Podstawy Przedsiębiorczości /

Rozmowa Kwalifikacyjna

Rozmowa Kwalifikacyjna

 ROZMOWA KWALI
KWALIFIKACYJfffff
• ROZMOWA KWALIFIKACVJNA JEST ROZHOWĄ PRZEPROWADZANĄ PRZEZ OSOBĘ REKRUTUJĄCĄ Z KANOVDATEM DO PRACY.
A) Pier

Rozmowa Kwalifikacyjna

user profile picture

Monika

26 Followers

20

Udostępnij

Zapisz

Notatka z 4 tematu z działu „Praca”

 

2/3

Notatka

ROZMOWA KWALI KWALIFIKACYJfffff • ROZMOWA KWALIFIKACVJNA JEST ROZHOWĄ PRZEPROWADZANĄ PRZEZ OSOBĘ REKRUTUJĄCĄ Z KANOVDATEM DO PRACY. A) Pierwsze wrażenie W rozmowie kwalifikacyjnej, ważnym czynnikiem jest tzw. pierwsze wrażenie. w większości przypadków to wtaśnie ono decyduje o tym, czy kandydat dostanie pracę, o którą się stara. Na wywarcie odpowiedniego pierwszego wrażenia ma wpływ zwłaszcza wygląd zewnętrzny. 2) Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej - ma spotkanie kandydał powinien pryjść ok. 5 minut pred wyznaczoną godziną (spóźnienie się jest niedopuszczalne) - ma powitanie rekrutujący pierwszy wyciąga rękę a mastępnie wskazuje kandydatowi miejsce do siedzenia na początku rozmowa ma zazwyczaj wizny charakter potem rekruter kolejno zadaje kandydatowi różne pytania - w trakcie rozmowy kandydat powinien dokładnie stuchać, o czym mówi rekruter, a ma postawione pytania odpowiadać jasno i zwięźle. Rozmowa kwalifikacyjna może zakończyć się: - a) propozycja pracy 6) propozycją kolejnego spotkania - c) zapowiedzia pnemyślenia możliwości zatrudnienia d) odmowa - 2 3 Zebranie i uporządkowanie pogłębionych informaci o potencjalnym pracodawcy Techniczne pnygotowanie się do rozmowy - PRZYGOTOWANIE SIĘ DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Ponowna analiza swojego CV i listu motywacyjnego Powtórna analiza wiadomości na temat danego stanowiska 3) Najczęściej btędy podczas rozmowy kwalifikacyjnej - spóźnienie ·brak wiedzy o firmie krytykowanie popnedniego pracodawcy niewłaściwa mowa ciata kłamstwo Miywanie niewtaściun zwrotow gnecznościowych i brak kulking osobistej

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Podstawy Przedsiębiorczości /

Rozmowa Kwalifikacyjna

user profile picture

Monika

26 Followers

 ROZMOWA KWALI
KWALIFIKACYJfffff
• ROZMOWA KWALIFIKACVJNA JEST ROZHOWĄ PRZEPROWADZANĄ PRZEZ OSOBĘ REKRUTUJĄCĄ Z KANOVDATEM DO PRACY.
A) Pier

Otwórz

Notatka z 4 tematu z działu „Praca”

ROZMOWA KWALI KWALIFIKACYJfffff • ROZMOWA KWALIFIKACVJNA JEST ROZHOWĄ PRZEPROWADZANĄ PRZEZ OSOBĘ REKRUTUJĄCĄ Z KANOVDATEM DO PRACY. A) Pierwsze wrażenie W rozmowie kwalifikacyjnej, ważnym czynnikiem jest tzw. pierwsze wrażenie. w większości przypadków to wtaśnie ono decyduje o tym, czy kandydat dostanie pracę, o którą się stara. Na wywarcie odpowiedniego pierwszego wrażenia ma wpływ zwłaszcza wygląd zewnętrzny. 2) Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej - ma spotkanie kandydał powinien pryjść ok. 5 minut pred wyznaczoną godziną (spóźnienie się jest niedopuszczalne) - ma powitanie rekrutujący pierwszy wyciąga rękę a mastępnie wskazuje kandydatowi miejsce do siedzenia na początku rozmowa ma zazwyczaj wizny charakter potem rekruter kolejno zadaje kandydatowi różne pytania - w trakcie rozmowy kandydat powinien dokładnie stuchać, o czym mówi rekruter, a ma postawione pytania odpowiadać jasno i zwięźle. Rozmowa kwalifikacyjna może zakończyć się: - a) propozycja pracy 6) propozycją kolejnego spotkania - c) zapowiedzia pnemyślenia możliwości zatrudnienia d) odmowa - 2 3 Zebranie i uporządkowanie pogłębionych informaci o potencjalnym pracodawcy Techniczne pnygotowanie się do rozmowy - PRZYGOTOWANIE SIĘ DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Ponowna analiza swojego CV i listu motywacyjnego Powtórna analiza wiadomości na temat danego stanowiska 3) Najczęściej btędy podczas rozmowy kwalifikacyjnej - spóźnienie ·brak wiedzy o firmie krytykowanie popnedniego pracodawcy niewłaściwa mowa ciata kłamstwo Miywanie niewtaściun zwrotow gnecznościowych i brak kulking osobistej

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację