WOS /

Mniejszości narodowe i etniczne

Mniejszości narodowe i etniczne

 Piniejszości narodowe:
Niemcy, Ukraińcy, BiaTorusini, ditwini, Stawacy, Ormianie, Cresi,
Rosjanie, Zydzi
mniejszości etniczne:
Lemkowie, Ta

Mniejszości narodowe i etniczne

user profile picture

Nikola <3

101 Followers

18

Udostępnij

Zapisz

teoria

 

8

Notatka

Piniejszości narodowe: Niemcy, Ukraińcy, BiaTorusini, ditwini, Stawacy, Ormianie, Cresi, Rosjanie, Zydzi mniejszości etniczne: Lemkowie, Tatarxy, Romowie (Cyganie), Karaimi prawa mniejszości narodowych i etnicznych. Obywatele polscy należący do mniejszości narodowych i etnicznych. mają prawo do zachowania i rozwoju własnego języka i kultury, dy vzajów i tradyji oraz prawo do tworzenia własnych instytuy i edukacyjnych, kulturalnych i służących ochronie toxsamośu religijnej. Inne prawa mniejszości ! →> daje możliwość uzywania języka mniejszości jako pomocniczego przed organami gminy oraz stosowania podwójnego nazewnictwa miejscowości ulic → zwolnienie komitetów wyborczych utworzonych pazex organizaye mniejszości narodowych z wymogu przekroczenia pięcioproce towego progu wyborczego w wyborach do sejmu → chowiązek umożliwienia przez szkoły i dacówki publiczne uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości nawodowej, etnicznej, językowej i religijnej (nauka języka, własnej historii i kultury) programy publicznej radiofonii i telewizji powinny uwzględniać potrzeby mniejszości hardowych i etnicznych → Kodeks karny uznaje za koralne przestępstwa popełnione na He etnicznym → mailiwoś & korzystania & → zakaz pretwarzania danyih yjawniających pochodzenie etniczne thumacay питаску Migranci i wchockzey Migracja to masowe przemieszczanie się ludności, zwykle w poszuki- waniu lepszych warunków życia. Rozróżnia się owa kierunki migragi imigracja to napływ ludności na dane terytorium emigracja to odpływ ludności z danego terytorium. Uchodźca to ktoś, kto pod paymusem dedicamosci (no wojna. opuszcza state miejsce zamieszkania w celu stałego czasowego osiedle nia się na innym terytorium. Ostatus Uchodźcy można ubiegać pod pewny mi warunkami. W Polsce są to głównie" obywatele Fedemaji Rosyjskiej pochodzenia kaukaskiego! (xeczeni, Dagestan...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

czycy, Ingusxe, Ukrainy i Syrgnizycy. Podstawowe prawa uchodźców w Polsce: prawo do bezpiecznego schronienia i podstawowej pomocy. ~podstawowe prawa obywatelskie, w tym wolnost przekonań, przemieszczania się, ochrona przed for turami i poniżającym traktowaniem. 2 pravos do bezpłatnego kształcenia się w szkołach publicznych Ⓒ zamieszkanie w ośrodku dla whodziów lub otrzymanie zasiłku → dostęp do opieki medycznej

WOS /

Mniejszości narodowe i etniczne

user profile picture

Nikola <3

101 Followers

 Piniejszości narodowe:
Niemcy, Ukraińcy, BiaTorusini, ditwini, Stawacy, Ormianie, Cresi,
Rosjanie, Zydzi
mniejszości etniczne:
Lemkowie, Ta

Otwórz

teoria

Podobne notatki
Know Mniejszości i migranci  thumbnail

8

257

Mniejszości i migranci

4 temat wos klasa 8 dział 4

Know Mniejszości Narodowe i Etniczne   thumbnail

62

1000

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Wiedza o Społeczeństwie, poziom rozszerzony

Know Mniejszości i migranci - notatka thumbnail

43

638

Mniejszości i migranci - notatka

Mniejszości I migranci notatka WOS klasa 8

Know Wspólnota narodowa thumbnail

5

28

Wspólnota narodowa

Notatka powtórzeniowa z IV działu.

Know Wspólnota Narodowa thumbnail

104

1699

Wspólnota Narodowa

Tematy naród i ojczyzna, obywatelstwo i narodowość oraz mniejszości narodowe i etniczne

Know wos- wspólnota narodowa  thumbnail

108

1799

wos- wspólnota narodowa

tematy 1. naród i ojczyzna 2.obywatelstwo i narodowość 3 postawa patriotyczna 4 mniejszość i migranci

Piniejszości narodowe: Niemcy, Ukraińcy, BiaTorusini, ditwini, Stawacy, Ormianie, Cresi, Rosjanie, Zydzi mniejszości etniczne: Lemkowie, Tatarxy, Romowie (Cyganie), Karaimi prawa mniejszości narodowych i etnicznych. Obywatele polscy należący do mniejszości narodowych i etnicznych. mają prawo do zachowania i rozwoju własnego języka i kultury, dy vzajów i tradyji oraz prawo do tworzenia własnych instytuy i edukacyjnych, kulturalnych i służących ochronie toxsamośu religijnej. Inne prawa mniejszości ! →> daje możliwość uzywania języka mniejszości jako pomocniczego przed organami gminy oraz stosowania podwójnego nazewnictwa miejscowości ulic → zwolnienie komitetów wyborczych utworzonych pazex organizaye mniejszości narodowych z wymogu przekroczenia pięcioproce towego progu wyborczego w wyborach do sejmu → chowiązek umożliwienia przez szkoły i dacówki publiczne uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości nawodowej, etnicznej, językowej i religijnej (nauka języka, własnej historii i kultury) programy publicznej radiofonii i telewizji powinny uwzględniać potrzeby mniejszości hardowych i etnicznych → Kodeks karny uznaje za koralne przestępstwa popełnione na He etnicznym → mailiwoś & korzystania & → zakaz pretwarzania danyih yjawniających pochodzenie etniczne thumacay питаску Migranci i wchockzey Migracja to masowe przemieszczanie się ludności, zwykle w poszuki- waniu lepszych warunków życia. Rozróżnia się owa kierunki migragi imigracja to napływ ludności na dane terytorium emigracja to odpływ ludności z danego terytorium. Uchodźca to ktoś, kto pod paymusem dedicamosci (no wojna. opuszcza state miejsce zamieszkania w celu stałego czasowego osiedle nia się na innym terytorium. Ostatus Uchodźcy można ubiegać pod pewny mi warunkami. W Polsce są to głównie" obywatele Fedemaji Rosyjskiej pochodzenia kaukaskiego! (xeczeni, Dagestan...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

czycy, Ingusxe, Ukrainy i Syrgnizycy. Podstawowe prawa uchodźców w Polsce: prawo do bezpiecznego schronienia i podstawowej pomocy. ~podstawowe prawa obywatelskie, w tym wolnost przekonań, przemieszczania się, ochrona przed for turami i poniżającym traktowaniem. 2 pravos do bezpłatnego kształcenia się w szkołach publicznych Ⓒ zamieszkanie w ośrodku dla whodziów lub otrzymanie zasiłku → dostęp do opieki medycznej