WOS /

podstawy prawa

podstawy prawa

 temat: NORMY PRAWNE
norma prawna- reguła postępowania wynikająca z przepisów
Cechy norm prawnych:
największa moc na odziaływania w państwie

podstawy prawa

user profile picture

Hania Gadomska

24 Obserwujących

24

Udostępnij

Zapisz

wos 2 zakres podstawowy dział 1 podstawy prawa

 

2

Notatka

temat: NORMY PRAWNE norma prawna- reguła postępowania wynikająca z przepisów Cechy norm prawnych: największa moc na odziaływania w państwie gwarancja przymusu państwowego (sankcje) kontrola zewnętrznych zachowań (nie wkracza w myślenie i sumienie) jednolitość interpretacji i zastosowania (takie same dla różnych osób i w różnych sytuacjach) Norma prawna---> co jest zgodne z prawem a co nie?: hipoteza---> kto i kiedy podlega normie? dyspozycja---> jak należy się zachować? sankcja---> co się stanie, jeśli złamię się normę? wykładnia prawna- proces ustalania znaczenia przepisów temat: ŹRÓDŁA PRAWA Hierarchia źródeł prawa ranga nadrzędna- Konstytucja RP ranga ponadpodstawowa- Umowy międzynarodowe ranga ustawowa- Ustawy ranga podustawowa- Rozporządzenia, akty prawa miejskiego Konstytucja RP: hanucha najwyższy i najważniejszy akt prawny w Polsce wszystkie inne akty prawne muszą być zgodne niezgodność stanowi podstawę do uchylenia aktu normatywnego obowiązek strzeżenia i przestrzegania przez naczelne organy temat: POMOC PRAWNA płatna---> usługi w kancelariach prawnych bezpłatna: Darmowa Pomoc Prawna i Poradnictwo Obywatelskie kliniki prawa na uniwersytetach (studencka pomoc prawna, uniwersytecka pomoc prawna) Zawody prawnicze: adwokat---> zielony---> nie mogą pracować na etacie---> reprezentowanie w sądzie--> udzielanie porad---> przygotowywanie umów, opinii i pism radca prawny---> niebieski - ---> może pracować na etacie---> reprezentowanie w sądzie--> udzielanie porad---> przygotowywanie umów, opinii i pism notariusz---> nie występują przed sadem---> sporządzanie aktów notarialnych---> prawo spadkowe---> testamenty---> poświadczenie zgodności dokumentów temat: INFORMACJA PUBLICZNA Informacja publiczna: hanucha wszystkie dane działalności organizacji publicznych udostępnić musi każdy kto wykonuje działania publiczne każdy może je otrzymać (w tym niepełnoletni i cudzoziemcy) Ścieszki uzyskiwania...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

informacji publicznych: powszechny dostęp---> BIP- biuletyn informacji publicznej---> Otwarte dane- dane.gov.pl na wniosek odwołania lub skargi Biuletyn Informacji Publicznej (BIP): podstawowe wiadomości o organizacjach publicznych informacje o majątku, którym się dysponuje prowadzone rejestry archiwalna baza danych

WOS /

podstawy prawa

user profile picture

Hania Gadomska

24 Obserwujących

 temat: NORMY PRAWNE
norma prawna- reguła postępowania wynikająca z przepisów
Cechy norm prawnych:
największa moc na odziaływania w państwie

Otwórz

wos 2 zakres podstawowy dział 1 podstawy prawa

Podobne notatki
Know Prawo administracyjne  thumbnail

42

Prawo administracyjne

Prezentacja na temat prawa administacyjnego, aktów normatywnych, aktów administracyjnych itd. Miłej nauki! 🤩

Know Społeczeństwo obywatelskie thumbnail

76

Społeczeństwo obywatelskie

Notatka robiona na podstawie podręcznika ,,W centrum uwagi 2- zakres rozszerzony"

Know Pojęcie prawa i norm prawnych.Podstawowe gałęzie prawa.Źródła prawa RP thumbnail

11

Pojęcie prawa i norm prawnych.Podstawowe gałęzie prawa.Źródła prawa RP

1 temat z działu ,,Prawo w Rzeczypospolitej Polskiej

Know Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej  thumbnail

69

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej

Ustrój RP notatka WOS klasa 8

Know Informacja publiczna  thumbnail

44

Informacja publiczna

Informacja publiczna

Know Obywatelstwo i narodowość  thumbnail

8

Obywatelstwo i narodowość

Notatka z wos-u

temat: NORMY PRAWNE norma prawna- reguła postępowania wynikająca z przepisów Cechy norm prawnych: największa moc na odziaływania w państwie gwarancja przymusu państwowego (sankcje) kontrola zewnętrznych zachowań (nie wkracza w myślenie i sumienie) jednolitość interpretacji i zastosowania (takie same dla różnych osób i w różnych sytuacjach) Norma prawna---> co jest zgodne z prawem a co nie?: hipoteza---> kto i kiedy podlega normie? dyspozycja---> jak należy się zachować? sankcja---> co się stanie, jeśli złamię się normę? wykładnia prawna- proces ustalania znaczenia przepisów temat: ŹRÓDŁA PRAWA Hierarchia źródeł prawa ranga nadrzędna- Konstytucja RP ranga ponadpodstawowa- Umowy międzynarodowe ranga ustawowa- Ustawy ranga podustawowa- Rozporządzenia, akty prawa miejskiego Konstytucja RP: hanucha najwyższy i najważniejszy akt prawny w Polsce wszystkie inne akty prawne muszą być zgodne niezgodność stanowi podstawę do uchylenia aktu normatywnego obowiązek strzeżenia i przestrzegania przez naczelne organy temat: POMOC PRAWNA płatna---> usługi w kancelariach prawnych bezpłatna: Darmowa Pomoc Prawna i Poradnictwo Obywatelskie kliniki prawa na uniwersytetach (studencka pomoc prawna, uniwersytecka pomoc prawna) Zawody prawnicze: adwokat---> zielony---> nie mogą pracować na etacie---> reprezentowanie w sądzie--> udzielanie porad---> przygotowywanie umów, opinii i pism radca prawny---> niebieski - ---> może pracować na etacie---> reprezentowanie w sądzie--> udzielanie porad---> przygotowywanie umów, opinii i pism notariusz---> nie występują przed sadem---> sporządzanie aktów notarialnych---> prawo spadkowe---> testamenty---> poświadczenie zgodności dokumentów temat: INFORMACJA PUBLICZNA Informacja publiczna: hanucha wszystkie dane działalności organizacji publicznych udostępnić musi każdy kto wykonuje działania publiczne każdy może je otrzymać (w tym niepełnoletni i cudzoziemcy) Ścieszki uzyskiwania...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

informacji publicznych: powszechny dostęp---> BIP- biuletyn informacji publicznej---> Otwarte dane- dane.gov.pl na wniosek odwołania lub skargi Biuletyn Informacji Publicznej (BIP): podstawowe wiadomości o organizacjach publicznych informacje o majątku, którym się dysponuje prowadzone rejestry archiwalna baza danych