eRoja TEMAT: Punkty procentowe. pred ZAJĘCIA SIATKOWKA 5,5% 7,7% po remont remoncie Punktami procentowymi postugujemy się chcąc przedstawić zmiane wielkości wyrażonej w procentach np. zmiane oprocentowania lokat lub kredytów, wzrost wb spadek stopy. bezrobocia, stopy inflacji, zmiane poparcia dla partii politycznych lub polityków. a) 2.2 pp 200 plo 6) 5,5-100% 2,2-X X - 2,20 1,5 pp 150 pb punkty procentowe-pp. 1 1рь = 100 ро 5₁5 = 40% KOSZYKÓWKA p. ręczna p.n 6% 3,6% 8% 7,5% 5,4% 9% 1,8 pp 180 pb 6%-100% 1,5 pp - x x = 25% 1 PP 100 pb 07.11 2022 3,6-100% 118-x x=50 8-100% 1-x x = 12,5% prybliżenia, błąd względny i bigd bezwzględny, LOLI r-wartość rzeczywista - szacowanie bigd bezwzględny 1 rap/ wartość przybliżenia błąd wzgledny Ir-el procentowy In-DL. 100%! błąd względny -P Bigd procentowy informuje nas jauim procentem wartości rzeczywistej jest btgd bezwzględny. Prybliżenie dziesiętne jest to przybliżenie danej liczby przez utamele dziesiętny miejący ustalong liczbę cytr po preecinku.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Matematyka /

Punkty procentowe

M

Marta Pieróg

0 Followers

 eRoja
TEMAT: Punkty procentowe.
pred
ZAJĘCIA SIATKOWKA
5,5%
7,7%
po
remont
remoncie
Punktami procentowymi
postugujemy się chcąc przedstawić

Otwórz

Matematyka rozszerzona

eRoja TEMAT: Punkty procentowe. pred ZAJĘCIA SIATKOWKA 5,5% 7,7% po remont remoncie Punktami procentowymi postugujemy się chcąc przedstawić zmiane wielkości wyrażonej w procentach np. zmiane oprocentowania lokat lub kredytów, wzrost wb spadek stopy. bezrobocia, stopy inflacji, zmiane poparcia dla partii politycznych lub polityków. a) 2.2 pp 200 plo 6) 5,5-100% 2,2-X X - 2,20 1,5 pp 150 pb punkty procentowe-pp. 1 1рь = 100 ро 5₁5 = 40% KOSZYKÓWKA p. ręczna p.n 6% 3,6% 8% 7,5% 5,4% 9% 1,8 pp 180 pb 6%-100% 1,5 pp - x x = 25% 1 PP 100 pb 07.11 2022 3,6-100% 118-x x=50 8-100% 1-x x = 12,5% prybliżenia, błąd względny i bigd bezwzględny, LOLI r-wartość rzeczywista - szacowanie bigd bezwzględny 1 rap/ wartość przybliżenia błąd wzgledny Ir-el procentowy In-DL. 100%! błąd względny -P Bigd procentowy informuje nas jauim procentem wartości rzeczywistej jest btgd bezwzględny. Prybliżenie dziesiętne jest to przybliżenie danej liczby przez utamele dziesiętny miejący ustalong liczbę cytr po preecinku.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację