Biologia /

Aminokwasy i peptydy

Aminokwasy i peptydy

 AMINOKWASY PEPTY DY
AMINOKWASY 2Higzki zbudowane
azotu. Cysteina i metionina zawieraj's też siarks
Wszystkie aminokwasy mają conajmniej dwi

Aminokwasy i peptydy

M

Milena Paleń

201 Followers

14

Udostępnij

Zapisz

• podział aminokwasów • podział peptydów

 

1/2

Notatka

AMINOKWASY PEPTY DY AMINOKWASY 2Higzki zbudowane azotu. Cysteina i metionina zawieraj's też siarks Wszystkie aminokwasy mają conajmniej dwie grupy funkcyjne grups de prend I aminokwasach białkowych obie grupy funkcyjne są połączone 2 tym samym atomem węgla недие • grupę laerboksylową (-WOH) naday's cq i'm właściwości kwasove co grupę aminowg (-WH₂) nadają ag im hitasciwości rosadove O atomem Podstawnik pots conduchem lub pierścieniem. 2 węglem & może być pojedynczym Podstawnila różnic się od siebie wielkością, ładunkiem elektrycznym, zdolnosas do tHomenia wiguen wodorowy do wody, dlatego decyany's detego decydują o stascino- caminokwasie.. • JON OBOJNACZY SO rowa i scidch denego Atom węgue & aminokwasów białkowych (oprócz alicyny) jest asymetryczny. ma u rożne podstawniki, dlateg duminokwasy mags. występować w postaci izomerów optycznych LiD. mogę W białkach występują Stylico L-izomery aminokwas our втулко Aminokwasy występuj's 4 roztworach wodnych u 3 formach: U 4 mim zjonizovaurie obie grupy karboksy- aminowa • ANION est 4 nim yonizowauwa grupa karboksylowa d. • ICATION est W nim ionizov 8 - grupa aminowa- m H R 2 węgle, modoru, thenu podstawnik BUDOWA CZĄSTECZKI AMINOKWASU + o formie dominującej decyduje odczyn roztworu (pH) grupy aminowe lub learboksylowd upływay'sue ma aminokli 2c względu aminokwasy drielimy na KATIONY H₂N-CH-COOH R1 jonizowane grupa amshowa grupa karboksylowa ANIONY H₂N-CH-COO` R₁ na charakter podstawników g crgst ки аз оне 1 JONY OBOJNACZE "H₂N-CH-COO" R₁ stezenie ch resadove i obojętne. x 2 8 10 12 ли рн WPŁYW PH ROZTWORY NA JONIZACJĘ AMINOKWASU AMINOKHASY BIAŁKOWE należą ou nich 22 aminokwasy budly's ce peptydy i biatico Selenocysteina & Steina & pirolizyna występugę tyllwo u organizmów proideriotycznych PODZIAŁ AMINOKWASÓN ZE WZGLĘDU WA CHEMICZNY CHARAKTER PODSTAWNICOLS KWASONE ZASADOWE POLARNE kwas asparaginowy arginina asparaginal alanina Kwas quitaminowy użyna metionina H. H/ N GRUPA GRUPA KARBOKSYLOWA AMINOWA 1 R₁ опа drone peptydowymi aminokwasy biculadowe. Wig uenic peptydowe to y que dic kowalencyjte spolvery lowane powstałe między grupą drugiego...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

aminokwasu zopanie 2 reakcy's: Karboksydowa 0 CH-IC. (+1 гоні ін AMINOKWAS cysteina histydyna alutamina prolina детсупа Walia Hi seryna treonina 1 -- 1,0 N-CH-C I R₂ AMINOKWAS WIEBIAŁKOWE duża i zróżnicowane grupa 24iG Ucois nie budky'scyon peptydar i białek peinic cych w kcom bricoon roine funkcije metaboliczne. AminokNasy niebiałkove kreatyna, cytrulina i ornityna OH OBOJĘTNE H H NIEPOLARNE feny walanina izoleucyna leucyna tryptofan tyrozy ha WIĄZANIE PEPTY DONE N-CH-C-N₁ - CH - ill 1 10 HI R2 DIPEPTYD - R₁ KONIECN 1,0 + H₂O OH KONIEC C Podział peptydów ze względu na liczbę aminokwasów u tañcuchu: • OLIGOPEPTY DY zawieraj's 2-10 aminokwasów • POLIDEPTYDY 11-100 • MAKROPEPTYDY (białko) ponad 100 aminokwasów

Biologia /

Aminokwasy i peptydy

M

Milena Paleń

201 Followers

 AMINOKWASY PEPTY DY
AMINOKWASY 2Higzki zbudowane
azotu. Cysteina i metionina zawieraj's też siarks
Wszystkie aminokwasy mają conajmniej dwi

Otwórz

• podział aminokwasów • podział peptydów

Podobne notatki
Know białka - budulec życia  thumbnail

17

356

białka - budulec życia

rozdział 2 temat 4 podręcznik biologia na czasie nowa era

Know Aminokwasy. Budowa i funkcje białek. thumbnail

126

1641

Aminokwasy. Budowa i funkcje białek.

Notatka robiona na GoodNotes

Know Aminokwasy i białka thumbnail

39

605

Aminokwasy i białka

rodzaje aminokwasów, wiązanie peptydowe, poziomy organizacji białek, białka proste, białka złożone, wpływ czynników fizykochemicznych

Know Białka - budowa i znaczenie thumbnail

69

963

Białka - budowa i znaczenie

Białka, klasa 1 LO, podstawa

Know Aminokwasy thumbnail

100

1555

Aminokwasy

zgodne z podręcznikiem nowej ery

Know aminy thumbnail

124

1773

aminy

nazewnictwo, podział, otrzymywanie, właściwości, zasadowość, reakcje

AMINOKWASY PEPTY DY AMINOKWASY 2Higzki zbudowane azotu. Cysteina i metionina zawieraj's też siarks Wszystkie aminokwasy mają conajmniej dwie grupy funkcyjne grups de prend I aminokwasach białkowych obie grupy funkcyjne są połączone 2 tym samym atomem węgla недие • grupę laerboksylową (-WOH) naday's cq i'm właściwości kwasove co grupę aminowg (-WH₂) nadają ag im hitasciwości rosadove O atomem Podstawnik pots conduchem lub pierścieniem. 2 węglem & może być pojedynczym Podstawnila różnic się od siebie wielkością, ładunkiem elektrycznym, zdolnosas do tHomenia wiguen wodorowy do wody, dlatego decyany's detego decydują o stascino- caminokwasie.. • JON OBOJNACZY SO rowa i scidch denego Atom węgue & aminokwasów białkowych (oprócz alicyny) jest asymetryczny. ma u rożne podstawniki, dlateg duminokwasy mags. występować w postaci izomerów optycznych LiD. mogę W białkach występują Stylico L-izomery aminokwas our втулко Aminokwasy występuj's 4 roztworach wodnych u 3 formach: U 4 mim zjonizovaurie obie grupy karboksy- aminowa • ANION est 4 nim yonizowauwa grupa karboksylowa d. • ICATION est W nim ionizov 8 - grupa aminowa- m H R 2 węgle, modoru, thenu podstawnik BUDOWA CZĄSTECZKI AMINOKWASU + o formie dominującej decyduje odczyn roztworu (pH) grupy aminowe lub learboksylowd upływay'sue ma aminokli 2c względu aminokwasy drielimy na KATIONY H₂N-CH-COOH R1 jonizowane grupa amshowa grupa karboksylowa ANIONY H₂N-CH-COO` R₁ na charakter podstawników g crgst ки аз оне 1 JONY OBOJNACZE "H₂N-CH-COO" R₁ stezenie ch resadove i obojętne. x 2 8 10 12 ли рн WPŁYW PH ROZTWORY NA JONIZACJĘ AMINOKWASU AMINOKHASY BIAŁKOWE należą ou nich 22 aminokwasy budly's ce peptydy i biatico Selenocysteina & Steina & pirolizyna występugę tyllwo u organizmów proideriotycznych PODZIAŁ AMINOKWASÓN ZE WZGLĘDU WA CHEMICZNY CHARAKTER PODSTAWNICOLS KWASONE ZASADOWE POLARNE kwas asparaginowy arginina asparaginal alanina Kwas quitaminowy użyna metionina H. H/ N GRUPA GRUPA KARBOKSYLOWA AMINOWA 1 R₁ опа drone peptydowymi aminokwasy biculadowe. Wig uenic peptydowe to y que dic kowalencyjte spolvery lowane powstałe między grupą drugiego...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

aminokwasu zopanie 2 reakcy's: Karboksydowa 0 CH-IC. (+1 гоні ін AMINOKWAS cysteina histydyna alutamina prolina детсупа Walia Hi seryna treonina 1 -- 1,0 N-CH-C I R₂ AMINOKWAS WIEBIAŁKOWE duża i zróżnicowane grupa 24iG Ucois nie budky'scyon peptydar i białek peinic cych w kcom bricoon roine funkcije metaboliczne. AminokNasy niebiałkove kreatyna, cytrulina i ornityna OH OBOJĘTNE H H NIEPOLARNE feny walanina izoleucyna leucyna tryptofan tyrozy ha WIĄZANIE PEPTY DONE N-CH-C-N₁ - CH - ill 1 10 HI R2 DIPEPTYD - R₁ KONIECN 1,0 + H₂O OH KONIEC C Podział peptydów ze względu na liczbę aminokwasów u tañcuchu: • OLIGOPEPTY DY zawieraj's 2-10 aminokwasów • POLIDEPTYDY 11-100 • MAKROPEPTYDY (białko) ponad 100 aminokwasów