▷ Aktywne poszukiwanie pracy Jest to podejmowanie różnego rodzaju działań, by znaleźć zatrudnienie. POSZUKIWANIE PRACY Do tych działań należą pnede wszystkim: • Rozpoznanie rynku pracy • Realne określenie wtasnych predyspozycji i możliwości zawodowych • Pasculiwanie potencjawych pracowników Nawiązanie kontaktu z pracodawcami i odpowiednie zaprezentowanie się Pryktady kompetencji twardych ● Odpowiednie wykształcenie Znajomość języka obcego • Odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe ● WOLONTARIAT ↓ JEST TO POPULARNY SPOS68 ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO. IDEA, WOLONTARIATU JEST DOBROWOLNE WYKONYWANIG BEZPLATNEJ PRACY NA RZECZ INNYCH. WOLONTARIUSZ NIE OTRZYMUJE WYNAGRODZENIA LECZ ZA TO POZNAJE SIEBIE I SWOJE PREDVSPOZYCJE, NAWIĄZUJE NOWE KONTAKTV ORAZ ZDOBVUWA WIELE CENNYCH UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRYCH OCZEKUJĄ PRACODAWCY. GCI Gminne centra Informacji Pomagają one w rozeznaniu się na lokalnym rynku. znajdują się one w wielu mniejszych miastach i na obszarach wiejskich. Przykłady kompetencji miękkich Umiejętność skutecznego komunikowania się Zdolność do współpracy i kierowania zespołem Asertywności pewność siebie Kompetencje twarde to kompetencje wymagane przy wykonywaniu danego zawodu matomiast kompetencje miękkie wiążą się z umiejętnością współpracy z ludźmi oraz radzenia sobie z trudnościami. ● KONTAKTV OSOBISTE ● · SPOSOBY ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO PRAKTVKI ZAWODOWE I STAŻE PRAKTVKI ZAWODOWE I STAŻE STANOWIĄ OKAZJĘ DO PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 2008YCIA NOUVCH, KONKASTUVCH UMIEJĘTNOŚCI. SPOSOBV SZUKANIA PRACY BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACODAWCĄ PRACA WAKACYJNA PRACA PODJETA W CZASIE WAKACJI DAJE MOŻLIWOS ZDOBYCIA NIEPOWTARZAL- MICH DOŚWIADCZEN. NAWET PODCZAS WYKONYWANIA NAJPROSTSZYCH PRAC ROZWIJA SIE WIELE CECH CHARAKTERU, JAK ODPOWIEDZIALNOŠE CEV SUMIENNOSE. Agencje doradztwa personalnego URZED PRACY I AGENCJE POŚREDNICTWA PRACY

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

user profile picture

Monika

25 Followers

 ▷ Aktywne poszukiwanie pracy
Jest to podejmowanie różnego rodzaju działań, by znaleźć zatrudnienie.
POSZUKIWANIE PRACY
Do tych działań nale

Otwórz

Notatka z 2 tematu z działu „Praca”

▷ Aktywne poszukiwanie pracy Jest to podejmowanie różnego rodzaju działań, by znaleźć zatrudnienie. POSZUKIWANIE PRACY Do tych działań należą pnede wszystkim: • Rozpoznanie rynku pracy • Realne określenie wtasnych predyspozycji i możliwości zawodowych • Pasculiwanie potencjawych pracowników Nawiązanie kontaktu z pracodawcami i odpowiednie zaprezentowanie się Pryktady kompetencji twardych ● Odpowiednie wykształcenie Znajomość języka obcego • Odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe ● WOLONTARIAT ↓ JEST TO POPULARNY SPOS68 ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO. IDEA, WOLONTARIATU JEST DOBROWOLNE WYKONYWANIG BEZPLATNEJ PRACY NA RZECZ INNYCH. WOLONTARIUSZ NIE OTRZYMUJE WYNAGRODZENIA LECZ ZA TO POZNAJE SIEBIE I SWOJE PREDVSPOZYCJE, NAWIĄZUJE NOWE KONTAKTV ORAZ ZDOBVUWA WIELE CENNYCH UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRYCH OCZEKUJĄ PRACODAWCY. GCI Gminne centra Informacji Pomagają one w rozeznaniu się na lokalnym rynku. znajdują się one w wielu mniejszych miastach i na obszarach wiejskich. Przykłady kompetencji miękkich Umiejętność skutecznego komunikowania się Zdolność do współpracy i kierowania zespołem Asertywności pewność siebie Kompetencje twarde to kompetencje wymagane przy wykonywaniu danego zawodu matomiast kompetencje miękkie wiążą się z umiejętnością współpracy z ludźmi oraz radzenia sobie z trudnościami. ● KONTAKTV OSOBISTE ● · SPOSOBY ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO PRAKTVKI ZAWODOWE I STAŻE PRAKTVKI ZAWODOWE I STAŻE STANOWIĄ OKAZJĘ DO PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 2008YCIA NOUVCH, KONKASTUVCH UMIEJĘTNOŚCI. SPOSOBV SZUKANIA PRACY BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACODAWCĄ PRACA WAKACYJNA PRACA PODJETA W CZASIE WAKACJI DAJE MOŻLIWOS ZDOBYCIA NIEPOWTARZAL- MICH DOŚWIADCZEN. NAWET PODCZAS WYKONYWANIA NAJPROSTSZYCH PRAC ROZWIJA SIE WIELE CECH CHARAKTERU, JAK ODPOWIEDZIALNOŠE CEV SUMIENNOSE. Agencje doradztwa personalnego URZED PRACY I AGENCJE POŚREDNICTWA PRACY

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację