Język polski /

Wesele Stanisława Wyspiańskiego

Wesele Stanisława Wyspiańskiego

 WESELE
Czas akcji: 20/21. 11. 1900v.
• Miejsce akcje: Bronowice pod Krakowem
GENEZA
Wyspiański zainspirował się weselem Lucjona Ryolla
(poc

Wesele Stanisława Wyspiańskiego

user profile picture

Laura Dziuba

7 Followers

15

Udostępnij

Zapisz

Podstawowe informacje o utworze, bohaterowie, spotkania ze zjawami, znaczenia symboliczne

 

3

Notatka

WESELE Czas akcji: 20/21. 11. 1900v. • Miejsce akcje: Bronowice pod Krakowem GENEZA Wyspiański zainspirował się weselem Lucjona Ryolla (pocty) i Jadwigi Mikołajczykówny (chłopki). Uroczystość odbyła się 20.11. 1900v. w poolkrokowskich Bronowicach w domu Włodzimierzo Tetmajeva (mioolopolski malarz, przyrodni brat Kazimierza Przerwy - Tetmajova). KOMPOZYCJA UTWORU • akt I realistyczny • akt I fantastyczny (symboliczny) • akt III połączenie konwencje fantastycznej z realistyczną BOHATEROWIE Inteligenci Pan Miody Poeta Dziennikarz, Gospodana Jasiek Klimino. Radczyni J - chłopii Panna Mioola. Wzajemne velacje Wyście sobie, a my sobie Kazolen sobie vzepkę skvobie ) ) Czepiec Gospodyni i Cytat ten wskazuje na brak jakichkolwiek relacja myroxiny podzion międky nimi. Spowodowane jest to brakiem wiedzy i nieznajomością siebie nawzajem. Ich nieufność wynikała z przeszłości (vabacja galicyjsko. 1864 v.). Między nimi panuje pozorno, xgoo. Pookkiał społeczeństwa ukazuje Spotkanie Hetmana x upiovem.. SPOTKANIA • Spotkanie nr 1.... 12V ZE ZJAWAMI A HE Do Isi przychooki chochot. Zapowiado, on przybycie kolejnych zjaw. Spotkanie nv 2 Do Marysii przychoolki wiolmo. Jest to spoolkanie olawnych kochanków. Wiolmo to były narzeczony który xmovi na obczyźnie. Symbolizuje ono romantyczną i nieprzemijającą miłość. Spotkanie nr. 3 Do okxiennikarza przychocki Staniczyk. Zjawa był nadwornym biaxnem króla Zygmunta Stavego. Stańczyk jest obrazem sumienio veolak tovo.. Spotkanie ukazuje bankruolxtwo ideaowe Dziennikarza i całego obrazu Stańczyków. Spotkanie nv 4. Do Poety przychoolzi rycerz (zawiszo; (zarna). Jest to symbol troski o wol. Le sceny uypływa oskavženie poezji o brak motywu patriotyzmu. Spotkanie nv. 5 Jest to spotkanie Pana Młodlego & Hetmanem - Franciszek Ksawery Branicki (uczestnik konfedevorje Targowickiej). Spotkanie symbolizuje zolvadę. Hetman zavzuca Panu Mioolemu, xe xhanbil stan szlachecki biorąc sobie xa xonę Jadwigję. Łączy ich szlacheckie pochodzenie....

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Le spotkania wynika oskarżenie wobec inteligencje, ze nie wiele się rozni ool olawnej szlachty, ktova doprowadziła do upadku Polski. Spotkanie nv 6 Do okiada przychooki upiór (Jakub Szela - przywool.co. vabacje galicyjskiej). Jest to symbol zemsty low no szlachcie. Ze spotkania wynika, xe chłopi nadal so agvesywni Spotkanie nv 7 Do Gospodarza przychooki Wernyhova. Spotkanie ma na celu zachęcenie Gospodarza do poprowadzenia powstania. SYMBOLE 1. przedmioty ioty vog. wolności kaduceusx chaos, spor polityczny sznur - niewola, która została Polsce po zapvze paszczeniu skansy odzyskanie chata - cały kraj / społeczeństwo czapka z pawim piovem - prozność, dbanie własny interes i rzeczy materialne kiota poolkowa szczęście szansa na odzyskanie niepodległości i - 2. krzak vozy - noivool w niewoli, w którym Hi się naolzieja nie wolności 0 sceny chocholi taniec - stan Polski maraxm, uśpienie - koło taneczne - bierność navoolu, brak inicjatywy zgubienie navodu zaprzepaszczenie szansy na odzyska nie poolległości

Język polski /

Wesele Stanisława Wyspiańskiego

user profile picture

Laura Dziuba

7 Followers

 WESELE
Czas akcji: 20/21. 11. 1900v.
• Miejsce akcje: Bronowice pod Krakowem
GENEZA
Wyspiański zainspirował się weselem Lucjona Ryolla
(poc

Otwórz

Podstawowe informacje o utworze, bohaterowie, spotkania ze zjawami, znaczenia symboliczne

Podobne notatki
Know Wesele Stanisława Wyspiańskiego  thumbnail

184

2496

Wesele Stanisława Wyspiańskiego

Notatka na temat Wesela

Know Wesele  thumbnail

3868

44782

Wesele

Wesele notatka

Know Wesele  thumbnail

48

500

Wesele

notatka z "Wesela" Wyspiańskiego

Know „Wesele” thumbnail

34

667

„Wesele”

„Wesele” Stanisław Wyspiański

Know Wesele  thumbnail

212

4367

Wesele

Wesele - bohaterowie, najważniejsze motywy

Know wesele thumbnail

710

11332

wesele

stanisław wyspiański

WESELE Czas akcji: 20/21. 11. 1900v. • Miejsce akcje: Bronowice pod Krakowem GENEZA Wyspiański zainspirował się weselem Lucjona Ryolla (pocty) i Jadwigi Mikołajczykówny (chłopki). Uroczystość odbyła się 20.11. 1900v. w poolkrokowskich Bronowicach w domu Włodzimierzo Tetmajeva (mioolopolski malarz, przyrodni brat Kazimierza Przerwy - Tetmajova). KOMPOZYCJA UTWORU • akt I realistyczny • akt I fantastyczny (symboliczny) • akt III połączenie konwencje fantastycznej z realistyczną BOHATEROWIE Inteligenci Pan Miody Poeta Dziennikarz, Gospodana Jasiek Klimino. Radczyni J - chłopii Panna Mioola. Wzajemne velacje Wyście sobie, a my sobie Kazolen sobie vzepkę skvobie ) ) Czepiec Gospodyni i Cytat ten wskazuje na brak jakichkolwiek relacja myroxiny podzion międky nimi. Spowodowane jest to brakiem wiedzy i nieznajomością siebie nawzajem. Ich nieufność wynikała z przeszłości (vabacja galicyjsko. 1864 v.). Między nimi panuje pozorno, xgoo. Pookkiał społeczeństwa ukazuje Spotkanie Hetmana x upiovem.. SPOTKANIA • Spotkanie nr 1.... 12V ZE ZJAWAMI A HE Do Isi przychooki chochot. Zapowiado, on przybycie kolejnych zjaw. Spotkanie nv 2 Do Marysii przychoolki wiolmo. Jest to spoolkanie olawnych kochanków. Wiolmo to były narzeczony który xmovi na obczyźnie. Symbolizuje ono romantyczną i nieprzemijającą miłość. Spotkanie nr. 3 Do okxiennikarza przychocki Staniczyk. Zjawa był nadwornym biaxnem króla Zygmunta Stavego. Stańczyk jest obrazem sumienio veolak tovo.. Spotkanie ukazuje bankruolxtwo ideaowe Dziennikarza i całego obrazu Stańczyków. Spotkanie nv 4. Do Poety przychoolzi rycerz (zawiszo; (zarna). Jest to symbol troski o wol. Le sceny uypływa oskavženie poezji o brak motywu patriotyzmu. Spotkanie nv. 5 Jest to spotkanie Pana Młodlego & Hetmanem - Franciszek Ksawery Branicki (uczestnik konfedevorje Targowickiej). Spotkanie symbolizuje zolvadę. Hetman zavzuca Panu Mioolemu, xe xhanbil stan szlachecki biorąc sobie xa xonę Jadwigję. Łączy ich szlacheckie pochodzenie....

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

Le spotkania wynika oskarżenie wobec inteligencje, ze nie wiele się rozni ool olawnej szlachty, ktova doprowadziła do upadku Polski. Spotkanie nv 6 Do okiada przychooki upiór (Jakub Szela - przywool.co. vabacje galicyjskiej). Jest to symbol zemsty low no szlachcie. Ze spotkania wynika, xe chłopi nadal so agvesywni Spotkanie nv 7 Do Gospodarza przychooki Wernyhova. Spotkanie ma na celu zachęcenie Gospodarza do poprowadzenia powstania. SYMBOLE 1. przedmioty ioty vog. wolności kaduceusx chaos, spor polityczny sznur - niewola, która została Polsce po zapvze paszczeniu skansy odzyskanie chata - cały kraj / społeczeństwo czapka z pawim piovem - prozność, dbanie własny interes i rzeczy materialne kiota poolkowa szczęście szansa na odzyskanie niepodległości i - 2. krzak vozy - noivool w niewoli, w którym Hi się naolzieja nie wolności 0 sceny chocholi taniec - stan Polski maraxm, uśpienie - koło taneczne - bierność navoolu, brak inicjatywy zgubienie navodu zaprzepaszczenie szansy na odzyska nie poolległości