Język polski /

Wiersz Tyrtajosa

Wiersz Tyrtajosa

Wiersz Tyrtajosa

user profile picture

Anna Szyller

151 Followers

8

Udostępnij

Zapisz

liryka, podział wiersza, tyrteizm

 

1

Notatka

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Język polski /

Wiersz Tyrtajosa

user profile picture

Anna Szyller

151 Followers

Otwórz

liryka, podział wiersza, tyrteizm

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację