Cukry

 podział cukrow
cukry proste
hudewa cubrów prostych
●
O
Cukry proste monosacharydy ( glukoza, fruktoza, galaktoza, deoksyryboza, ryboza)
dwu

Cukry

user profile picture

ania gorzejewska

24 Followers

40

Udostępnij

Zapisz

cukry proste, dwucukry, wielocukry, procesy

 

2

Notatka

podział cukrow cukry proste hudewa cubrów prostych ● O Cukry proste monosacharydy ( glukoza, fruktoza, galaktoza, deoksyryboza, ryboza) dwucunry disacharydy (sacharoza, maltoza, laktoza, celobioza) wielocurry polisacharydy ( skrobia, celuloza, glikogen) Cukry proste dzieli się na : PENTOZY- zbudowane są z 5 ałomów węgla (ryboza, deoksyryboza) HEKSOZY- zbudowane są 2 6 atomów węgia ( giunoza, fruktoza, galaktoza) struktua Cząsteczka cukru prostego zawiera dwie grupy funkcyjne: co najmniej dwie grupy nydroksylowe (-OH) oraz grupę aldechydlową (-CHO) 14b grupę ketonową (-co-). Gay cząsteczki oprócz grup -OH zawierają jeszcze grupę -CHO nazywane są one aldozami, natomiast goly zawierają grupę -CO- nazywane są ketozami. Wzór ogólny większości cukrów prostych : CnH₂n On czyli Cn (H₂O) HO CH₂OH cukry H Lo -0-10-1 O 1-0-5 OH OH ← forma pierscieniowa giukozy (wzory Hawor+na) I IN I H H C HO 1 н-с 0 - OH I H с 1 - OH OH CH₂OH - - właściwosti redukujące forma Tańcuchowa дінкогу (wzory fischera) Wszystkie cukry prosie wykazują właściwości redukujące, czyli dają pozytywny wynik prop Tollensa i Trommera PROBA TOLLENSA- tak zwana proba lustra srebrnego • gazie głównymi produktami jest srebro i kwas glukonowy. Podczas reakcji na ściance propówki osadza się lustro srebrne (lub stracił się czarny bezpostaciowy Osad) ·PROBA TROMMERA- podczas reakcji najpierw powstar roztwór o szafirowej barwie, a po ogrzaniu strącił się cegiastoczerwony osad. Cukry proste to krystaliczne, biare ciara state, są bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie, mają sтodki smak. Ich wodne roztwory mają odczyn obojętny, sa paine. występowanie Glukoza wytwarzana jest przez rosliny zielone w procesie fotosyntezy. Glukoza i fruktoza występują m.in. w owocach i miodzie. Ryboza znajduje się...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

grównie w kwasach nukleinowych (RNA), a deoksyryboza w kwasach deoksyrybonukleinowych (DNA) Giukoza wykorzystywana jest m.in w przemysie farmaceutycznym (leki, kroplówki) i przemyśle spożywczym (do ciast, do stodzenia) ginkoza, a finkieza Giukozę od fruktozy mozna odróżnić za pomocą reakcji z wodą bromową w obecności wodorowęglanu sodu. Podczas reakcji glukoza utienia się. Fruktoza nie ulega tej reakcji. Glukoza wykazuje właściwości redukujące względem wody bromowej. dwricukry budowa durcukrów Cząsteczki dwucukrów (disacharydów) są zbudowane z dwóch reszt cukrów prostyen powiązanych ze sobą wiązaniem 0-glikozydowym. Dwucukry to: sacharoza, maltoza, laktoza, celobioza. CZĄSTECZKA SACHAROZY (reszta α-glukozy i B-fruktozy) сн,он C C OH !! `ć U-STU-I HO HOH₂C 1 C · C OH O I-J- OH H reszta d-glukozy wiązanie 0-glikozydowe он с Ć I CH₂OH H reszta B-fruktozy CZĄSTECZKA MALTOZY (dwie reszty d. glukozy) H но CH₂OH H OH H wiązanie 个 reszta a-glukozy CH₂OH 1 H 0 지 HC ¿71 IOH OH ↑ reszta × - giurozy CZĄSTECZKA LAKTOZY reszia B-gavarozy і В-даlак+огу występowanie SACHAROZA- występuje w owocach, lisciach, nasionach, kwiatach i korzeniach niektórych rosiin. Jest głównym Skiadnikiem cukru trzcinowego i buraczanego. Daje negatywny wynik prob Tollensa i Trommera, czyli nie ma własciwosci redukujących. Sacharoza jest wykorzystywana w przemysie spożywczym (jako substancja STOCząca) i farmaceutycznym MALTOZA- można Ja znaleźć w Kietkujących roślinach oraz w organizmie człowieka podczas hydrolizy i trawienia skrobii w jamie ustnej i jelitach. Jest to Cukier STOCIowy. Daje pozytywny wynin prob Tollensa i Trommera czyli ma własciwosci redukujące. Jest stosowana jako środek STOdzący oraz do wyrobu odżywek dla dzieci. LAKTOZA- Jest to cukier miekowy. Występuje w mieku ssaków. Jest stosowana w cukiernictwie i jako SKтadnik odzywek dla niemowląt. CELOBIOZA- sacharoza występuje w niewielkich ilościach w rosiinän, jest przejsciowym produktem hydronizy celulozy. mają takie same wrasciwosci Jak cukry prosie hydroliza divucubrów Dwucukry nydrolizują w srodowisku kwasowych do cukrów prostych H₂O CZĄSTECZKA CELOBIOZY awie reszty B glukozy maitoza + H₂O glukoza + fruktoza + glukoza glukoza wielocukry budowa Cząsteczki wielocukrów (polisacharydów) są zbudowane z wielu resz+ cukrów prostych porączonych wiązeniami O- glikozydowymi. Wzór ogoiny: (C6H₁005)n, n- liczba resz+ cukru prostego SKROBIA Skrada się z dwóch wielocukrów nierozgałęzionej amylozy i rozgaręzionej amylopektyny. Jest najważniejszym wielocunrem zapasowym roślin. Mozna ją znalezć w buiwach, Morzeniach, nasionach, owO- cach, razeniu Todyg. Skrobię można wykryć za pomocą prynu Lugoia (roztwór jodu z wodą). Skrobia nie wykazuje właściwości redukujących. Produktem hydrolizy skrobií jest związek (cukier) redukujący. Amyloza H CH₂OH O. H H H H QUQUE (1) Tr H OH H H OH CH₂OH H OH H H OH CH₂OH H Snrobia O H OH H H Amylopentyna OH CH₂OH OH H -0 H CH₂OH OH H H OH 0 H H OH o H CH₂OH C BH H H CH₂OH ÕH H OH -0, H H ОН CELULOZA hierozgatęziony wiliocumier o cząsteczkach zrożonyeп 2 res2+. B- дінкогу ( w jej cząsteczce jest do kilkunastu tysięcy takich resz+ ) Jest grównym materiatem budulcowym sciany komórkowej Większości rosiin. W czysłej postaci występuje w bawernie, Włóknach Inu, juty i Konopii. Celuloza nie wykazuje wĩa - Sciwosci redukującycn. O C H OH CH₂OH H CH₂ H C CH H O H O H I OH O H H O OH H CH₂OH H OH H H OH H C O C H CH₂OH O H OH H C OH H H O C H CH₂OH C H OH C H O GLIKOGEN ،-gluhozy, ktore mają jest zapasowym surowcem enetycznym zwierzat. Zbudowany jest z reszta. podobną budowę do amylopentyny, tylko są bardziej rozgałęzione i mają krótsze Tańcuchy boczne. Jest on gromadzony w mięśniach i wairobie. hydroliza H SKROBIA - w środowisku kwasowym rozpada się na coraz mniejsze, krótsze fragmenty . Hydroliza Skro. bi zachodzi również pod wpływem enzymów trawiennych. dekstryny maloza glukoza asłaściwości SKROBIA - Diara, bezpostaciowa substancja, nie ma smanu i zapachu, nie rozpuszcza się W zimnej wodzie, natomiast w gorącej wodzie tworzy Koloid Klein Skrobiowy. CELULOZA- OH CELULOZA-również ulega hydrolizie w srodowisku kwasowym. Ten proces zachodzi dużo wolniej niz hydroliza Skrobii. W organizmie człowieka nie ma enzymów trawiącyen celulozę, w przeciwieństwie do zwierzał przeżuwających. gastosowanie SKROBIA znalazтa zastosowanie w przemysie spożywczym, Wrókienniczym, farmaceutycznym. Kosmetycznym, papierniczym, tekstylnym oraz w produkcji niejów. CiaTo Stare o budowie Włóknistej, nie rozpuszcza się w wodzie nawet po ogrzaniu. CELULOZA-growny Sadık papieru i tektury. Znalazła równiez zastosowanie przy produkcji tkanin, Wrókien sztucznych, lakierów, materiarów wybuchowych czy bandaży.

user profile picture

ania gorzejewska

24 Followers

 podział cukrow
cukry proste
hudewa cubrów prostych
●
O
Cukry proste monosacharydy ( glukoza, fruktoza, galaktoza, deoksyryboza, ryboza)
dwu

Otwórz

cukry proste, dwucukry, wielocukry, procesy

Podobne notatki
Know Węglowodany - budowa i znaczenie thumbnail

45

752

Węglowodany - budowa i znaczenie

1 LO podstwa

Know Budowa i funkcje sacharydów thumbnail

124

1507

Budowa i funkcje sacharydów

2.2 - Budowa i funkcje sacharydów

Know budowa i funkcje sacharydów thumbnail

84

827

budowa i funkcje sacharydów

Notatka z biologii poziomu rozszerzonego o wszystkich trzech rodzajach sacharydów, czyli monosacharydów, oligosacharydów oraz polisacharydów.

Know Sacharydy thumbnail

57

722

Sacharydy

notatka

Know Sacharydy - budowa i funkcje thumbnail

1

52

Sacharydy - budowa i funkcje

Notatka na podstawie podręcznika Nowej Ery "Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony"

Know Sacharydy thumbnail

5

161

Sacharydy

monosacharydy, oligosacharydy, polisacharydy

podział cukrow cukry proste hudewa cubrów prostych ● O Cukry proste monosacharydy ( glukoza, fruktoza, galaktoza, deoksyryboza, ryboza) dwucunry disacharydy (sacharoza, maltoza, laktoza, celobioza) wielocurry polisacharydy ( skrobia, celuloza, glikogen) Cukry proste dzieli się na : PENTOZY- zbudowane są z 5 ałomów węgla (ryboza, deoksyryboza) HEKSOZY- zbudowane są 2 6 atomów węgia ( giunoza, fruktoza, galaktoza) struktua Cząsteczka cukru prostego zawiera dwie grupy funkcyjne: co najmniej dwie grupy nydroksylowe (-OH) oraz grupę aldechydlową (-CHO) 14b grupę ketonową (-co-). Gay cząsteczki oprócz grup -OH zawierają jeszcze grupę -CHO nazywane są one aldozami, natomiast goly zawierają grupę -CO- nazywane są ketozami. Wzór ogólny większości cukrów prostych : CnH₂n On czyli Cn (H₂O) HO CH₂OH cukry H Lo -0-10-1 O 1-0-5 OH OH ← forma pierscieniowa giukozy (wzory Hawor+na) I IN I H H C HO 1 н-с 0 - OH I H с 1 - OH OH CH₂OH - - właściwosti redukujące forma Tańcuchowa дінкогу (wzory fischera) Wszystkie cukry prosie wykazują właściwości redukujące, czyli dają pozytywny wynik prop Tollensa i Trommera PROBA TOLLENSA- tak zwana proba lustra srebrnego • gazie głównymi produktami jest srebro i kwas glukonowy. Podczas reakcji na ściance propówki osadza się lustro srebrne (lub stracił się czarny bezpostaciowy Osad) ·PROBA TROMMERA- podczas reakcji najpierw powstar roztwór o szafirowej barwie, a po ogrzaniu strącił się cegiastoczerwony osad. Cukry proste to krystaliczne, biare ciara state, są bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie, mają sтodki smak. Ich wodne roztwory mają odczyn obojętny, sa paine. występowanie Glukoza wytwarzana jest przez rosliny zielone w procesie fotosyntezy. Glukoza i fruktoza występują m.in. w owocach i miodzie. Ryboza znajduje się...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

grównie w kwasach nukleinowych (RNA), a deoksyryboza w kwasach deoksyrybonukleinowych (DNA) Giukoza wykorzystywana jest m.in w przemysie farmaceutycznym (leki, kroplówki) i przemyśle spożywczym (do ciast, do stodzenia) ginkoza, a finkieza Giukozę od fruktozy mozna odróżnić za pomocą reakcji z wodą bromową w obecności wodorowęglanu sodu. Podczas reakcji glukoza utienia się. Fruktoza nie ulega tej reakcji. Glukoza wykazuje właściwości redukujące względem wody bromowej. dwricukry budowa durcukrów Cząsteczki dwucukrów (disacharydów) są zbudowane z dwóch reszt cukrów prostyen powiązanych ze sobą wiązaniem 0-glikozydowym. Dwucukry to: sacharoza, maltoza, laktoza, celobioza. CZĄSTECZKA SACHAROZY (reszta α-glukozy i B-fruktozy) сн,он C C OH !! `ć U-STU-I HO HOH₂C 1 C · C OH O I-J- OH H reszta d-glukozy wiązanie 0-glikozydowe он с Ć I CH₂OH H reszta B-fruktozy CZĄSTECZKA MALTOZY (dwie reszty d. glukozy) H но CH₂OH H OH H wiązanie 个 reszta a-glukozy CH₂OH 1 H 0 지 HC ¿71 IOH OH ↑ reszta × - giurozy CZĄSTECZKA LAKTOZY reszia B-gavarozy і В-даlак+огу występowanie SACHAROZA- występuje w owocach, lisciach, nasionach, kwiatach i korzeniach niektórych rosiin. Jest głównym Skiadnikiem cukru trzcinowego i buraczanego. Daje negatywny wynik prob Tollensa i Trommera, czyli nie ma własciwosci redukujących. Sacharoza jest wykorzystywana w przemysie spożywczym (jako substancja STOCząca) i farmaceutycznym MALTOZA- można Ja znaleźć w Kietkujących roślinach oraz w organizmie człowieka podczas hydrolizy i trawienia skrobii w jamie ustnej i jelitach. Jest to Cukier STOCIowy. Daje pozytywny wynin prob Tollensa i Trommera czyli ma własciwosci redukujące. Jest stosowana jako środek STOdzący oraz do wyrobu odżywek dla dzieci. LAKTOZA- Jest to cukier miekowy. Występuje w mieku ssaków. Jest stosowana w cukiernictwie i jako SKтadnik odzywek dla niemowląt. CELOBIOZA- sacharoza występuje w niewielkich ilościach w rosiinän, jest przejsciowym produktem hydronizy celulozy. mają takie same wrasciwosci Jak cukry prosie hydroliza divucubrów Dwucukry nydrolizują w srodowisku kwasowych do cukrów prostych H₂O CZĄSTECZKA CELOBIOZY awie reszty B glukozy maitoza + H₂O glukoza + fruktoza + glukoza glukoza wielocukry budowa Cząsteczki wielocukrów (polisacharydów) są zbudowane z wielu resz+ cukrów prostych porączonych wiązeniami O- glikozydowymi. Wzór ogoiny: (C6H₁005)n, n- liczba resz+ cukru prostego SKROBIA Skrada się z dwóch wielocukrów nierozgałęzionej amylozy i rozgaręzionej amylopektyny. Jest najważniejszym wielocunrem zapasowym roślin. Mozna ją znalezć w buiwach, Morzeniach, nasionach, owO- cach, razeniu Todyg. Skrobię można wykryć za pomocą prynu Lugoia (roztwór jodu z wodą). Skrobia nie wykazuje właściwości redukujących. Produktem hydrolizy skrobií jest związek (cukier) redukujący. Amyloza H CH₂OH O. H H H H QUQUE (1) Tr H OH H H OH CH₂OH H OH H H OH CH₂OH H Snrobia O H OH H H Amylopentyna OH CH₂OH OH H -0 H CH₂OH OH H H OH 0 H H OH o H CH₂OH C BH H H CH₂OH ÕH H OH -0, H H ОН CELULOZA hierozgatęziony wiliocumier o cząsteczkach zrożonyeп 2 res2+. B- дінкогу ( w jej cząsteczce jest do kilkunastu tysięcy takich resz+ ) Jest grównym materiatem budulcowym sciany komórkowej Większości rosiin. W czysłej postaci występuje w bawernie, Włóknach Inu, juty i Konopii. Celuloza nie wykazuje wĩa - Sciwosci redukującycn. O C H OH CH₂OH H CH₂ H C CH H O H O H I OH O H H O OH H CH₂OH H OH H H OH H C O C H CH₂OH O H OH H C OH H H O C H CH₂OH C H OH C H O GLIKOGEN ،-gluhozy, ktore mają jest zapasowym surowcem enetycznym zwierzat. Zbudowany jest z reszta. podobną budowę do amylopentyny, tylko są bardziej rozgałęzione i mają krótsze Tańcuchy boczne. Jest on gromadzony w mięśniach i wairobie. hydroliza H SKROBIA - w środowisku kwasowym rozpada się na coraz mniejsze, krótsze fragmenty . Hydroliza Skro. bi zachodzi również pod wpływem enzymów trawiennych. dekstryny maloza glukoza asłaściwości SKROBIA - Diara, bezpostaciowa substancja, nie ma smanu i zapachu, nie rozpuszcza się W zimnej wodzie, natomiast w gorącej wodzie tworzy Koloid Klein Skrobiowy. CELULOZA- OH CELULOZA-również ulega hydrolizie w srodowisku kwasowym. Ten proces zachodzi dużo wolniej niz hydroliza Skrobii. W organizmie człowieka nie ma enzymów trawiącyen celulozę, w przeciwieństwie do zwierzał przeżuwających. gastosowanie SKROBIA znalazтa zastosowanie w przemysie spożywczym, Wrókienniczym, farmaceutycznym. Kosmetycznym, papierniczym, tekstylnym oraz w produkcji niejów. CiaTo Stare o budowie Włóknistej, nie rozpuszcza się w wodzie nawet po ogrzaniu. CELULOZA-growny Sadık papieru i tektury. Znalazła równiez zastosowanie przy produkcji tkanin, Wrókien sztucznych, lakierów, materiarów wybuchowych czy bandaży.