100% ~ całość 75% ~ trzy czwarte (4) 50% ~ jedna druga (2) 25% ~ jedna czwarta (4) 20% ~ jedna piąta (3) 10% ~ jedna dziesiąta (to) 1% ~ jedna setna (100) Podwyżki: C procenty O oblicz liczbę o 60% większą od 15: I 15+ 0,6·15= 15+9=24 I 160% 15-1₁6·15=24 oblicz liczbę o 12% mniejszą od 500: I 500-0₁ 12500 = 500-60 = 440 I 88% 500 = 0,88·500 = 440 liczbę 250 zwiększono o 20% a następnie otrzymaną liczbę zwiększona c 10% : 250⁰+ 0,2-250-300 300+ 0,1300-330 liczbę 800 zmniejszono o 25% a następnie otrzymaną liczbę zmniejszono o 30% 800-0,25-800-600 600-0,3-600- 420 o liczbę 500 zmniejszono c 40% a następnie otrzymaną liczbę zwiększono o 60% 500-0₁4-500-300 300+ 0,6 300= 480 H₂ory: obliczanie p procent danej liczby b: 100.b O O obliczanie, jakim procentem danej liczby b jest liczba a: 30 30% liczby 2000-20-6 a liczba a stanowi on 100% liczby b · 100% = 20% O obliczanie liczby b, której p procent jest równe a: p% liczby b to a, czyli b= = P 70% liczby b jest równe 28, :५० zatem b= 28.100 = 40

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Matematyka /

Procenty

N

Natsu Batsu Natsu

14 Followers

 100% ~ całość
75% ~ trzy czwarte (4)
50% ~ jedna druga (2)
25% ~ jedna czwarta (4)
20% ~ jedna piąta (3)
10% ~ jedna dziesiąta (to)
1% ~ je

Otwórz

Mam nadzieje ze wam pomogłam, notatka poprawiona

100% ~ całość 75% ~ trzy czwarte (4) 50% ~ jedna druga (2) 25% ~ jedna czwarta (4) 20% ~ jedna piąta (3) 10% ~ jedna dziesiąta (to) 1% ~ jedna setna (100) Podwyżki: C procenty O oblicz liczbę o 60% większą od 15: I 15+ 0,6·15= 15+9=24 I 160% 15-1₁6·15=24 oblicz liczbę o 12% mniejszą od 500: I 500-0₁ 12500 = 500-60 = 440 I 88% 500 = 0,88·500 = 440 liczbę 250 zwiększono o 20% a następnie otrzymaną liczbę zwiększona c 10% : 250⁰+ 0,2-250-300 300+ 0,1300-330 liczbę 800 zmniejszono o 25% a następnie otrzymaną liczbę zmniejszono o 30% 800-0,25-800-600 600-0,3-600- 420 o liczbę 500 zmniejszono c 40% a następnie otrzymaną liczbę zwiększono o 60% 500-0₁4-500-300 300+ 0,6 300= 480 H₂ory: obliczanie p procent danej liczby b: 100.b O O obliczanie, jakim procentem danej liczby b jest liczba a: 30 30% liczby 2000-20-6 a liczba a stanowi on 100% liczby b · 100% = 20% O obliczanie liczby b, której p procent jest równe a: p% liczby b to a, czyli b= = P 70% liczby b jest równe 28, :५० zatem b= 28.100 = 40

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację