Komunikacja i Autoprezentacja

user profile picture

Zofia Zagórska

13 Followers
 

WOS

 

8

Notatka

Komunikacja i Autoprezentacja

 فهمهم
Komunikacja i autoprezentacja
1. Jak skutecznie się porozumiewać.
Niezbędnym warunkiem życia wśród mozi jest opa-
nowanie umiejętnośc

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

11

Temat opracowany przy pomocy podręcznika do klasy 8 "Dziś i jutro", wydawnictwo - "Nowa Era".

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

فهمهم Komunikacja i autoprezentacja 1. Jak skutecznie się porozumiewać. Niezbędnym warunkiem życia wśród mozi jest opa- nowanie umiejętności porozumiewania się. Komunikacja mię- dzyludzka odbywa się w dwojaki sposób: @zofia-zagorska - ка za pomocą słów werbalny niewerbaliny - za pomocą gestów, tonu głosu і шишикі W komunikacji muszą uczestniczyć osoby: 2. Reguty : Co najmniej dwie nadawca - wysyła informację (np. mówi ) odbiorca - przyjmuje informację (np. słucha) Reguły porozumiewania się: nadawca musi mówić wyraźnie i jasno formułować myśli odbiorca musi uważnie słuchać mówiącego i nie mu przerywać może rozmówcy powinni utrzymywać kontakt wzrokowy oraz obserwować swoje zachowania Komunikat werbalny i niewerbalny nie mogą być wzajemnie sprzeczne 3. Publiczne wystąpienia: Podczas wystąpień przed większym gronem osób ważne jest, aby prize - mawiający panował had emocjami. Musi skoncentrować się na przeka- zywanej treści oraz dostosować ją do wieku i wiedzy odbiorców. W sytuacjach występowania na forum ludzie często odczuwają TREME, czyli zdenerwowanie wynikające z faktu, że chcieliby jak najlepiej wypaść przed słuchaczami. 4. Dyskusja i debata 5. 6. 1) 2) 3) 4) 5) Wymianę zdań, której uczestnicy próbują udowodnić swo- je racje za pomocą odpowiednich argumentów, nazywamy DYSKUSJĄ. Zorganizowaną formą dyskusji jest DEBATA. Autoprezentacja AUTOPREZENTACJA- pierwsze wrażenie Kształtowanie wizerunku: atrakcyjnosi fizyczna Kompetencja, ale podobieństwo poglądów uzasadnione i nieprzesadzone pochwały i przysługi : wzajemna Sympatia. 7. Asertywność: bez wad To umiejętność wyrażania własnego zdania, uczuć, postaw w otwarty sposób.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Komunikacja i Autoprezentacja

user profile picture

Zofia Zagórska

13 Followers
 

WOS

 

8

Notatka

Komunikacja i Autoprezentacja

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 فهمهم
Komunikacja i autoprezentacja
1. Jak skutecznie się porozumiewać.
Niezbędnym warunkiem życia wśród mozi jest opa-
nowanie umiejętnośc

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

11

Komentarze (1)

O

Fajnee, będę się z tego uczyć, ale jeszcze tego nie mieliśmy. Pozdrawiam 👍👍

Temat opracowany przy pomocy podręcznika do klasy 8 "Dziś i jutro", wydawnictwo - "Nowa Era".

فهمهم Komunikacja i autoprezentacja 1. Jak skutecznie się porozumiewać. Niezbędnym warunkiem życia wśród mozi jest opa- nowanie umiejętności porozumiewania się. Komunikacja mię- dzyludzka odbywa się w dwojaki sposób: @zofia-zagorska - ка za pomocą słów werbalny niewerbaliny - za pomocą gestów, tonu głosu і шишикі W komunikacji muszą uczestniczyć osoby: 2. Reguty : Co najmniej dwie nadawca - wysyła informację (np. mówi ) odbiorca - przyjmuje informację (np. słucha) Reguły porozumiewania się: nadawca musi mówić wyraźnie i jasno formułować myśli odbiorca musi uważnie słuchać mówiącego i nie mu przerywać może rozmówcy powinni utrzymywać kontakt wzrokowy oraz obserwować swoje zachowania Komunikat werbalny i niewerbalny nie mogą być wzajemnie sprzeczne 3. Publiczne wystąpienia: Podczas wystąpień przed większym gronem osób ważne jest, aby prize - mawiający panował had emocjami. Musi skoncentrować się na przeka- zywanej treści oraz dostosować ją do wieku i wiedzy odbiorców. W sytuacjach występowania na forum ludzie często odczuwają TREME, czyli zdenerwowanie wynikające z faktu, że chcieliby jak najlepiej wypaść przed słuchaczami. 4. Dyskusja i debata 5. 6. 1) 2) 3) 4) 5) Wymianę zdań, której uczestnicy próbują udowodnić swo- je racje za pomocą odpowiednich argumentów, nazywamy DYSKUSJĄ. Zorganizowaną formą dyskusji jest DEBATA. Autoprezentacja AUTOPREZENTACJA- pierwsze wrażenie Kształtowanie wizerunku: atrakcyjnosi fizyczna Kompetencja, ale podobieństwo poglądów uzasadnione i nieprzesadzone pochwały i przysługi : wzajemna Sympatia. 7. Asertywność: bez wad To umiejętność wyrażania własnego zdania, uczuć, postaw w otwarty sposób.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację