Język polski /

ŚREDNIOWIECZE

ŚREDNIOWIECZE

 POCZĄTEK EPOKI
Często wskazuje się datę 476 – upadek Rzymu,
który zapoczątkowuje epokę wieków średnich, a
kończy starożytność.
SCHYŁEK EPOK

ŚREDNIOWIECZE

user profile picture

Aleksandra

141 Followers

35

Udostępnij

Zapisz

Najważniejsze informacje, pojęcia ze średniowiecza

 

1

Mapy mysli

POCZĄTEK EPOKI Często wskazuje się datę 476 – upadek Rzymu, który zapoczątkowuje epokę wieków średnich, a kończy starożytność. SCHYŁEK EPOKI 1450-rok, w którym Gutenberg wynalazł druk, { 1453 - rok upadku Konstantynopola, 1492 - rok odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. NAZWA EPOKI Nazwa średniowiecze pochodzi od łacińskiego słowa medium aevum = wieki średnie, okres przejściowy i pośredni, czas między antykiem i renesansem. UNIWERSALIZM - pogląd uznający dominacje całości nad częściami Średniowieczna idea uniwersalizmu zakładała jedność państwa, religii (chrześcijaństwo) oraz języka (łacina). W szerszym rozumieniu uniwersalizm polegał na wspólnocie kulturowej (w różnych krajach powstawały podobne dzieła, podobne były wzorce osobowe, świątynie, modlitwy itp.). ŚWIATOPOGLĄD EPOKI Ludzie żyjący w średniowieczu uznawali, że poza światem materialnym, doczesnym i ziemskim istnieje także świat wyższy, należący do Boga. LITERATURA po łacinie anonimowa WZORCE OSOBOWE święty rycerz władca dama serca Średniowiecze Europa V-XV w. Polska X-XV w. Pogląd filozoficzny uznający Boga za przyczynę, stwórcę, powód i cel istnienia wszystkiego. TEOCENTRYZM BÓG W CENTRUM CECHY LITERATURY ŚREDNIOWIECZA { Sakralność - podział na literaturę religijną i świecką. Anonimowość - autorzy piszą dla chwały Boga, nie dla swojej sławy. {Dwujęzyczność - z przewagą łaciny. Powstają też pierwsze utwory w językach narodowych. Alegoryczność - świat według twórców epoki to pewnego rodzaju zbiór znaków dawanych przez Stwórcę. {Rękopiśmienność - pisano ręcznie - na pergaminie w skryptoriach klasztorów. Brak druku. { Dydaktyczność - jest po to, aby pouczyć odbiorcę, dać mu wskazówki do życia i wzorce postępowania. Pareneza - literatura dostarczająca wzorce osobowe. DWA STYLE Styl romański (X-XIII w.) Cechy: materiał - kamień, grube mury, małe okna, mroczne wnętrze, niewiele elementów dekoracyjnych, półkoliste łuki okien i drzwi,...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

sklepienia kolebkowe. np. drzwi katedry gnieźnieńskiej Styl gotycki (XIV-XV w.) Cechy: materiał - cegła, cienkie mury, liczne wieże, ostre łuki, wysokie okna, witraże w oknach, wieloskrzydłowe ołtarze, sklepienie łukowate. np. Katedra Notre Dame, zamek w Malborku ZABYTKI POLSKIEJ LITERATURY Legenda o świętym Aleksym Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią {Bogurodzica Lament świętokrzyski FILOZOFIA ΕΡΟΚΙ Augustynizm - filozofia dramatyczna Święty Augustyn (354-430), opierając się na platońskim idealizmie, ujednolicił chrześcijańską wizję Boga, świata i człowieka. Twierdził, że: - Bóg to wiecznie trwający niezmienny i wszechobecny byt, podstawa wszelkiego istnienia, zasada poznania i norma postępowania; - człowiek powinien w życiu dążyć do zdobycia najwyższego dobra i uzyskania szczęścia. ,,Najwyższym dobrem, od którego nie ma większego dobra, jest Bóg"; - poznanie Boga może człowiekowi umożliwić jedynie nieśmiertelna dusza. Tomizm - filozofia harmonijna Święty Tomasz z Akwinu (1225-1274), zmodyfikował poglądy Arystotelesa, a opierając się na nich, twierdził, że: - zdobycie pełnej wiedzy o Bogu nie jest możliwe; - poznawanie prawd wiecznych może odbywać się za pomocą wiary i rozumu; - istnienie Boga można logicznie udowodnić; - Bóg jest stwórcą wszystkich bytów; - wszystkie byty są ułożone według określonej hierarchii; - materię ożywia i kształtuje dusza. Franciszkanizm - filozofia miłości Święty Franciszek z Asyżu (1182-1226) nie był myślicielem, nie pozostawił po sobie filozoficznych traktatów, jednak głoszone przez niego poglądy składają się na życiową filozofię opierającą się na wierze radosnej, prostej, płynącej z wszechogarniającej miłości do świata i stworzenia, miłości poddanej ewangelicznym nakazom miłosierdzia, ubóstwa i braterstwa. Święty Franciszek stał się patronem ekologów i współczesnych ludzi, którzy przestrzegają przed postawą konsumpcyjną oraz innymi zagrożeniami cywilizacji. WZORCE OSOBOWE ŚWIĘTY Celem jest dla niego zbawienie, chce pozostać wierny Bogu i zasadom religii. Całkowicie wyrzeka się życiowych przyjemności (asceza), umartwia ciało, żyje w skrajnym ubóstwie. {Z pokorą znosi wszelkie cierpienia, krzywdy, zniewagi i udręczenia. Głosi prawdy wiary, mimo że grozi mu za to śmierć. Przykłady: św. Aleksy (Legenda o świętym Aleksym), św. Wojciech, św. Franciszek z Asyżu. WŁADCA Troszczy się o kraj i poddanych, przedkłada dobro ogółu nad własne. {Jest sprawiedliwy, wyrozumiały i mądry, zawsze podejmuje trafne decyzje. Służy Bogu i dba o dobro Kościoła. Jest odważnym i sprawnym dowódcą. {Cieszy się autorytetem. Przykłady: Karol Wielki (Pieśni o Rolandzie), król Artur (O królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu), Bolesław Chrobry (kronika Galla zwanego Anonimem). RYCERZ {Zawsze gotów do walki w imię Boga, władcy i ojczyzny. Odważny, waleczny, niezłomny, honorowy, zawsze dotrzymuje słowa. {Lojalny wobec swego suwerena. {Wierny swojej damie (miał więc oddać Bogu duszę, władcy ciało, damie zaś serce). {Doskonali swoje rycerskie umiejętności. Staje w obronie słabych i pokrzywdzonych. Przykłady: Roland (Pieśni o Rolandzie), Lancelot (O królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu), Tristan (Dzieje Tristana i Izoldy), Zawisza Czarny. DAMA SERCA Należy do wyższych sfer. { Jest nieskazitelna, piękna i dobra. {Wspiera duchowo swego wybranka, o nią i w jej imieniu są toczone pojedynki. Przykłady: Izolda (Dzieje Tristana i Izoldy), Ginewra (O królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu). CECHY WIERSZA ŚREDNIOWIECZNEGO { 2 zwrotki asylabizm - nierówna ilość sylab w wersach intonacja rym wers = zdanie (brak przerzutni) MOTYWY Taniec śmierci (franc. danse macabre) - obraz upersonifikowanej śmierci tańczącej z ludźmi różnych stanów (wyraz równości wszystkich wobec umierania). W literaturze polskiej motyw pojawił się w Rozmowie Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. Stabat Mater (lac.) - motyw występujący zarówno w literaturze, jak i w sztukach plastycznych, który przedstawia rozpaczającą pod krzyżem Matkę Bożą. Nazwa pochodzi od słów rozpoczynających średniowieczną pieśń religijną Stabat Mater Dolorosa ("Stała Matka Boleściwa Ikona, XIII w.) Deesis - kompozycja w sztukach plastycznych ukazująca trzy postacie: Chrystusa - pośrodku - i Matkę Bożą oraz Jana Chrzciciela - po bokach, jako pośredników w modlitwie do Boga), Bogurodzica. Ars moriendi, XV w. Sztuka umierania (łac. ars moriendi) - dzieła ukazujące, jak należy przygotować się do śmierci. ΤΕΜΑΤΥ Tematy religijne - żywoty świętych, modlitwy, kazania {Śmierć - np. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią Miłość - w poematach i romansach rycerskich, np. Dzieje Tristana i Izoldy Walka i dzielność rycerzy i władców (chanson de geste - pieśń o czynach) np. Pieśń o Rolandzie Historia państwa - kroniki, np. Kronika polska Gall Anonim {Obyczaje SYMBOLE EPOKI KRZYŻ - znak teocentrycznego światopoglądu, religijności, wielkiego wpływu Kościoła na politykę MIECZ ma pierwszorzędne znaczenie dla stanu rycerskiego, bowiem średniowiecze było epoką wojen TIARA - korona papieża, to znak władzy duchownej - podległości Europy Watykanowi KORONA - symbol władzy świec-kiej; ustrojem. politycznym państw tego okresu jest monarchia, na której czele stoi król lub cesarz GATUNKI LITERACKIE hymn Bogurodzica pieśń Bogurodzica epos rycerski chanson de geste Pieśń o Rolandzie romans rycerski Dzieje Tristana i Izoldy lament, plankt Lament świętokrzyski żywot świętego Legenda o św. Aleksym roczniki średniowieczne kronika średniowieczna Kronika polska testament poetycki Wielki testament moralitet, misterium, miracle HAGIOGRAFIA Dział piśmiennictwa składający się z utworów opisujących życie świętych chrześcijańskich. SCHOLASTYKA Średniowieczna metoda filozoficzna polegająca m.in. na podporządkowaniu wiedzy zasadom wiary. SUMMA Podsumowanie, synteza, zbiór wiadomości o charakterze zarówno encyklopedii, jak i podręcznika, obejmujący całość wiedzy z zakresu jakiejś dziedziny. Średniowieczna Europa była: pelna magii, wiary w znaki, symbole i tajemnice. Ludzie średniowiecza wyjaśniali sobie w ten sposób zagadki świata, wyroki boskie lub ubierali w symboliczne obrazy swoje uczucia, wyobrażenia, postawy. Głęboka była wiara w cuda, niezwykłe moce przypisywano liczbom. {Siódemka jest na przykład szczególna: siedem sakramentów, siedem grzechów głównych, siedem błogosławieństw, siedem momentów Męki Pańskiej itd. {Trójka - uświęcona przez sam fakt istnienia Trójcy Świętej. { Czwórka - bo cztery żywioły, cztery strony świata, cztery płyny w człowieku, cztery wiatry itd.

Język polski /

ŚREDNIOWIECZE

user profile picture

Aleksandra

141 Followers

 POCZĄTEK EPOKI
Często wskazuje się datę 476 – upadek Rzymu,
który zapoczątkowuje epokę wieków średnich, a
kończy starożytność.
SCHYŁEK EPOK

Otwórz

Najważniejsze informacje, pojęcia ze średniowiecza

Podobne notatki
Know Średniowiecze epoka thumbnail

1

68

Średniowiecze epoka

Najważniejsze informacje o epoce razem z lekturami

Know dzieje Tristana i Izoldy  thumbnail

525

7383

dzieje Tristana i Izoldy

notatka z lektury

Know Średniowiecze  thumbnail

30

573

Średniowiecze

Epoka średniowiecze

Know średniowiecze thumbnail

49

1571

średniowiecze

język polski

Know średniowiecze thumbnail

248

4488

średniowiecze

wprowadzenie do epoki ramy czasowe pojęcia filozofia sztuka motywy literatura

Know Średniowiecze - powtórzenie  thumbnail

68

768

Średniowiecze - powtórzenie

Notatka zawiera opracowania tekstów, pojęcia i motywy

POCZĄTEK EPOKI Często wskazuje się datę 476 – upadek Rzymu, który zapoczątkowuje epokę wieków średnich, a kończy starożytność. SCHYŁEK EPOKI 1450-rok, w którym Gutenberg wynalazł druk, { 1453 - rok upadku Konstantynopola, 1492 - rok odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. NAZWA EPOKI Nazwa średniowiecze pochodzi od łacińskiego słowa medium aevum = wieki średnie, okres przejściowy i pośredni, czas między antykiem i renesansem. UNIWERSALIZM - pogląd uznający dominacje całości nad częściami Średniowieczna idea uniwersalizmu zakładała jedność państwa, religii (chrześcijaństwo) oraz języka (łacina). W szerszym rozumieniu uniwersalizm polegał na wspólnocie kulturowej (w różnych krajach powstawały podobne dzieła, podobne były wzorce osobowe, świątynie, modlitwy itp.). ŚWIATOPOGLĄD EPOKI Ludzie żyjący w średniowieczu uznawali, że poza światem materialnym, doczesnym i ziemskim istnieje także świat wyższy, należący do Boga. LITERATURA po łacinie anonimowa WZORCE OSOBOWE święty rycerz władca dama serca Średniowiecze Europa V-XV w. Polska X-XV w. Pogląd filozoficzny uznający Boga za przyczynę, stwórcę, powód i cel istnienia wszystkiego. TEOCENTRYZM BÓG W CENTRUM CECHY LITERATURY ŚREDNIOWIECZA { Sakralność - podział na literaturę religijną i świecką. Anonimowość - autorzy piszą dla chwały Boga, nie dla swojej sławy. {Dwujęzyczność - z przewagą łaciny. Powstają też pierwsze utwory w językach narodowych. Alegoryczność - świat według twórców epoki to pewnego rodzaju zbiór znaków dawanych przez Stwórcę. {Rękopiśmienność - pisano ręcznie - na pergaminie w skryptoriach klasztorów. Brak druku. { Dydaktyczność - jest po to, aby pouczyć odbiorcę, dać mu wskazówki do życia i wzorce postępowania. Pareneza - literatura dostarczająca wzorce osobowe. DWA STYLE Styl romański (X-XIII w.) Cechy: materiał - kamień, grube mury, małe okna, mroczne wnętrze, niewiele elementów dekoracyjnych, półkoliste łuki okien i drzwi,...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

sklepienia kolebkowe. np. drzwi katedry gnieźnieńskiej Styl gotycki (XIV-XV w.) Cechy: materiał - cegła, cienkie mury, liczne wieże, ostre łuki, wysokie okna, witraże w oknach, wieloskrzydłowe ołtarze, sklepienie łukowate. np. Katedra Notre Dame, zamek w Malborku ZABYTKI POLSKIEJ LITERATURY Legenda o świętym Aleksym Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią {Bogurodzica Lament świętokrzyski FILOZOFIA ΕΡΟΚΙ Augustynizm - filozofia dramatyczna Święty Augustyn (354-430), opierając się na platońskim idealizmie, ujednolicił chrześcijańską wizję Boga, świata i człowieka. Twierdził, że: - Bóg to wiecznie trwający niezmienny i wszechobecny byt, podstawa wszelkiego istnienia, zasada poznania i norma postępowania; - człowiek powinien w życiu dążyć do zdobycia najwyższego dobra i uzyskania szczęścia. ,,Najwyższym dobrem, od którego nie ma większego dobra, jest Bóg"; - poznanie Boga może człowiekowi umożliwić jedynie nieśmiertelna dusza. Tomizm - filozofia harmonijna Święty Tomasz z Akwinu (1225-1274), zmodyfikował poglądy Arystotelesa, a opierając się na nich, twierdził, że: - zdobycie pełnej wiedzy o Bogu nie jest możliwe; - poznawanie prawd wiecznych może odbywać się za pomocą wiary i rozumu; - istnienie Boga można logicznie udowodnić; - Bóg jest stwórcą wszystkich bytów; - wszystkie byty są ułożone według określonej hierarchii; - materię ożywia i kształtuje dusza. Franciszkanizm - filozofia miłości Święty Franciszek z Asyżu (1182-1226) nie był myślicielem, nie pozostawił po sobie filozoficznych traktatów, jednak głoszone przez niego poglądy składają się na życiową filozofię opierającą się na wierze radosnej, prostej, płynącej z wszechogarniającej miłości do świata i stworzenia, miłości poddanej ewangelicznym nakazom miłosierdzia, ubóstwa i braterstwa. Święty Franciszek stał się patronem ekologów i współczesnych ludzi, którzy przestrzegają przed postawą konsumpcyjną oraz innymi zagrożeniami cywilizacji. WZORCE OSOBOWE ŚWIĘTY Celem jest dla niego zbawienie, chce pozostać wierny Bogu i zasadom religii. Całkowicie wyrzeka się życiowych przyjemności (asceza), umartwia ciało, żyje w skrajnym ubóstwie. {Z pokorą znosi wszelkie cierpienia, krzywdy, zniewagi i udręczenia. Głosi prawdy wiary, mimo że grozi mu za to śmierć. Przykłady: św. Aleksy (Legenda o świętym Aleksym), św. Wojciech, św. Franciszek z Asyżu. WŁADCA Troszczy się o kraj i poddanych, przedkłada dobro ogółu nad własne. {Jest sprawiedliwy, wyrozumiały i mądry, zawsze podejmuje trafne decyzje. Służy Bogu i dba o dobro Kościoła. Jest odważnym i sprawnym dowódcą. {Cieszy się autorytetem. Przykłady: Karol Wielki (Pieśni o Rolandzie), król Artur (O królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu), Bolesław Chrobry (kronika Galla zwanego Anonimem). RYCERZ {Zawsze gotów do walki w imię Boga, władcy i ojczyzny. Odważny, waleczny, niezłomny, honorowy, zawsze dotrzymuje słowa. {Lojalny wobec swego suwerena. {Wierny swojej damie (miał więc oddać Bogu duszę, władcy ciało, damie zaś serce). {Doskonali swoje rycerskie umiejętności. Staje w obronie słabych i pokrzywdzonych. Przykłady: Roland (Pieśni o Rolandzie), Lancelot (O królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu), Tristan (Dzieje Tristana i Izoldy), Zawisza Czarny. DAMA SERCA Należy do wyższych sfer. { Jest nieskazitelna, piękna i dobra. {Wspiera duchowo swego wybranka, o nią i w jej imieniu są toczone pojedynki. Przykłady: Izolda (Dzieje Tristana i Izoldy), Ginewra (O królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu). CECHY WIERSZA ŚREDNIOWIECZNEGO { 2 zwrotki asylabizm - nierówna ilość sylab w wersach intonacja rym wers = zdanie (brak przerzutni) MOTYWY Taniec śmierci (franc. danse macabre) - obraz upersonifikowanej śmierci tańczącej z ludźmi różnych stanów (wyraz równości wszystkich wobec umierania). W literaturze polskiej motyw pojawił się w Rozmowie Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. Stabat Mater (lac.) - motyw występujący zarówno w literaturze, jak i w sztukach plastycznych, który przedstawia rozpaczającą pod krzyżem Matkę Bożą. Nazwa pochodzi od słów rozpoczynających średniowieczną pieśń religijną Stabat Mater Dolorosa ("Stała Matka Boleściwa Ikona, XIII w.) Deesis - kompozycja w sztukach plastycznych ukazująca trzy postacie: Chrystusa - pośrodku - i Matkę Bożą oraz Jana Chrzciciela - po bokach, jako pośredników w modlitwie do Boga), Bogurodzica. Ars moriendi, XV w. Sztuka umierania (łac. ars moriendi) - dzieła ukazujące, jak należy przygotować się do śmierci. ΤΕΜΑΤΥ Tematy religijne - żywoty świętych, modlitwy, kazania {Śmierć - np. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią Miłość - w poematach i romansach rycerskich, np. Dzieje Tristana i Izoldy Walka i dzielność rycerzy i władców (chanson de geste - pieśń o czynach) np. Pieśń o Rolandzie Historia państwa - kroniki, np. Kronika polska Gall Anonim {Obyczaje SYMBOLE EPOKI KRZYŻ - znak teocentrycznego światopoglądu, religijności, wielkiego wpływu Kościoła na politykę MIECZ ma pierwszorzędne znaczenie dla stanu rycerskiego, bowiem średniowiecze było epoką wojen TIARA - korona papieża, to znak władzy duchownej - podległości Europy Watykanowi KORONA - symbol władzy świec-kiej; ustrojem. politycznym państw tego okresu jest monarchia, na której czele stoi król lub cesarz GATUNKI LITERACKIE hymn Bogurodzica pieśń Bogurodzica epos rycerski chanson de geste Pieśń o Rolandzie romans rycerski Dzieje Tristana i Izoldy lament, plankt Lament świętokrzyski żywot świętego Legenda o św. Aleksym roczniki średniowieczne kronika średniowieczna Kronika polska testament poetycki Wielki testament moralitet, misterium, miracle HAGIOGRAFIA Dział piśmiennictwa składający się z utworów opisujących życie świętych chrześcijańskich. SCHOLASTYKA Średniowieczna metoda filozoficzna polegająca m.in. na podporządkowaniu wiedzy zasadom wiary. SUMMA Podsumowanie, synteza, zbiór wiadomości o charakterze zarówno encyklopedii, jak i podręcznika, obejmujący całość wiedzy z zakresu jakiejś dziedziny. Średniowieczna Europa była: pelna magii, wiary w znaki, symbole i tajemnice. Ludzie średniowiecza wyjaśniali sobie w ten sposób zagadki świata, wyroki boskie lub ubierali w symboliczne obrazy swoje uczucia, wyobrażenia, postawy. Głęboka była wiara w cuda, niezwykłe moce przypisywano liczbom. {Siódemka jest na przykład szczególna: siedem sakramentów, siedem grzechów głównych, siedem błogosławieństw, siedem momentów Męki Pańskiej itd. {Trójka - uświęcona przez sam fakt istnienia Trójcy Świętej. { Czwórka - bo cztery żywioły, cztery strony świata, cztery płyny w człowieku, cztery wiatry itd.