WOS /

Media masowe

Media masowe

 MEDIA MASOWE
Funkcje mediów:
informacyjna- gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji
● korelacyjna- wyjaśnianie i interpretow

Media masowe

user profile picture

Kam11

31 Followers

34

Udostępnij

Zapisz

Notatka robiona na podstawie podręcznika ,,W centrum uwagi 2- zakres rozszerzony"

 

2

Notatka

MEDIA MASOWE Funkcje mediów: informacyjna- gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji ● korelacyjna- wyjaśnianie i interpretowanie świata komunikacyjna- przetwarzanie i przekazywanie wiadomości kontrolna- obserwowanie i analizowanie działań rządu ● interwencyjna- sygnalizowanie, opisywanie i wyjaśnianie spraw opiniotwórcza- wywieranie wpływu na odbiorców rozrywkowa- zapewnienie różnych form zabawy mobilizacyjna- pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej gospodarcza- upowszechnianie informacji o towarach i usługach edukacyjna- kształcenie dzieci i dorosłych Czwarta władza- wskazuje na to, że media wywierają znaczący wpływ na politykę i społeczeństwo Pluralizm mediów- możliwość funkcjonowania wielu środków masowego przekazu reprezentujących różne opcje polityczne czy światopoglądowe

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

WOS /

Media masowe

user profile picture

Kam11

31 Followers

 MEDIA MASOWE
Funkcje mediów:
informacyjna- gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji
● korelacyjna- wyjaśnianie i interpretow

Otwórz

Notatka robiona na podstawie podręcznika ,,W centrum uwagi 2- zakres rozszerzony"

MEDIA MASOWE Funkcje mediów: informacyjna- gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji ● korelacyjna- wyjaśnianie i interpretowanie świata komunikacyjna- przetwarzanie i przekazywanie wiadomości kontrolna- obserwowanie i analizowanie działań rządu ● interwencyjna- sygnalizowanie, opisywanie i wyjaśnianie spraw opiniotwórcza- wywieranie wpływu na odbiorców rozrywkowa- zapewnienie różnych form zabawy mobilizacyjna- pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej gospodarcza- upowszechnianie informacji o towarach i usługach edukacyjna- kształcenie dzieci i dorosłych Czwarta władza- wskazuje na to, że media wywierają znaczący wpływ na politykę i społeczeństwo Pluralizm mediów- możliwość funkcjonowania wielu środków masowego przekazu reprezentujących różne opcje polityczne czy światopoglądowe

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację