WOS /

ORGANIZACJE POZARZADOWE

ORGANIZACJE POZARZADOWE

 22. Organisaje promene usedisant:
Organizacje pozarządowe inaczej organizage NON PROFIT (nie dla zysku ) -
są utworzone phez doywatel, sq u

ORGANIZACJE POZARZADOWE

user profile picture

Wiktoria Zając

5 Followers

Udostępnij

Zapisz

32

 

2

Notatka

NOTATKA : ,, ORGANIZACJE POSARZADOWE" Mam nadzieję, że pomogłam, Miłej naauki!📚💓

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

22. Organisaje promene usedisant: Organizacje pozarządowe inaczej organizage NON PROFIT (nie dla zysku ) - są utworzone phez doywatel, sq utworzone niezależnie od poństwa i nie są nastawione na zysk. Najczęściej prybierają formę fundagi lut stowarzyszeń. Są dobrowolne. OBSZARY AKTYNNOŚCI I DZIAŁANIA ORGANIZACJI SPORT, TURYSTYKA - prowadzenie zajęć sportowych, organizowanie zawodów. KULTURA I SZTUKA - organizowanie koncertów, wystaw podtrzywanie tradygi narodowych EDUKACJA, KYCHONANIE- prowadzenie sakoti predsakoti, organizowanie zajęć pozalekcyjmy OCHRONA ZDROWIA - edukacja zdrowotna, ustugi zdrowotne dla potrzebujących: Leczenie szcul USŁUGI SOCIALNE, PONOC SPOŁECZNA prowadzenie schronisk dia bezdomnych, udzielanie pomoc finansowej, meczowej. ROZWÓJ LOKALNY - Wspieranie rozwoju gospodarczego danego regionu. 2) Stowarzyszenie - dobrowolne, trwate xnxeszenie odbywateli działające w celach zarockowych. JAK ZAŁOŻYĆ ? ? 1. Stowarzyszenie może powołać grupa minimum 7 osob petnoletnich 2. Ta grupa ma utworzyć i uchwalić statut, wybierają zaząd. 3. To stowarzyszenie musi aostać wpisane do KRS (Krajowy Rejest sądowy) czyci urzędowy spis działających w Polsce organizagi. 4. Hpis do KRS dokonuje sąd rejonowy na podstawie wcześniej 20020nego wniosku prez założycieli, po zbadaniu cay ich statut jest zgodny a prawem. 15. Po rejestragi stowarzyszenie może rozpocząć działalnosc. 2 RODKANE STOWARZYSZEN od tego momentu Stowarzyszenie ma osobowosc prawing. 4) Stowarzyszenie rejestrowe - czyli zajerestrowane WKRS. 2) Stowarzyszenie zwykłe - wystarczą 3 osoby nie 7, nie muszą tworzyć statutu, działania są na podstawie regulaminu, rejestry a się w urzędzie w ewidencji stowarzyszeń zwykaych, nie ma osobowości...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

prawnej jest taw,, utomną osobowoscia prawno np. sakota, partia poli. ↑ Instytucja powotana prez fundatora w celu reauzagi waznych Fundacia & Instytucja celow spotecznych, która džicita dzięki wykonystaniu posiadanego prea sleble majątku Aby zacząć działać wydaje aukt fundalying w którym wskazuje cel działalności i majątek preanaczonyina icalizace.

WOS /

ORGANIZACJE POZARZADOWE

user profile picture

Wiktoria Zając  

Obserwuj

5 Followers

 22. Organisaje promene usedisant:
Organizacje pozarządowe inaczej organizage NON PROFIT (nie dla zysku ) -
są utworzone phez doywatel, sq u

Otwórz aplikację

NOTATKA : ,, ORGANIZACJE POSARZADOWE" Mam nadzieję, że pomogłam, Miłej naauki!📚💓

22. Organisaje promene usedisant: Organizacje pozarządowe inaczej organizage NON PROFIT (nie dla zysku ) - są utworzone phez doywatel, sq utworzone niezależnie od poństwa i nie są nastawione na zysk. Najczęściej prybierają formę fundagi lut stowarzyszeń. Są dobrowolne. OBSZARY AKTYNNOŚCI I DZIAŁANIA ORGANIZACJI SPORT, TURYSTYKA - prowadzenie zajęć sportowych, organizowanie zawodów. KULTURA I SZTUKA - organizowanie koncertów, wystaw podtrzywanie tradygi narodowych EDUKACJA, KYCHONANIE- prowadzenie sakoti predsakoti, organizowanie zajęć pozalekcyjmy OCHRONA ZDROWIA - edukacja zdrowotna, ustugi zdrowotne dla potrzebujących: Leczenie szcul USŁUGI SOCIALNE, PONOC SPOŁECZNA prowadzenie schronisk dia bezdomnych, udzielanie pomoc finansowej, meczowej. ROZWÓJ LOKALNY - Wspieranie rozwoju gospodarczego danego regionu. 2) Stowarzyszenie - dobrowolne, trwate xnxeszenie odbywateli działające w celach zarockowych. JAK ZAŁOŻYĆ ? ? 1. Stowarzyszenie może powołać grupa minimum 7 osob petnoletnich 2. Ta grupa ma utworzyć i uchwalić statut, wybierają zaząd. 3. To stowarzyszenie musi aostać wpisane do KRS (Krajowy Rejest sądowy) czyci urzędowy spis działających w Polsce organizagi. 4. Hpis do KRS dokonuje sąd rejonowy na podstawie wcześniej 20020nego wniosku prez założycieli, po zbadaniu cay ich statut jest zgodny a prawem. 15. Po rejestragi stowarzyszenie może rozpocząć działalnosc. 2 RODKANE STOWARZYSZEN od tego momentu Stowarzyszenie ma osobowosc prawing. 4) Stowarzyszenie rejestrowe - czyli zajerestrowane WKRS. 2) Stowarzyszenie zwykłe - wystarczą 3 osoby nie 7, nie muszą tworzyć statutu, działania są na podstawie regulaminu, rejestry a się w urzędzie w ewidencji stowarzyszeń zwykaych, nie ma osobowości...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

prawnej jest taw,, utomną osobowoscia prawno np. sakota, partia poli. ↑ Instytucja powotana prez fundatora w celu reauzagi waznych Fundacia & Instytucja celow spotecznych, która džicita dzięki wykonystaniu posiadanego prea sleble majątku Aby zacząć działać wydaje aukt fundalying w którym wskazuje cel działalności i majątek preanaczonyina icalizace.