Biologia /

I i II prawa Mendla, wprowadzenie do krzyżówek genetycznych - biologia, genetyka

I i II prawa Mendla, wprowadzenie do krzyżówek genetycznych - biologia, genetyka

 Krzyżówki genetyczne
geny występują w formie różnych odmian, wariantów tzw. alleli, które zawsze występują
pojedyncko.
allele jednego genu

I i II prawa Mendla, wprowadzenie do krzyżówek genetycznych - biologia, genetyka

A

Amelia Zawadzka

2 Followers

161

Udostępnij

Zapisz

wprowadzenie do krzyżówek genetycznych, I i II Prawo Mendla, przykłady, zadania

 

8/4

Notatka

Krzyżówki genetyczne geny występują w formie różnych odmian, wariantów tzw. alleli, które zawsze występują pojedyncko. allele jednego genu JA A-allel dominujący LOCUS a-allel recesywny genu a 19 AA dwa allele dominujące nazywane homozygotą dominująca aa* dwa allele recesywne nazywane homoxygota recesywha Aa-allei dominujący i recesywny, nazywane są neterozygota Fenotyp-cechy możliwe do zaobserwowania Genotyp-informacje zawarte w genach, zapis alleli. I Prawo Mendia-prawo czystości gamet-krzyżówki jeanogenowe A ocky brązowe p. Aa Aa genotypy X An Aa Aa gamety FA A a Zad. -Matka i ojciec mają oczy brązowe wiadomo, że obydwoje są neterozygotami. Podaj prawdopodobieństwa/sxanse kolorów oczu ich dziecka, biorąc pod uwagę kolor brązowy i niebieski. a oczy niebieskie FA A A p.AAxaa ( ) 1 A A aa A Aa A Ga Aa F. Aax Aa 16) a A a Aa aa a na by: n Fenotyp 3:1 zad-Skrzyżowano xe sobą kwiat o barwie czerwonej i bialej. Obydwa były homoxy- gotami. Oblicz szanse kolorów kwiatów w pokoleniu drugim. A-barwa czerwona a barwa biała genotypy gamety locus genu A allele różnych genów (do tworzonej gamety z każdej pary alleu trafia tylko jeden losowo wybrany allel) A Genotyp 12:1 75% szans na oczy o barwie brązowej 257. szans na oczy o barwie niebieskiej AA Aa aa 251 501. 257. cz: b Fenotyp 4:0 genotypy gamety genotyp 40 Aa 100%. + 11 100% szans na kwiaty o barwie czerwonej 1 E2 a Aa FA ab A.A Aa aa II Prawo Mendia-xasada niezależnej segregacji cech-krzyżówki awugenowe ab Zad. - Skrzyżowano ze sobą dwa rodzaje nasion grochu-xótte, gładkie i zielone, pomarszczone. Barwa xótta jest homozygotą dominującą, a zielona homozygotą recesywną. Nasiona gładkie są nomoxygotami dominującymi, a pomarszczone homozygotami recesywnymi. Podaj pokolenie drugie. AABB-otte, gładkie nasiona aabbszielone, pomarszczone nasiona p. AABB aabb. 771171ab genotypy AB AB AB AB...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

ab ab ab F2 AB AaBb AB F4. давь × давь (1) (ab AB AbaBab AB Ab aB Gabb Gabb AaBb давь AaBb AB AABB Ab AABb aB BaBB ab AaBb Aabb AB AaBb Gabb (allele, które warunkują jedną cechę dziedziczą się niezależnie od alleli, które warunkuja arugą) ( ) AB aB FA AB ab давь cz: b Fenotyp 3:4 ↓ ab Aib AABB AADb AaBb genotyp 12:1 AA:Aa:aa 25/,50% 25% gamety 75% szans na kwiaty o barwie czerwonej 257 szans na kwiaty o barwie białej ав aaBb AB AB AaBb AaBb Gabb AaBb AaBb AaBb genotypy gamety. aB AaBB AaBb aaBB aaBb genotypy AaBb давь gamety eaBb Gabb aaBb aabb Zad.-Ojciec dziecka ma oczy brązowe, a jego ojciec niebieskie. Matka ma niebieskie ocky Do tego ojciec ma włosy brązowe, a mama blond. Jaka jest szansa na dziecko o niebieskich oczach i blond włosach? a niebieskie oczy or blond włosy Abrazowe oczy B-brązowe włosy p.AaB? xaabb genotypy Należy rozważyć dwie możliwości I)ojciec jest homozygotą dominującą w kwesti koloru włosów AaBBxaabb żół ziel g 16:0 100%.szans na nasiona żółte, gładkie Fenotyp: 16:0 Fenotyp: 11 genotyp: 16:0 AB 100%, ziel pom Fenotyp: 12:43:1 950 3:1 genotyp 1:1 AB aB n br br bl 2:0 75% szans na nasiona żółte, gładkie 25%. szans na nasiona zielone, pomarszczone Genotyp: 9 3:3:1 AB Abab ab 0% szans na dziecko o blond wlosach i niebieskich oczach ojciec jest heterozygotą w kwesti koloru włosów p. AaBbxaabb genotypy gamety frt d AB aB Abab ab FA ab AB AaBb ав Ab аавь Aabb ab aabb byn by bo brin Fenotyp: 2:2 2:2 25% szans na dziecko o blona włosach i niebieskich oczach Genotyp: 1:1:1:1 ABAbaBab 257.257.257.25%

Biologia /

I i II prawa Mendla, wprowadzenie do krzyżówek genetycznych - biologia, genetyka

A

Amelia Zawadzka

2 Followers

 Krzyżówki genetyczne
geny występują w formie różnych odmian, wariantów tzw. alleli, które zawsze występują
pojedyncko.
allele jednego genu

Otwórz

wprowadzenie do krzyżówek genetycznych, I i II Prawo Mendla, przykłady, zadania

Krzyżówki genetyczne geny występują w formie różnych odmian, wariantów tzw. alleli, które zawsze występują pojedyncko. allele jednego genu JA A-allel dominujący LOCUS a-allel recesywny genu a 19 AA dwa allele dominujące nazywane homozygotą dominująca aa* dwa allele recesywne nazywane homoxygota recesywha Aa-allei dominujący i recesywny, nazywane są neterozygota Fenotyp-cechy możliwe do zaobserwowania Genotyp-informacje zawarte w genach, zapis alleli. I Prawo Mendia-prawo czystości gamet-krzyżówki jeanogenowe A ocky brązowe p. Aa Aa genotypy X An Aa Aa gamety FA A a Zad. -Matka i ojciec mają oczy brązowe wiadomo, że obydwoje są neterozygotami. Podaj prawdopodobieństwa/sxanse kolorów oczu ich dziecka, biorąc pod uwagę kolor brązowy i niebieski. a oczy niebieskie FA A A p.AAxaa ( ) 1 A A aa A Aa A Ga Aa F. Aax Aa 16) a A a Aa aa a na by: n Fenotyp 3:1 zad-Skrzyżowano xe sobą kwiat o barwie czerwonej i bialej. Obydwa były homoxy- gotami. Oblicz szanse kolorów kwiatów w pokoleniu drugim. A-barwa czerwona a barwa biała genotypy gamety locus genu A allele różnych genów (do tworzonej gamety z każdej pary alleu trafia tylko jeden losowo wybrany allel) A Genotyp 12:1 75% szans na oczy o barwie brązowej 257. szans na oczy o barwie niebieskiej AA Aa aa 251 501. 257. cz: b Fenotyp 4:0 genotypy gamety genotyp 40 Aa 100%. + 11 100% szans na kwiaty o barwie czerwonej 1 E2 a Aa FA ab A.A Aa aa II Prawo Mendia-xasada niezależnej segregacji cech-krzyżówki awugenowe ab Zad. - Skrzyżowano ze sobą dwa rodzaje nasion grochu-xótte, gładkie i zielone, pomarszczone. Barwa xótta jest homozygotą dominującą, a zielona homozygotą recesywną. Nasiona gładkie są nomoxygotami dominującymi, a pomarszczone homozygotami recesywnymi. Podaj pokolenie drugie. AABB-otte, gładkie nasiona aabbszielone, pomarszczone nasiona p. AABB aabb. 771171ab genotypy AB AB AB AB...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

ab ab ab F2 AB AaBb AB F4. давь × давь (1) (ab AB AbaBab AB Ab aB Gabb Gabb AaBb давь AaBb AB AABB Ab AABb aB BaBB ab AaBb Aabb AB AaBb Gabb (allele, które warunkują jedną cechę dziedziczą się niezależnie od alleli, które warunkuja arugą) ( ) AB aB FA AB ab давь cz: b Fenotyp 3:4 ↓ ab Aib AABB AADb AaBb genotyp 12:1 AA:Aa:aa 25/,50% 25% gamety 75% szans na kwiaty o barwie czerwonej 257 szans na kwiaty o barwie białej ав aaBb AB AB AaBb AaBb Gabb AaBb AaBb AaBb genotypy gamety. aB AaBB AaBb aaBB aaBb genotypy AaBb давь gamety eaBb Gabb aaBb aabb Zad.-Ojciec dziecka ma oczy brązowe, a jego ojciec niebieskie. Matka ma niebieskie ocky Do tego ojciec ma włosy brązowe, a mama blond. Jaka jest szansa na dziecko o niebieskich oczach i blond włosach? a niebieskie oczy or blond włosy Abrazowe oczy B-brązowe włosy p.AaB? xaabb genotypy Należy rozważyć dwie możliwości I)ojciec jest homozygotą dominującą w kwesti koloru włosów AaBBxaabb żół ziel g 16:0 100%.szans na nasiona żółte, gładkie Fenotyp: 16:0 Fenotyp: 11 genotyp: 16:0 AB 100%, ziel pom Fenotyp: 12:43:1 950 3:1 genotyp 1:1 AB aB n br br bl 2:0 75% szans na nasiona żółte, gładkie 25%. szans na nasiona zielone, pomarszczone Genotyp: 9 3:3:1 AB Abab ab 0% szans na dziecko o blond wlosach i niebieskich oczach ojciec jest heterozygotą w kwesti koloru włosów p. AaBbxaabb genotypy gamety frt d AB aB Abab ab FA ab AB AaBb ав Ab аавь Aabb ab aabb byn by bo brin Fenotyp: 2:2 2:2 25% szans na dziecko o blona włosach i niebieskich oczach Genotyp: 1:1:1:1 ABAbaBab 257.257.257.25%