Biologia /

Dziedziczenie jednogenowe i różne stosunki dominacji

Dziedziczenie jednogenowe i różne stosunki dominacji

 Dziedziczenie jednogenowe + Rózne stosunki dominaci
Z dziedziczeniem jednogenowym mamy do czynienia wtedy, gdy określona cecha organizmu za

Dziedziczenie jednogenowe i różne stosunki dominacji

user profile picture

maja🫶

46 Obserwujących

23

Udostępnij

Zapisz

.

 

4

Notatka

Dziedziczenie jednogenowe + Rózne stosunki dominaci Z dziedziczeniem jednogenowym mamy do czynienia wtedy, gdy określona cecha organizmu zależy od pojedynczego genu. Kiedy gen ma więcej niż dwa allele, noszą one nazwę alleli wielokrotnych. Dominacja pełna i niepełna Dominacja pełna: osobniki pokolenia FI wyglądają jak jedna z dwóch odmian rodzicielskich, ponieważ jeden allel wykazuje nad drugim dominację pełną. W takiej sytuacji nie można odróżnić fenotypu heterozygoty od fenotypu homozygoty dominującej. Dominacja niepełna: żaden z alleli nie dominuje nad drugim. W tej sytuacji zarówno w pokoleniu Fl jak i F2 powstają osobniki o fenotypach innych od fenotypów rodzicielskich. Przykład: dziedziczenie barwy umaszczenia u koni. Kodominacja ● ● białka kodowane przez allele kodominujące są wytwarzane jednocześnie i niezależnie od siebie, więc każde z nich ujawnia się w fenotypie w fenotypie heterozygot ujawniają się oba allele tego samego genu allele są równorzędne, co oznacza że nie można wyróżnić allelu dominującego oraz recesywnego Plejotropia umaszczenie kasztanowate, CC do zapisu alleli stosuje się np. dwie takie same wielkie litery z innymi literami w indeksie dolnym lub górnym przykład: dziedziczenie grupy krwi MN u człowieka heterozygoty mają fenotyp pośredni między fenotypami obu rodzajów homozygot umaszczenie cremello, cc w określonych układach geny plejotropowe mogą wyklazywać działanie letalne i powodować śmierć zygoty lub zarodka, np. podczas dziedziczenia barwy sierści u myszy, gdzie allel Ay wykazuje działanie plejotropowe - jest jednocześnie allelem dominującym warunkującym żółtą barwę sierści oraz allelem recesywnym powodującym zaburzenia...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

rozwoju zarodkowego w tym przypadku homozygoty dominujące pod względem barwy sierści i recesywne pod względem żywotności (AyAy) nie rodzą się, ponieważ obumierają w stadium zarodka Gamety: pojedynczy gen wpływa na ujawnianie się kilku cech fenotypowych geny alotropowe: np. geny, których mutacja jest przyczyną pewnych chorób genetycznych człowieka, np. albinizmu lub mukowiscydozy - objawy tych chorób dotyczą wielu tkanek i narządów organizmu, a więc wielu cech fenotypowych jednocześnie P: X 1 LMLN LMLN LMLN LMLN LMLM LMLNLMLN LNLN Ava AY, a Ava Q umaszczenie izabelowate, Cc Ava LMLM LNLN AY a AY AYa AYa Stosunek fenotypów: 2:1 AY, a a AYAY Ava aa Allele wielokrotne jeżeli w populacji występują co najmniej trzy allele danego genu, to noszą one nazwę szeregu alleli wielokrotnych - kodują one tylko jedną cechę organizmu ● u pojedynczego osobnika komórka somatyczna zawiera dwa allele z szeregu alleli wielokrotnych, a gameta - tylko jeden allel u człowieka allele wielokrotne odpowiadają za dziedziczenie m.in. grup krwi w układzie upowym ABO: Kryterium pozwalającym na wyróżnienie grup głównych krwi (A, B, AB, 0) jest występowanie w błonie komórkowej erytrocytów antygenów oznaczonych odpowiedni symbolami A, B ¡ H. antygen A Obecność antygenu A jest warunkowana przez allel dominujący AA. JAJA, JA dominacja pełna B antygen B Obecność antygenu B jest warunkowana przez allel dominujący 18. 1818, 18; Grupa krwi Możliwe genotypy dominacja pełna antygen A antygen B Obecność antygenów A i B jest warunkowana przez allele dominujące A oraz /B. Stosunek dominacji AB JA/B kodominacja 0 antygen H Obecność antygenu H jest warunkowana przez allel recesywny i. ii dominacja pełna