszyzm - oddawano cześć przedmiotom martwym uważanym za
siedziby bóstw;
Mito

mitologia Grecja

user profile picture

notatki_e8

2915 Followers

557

Udostępnij

Zapisz

notatka z lektury Mitologia Grecka Jana Parandowskiego

 

8/1

Streszczenie

formy religii Formy religii występujące w mitologii Grecja: fetyszyzm - oddawano cześć przedmiotom martwym uważanym za siedziby bóstw; Mitologia Grecja Jan Parandowski ● • kult drzew; .kult zmarłych; • kult poległych za ojczyznę; ● kult herosów. cechy bogów Antropomorficzne (czyli ludzkie) cechy bogów: nieśmiertelność; nieskończeni (ponieważ się kiedyś urodzili). misteria ● Misteria występujące w mitologii: • misteria etezyjskie - ku czci Demeter i Persefony; • misteria orfickie - dusza po śmierci idzie do podziemi - wiara w reinkarnacje. wróżby i wyrocznie Wróżby i wyrocznie w mitologii greckiej: • wyrocznia delficka - najbardziej znana i szanowana wyrocznia w Grecji; Pytie - najbardziej znane wróżki/kapłanki. Wdychając wyziewy udzielała odpowiedzi na zadane pytanie jednakże były to słowa wyrwane z kontekstu i dopiero kapłani układali to w logiczną całość. mit Mit to opowieść organizująca wierzenia danej społeczności, wyraża emocje, najczęściej zbiorowe (np. lęk, radość), to co niewyjaśnione zostaje opowiedziane w formie fabularnej. Bywał pierwotną formą przeżycia religijnego; wyjaśniał niezrozumiałe zjawiska przyrody. Mit mówił prawdę o człowieku, o jego poznawaniu świata. funkcje mitów Funkcje mitów: poznawcze - umożliwiały interpretacje zjawisk przyrody; światopoglądowe - były podstawą wierzeń religijnych; sakralne - związane były z kultem bóstw i obrzędami. podział mitów Mity dzielą się na: kosmogoniczne, teologiczne, które mówiły o powstawaniu mitów; które mówiły o powstaniu świata; antropogeniczne, które mówiły o powstaniu ludzi; genealogiczne, które mówiły o pochodzeniu rodów. Pierwotną formą przekazywania mitów była forma ustna. ● ● ● cel mitów Mit służył budowie alegorii, czyli wyobrażenia znaczącego coś innego niż to o czym w micie jest mowa dosłownie; mit...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

mówił o człowieku, jego doświadczeniu świata. Bywał pierwotną formą wyrazu, przeżycia religijnego. archetyp Archetyp to pradawny wzorzec; niezmienne wyobrażenia, które tkwią w świadomości danego społeczeństwa. Archetypem np. matki jest Demeter. Może nim być także lęk przed przejściem przez cmentarz. narodziny świata Plan narodzin świata według Greków: zapanowanie nad chaosem przez Uranosa i Gaję; strącenie do Tartaru potomstwa przez Uranosa; walka Kronosa z Uranosem; • odebranie władzy Kronosowi przez Zeusa. cztery wieki ludzkości ● Cztery wieki ludzkości: złoty - panowanie Kronosa, ludzie byli wiecznie młodzi; srebrny - ludzie długo się rozwijali i szybko umierali, przestali czcić bogów. Zostali wytępieni przez Zeusa; brązowy - mieli siłę olbrzymów i twarde serce; żelazny - trwający do dziś. stworzenie człowieka Stworzenie człowieka: ulepienie z gliny człowieka; przekazanie ludziom przez Prometeusza umiejętności i ognia. Wykonywanie dzieł sztuki oraz rzemiosła; zesłanie przez Zeusa Pandory na ziemię; przechytrzenie Zeusa przez Prometeusza; • zemsta Zeusa. Prometeusz Prometeusz: stworzył człowieka i kochał go; • nauczył człowieka rzemiosła; • dał człowiekowi ogień, który stał się początkiem cywilizacji; • sprzeciwił się bogom w imię miłości do człowieka; ● cierpiał przez swoją miłość do ludzu. archetyp ● Archetyp to pradawny wzorzec; niezmienne wyobrażenia, które tkwią w świadomości danego społeczeństwa. Archetypem np. matki jest Demeter. Może nim być także lęk przed przejściem przez cmentarz. dziewięć muz Dziewięć muz: Kalliope - muza pieśni bohaterskiej; Klio- zajmuje się historią; Euterpe patronka liryki; Taleja - muza komedii; Melpomene - muza tragedii; Terpsychora - uczy ludzi tańca; Erato - na cytrze wygrywa pieśni miłosne; Polihymnia - zsyła natchnienie tym co piszą hymny i pieśni poboczne; Uranina - jej działaniem jest gwiaździarstwo. wojna trojańska Plan wojny trojańskiej: wesele Peleusa i Tedyty - pojawienie się rozgniewanej Eris; - wybór Afrodyty przez Parysa. złamanie prawa gościnności przez Parysa - porwanie Heleny - wypowiedzenie wojny; - wcześniejsze próby pogodzenia stron. przygotowanie do wojny - udział mężnych wojowników; - pomysł Odyseusza - znalezienie Achillesa; - złożenie ofiary z łani. przebieg wojny trojańskiej - przepowiednie Kaukaska; pojedynki Achillesa; - śmierć Hektora; podstęp Odyseusza; - śmierć mieszkańców Troi.

Język polski /

mitologia Grecja

user profile picture

notatki_e8

2915 Followers

 formy religii
Formy religii występujące w mitologii Grecja:
fetyszyzm - oddawano cześć przedmiotom martwym uważanym za
siedziby bóstw;
Mito

Otwórz

notatka z lektury Mitologia Grecka Jana Parandowskiego

formy religii Formy religii występujące w mitologii Grecja: fetyszyzm - oddawano cześć przedmiotom martwym uważanym za siedziby bóstw; Mitologia Grecja Jan Parandowski ● • kult drzew; .kult zmarłych; • kult poległych za ojczyznę; ● kult herosów. cechy bogów Antropomorficzne (czyli ludzkie) cechy bogów: nieśmiertelność; nieskończeni (ponieważ się kiedyś urodzili). misteria ● Misteria występujące w mitologii: • misteria etezyjskie - ku czci Demeter i Persefony; • misteria orfickie - dusza po śmierci idzie do podziemi - wiara w reinkarnacje. wróżby i wyrocznie Wróżby i wyrocznie w mitologii greckiej: • wyrocznia delficka - najbardziej znana i szanowana wyrocznia w Grecji; Pytie - najbardziej znane wróżki/kapłanki. Wdychając wyziewy udzielała odpowiedzi na zadane pytanie jednakże były to słowa wyrwane z kontekstu i dopiero kapłani układali to w logiczną całość. mit Mit to opowieść organizująca wierzenia danej społeczności, wyraża emocje, najczęściej zbiorowe (np. lęk, radość), to co niewyjaśnione zostaje opowiedziane w formie fabularnej. Bywał pierwotną formą przeżycia religijnego; wyjaśniał niezrozumiałe zjawiska przyrody. Mit mówił prawdę o człowieku, o jego poznawaniu świata. funkcje mitów Funkcje mitów: poznawcze - umożliwiały interpretacje zjawisk przyrody; światopoglądowe - były podstawą wierzeń religijnych; sakralne - związane były z kultem bóstw i obrzędami. podział mitów Mity dzielą się na: kosmogoniczne, teologiczne, które mówiły o powstawaniu mitów; które mówiły o powstaniu świata; antropogeniczne, które mówiły o powstaniu ludzi; genealogiczne, które mówiły o pochodzeniu rodów. Pierwotną formą przekazywania mitów była forma ustna. ● ● ● cel mitów Mit służył budowie alegorii, czyli wyobrażenia znaczącego coś innego niż to o czym w micie jest mowa dosłownie; mit...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

mówił o człowieku, jego doświadczeniu świata. Bywał pierwotną formą wyrazu, przeżycia religijnego. archetyp Archetyp to pradawny wzorzec; niezmienne wyobrażenia, które tkwią w świadomości danego społeczeństwa. Archetypem np. matki jest Demeter. Może nim być także lęk przed przejściem przez cmentarz. narodziny świata Plan narodzin świata według Greków: zapanowanie nad chaosem przez Uranosa i Gaję; strącenie do Tartaru potomstwa przez Uranosa; walka Kronosa z Uranosem; • odebranie władzy Kronosowi przez Zeusa. cztery wieki ludzkości ● Cztery wieki ludzkości: złoty - panowanie Kronosa, ludzie byli wiecznie młodzi; srebrny - ludzie długo się rozwijali i szybko umierali, przestali czcić bogów. Zostali wytępieni przez Zeusa; brązowy - mieli siłę olbrzymów i twarde serce; żelazny - trwający do dziś. stworzenie człowieka Stworzenie człowieka: ulepienie z gliny człowieka; przekazanie ludziom przez Prometeusza umiejętności i ognia. Wykonywanie dzieł sztuki oraz rzemiosła; zesłanie przez Zeusa Pandory na ziemię; przechytrzenie Zeusa przez Prometeusza; • zemsta Zeusa. Prometeusz Prometeusz: stworzył człowieka i kochał go; • nauczył człowieka rzemiosła; • dał człowiekowi ogień, który stał się początkiem cywilizacji; • sprzeciwił się bogom w imię miłości do człowieka; ● cierpiał przez swoją miłość do ludzu. archetyp ● Archetyp to pradawny wzorzec; niezmienne wyobrażenia, które tkwią w świadomości danego społeczeństwa. Archetypem np. matki jest Demeter. Może nim być także lęk przed przejściem przez cmentarz. dziewięć muz Dziewięć muz: Kalliope - muza pieśni bohaterskiej; Klio- zajmuje się historią; Euterpe patronka liryki; Taleja - muza komedii; Melpomene - muza tragedii; Terpsychora - uczy ludzi tańca; Erato - na cytrze wygrywa pieśni miłosne; Polihymnia - zsyła natchnienie tym co piszą hymny i pieśni poboczne; Uranina - jej działaniem jest gwiaździarstwo. wojna trojańska Plan wojny trojańskiej: wesele Peleusa i Tedyty - pojawienie się rozgniewanej Eris; - wybór Afrodyty przez Parysa. złamanie prawa gościnności przez Parysa - porwanie Heleny - wypowiedzenie wojny; - wcześniejsze próby pogodzenia stron. przygotowanie do wojny - udział mężnych wojowników; - pomysł Odyseusza - znalezienie Achillesa; - złożenie ofiary z łani. przebieg wojny trojańskiej - przepowiednie Kaukaska; pojedynki Achillesa; - śmierć Hektora; podstęp Odyseusza; - śmierć mieszkańców Troi.