Księstwo Warszawskie

14

Udostępnij

Zapisz

Zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość. To nic nie kosztuje!

 Księstwo warszawskie
1. Powstanie Księstwa Warszawskiego
• w 1806 r. wojska pruskie zostały pobite pod Jeną przez
armię Francuską
• na wezw
 Księstwo warszawskie
1. Powstanie Księstwa Warszawskiego
• w 1806 r. wojska pruskie zostały pobite pod Jeną przez
armię Francuską
• na wezw

Księstwo warszawskie 1. Powstanie Księstwa Warszawskiego • w 1806 r. wojska pruskie zostały pobite pod Jeną przez armię Francuską • na wezwanie Jana Henryka Dąbrowskiego w Wielkopolsce wybuchło powstanie ● w 1807 r. Napoleon zawarł z Rosją pokój w Tylży • na jego mocy z ziem drugiego i trzeciego zaboru pruskiego utworzono Księstwo Warszawskie 2. Ustrój Księstwa Warszawskiego • w 1807 r. Napoleon nadał Księstwu Warszawskiemu konstytucję • w 1808 r. w Księstwie Warszawskim wprowadzono Kodeks Napoleona ● • dziedzicznym władcą został Fryderyk August z dynastii Wettinów ● • Konstytucja ustanawiała zasadę trójpodziału władzy władzę wykonawczą sprawował książę i Rada Ministrów - władzę ustawodawczą wykonywał dwuizbowy parlament (senat i sejm) - władzę sądowniczą pełniły niezależne sądy • wszyscy obywatele byli równi wobec prawa d. mieszczanie mogli ● sprawować urzędy i kupować ziemię 3. Księstwo Warszawskie posiadało własną armię dowódcą wojska został książę Józef Poniatowski • wydzielony oddział walczył u boku Napoleona w Hiszpanii • w 1808 r.m.in. oddział szwoleżerów uczestniczył w bitwie pod Somosierrą w Hiszpanii ● 4. Wojna z Austrią – 1809 r • w 1809 r. wojska austriackie zaatakowały Księstwo Warszawskie •bitwa pod Raszynem - 1809 r. • wojska księcia Józefa Poniatowskiego wkroczyły do Galicji • Księstwo Warszawskie zostało powiększone o ziemie trzeciego zaboru austriackiego 5. Wojsko Księstwa Warszawskiego uczestniczyło w wyprawie Napoleona do Rosji – 1812 r. ● ● ● ● wojskiem polskim dowodził książę Józef Poniatowski ● • oddziały polskie w bitwie pod...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.
Alternatywny zapis:

Berezyną osłaniały odwrót resztek Wielkiej Armii •w 1813 r. w bitwie pod Lipskiem poległ książę Józef Poniatowski 6. Po klęsce Napoleona Księstwo Warszawskie zostało zlikwidowane - 1815 r