Język polski /

Środki stylistyczne

Środki stylistyczne

 ŚRODKI STYLISTYCZNE
apostrofa
Bezpośredni, uroczysty zwrot do adresata, którym może być
bóstwo, osoba, zjawisko, pojęcie czy przedmiot
anaf

Środki stylistyczne

G

Gabriela Siepracka

0 Followers

11

Udostępnij

Zapisz

mam nadzieje że się spodoba

 

8/6

Notatka

ŚRODKI STYLISTYCZNE apostrofa Bezpośredni, uroczysty zwrot do adresata, którym może być bóstwo, osoba, zjawisko, pojęcie czy przedmiot anafora Celowe powtórzenie tego samego słowa na początku zdania, wersu lub strofy → archaizm Wyraz, xwrót bądź konstrukcja składniowa, które wyszły użycia ス epitet Wyraz, który w tekście literackim jest określeniem rzeczownika metafora połączenie słów o innym znaczeniu niz dosłowny sens np serce z kamienia" 17 → porównanie Zestawienie pojęć na podstawie ich podobieństwa np. 11 jasne jak słońce" Ozywienie (animixayle) Srodek stylistyczny, polegający na nadaniu przedmiotom cech istot żywych np. chmury płaczą → uosobienie (personifikaye) Środek stylistywny, polegający na nadaniu przedmiotom cech typowo ludzkich → pytanie retoryczne Pytanie pozorne, takie, które jest oczywiste np. czy dziś będzie wieczór?

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Język polski /

Środki stylistyczne

G

Gabriela Siepracka

0 Followers

 ŚRODKI STYLISTYCZNE
apostrofa
Bezpośredni, uroczysty zwrot do adresata, którym może być
bóstwo, osoba, zjawisko, pojęcie czy przedmiot
anaf

Otwórz

mam nadzieje że się spodoba

Podobne notatki
Know Środki stylistyczne  thumbnail

971

10682

Środki stylistyczne

Środki stylistyczne notatka

Know środki stylistyczne  thumbnail

152

1617

środki stylistyczne

środki stylistyczne z języka polskiego

Know Środki stylistyczne thumbnail

6

244

Środki stylistyczne

Środki stylistyczne. Notatka na egzamin ósmoklasisty.

Know Środki stylistyczne  thumbnail

5

164

Środki stylistyczne

definicje

Know Środki poetyckie  thumbnail

4

50

Środki poetyckie

Notatka, opisująca dużą ilość środków poetyckich

Know Środki stylistyczne notatka thumbnail

162

2301

Środki stylistyczne notatka

notatka j.polski- środki stylistyczne : anafora, ożywienie, apostrofa, epitet, inwokacja, metafora, uosobienie, porównanie / porównanie homeryckie, zdrobnienie, zgrubienie, pytanie retoryczne

ŚRODKI STYLISTYCZNE apostrofa Bezpośredni, uroczysty zwrot do adresata, którym może być bóstwo, osoba, zjawisko, pojęcie czy przedmiot anafora Celowe powtórzenie tego samego słowa na początku zdania, wersu lub strofy → archaizm Wyraz, xwrót bądź konstrukcja składniowa, które wyszły użycia ス epitet Wyraz, który w tekście literackim jest określeniem rzeczownika metafora połączenie słów o innym znaczeniu niz dosłowny sens np serce z kamienia" 17 → porównanie Zestawienie pojęć na podstawie ich podobieństwa np. 11 jasne jak słońce" Ozywienie (animixayle) Srodek stylistyczny, polegający na nadaniu przedmiotom cech istot żywych np. chmury płaczą → uosobienie (personifikaye) Środek stylistywny, polegający na nadaniu przedmiotom cech typowo ludzkich → pytanie retoryczne Pytanie pozorne, takie, które jest oczywiste np. czy dziś będzie wieczór?

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację