Język polski /

Oświecenie

Oświecenie

 oświecenie
ramy czasowe
↳ początek epoki Europa lata 80 XVII w.
Polska: lata 4.0 XVIII W..
↳ koniec epoki:
1789-1799-REWOLUCJA FRANCUSKA
Po

Oświecenie

user profile picture

Natalia Strzępek

25995 Followers

Udostępnij

Zapisz

2505

 

1/2/3

Notatka

Oświecenie notatka z epoki

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

oświecenie ramy czasowe ↳ początek epoki Europa lata 80 XVII w. Polska: lata 4.0 XVIII W.. ↳ koniec epoki: 1789-1799-REWOLUCJA FRANCUSKA Polska: Lata 20 XIX W.. nazwa epoki ↳ nazwa symbolizuje SHIATŁO ROZUMU mroków, zabobonów, ignorangi, zniewolenia i zacofania ↳ Hiara W ROZUM. → najlepsze źródło wiedzy w Linne określenia wiek rozumu." "wiek filozofów". Spojęcia epoki RACJONALIZM 4 najważniejszym. narzędziem poznania jest rozum konsekwencje: znegowanie religii ↳odrzucenie wiary w cuda i zjawiska nadprzyrodzone krytyka kościoła DEIZM ↳ Bóg stworzył świat, ale nie ingeruje w jego dzieje. EMPIRYZM rzeczywistość można poznawać poprzez doświad- -czenie i ekspery-. -ment.. ● SENSUALIZM. ↳reczywistość poznawania za pomocą zmysłów UTYLITARYZM -aażenie do zaspoka- -jania potrzeb jednostkowych jest moralne, jeśli przynosi pożytek ogółowi, zapewnia szczęście innym. ATEIZM Boga nie ma filozofia epoki charakterystyczne kierunki filozoficzne EMPIRYZM ↳ człowiek rodzi się jako tabula rasa fundament poznania: doświadczenie 4 ludzie podlegają prandom naturalnym ↳sądy apnon. i apostenon FILOZOFIA. KRYTYCZNA kanta. ↳ poznanie rzeczy samej w sobie jest niemożliwe sztuka ROKOKO 4 motywy dworskie ↳ jasna, pastelowa kompozycja. przedmiot poznania dostosowuje się do osoby. Poznającej ↳ozdobne detale, motyw. muszli, płomieni. SENTYMENTALIZM. ↳ typ uczuciowości i pejzażu charakterystyczny dla literatury sentymentalnej. LIBERALIZM Holtera. prawo. naturalne podstawą potępienie moralności. cywilizacji, nietolerancja. religijna jest sprzeczna z wiarą i prawem. naturalnym ↳ cel: naprawa świata POWRÓT DO NATURY Rousseau postępu. i nauki ↳miara. człowieka. są wartości moralne ↳ powrót do .natury. KLASYCYZM ↳symetria ↳ harmonia kompozycji, statyczność ↳sceny mitologiczne lub historyczne. realizm,idetalizm naśladowanie wzorów. antycznych.. 2. teatr ↳ ważną rolę odegrał TEATR NARODOWY (założony w 1765 r.) przez S.A. Poniatowskiego. ↳najpopularniejsze były komedie wysoka ranga za czasów dyrekcji Wojciecha Bogusławskiego literatura CECHY LITERATURY OSHIECENIOWEJ. 4 dydaktyzm, idea,bawiąc, uczyć " ↳ propagowanie nowych idei, postaw, wzorów postępowania reformowanie społeczeństwa i państwa ↳mecenat królewski. ↳obiady czwartkowe - spotkania intelektualistów czasopiśmiennictwo NURTY LITERATURY OSHIECENIOHEJ. klasycyzm ↳odwoływanie się do wzorców i form antycznych. ↳ przestrzeganie reguły trzech jedności ↳stosowność, prawdopodobień- -Stwo L ↳ Wolter NAJWYBITNIEJSI THORCY I ICH DZIEŁA Europa: Jean de la Fontaine sentymentalizm ↳ ukazywanie wewnętrznych ·przeżyć twórcy i uczuć innych ludzi ↳ związek z naturą. ↳ Jean Jacques Rousseau ↳ Denis Diderot Polska: ↳ Ignacy Krasicki ↳...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Julian Ursyn Niemcewicz La Franciszek Zabłocki ↳ Wojciech Bogusławski 3. wzorce i antywzorce osobowe res •BOHATER. OSHIECONY -Wolny od przesądów, racjonalista dobry obywatel, patriota, reformator • BOHATER SENTYNENTALNY - Wrazliwy, uczuciowy, ulega nastrojom, melancholijny, zafascynowany naturą, żyjący z nią w harmonii • OSHIECONY SARMATA - przywiązany do tradycji, ale otwarty. na propozycje reform. | antywizorzec : • ŻONA MODNA - bezkrytyczne naśladowanie zagranicznej. mody, życie polegające na zabawach, Hydatki ponad stan. FIRCYK - powielanie obcych wzorów, bezkrytyczne hordowanie modzie, lekkomyślny, niepoważny. popularne motywy ↳ OJCZYZNA PATRIOTYZM -dobry obywatel, gotowy, aby poświęcić swoją prywatność dla ojczyzny. 1. ↳UTOPIA. I PODRÓŻ - Wizja idealnego państwa opartego na ustroju sprawiedliwości społecznej ↳ MIŁOSC SENTYMENTALNA -perypetie sercowe ukazane na tle przyjaznej człowiekowi natury. • mało wyszukana intryga, niedomowienia kończą się szczęśliwie i kochankowie potwierdzają sHoje wzajemne uczucia. ↳ ARKADIA - wyraz tęsknoty za rzeczywistością wolną od konfliktow, a także więzi Tączących człowieka. z jego najbliższym środowiskiem i krajobrazem • powrót do natury i życie z nią w bliskim związku. 4.

Język polski /

Oświecenie

Oświecenie

user profile picture

Natalia Strzępek

25995 Followers
 

1/2/3

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 oświecenie
ramy czasowe
↳ początek epoki Europa lata 80 XVII w.
Polska: lata 4.0 XVIII W..
↳ koniec epoki:
1789-1799-REWOLUCJA FRANCUSKA
Po

Otwórz aplikację

Oświecenie notatka z epoki

Podobne notatki

user profile picture

2

Oświecenie

Know Oświecenie thumbnail

2

 

4/2/3

user profile picture

6

Oświecenie notatka

Know Oświecenie notatka thumbnail

295

 

1/2/3

user profile picture

9

Młoda Polska notatka

Know Młoda Polska notatka thumbnail

752

 

4/3

user profile picture

2

Oświecenie

Know Oświecenie thumbnail

21

 

1/2/3

oświecenie ramy czasowe ↳ początek epoki Europa lata 80 XVII w. Polska: lata 4.0 XVIII W.. ↳ koniec epoki: 1789-1799-REWOLUCJA FRANCUSKA Polska: Lata 20 XIX W.. nazwa epoki ↳ nazwa symbolizuje SHIATŁO ROZUMU mroków, zabobonów, ignorangi, zniewolenia i zacofania ↳ Hiara W ROZUM. → najlepsze źródło wiedzy w Linne określenia wiek rozumu." "wiek filozofów". Spojęcia epoki RACJONALIZM 4 najważniejszym. narzędziem poznania jest rozum konsekwencje: znegowanie religii ↳odrzucenie wiary w cuda i zjawiska nadprzyrodzone krytyka kościoła DEIZM ↳ Bóg stworzył świat, ale nie ingeruje w jego dzieje. EMPIRYZM rzeczywistość można poznawać poprzez doświad- -czenie i ekspery-. -ment.. ● SENSUALIZM. ↳reczywistość poznawania za pomocą zmysłów UTYLITARYZM -aażenie do zaspoka- -jania potrzeb jednostkowych jest moralne, jeśli przynosi pożytek ogółowi, zapewnia szczęście innym. ATEIZM Boga nie ma filozofia epoki charakterystyczne kierunki filozoficzne EMPIRYZM ↳ człowiek rodzi się jako tabula rasa fundament poznania: doświadczenie 4 ludzie podlegają prandom naturalnym ↳sądy apnon. i apostenon FILOZOFIA. KRYTYCZNA kanta. ↳ poznanie rzeczy samej w sobie jest niemożliwe sztuka ROKOKO 4 motywy dworskie ↳ jasna, pastelowa kompozycja. przedmiot poznania dostosowuje się do osoby. Poznającej ↳ozdobne detale, motyw. muszli, płomieni. SENTYMENTALIZM. ↳ typ uczuciowości i pejzażu charakterystyczny dla literatury sentymentalnej. LIBERALIZM Holtera. prawo. naturalne podstawą potępienie moralności. cywilizacji, nietolerancja. religijna jest sprzeczna z wiarą i prawem. naturalnym ↳ cel: naprawa świata POWRÓT DO NATURY Rousseau postępu. i nauki ↳miara. człowieka. są wartości moralne ↳ powrót do .natury. KLASYCYZM ↳symetria ↳ harmonia kompozycji, statyczność ↳sceny mitologiczne lub historyczne. realizm,idetalizm naśladowanie wzorów. antycznych.. 2. teatr ↳ ważną rolę odegrał TEATR NARODOWY (założony w 1765 r.) przez S.A. Poniatowskiego. ↳najpopularniejsze były komedie wysoka ranga za czasów dyrekcji Wojciecha Bogusławskiego literatura CECHY LITERATURY OSHIECENIOWEJ. 4 dydaktyzm, idea,bawiąc, uczyć " ↳ propagowanie nowych idei, postaw, wzorów postępowania reformowanie społeczeństwa i państwa ↳mecenat królewski. ↳obiady czwartkowe - spotkania intelektualistów czasopiśmiennictwo NURTY LITERATURY OSHIECENIOHEJ. klasycyzm ↳odwoływanie się do wzorców i form antycznych. ↳ przestrzeganie reguły trzech jedności ↳stosowność, prawdopodobień- -Stwo L ↳ Wolter NAJWYBITNIEJSI THORCY I ICH DZIEŁA Europa: Jean de la Fontaine sentymentalizm ↳ ukazywanie wewnętrznych ·przeżyć twórcy i uczuć innych ludzi ↳ związek z naturą. ↳ Jean Jacques Rousseau ↳ Denis Diderot Polska: ↳ Ignacy Krasicki ↳...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

Julian Ursyn Niemcewicz La Franciszek Zabłocki ↳ Wojciech Bogusławski 3. wzorce i antywzorce osobowe res •BOHATER. OSHIECONY -Wolny od przesądów, racjonalista dobry obywatel, patriota, reformator • BOHATER SENTYNENTALNY - Wrazliwy, uczuciowy, ulega nastrojom, melancholijny, zafascynowany naturą, żyjący z nią w harmonii • OSHIECONY SARMATA - przywiązany do tradycji, ale otwarty. na propozycje reform. | antywizorzec : • ŻONA MODNA - bezkrytyczne naśladowanie zagranicznej. mody, życie polegające na zabawach, Hydatki ponad stan. FIRCYK - powielanie obcych wzorów, bezkrytyczne hordowanie modzie, lekkomyślny, niepoważny. popularne motywy ↳ OJCZYZNA PATRIOTYZM -dobry obywatel, gotowy, aby poświęcić swoją prywatność dla ojczyzny. 1. ↳UTOPIA. I PODRÓŻ - Wizja idealnego państwa opartego na ustroju sprawiedliwości społecznej ↳ MIŁOSC SENTYMENTALNA -perypetie sercowe ukazane na tle przyjaznej człowiekowi natury. • mało wyszukana intryga, niedomowienia kończą się szczęśliwie i kochankowie potwierdzają sHoje wzajemne uczucia. ↳ ARKADIA - wyraz tęsknoty za rzeczywistością wolną od konfliktow, a także więzi Tączących człowieka. z jego najbliższym środowiskiem i krajobrazem • powrót do natury i życie z nią w bliskim związku. 4.