Biologia /

Budowa i funkcje komórki. Rodzaje komórek

Budowa i funkcje komórki. Rodzaje komórek

 корхо
e BUDOWA I FUNKETE KOMÓRKI
⇓
podstawowa, jednostka budulcowa i funkcjonalna organizmu,
zdolna do wykonywania wszystkich czynności życ

Budowa i funkcje komórki. Rodzaje komórek

user profile picture

Zofia <3

158 Followers

Udostępnij

Zapisz

247

 

1

Notatka

Temat 1 z działu 3 z podręcznika nowej ery do rozszerzenia „Biologia na czasie”

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

корхо e BUDOWA I FUNKETE KOMÓRKI ⇓ podstawowa, jednostka budulcowa i funkcjonalna organizmu, zdolna do wykonywania wszystkich czynności życiowych 52 POZIOMY ORGANIZACJI KOMÓRKOWEJe 27 organizmy. jednokomórkowe. formy kolonijne 1- komórkowe bakterie, grzyby, protisty pierwotnie wodne. zespoły, komórek połączone ze sobą ścianami, komórkowymi lub galaretowymi otoczkami.. Stanowią stadium pośrednie między org. jednokom., a wielokom. Powstają wskutek nierozdzielenia się, kom, potomnych.. organizmy wielokomórkowe. Mają taki sam wygląd rozmiarów kom, maleje stosunek. Wraz ze zwiększeniem się powierzchni do objętości co utrudnia • wydajny. transpart i .sq niezależne, od siebie pod względem funkcjonalnym. Każdle może żyć samodzielne kolonijne. .- bakterie, protisty e ROZMIARY. I KSZTAŁTY~e Wielokomórkowe plechowe - protisty, grzyby, rośliny pierwotnie wodne • widoczne tylko pod mikroskopem. 4. kształt zbliżony do kuli lub sześcianu 4. Ich niewielkie rozmiary i. kuliste kształty pozwalają . komórką , a doczeniem na 471 x 1 x. 6 = 6 cm² Powierzchnia komórki (wysokość x szerokość x liczba ścian) wydajny transport substancji wewnątrz komórki oraz. thankowe .- rośliny, zwierzęta. Objętość 472x2x6 =24 cm ² 2).1x1x1=1 cm³ - 2х2х2=8 ст 3 Stosunek powierzchni do obj.. L) 6:1 23:1 ..między yafxx prokariotyczne bakterii m.in. RODZAJE KOMÓREK I ICH BUDOWA nie mają jądra inaczej bezjądrowe - Ich material gen. ma zwykle postać koliśue zamkniętej cząst. DNA (w cytozolu) Lawiera kilkadziesiąt pętli. Ich liczba jest zmienna i zależy od fazy rozwoju komórki. eukariotycame - roślinne, zwierzęce, grzybowe - Pętle sa stabilizowane przez białka. nichistonowe, które mają zdolność. wiązania z DNA CHROMOSOM BAKTERYJNY CECHY WSPÓLNE Są oddzielone od otoczenia błoną komórkową, a często również ścianą komórkową. Ich wnętrze wypełnią cytozol (roztwór wodny różnych związków, głównie BIAŁEK) Material genetyczny ma postać DNA Zawierają rybosemy in...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

CECHY RÓZNIACE L) Ściany komórkowe są zazwyczaj, zbudowane. & peptydoglikanu mureiny Zbudowane z polisacharydów - celulozy. (rośliny), chityny (u grzybów) ma 2. Brak systemu błon śródplazmałycznych →→→→ prokariotyczne!!! Liczne błony śródplazmatyczne, które dzielą mają. 1 jądro. Ich materiał komórkę komórkę kompartmentacja na 2. DNA ma postać (zwykle) kolistych cząst,, które znajdują się w cytozolu - prokariotyczne !! ·postać liniowych cząst., które są oddzielone od cytozu otoczką jądrową. DNA. gen.. ma postać liniowych. cząst. DNA, oddzielone od cytozolu otoczką jądrową. Cząst. DNA są nawinięte na zasadowe białka histonowe CHROMOSOM EUKARIOTYCZNY prokariotyczne !! eukariotyczne !!! eukariotyczne !! · P. eukariotyczne!! przedziały o różnej budowie i funkcjach хорих KOMÓRKI PROKARIOTYCZNE Brak j. komórkowego 1- do kilku mikrometrów. Oddziela je. BAKTERIE. 4) Chromosom bakteryjny. blona komórkowa lod Plazmidy (5.81.) zewn. koliście zamknięta cząst. DNA, która zawiera wszystkie geny niezbędne do prawidlowego funkyonowania. Obszar cytozolu, zawierający chromosom-> NUKLEOID EUKARIOTYCZNE małe koliste cząst. DNA. Geny plazmidów zawierają info. o cechach, które są przydatne, niekoniecznie niezbędne do życia bakterii środ.). L. Rybosomy struktury, zbudowane z rRNA i białek, uczestniczque w biosyntezie białek 27 2. Tylakoidy (chromatofory) połączone. lub niepołączone z b. komór., struktury zawierające barwniki fotosytentyczne Występują wyłąunie u autotroficznych bakteru. fotosyntezujących. Umożliwiają zachodzenie fotosyntexy. (s..82). Zwierzęce Loddzielone od środ. tylko b. komórkową.. 27 We wnętnu: lizosomy, materiał, zapasowy: glikogen Grzybowe ↳ Suana komórkowe z chitymy. 17 Materiał zapasowy: glikogen hoslinne L) Suana komórkowa zbudowana z celulozy ↳ We wnętrau: duże wakuole oraz plastydy np. chloroplasty. Material zapasowy: skrobia tabelke: S. 8.3!! zofxx WYSPECJALIZOWANE L. Neurony komórki, zwierzęce przystosowane do przewodzenia impulsów w układzie. nerwowym - mają wydłużony kształt i liczne wypustki o dł. nawet 1 m. Erytrocyty pnystosowane do transportu tlenu w organizmie - u organizmie - u większości ssaków nie mają jądra i większości organelli komórkowych L> Człony naczyń: kom. roślinne w drewnie. są martwe, długie i pozbawione scan. poprzecznych, dlatego sprawnie transportują wodę z solami min. 27. Człony rurek sitowych: występują w łyku, żywe, długie, ściany poprzeczne (sity) mają. liczne otwory. Komórki nie mają większości organelli, w tym j. Sprawnie transportują zw. org.. w obrębie rośliny komórk... e PRZEDZIAŁY KOM re 2). Organelle kom. otoczone błonami twoną w komórce system zamkniętych, susle współpracujących ze sobą przedziałów. LJ. W każdym panują odmienne warunki i odbywają inne 2. Występuje inne. pH. procesy. ale.

Biologia /

Budowa i funkcje komórki. Rodzaje komórek

user profile picture

Zofia <3  

Obserwuj

158 Followers

 корхо
e BUDOWA I FUNKETE KOMÓRKI
⇓
podstawowa, jednostka budulcowa i funkcjonalna organizmu,
zdolna do wykonywania wszystkich czynności życ

Otwórz aplikację

Temat 1 z działu 3 z podręcznika nowej ery do rozszerzenia „Biologia na czasie”

Podobne notatki

user profile picture

3

Jądro komórkowe. Cytozol

Know Jądro komórkowe. Cytozol  thumbnail

156

 

1

user profile picture

10

komórka, podstawowa jednostka zycia

Know komórka, podstawowa jednostka zycia thumbnail

1

 

1

user profile picture

2

Komórki prokariotyczne

Know Komórki prokariotyczne thumbnail

8

 

1

Z

3

bakterie

Know bakterie thumbnail

2

 

1/2

корхо e BUDOWA I FUNKETE KOMÓRKI ⇓ podstawowa, jednostka budulcowa i funkcjonalna organizmu, zdolna do wykonywania wszystkich czynności życiowych 52 POZIOMY ORGANIZACJI KOMÓRKOWEJe 27 organizmy. jednokomórkowe. formy kolonijne 1- komórkowe bakterie, grzyby, protisty pierwotnie wodne. zespoły, komórek połączone ze sobą ścianami, komórkowymi lub galaretowymi otoczkami.. Stanowią stadium pośrednie między org. jednokom., a wielokom. Powstają wskutek nierozdzielenia się, kom, potomnych.. organizmy wielokomórkowe. Mają taki sam wygląd rozmiarów kom, maleje stosunek. Wraz ze zwiększeniem się powierzchni do objętości co utrudnia • wydajny. transpart i .sq niezależne, od siebie pod względem funkcjonalnym. Każdle może żyć samodzielne kolonijne. .- bakterie, protisty e ROZMIARY. I KSZTAŁTY~e Wielokomórkowe plechowe - protisty, grzyby, rośliny pierwotnie wodne • widoczne tylko pod mikroskopem. 4. kształt zbliżony do kuli lub sześcianu 4. Ich niewielkie rozmiary i. kuliste kształty pozwalają . komórką , a doczeniem na 471 x 1 x. 6 = 6 cm² Powierzchnia komórki (wysokość x szerokość x liczba ścian) wydajny transport substancji wewnątrz komórki oraz. thankowe .- rośliny, zwierzęta. Objętość 472x2x6 =24 cm ² 2).1x1x1=1 cm³ - 2х2х2=8 ст 3 Stosunek powierzchni do obj.. L) 6:1 23:1 ..między yafxx prokariotyczne bakterii m.in. RODZAJE KOMÓREK I ICH BUDOWA nie mają jądra inaczej bezjądrowe - Ich material gen. ma zwykle postać koliśue zamkniętej cząst. DNA (w cytozolu) Lawiera kilkadziesiąt pętli. Ich liczba jest zmienna i zależy od fazy rozwoju komórki. eukariotycame - roślinne, zwierzęce, grzybowe - Pętle sa stabilizowane przez białka. nichistonowe, które mają zdolność. wiązania z DNA CHROMOSOM BAKTERYJNY CECHY WSPÓLNE Są oddzielone od otoczenia błoną komórkową, a często również ścianą komórkową. Ich wnętrze wypełnią cytozol (roztwór wodny różnych związków, głównie BIAŁEK) Material genetyczny ma postać DNA Zawierają rybosemy in...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

CECHY RÓZNIACE L) Ściany komórkowe są zazwyczaj, zbudowane. & peptydoglikanu mureiny Zbudowane z polisacharydów - celulozy. (rośliny), chityny (u grzybów) ma 2. Brak systemu błon śródplazmałycznych →→→→ prokariotyczne!!! Liczne błony śródplazmatyczne, które dzielą mają. 1 jądro. Ich materiał komórkę komórkę kompartmentacja na 2. DNA ma postać (zwykle) kolistych cząst,, które znajdują się w cytozolu - prokariotyczne !! ·postać liniowych cząst., które są oddzielone od cytozu otoczką jądrową. DNA. gen.. ma postać liniowych. cząst. DNA, oddzielone od cytozolu otoczką jądrową. Cząst. DNA są nawinięte na zasadowe białka histonowe CHROMOSOM EUKARIOTYCZNY prokariotyczne !! eukariotyczne !!! eukariotyczne !! · P. eukariotyczne!! przedziały o różnej budowie i funkcjach хорих KOMÓRKI PROKARIOTYCZNE Brak j. komórkowego 1- do kilku mikrometrów. Oddziela je. BAKTERIE. 4) Chromosom bakteryjny. blona komórkowa lod Plazmidy (5.81.) zewn. koliście zamknięta cząst. DNA, która zawiera wszystkie geny niezbędne do prawidlowego funkyonowania. Obszar cytozolu, zawierający chromosom-> NUKLEOID EUKARIOTYCZNE małe koliste cząst. DNA. Geny plazmidów zawierają info. o cechach, które są przydatne, niekoniecznie niezbędne do życia bakterii środ.). L. Rybosomy struktury, zbudowane z rRNA i białek, uczestniczque w biosyntezie białek 27 2. Tylakoidy (chromatofory) połączone. lub niepołączone z b. komór., struktury zawierające barwniki fotosytentyczne Występują wyłąunie u autotroficznych bakteru. fotosyntezujących. Umożliwiają zachodzenie fotosyntexy. (s..82). Zwierzęce Loddzielone od środ. tylko b. komórkową.. 27 We wnętnu: lizosomy, materiał, zapasowy: glikogen Grzybowe ↳ Suana komórkowe z chitymy. 17 Materiał zapasowy: glikogen hoslinne L) Suana komórkowa zbudowana z celulozy ↳ We wnętrau: duże wakuole oraz plastydy np. chloroplasty. Material zapasowy: skrobia tabelke: S. 8.3!! zofxx WYSPECJALIZOWANE L. Neurony komórki, zwierzęce przystosowane do przewodzenia impulsów w układzie. nerwowym - mają wydłużony kształt i liczne wypustki o dł. nawet 1 m. Erytrocyty pnystosowane do transportu tlenu w organizmie - u organizmie - u większości ssaków nie mają jądra i większości organelli komórkowych L> Człony naczyń: kom. roślinne w drewnie. są martwe, długie i pozbawione scan. poprzecznych, dlatego sprawnie transportują wodę z solami min. 27. Człony rurek sitowych: występują w łyku, żywe, długie, ściany poprzeczne (sity) mają. liczne otwory. Komórki nie mają większości organelli, w tym j. Sprawnie transportują zw. org.. w obrębie rośliny komórk... e PRZEDZIAŁY KOM re 2). Organelle kom. otoczone błonami twoną w komórce system zamkniętych, susle współpracujących ze sobą przedziałów. LJ. W każdym panują odmienne warunki i odbywają inne 2. Występuje inne. pH. procesy. ale.