Biologia /

Nukleotydy

Nukleotydy

 همه امه په الهه مسيل له سه لا
N
Węgiel C + Wodor H + Tlen O+ Azot N + Fosfor P
Nukleotyd jest zbudowany
-> pięciowęglowego cukera - vybory

Nukleotydy

user profile picture

Ania

5 Followers

7

Udostępnij

Zapisz

notatka z nukleotydów na podstawie podręcznika ,,Biologia na czasie 1” zakres rozszerzony

 

1

Notatka

همه امه په الهه مسيل له سه لا N Węgiel C + Wodor H + Tlen O+ Azot N + Fosfor P Nukleotyd jest zbudowany -> pięciowęglowego cukera - vybory lub dedesyvybory -> jednej z pięcia rasad azotowych: guaniny, tyming. adeniny, cytozyny lub aracylu -> od jednej 2 thech reszt fosforanowych (V) nukleozyd O || отр-о of CH, Ô H Reszta Wiązanie fosforanowa estrowe ↑ H OH H Pentoza 2 Nukleozyd # Nukleotyd Nie ma kwasu fosforowego V zasada Cazotowa Wiązanie N-glikozydowe Ma kwas fosforanowy V Rodzaje nukleotydów Rybonukleotydy - zawierają rybozę oraz jedną z czterech zasad azotowych quaning, adening, cytozynę • uracyl Mają tryliterowe skruty pp. Atp → Deoksynybonukleotydy - zawierają deoksyrybozę i jeding = czterech zasad azotowych quaning. adening, cytozynę lub tyminę. Mają czteroliterowe skróty np. dATP Funkcje puldeotydów: - nośniku energii chemicznej w komórkach (głównie ATP) aktywatory różnych związków, m. in enzymów -> wchodzą w skład kwasów nukleinowych ZASADY AZOTOWE NH2 $$ $$ HN N N N H₂ N₂ W N N Adenina Guanina Dwupierscieniowe puryny O N LATP H NH ₂ it KOMPLEMENTARNOSCI HN FR it Jednopierścieniowe pirymidy W zależności od liczby rext fosforanowych (V) nuldeotydy dzielimy na ADP CH3 Hestarian Synon Vangel trifosforany (3) ->difosforany (2) →> monofosforany (PHP) O HW O → charakter polimerów -> twong Cańcuchy polinukleotydowe 0 N -Ⓡ ZASADA 2 wiązania wodorowe 3 wiazania wodorowe A A Adenina Tymina Tymina Adenina Guanina Głozyna Cytozy na Guanina G =C C = G DINUKLEOTYDY. + Pi AMP -> zbudowane z dwóch połączonych ze sobą nukleotydów -> W skład wchodzą, elementy budulcowe pochodne witamin grupy B 2 -> Pełnia funkcję przenośników elektronów w procesach metabolicznych -> NAD+ NADP+ NADT, FAD KWASY NUKLEINOWE- -> kwas deoksyrybonukleinowy DNA i kwas rybonukleinowy RNA ->wiązania 31,5 ¹-fosfodiestrowe DNA - kwas decksynybonukleinowy → Tańcuch zbudowany z czterech rodzajów nukleotydów, które zawierają deoksyrybozę i...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

jedną z czterech zasad azotowych ->Zasady występujące w DNA: guanina, adenina, cytozyna, tymina -> zbudowany z dwóch Lańcuchów polinukleotydowych, połquzanych wiązaniami wodorowymi -> struktura podwójnej helisy Funlecie DNA material genetyczny Geny (jego odcinku) zawierają informaye dotyczące sposobu syptery białek lub RNA →> pośnik informayi genetycznej > odpowiada za dziedziczenie cech --> Replikacja DNA → DNA ulega a organizmie replikaciji, czyli powiela się i twony kopie > Po rozpleceniu każda nić może słuszyć jako matryca do syntezy nowej nici potomnej →> zachodzi pred każdym podziałem komórka RNA- kwas rybonukleinowy → zbudowany & czterech rodzajów nukleotydów, zawiera ryboze i jedna czterech zasad azotowych ora 2 reszt, fosforanowa V ---> Zasady występujące w RNA guanina, adenina, cytozyna, wracy! -> Uczestniczy w procesie odtyczywania informagi genetycznej Tedno niciowe [ mRNA - informacyjny RNA. Prenosi informacje genetyorız Dwaninicave ✓ RNA- rybosomowy RNA. Buduje rybosomy +RNA - transportujia ay RNA Fransportuje aminokwasy.

Biologia /

Nukleotydy

user profile picture

Ania

5 Followers

 همه امه په الهه مسيل له سه لا
N
Węgiel C + Wodor H + Tlen O+ Azot N + Fosfor P
Nukleotyd jest zbudowany
-> pięciowęglowego cukera - vybory

Otwórz

notatka z nukleotydów na podstawie podręcznika ,,Biologia na czasie 1” zakres rozszerzony

همه امه په الهه مسيل له سه لا N Węgiel C + Wodor H + Tlen O+ Azot N + Fosfor P Nukleotyd jest zbudowany -> pięciowęglowego cukera - vybory lub dedesyvybory -> jednej z pięcia rasad azotowych: guaniny, tyming. adeniny, cytozyny lub aracylu -> od jednej 2 thech reszt fosforanowych (V) nukleozyd O || отр-о of CH, Ô H Reszta Wiązanie fosforanowa estrowe ↑ H OH H Pentoza 2 Nukleozyd # Nukleotyd Nie ma kwasu fosforowego V zasada Cazotowa Wiązanie N-glikozydowe Ma kwas fosforanowy V Rodzaje nukleotydów Rybonukleotydy - zawierają rybozę oraz jedną z czterech zasad azotowych quaning, adening, cytozynę • uracyl Mają tryliterowe skruty pp. Atp → Deoksynybonukleotydy - zawierają deoksyrybozę i jeding = czterech zasad azotowych quaning. adening, cytozynę lub tyminę. Mają czteroliterowe skróty np. dATP Funkcje puldeotydów: - nośniku energii chemicznej w komórkach (głównie ATP) aktywatory różnych związków, m. in enzymów -> wchodzą w skład kwasów nukleinowych ZASADY AZOTOWE NH2 $$ $$ HN N N N H₂ N₂ W N N Adenina Guanina Dwupierscieniowe puryny O N LATP H NH ₂ it KOMPLEMENTARNOSCI HN FR it Jednopierścieniowe pirymidy W zależności od liczby rext fosforanowych (V) nuldeotydy dzielimy na ADP CH3 Hestarian Synon Vangel trifosforany (3) ->difosforany (2) →> monofosforany (PHP) O HW O → charakter polimerów -> twong Cańcuchy polinukleotydowe 0 N -Ⓡ ZASADA 2 wiązania wodorowe 3 wiazania wodorowe A A Adenina Tymina Tymina Adenina Guanina Głozyna Cytozy na Guanina G =C C = G DINUKLEOTYDY. + Pi AMP -> zbudowane z dwóch połączonych ze sobą nukleotydów -> W skład wchodzą, elementy budulcowe pochodne witamin grupy B 2 -> Pełnia funkcję przenośników elektronów w procesach metabolicznych -> NAD+ NADP+ NADT, FAD KWASY NUKLEINOWE- -> kwas deoksyrybonukleinowy DNA i kwas rybonukleinowy RNA ->wiązania 31,5 ¹-fosfodiestrowe DNA - kwas decksynybonukleinowy → Tańcuch zbudowany z czterech rodzajów nukleotydów, które zawierają deoksyrybozę i...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

jedną z czterech zasad azotowych ->Zasady występujące w DNA: guanina, adenina, cytozyna, tymina -> zbudowany z dwóch Lańcuchów polinukleotydowych, połquzanych wiązaniami wodorowymi -> struktura podwójnej helisy Funlecie DNA material genetyczny Geny (jego odcinku) zawierają informaye dotyczące sposobu syptery białek lub RNA →> pośnik informayi genetycznej > odpowiada za dziedziczenie cech --> Replikacja DNA → DNA ulega a organizmie replikaciji, czyli powiela się i twony kopie > Po rozpleceniu każda nić może słuszyć jako matryca do syntezy nowej nici potomnej →> zachodzi pred każdym podziałem komórka RNA- kwas rybonukleinowy → zbudowany & czterech rodzajów nukleotydów, zawiera ryboze i jedna czterech zasad azotowych ora 2 reszt, fosforanowa V ---> Zasady występujące w RNA guanina, adenina, cytozyna, wracy! -> Uczestniczy w procesie odtyczywania informagi genetycznej Tedno niciowe [ mRNA - informacyjny RNA. Prenosi informacje genetyorız Dwaninicave ✓ RNA- rybosomowy RNA. Buduje rybosomy +RNA - transportujia ay RNA Fransportuje aminokwasy.