Język polski /

Zdania złozone współrzędnie i podrzednie

Zdania złozone współrzędnie i podrzednie

 ●
●
●
●
●
●
zdania złożone
zawierają więcej niż jedno orzeczenie
podrzędnie
1
: 2
podmiotowe
pytanie: kto? co?
orzecznikowe
pytanie: jaki/k

Zdania złozone współrzędnie i podrzednie

user profile picture

weronika dąbkowska

1329 Followers

866

Udostępnij

Zapisz

Zdania złożone, ich schematy oraz rodzaje.

 

8/6

Notatka

● ● ● ● ● ● zdania złożone zawierają więcej niż jedno orzeczenie podrzędnie 1 : 2 podmiotowe pytanie: kto? co? orzecznikowe pytanie: jaki/kim / czym jest (był, będzie)? przydawkowe pytanie: jakiljakal jakie? czyj / czyja/ czyje? który/ która/które?" ile? (x) czego? pytanie: kiedy? jak długo? dopóki? dokąd? • okolicznikowe celu dopełnieniowe pytanie: kogo? czego? komu? czemu? co? (0) kim? (0) czym? okolicznikowe miejsca pytanie: gdzie? skąd? dokąd? którędy? okolicznikowe czasu pytanie: po co? na co? w jakim celu? okolicznikowe przyczyny pytanie: dlaczego? z jakiego powodu? okolicznikowe sposobu pytanie: jak? w jaki sposób? okolicznikowe przyzwolenia. pytanie: mimo col czego? wbrew komu / czemu? okolicznikowe warunku pytanie: pod jakim warunkiem? ● ● ● współrzędnie 1 2 łączne spójniki: i, oraz, a, ani, jak również mp: Ona jest zdolna i uczy się pilnie. przeciwstawne spójniki: ale, a, lecz, jednak, zaś, natomiast mp: O byli zmęczeni, ale nie chcieli odpocząć. @weeronikka rozłączne spójniki: albo, lub, czy, bądź np: Pójdę do kina albo zostanę w domu. wynikowe spójniki: więc, toteż, dlatego, zatem mp: On jest pracowity więc ma dobre oceny. 2

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Język polski /

Zdania złozone współrzędnie i podrzednie

user profile picture

weronika dąbkowska

1329 Followers

 ●
●
●
●
●
●
zdania złożone
zawierają więcej niż jedno orzeczenie
podrzędnie
1
: 2
podmiotowe
pytanie: kto? co?
orzecznikowe
pytanie: jaki/k

Otwórz

Zdania złożone, ich schematy oraz rodzaje.

Podobne notatki
Know  Części zdania. thumbnail

32

448

Części zdania.

Notatka zawiera informacje o orzeczeniu, podmiocie, przydawce, dopełnieniu oraz okoliczniku.

Know Zdania Złożone Podrzednie  thumbnail

8

258

Zdania Złożone Podrzednie

Klasa 8

Know Okoliczniki język polski thumbnail

13

133

Okoliczniki język polski

Rodzaje okoliczników w języku polskim

Know Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie thumbnail

48

328

Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie

wykrzyknik jako nieodmienna część mowy, typy zdań złożonych współrzędnie oraz ich wykresy, typy zdań złożonych podrzędnie oraz ich wykresy

Know Zdania złożone podrzędne i współrzędnie thumbnail

26

469

Zdania złożone podrzędne i współrzędnie

zdania złożone

Know Zdania złożone podrzędnie thumbnail

8

275

Zdania złożone podrzędnie

Zdania złożone podrzędnie. Ich pytania, wykresy I przykłady.

● ● ● ● ● ● zdania złożone zawierają więcej niż jedno orzeczenie podrzędnie 1 : 2 podmiotowe pytanie: kto? co? orzecznikowe pytanie: jaki/kim / czym jest (był, będzie)? przydawkowe pytanie: jakiljakal jakie? czyj / czyja/ czyje? który/ która/które?" ile? (x) czego? pytanie: kiedy? jak długo? dopóki? dokąd? • okolicznikowe celu dopełnieniowe pytanie: kogo? czego? komu? czemu? co? (0) kim? (0) czym? okolicznikowe miejsca pytanie: gdzie? skąd? dokąd? którędy? okolicznikowe czasu pytanie: po co? na co? w jakim celu? okolicznikowe przyczyny pytanie: dlaczego? z jakiego powodu? okolicznikowe sposobu pytanie: jak? w jaki sposób? okolicznikowe przyzwolenia. pytanie: mimo col czego? wbrew komu / czemu? okolicznikowe warunku pytanie: pod jakim warunkiem? ● ● ● współrzędnie 1 2 łączne spójniki: i, oraz, a, ani, jak również mp: Ona jest zdolna i uczy się pilnie. przeciwstawne spójniki: ale, a, lecz, jednak, zaś, natomiast mp: O byli zmęczeni, ale nie chcieli odpocząć. @weeronikka rozłączne spójniki: albo, lub, czy, bądź np: Pójdę do kina albo zostanę w domu. wynikowe spójniki: więc, toteż, dlatego, zatem mp: On jest pracowity więc ma dobre oceny. 2

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację