WOS /

Spółdzielczość i organizacje zawodowe

Spółdzielczość i organizacje zawodowe

 SPÓŁDZIELCZOŚĆ I ORGANIZACJE ZAWODOWE
Spółdzielnia- jest to dobrowolne zrzeszenie, prowadzące działalność
gospodarczą w interesie swoich cz

Spółdzielczość i organizacje zawodowe

user profile picture

Kam11

31 Followers

29

Udostępnij

Zapisz

Notatka robiona na podstawie podręcznika ,,W centrum uwagi 2- zakres rozszerzony"

 

2

Notatka

SPÓŁDZIELCZOŚĆ I ORGANIZACJE ZAWODOWE Spółdzielnia- jest to dobrowolne zrzeszenie, prowadzące działalność gospodarczą w interesie swoich członków; głównym celem jest zaspokajanie potrzeb ekonomicznych, może również realizować przedsięwzięcia społeczne, kulturalne i oświatowe do założenia spółdzielni potrzebne jest co najmniej 10 osób, posiada ona majątek, członkowie muszą uchwalić jej statut, organami są walne zgromadzenia, rada nadzorcza i zarząd Rodzaje spółdzielni: ● produkcji rolnej mieszkaniowa socjalna banki spółdzielcze kasa oszczędnościowo- kredytowa Związek zawodowy- organizacja zrzeszająca pracowników, powołana do ich reprezentowania i obrony ich praw oraz interesów ekonomicznych i socjalnych; do ich zadań należy reprezentowanie pracowników w relacjach z pracodawcami, obrona godności, praw i interesów zatrudnionych, zapewnienie im odpowiednich warunków pracy i wypoczynku do założenia potrzebne są min. 10 osób, założyciele uchwalają statut i wybierają komitet założycielski liczący od 3-7 osób Samorząd zawodowy- organizacja, która zrzesza osoby wykonujące określone zawody zaufania publicznego (np. lekarz, adwokat), jego rolą jest reprezentowanie interesów danej grupy zawodowej i dbanie o należyte wykonywanie zawodu; samorządy zawodowe mają charakter przymusowy

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

WOS /

Spółdzielczość i organizacje zawodowe

user profile picture

Kam11

31 Followers

 SPÓŁDZIELCZOŚĆ I ORGANIZACJE ZAWODOWE
Spółdzielnia- jest to dobrowolne zrzeszenie, prowadzące działalność
gospodarczą w interesie swoich cz

Otwórz

Notatka robiona na podstawie podręcznika ,,W centrum uwagi 2- zakres rozszerzony"

Podobne notatki
Know aktywność obywatelska  thumbnail

20

351

aktywność obywatelska

.

Know Społeczeństwo i jego struktura. thumbnail

16

184

Społeczeństwo i jego struktura.

Notatka z lekcji

Know Czym jest samorząd? thumbnail

42

726

Czym jest samorząd?

notatka z wosu: Czym jest samorząd?

Know KONSTYTUCJA RP thumbnail

3

140

KONSTYTUCJA RP

Notatka na temat Konstytucji RP, z wyjaśnieniem zasad ustroju RP

Know Czym jest samorząd? thumbnail

107

1672

Czym jest samorząd?

notatka o samorządzie- WOS

Know PRAWO CYWILNE  thumbnail

215

2874

PRAWO CYWILNE

Notatka na temat PRAWA CYWILNEGO

SPÓŁDZIELCZOŚĆ I ORGANIZACJE ZAWODOWE Spółdzielnia- jest to dobrowolne zrzeszenie, prowadzące działalność gospodarczą w interesie swoich członków; głównym celem jest zaspokajanie potrzeb ekonomicznych, może również realizować przedsięwzięcia społeczne, kulturalne i oświatowe do założenia spółdzielni potrzebne jest co najmniej 10 osób, posiada ona majątek, członkowie muszą uchwalić jej statut, organami są walne zgromadzenia, rada nadzorcza i zarząd Rodzaje spółdzielni: ● produkcji rolnej mieszkaniowa socjalna banki spółdzielcze kasa oszczędnościowo- kredytowa Związek zawodowy- organizacja zrzeszająca pracowników, powołana do ich reprezentowania i obrony ich praw oraz interesów ekonomicznych i socjalnych; do ich zadań należy reprezentowanie pracowników w relacjach z pracodawcami, obrona godności, praw i interesów zatrudnionych, zapewnienie im odpowiednich warunków pracy i wypoczynku do założenia potrzebne są min. 10 osób, założyciele uchwalają statut i wybierają komitet założycielski liczący od 3-7 osób Samorząd zawodowy- organizacja, która zrzesza osoby wykonujące określone zawody zaufania publicznego (np. lekarz, adwokat), jego rolą jest reprezentowanie interesów danej grupy zawodowej i dbanie o należyte wykonywanie zawodu; samorządy zawodowe mają charakter przymusowy

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację