Przedmioty

Przedmioty

Więcej

fotosynteza

6.04.2022

6989

297

Udostępnij

Zapisz

Pobierz


Jeloryntezat
• jest autotroficzny sposób odzywiania się przede wszystkim
roślin. Jest puzemiana, anabe liczne.
uw
Rodzuje setosyntezy
→ OKSY

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Jeloryntezat
• jest autotroficzny sposób odzywiania się przede wszystkim
roślin. Jest puzemiana, anabe liczne.
uw
Rodzuje setosyntezy
→ OKSY

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Jeloryntezat
• jest autotroficzny sposób odzywiania się przede wszystkim
roślin. Jest puzemiana, anabe liczne.
uw
Rodzuje setosyntezy
→ OKSY

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Jeloryntezat
• jest autotroficzny sposób odzywiania się przede wszystkim
roślin. Jest puzemiana, anabe liczne.
uw
Rodzuje setosyntezy
→ OKSY

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Jeloryntezat
• jest autotroficzny sposób odzywiania się przede wszystkim
roślin. Jest puzemiana, anabe liczne.
uw
Rodzuje setosyntezy
→ OKSY

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Jeloryntezat
• jest autotroficzny sposób odzywiania się przede wszystkim
roślin. Jest puzemiana, anabe liczne.
uw
Rodzuje setosyntezy
→ OKSY

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Jeloryntezat
• jest autotroficzny sposób odzywiania się przede wszystkim
roślin. Jest puzemiana, anabe liczne.
uw
Rodzuje setosyntezy
→ OKSY

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Jeloryntezat
• jest autotroficzny sposób odzywiania się przede wszystkim
roślin. Jest puzemiana, anabe liczne.
uw
Rodzuje setosyntezy
→ OKSY

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Jeloryntezat
• jest autotroficzny sposób odzywiania się przede wszystkim
roślin. Jest puzemiana, anabe liczne.
uw
Rodzuje setosyntezy
→ OKSY

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Jeloryntezat
• jest autotroficzny sposób odzywiania się przede wszystkim
roślin. Jest puzemiana, anabe liczne.
uw
Rodzuje setosyntezy
→ OKSY

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Jeloryntezat • jest autotroficzny sposób odzywiania się przede wszystkim roślin. Jest puzemiana, anabe liczne. uw Rodzuje setosyntezy → OKSYGENICZNA, która zachodzi z uwolnieniem tlenu. Cechy: * przeprowadzają, ja, organizmy zijjące w środowisku the nowym ✩ reclukcja CO₂ z udzicuém H₂ B ★ 82 produktem ubocznym 6 00₂ + 6H₂0 "ANOKSIGENICZNA, która zachedzi bez uwolme - nia tlenu. Cechy: en. świetlna & B-11₁206 +60 * organizmy np. bakterie micznych, np. H₂ S zyjace i suodowisku beztlenowym, i purpurowe. ☆ redukcja W₂ z udziałem zwia, zków meorga- A tlen nie powstaje 600₂ + 12 1₂ 5 en. świetlna @₂0/₁₂0c + 12 € +6€ + ₂0 Cechy Sotosyntezy Ⓒu puskariontów zachodzi is by lakoidach i cytozolu, a neukariontów w chlorplastach. wytwarzanie związków organicznych z prostych związków niesuganicznych z udziałem energet dwietlnej. Baresniki setosyntetyczne & ONING - chlowfile; barwa cielona; pochłanianie światła w zakresie fal niebieskich i czelero! wonych. Dzie, the obecności pieliścienia peryfinowege. Sa, es stanie pochłaniac Swiatto, zaś dzięki swojemu hydew sobowemu łańcucho- wi fitólu zasteczka • umocniona jest er błonie tylaboidu. • POMOCNICZE - głównie karotenoidy; czerwone, poma- rańczowe karwteny, i zote ksanlefile; pochianiają, światło w zakresie fal niebles Rexielonych. Pazebiey FAZA JASNA uzyli faza zalezina od światła. Podczas niej wytworzona zosta- Jeedulas y Zacyjna (ATP i NADPH), kterra niezbędna jest de FAZA CIEMNA ona na asymi lacji czyli faza niezalezna od światła. Polega m. Rouganicznege CO₂, czyli jego redukcji do związków orga- nicznych. faza jasna e-biol. chemowe_ • puxemiana energii świetlnej w energie, chem, orna, maga xynowana, w postaci siły...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

asymilacyjnej PA + NADPH Orzebiey Suzy jurnej I I wybicie x cząstecxcek chlewwfilu elektronów pod wpływem energol dwietlnej. • puxechwycenie elektronów puxex akceptory elektronow is obu fotosystemach, puxex co w cxa,steczkach chlorofilu po- wstaje deficyt elektronowy. • puxejśué elektronów wybitych & fotosystemu I przez gradie - nity protonowe i budowane w tylakoidy I trafienie ich do fotosystemu I Ouzupełnienie puxex elektrony deficytu powstałego pod wpływem Jest to proces zwany fosforylacja, fotosyntetyczna. Setorystystemy światła * kompleksy zbudowane & barwników, lipidów i białek *w ich skład wchodzą: ballwniki antenowe (chlow file i karoteno- idy), centrum reakcji fobe chemicznej (paria zmodyfi uza, steckek chlou fill a), pienethy akcepter prolonów. ★ na granicy fotosystemu I zachodzi fotoliza wody, czyli jej rzbiad de elekbwnów, protonów i tlenu. ^ v Setonklud I^~^v • chlorofil a w centrum reakcji wykazuje maks.abs- oupacji przy 700km. • Barwnik pomocniczy - barween. Procesy: barwnik antenowe pod wpływem światła przechodza w stan webradzony I prexejście energii wzbudzenia na centrum reakcji. 1x cxa, steczek chleus filu wybile zostają elekbrony na ich akceptedly. V ✓ Setenkled II ^_^ • chlorofil a es centrum wykazuje maks absorpcji prexy 680 um. • barwnik pomocniczy - ksantofil. en świetlna в сона tylakidu barwniki energia. wzbudzenia akceptor elektronew for foxylqeje foteryntet yoz mer & niccykliznu picker. M powstawanie ATP i NADPH + H+, zachecki głównie u roślin oba foto systemy • liniowy przepływ elektronów od cząsteczki wody braz przenośniki elektronów na Pexebiey odebranie en. wzbudzonej przez chlorofil i wybicie z nich 2 elektwnów - powstawanie kationów chlorofile a. oderwanie • prexex kationy elekbewonásod czasteczek H₂O. 3 tych lektronów i prozekazanie ich in puses pierwotny akceptou e- elektronów i błonie tylabsidu. odbieranie pexex crasteczkichlorwfilu a energii wzbudzema w centrum reakcji PSI od barwników antenowych. Wybicie dwoch elek buonów. Cza, steczki be przechodzą, es kationy zdolne de prezyjmowania prezekazywanych przez lancuch Slektronow. Dodebranie prexez akceptor elektronowe prezekazame ich na cancuch prece nośników. Ich vstaleckry akcepter to NADP+ ulegajacy NADPH. proxy łączenie części elektronów do NADP+ Reszta aktywnie pompowana do sariatia tylabsider. Wewnatrz tylakeicu sa, probohy z potolizy- powstaje gradlient protonowy będdly sita, napedowa, Jespery lacki. ADP+P +2 NADP+ + 2 H₂O → ATP +2 NADPH+2H+ + O₂ ADP+P; ATP en. świetlna en.świetlna blona {99 Ze tylaksidu PS gotolika H2B 202 +2+ 5 JM20 M₂ NADP+ 2H+ NADPH+H+ Julie 2e (H+) STROMA WNĘTRZE TYLA KOIDU Sosferyluga sobesyntetyczne & cykliznu lechy Ⓒ zachodzi głóesnie BAKTERII On roślin tylko w przypadku, kiedy xapobrzebowanie na ATP jest większe mix na NADPH! cletyxy FOTOVKŁADU I :0 • Pozebiey کیا 02.0 wybicie elektromu z fotosystemer I (2) • prexe joué elektronu prezex szereg przenośników Reznica 02 ³.000.000.⁰0 3 I pexe pompowanie prestonów ze stromy do wnętrza tylaboidu za pomoca, energic uvolnionej poduzds przejscia elektronów. pow wł elektwnów do foleukładu I ADP + P → ATP کیا 0 °C ².0:.. fosforylacji cyklicznej nie powstaje NADPH @ -4--4- nie uwal nå så tlen, poniewaz nie clochodzi dle fotolity. -% 5 • Eykl Ealvina czyli faza niezalezna od deviatia. zachodzi w ·stuomic chloroplastu Przebieg 0:00. g. ·~ ²0²0 c KARBOKSYLACJA - prezy ła, czenie CO₂ do RuBP (rybyloxe- bifosforan), czyli pięcioweglowege zwiazku. Po piery 2 xa, sleozbi powstaje sześcioweglowy zwrazek rozpadający • trzech atomach wegla (kwasy 3- fes fogliterynowy - PGA). vxeniu nd REDUKCJA PGA de aldehydu fesheglicelly nowegs (PGAL) xa pomoca sity asym, lacy inej (NADPH i ATP). W tym etapie czaśle- a ) de ADP + P ₁. wydziela się także woda. REGENERACJA RuBP & PGAL, czyli odtwerezenie akceptora CO₂. Substratem do synlexy RuBP jest 5 cxasteczek aldehydu 3-fosfoglicerynowege (PGAN). 00 12 NADPH +12H*+18 ATP +600₂ C H₁₂0 + 12 NADP + 18ADP+/8P; +6 H¹₂0 enrym 12 NADPH + 12 H+ 6H₂8 6 Св2 RuBP GADP GATP PGA SCHEMAT CYKLU CALVINA. 12 H28 PGAL 10 PGAL na odbudowl пивр 12 NADP+ 12 ATP PGAN jake substrat cho syntery m.in. glukozy 12 ADP + 12P; Zaczenie Seteryntezy. enemy warzanie zwiazków organicznych będacych. energii e materiałów budrilconych. Ⓒ naturalne zródło tlenu pożywienie dla konsumentów I-rzędu OC ... Schemet ogólny 2222 OO chlorofil 4₂6 Dz 642-6 дака jasna siła asymilacyjna H+ он 20:20:00 0:00 NADPH₂ ATP regeneracja Cykl Calvina kauboksy- lacja redukcja CAB₂- -C3 ASYMILATY faxa ciemna breglowa rasling Seterynlega Przystosowaniu fotosynteza zachodzi er liściach 5:054 300: 0:00 egenek liścia - ustawianie blaszki liściowej w strone todoła światła blaszka liściowa - dzięki dużej powierzchni pokry tej epiderma, z aparatam, szparkswymil wacza transpiracje (wymianę gazowa) z otoczeniem. to the percevedrace - drewng coprowadza wodę m.in. de prowadzenia folosynlezy, a ty ke odprowadza asymilaty z liści do reszty rumo mię kisz asymilacyjny - zawiera liczne chloroplasty możlieriajace fo- tosynteze -w seromach zache der faxd ciemna, a to tylake, clach jasna Pexrzypomny rebie! 0x00:000.000 • Budowa i funkcje liścia e tkanki mię, kis zowe • tkanki przewodrace 8 Rośliny C. & gatunki strefy umiarkowanej 'mią kišz xuo'xehučotrany нa ga, bcxosty ipali'saclowy • aparaty szparkowe Ramknięte w nocy, otwarte w dren', dzięki cemu B₂ (niexbedny do prexepreewadzenia faxy niezaleznej od światia) nie jest dostallozany podoxas faxy jasnej. • przykłady: myx, pszenica, soja, dab, brze sca Rosliny C₂ I gatunki strefy okołorów nikowej i zwrotnikowej mię kisz niezróżnicowany, wiazki przewodzace otoczone 128- morkami twerezacymi pochwe, oketosia, zkowa, drie ki prezyłaczaniu Cz de forfoenslep ragionianu je się do powstaje b przykłady: kukurydza, bexcina cukrowa, senge, preso Reiliny CAN • rośliny kwasowe - obszarów pustynnych i pół pustynnych aparaty szpaukowe zamkniete er dien', otwarte w nocy посу > CO₂ proxy łaczany de fosfoenolo pirsgronianu-powstaje szcza- wrooctah, a pótniej jabloxan magaxy Howany es evakuotach. 1 przykład: kaklusy, aloes, ananas (9 Czyniki aptvecacce na feteryatezs SWOATEO im większe nate xénie deviatia, bym zachecxi fotosyn texa, ale tylks do pewnege ment, ej. świetlny punkt wysycénica. mo- COO DWUTLENEK WEGLA →im mniejsze joge ste xenie, tym mniej efektywnie zachodzi Estosyntex a nie to usslin C, ktobe wykształcity mechanizmo lyga ste- žema CO₂ w komorkach lisch, dzięki czemur say bardziej prescluktyesne prexy małym stazieniu CO₂ i powietrexu. TEMPERATURA - wymagania as co temperalwmy so, xalexine od strefy klimatycznej, to której występują. Ma ona wpływ na aktywność enzymów biordych udziai is pres- cesie fotosyntexy." -> DO WODA → zapewnia odpowiedni turgor bemouck oraz zapewnia zywotność organów roślinnych. Dzięki wysokému uwednientu bemorék aparaty szpaukowe otwierają się i nasta, puje wymiana дахойта. to magnezu - magnez DO SOLE MINERALNE →mp. sole pierwiastek wchodzacy er skind picnsciema porfirynowege chlow film Ponadto wpływ na fotosyntezę mają czynniki wewnetrzne: 7 ilość chlorofilu w chloroplastach wielkość blaszki liściowej Pilość i rozmieszczenie aparatów sxpaukowych D liścir • gumbość' kutybuli na • stosunek objęłości liścia do jege powierzchni. ▶ rozmieszczenie chlowfilu er komórkach milkiszowych ► wielkość przestrzeni między komórkowych miękišku asymilacyjnege کیا (10)