Biologia /

Paprotniki Biologia rozszerzona klasa 2

Paprotniki Biologia rozszerzona klasa 2

 PAPROTNIKI
cechy. uspoine:
- heteromorficzna przemiance pokoleń -
pokoleniem dominującym jest samozywny, wieloletni, diploidalny SPOROFIT
-

Paprotniki Biologia rozszerzona klasa 2

L

Lena Kox

27 Followers

89

Udostępnij

Zapisz

Paprotniki

 

2/3

Notatka

PAPROTNIKI cechy. uspoine: - heteromorficzna przemiance pokoleń - pokoleniem dominującym jest samozywny, wieloletni, diploidalny SPOROFIT - rozprzestrzenianie się za pomocą zarodników ORGANOWCE ->ich sporofit jest zbudowany z organow-honeni, łodygi, liści ROŚLINY NACZYNIOWE w budowie anatomicznej sporofitu występuje tuanka przewodząca wodę - drewno Liście 7 SPOROFILE - liście zarodnionośne. Znajdują się na nich zarodnie TROFOFILE-liscie asymilacyjne - przeprowadzają fotosyntezę SPORGTROFOFILE- liście te Tacza funucie zarodnionośng i asymila cuing. Przeprowadzają fotosyntezą i uczestniczą w rozmnażaniu się rośliny NP. u paprotui zwyczajnej, długosza królewskiego ROSLINY ZARODNIKOWE W zarodniach sporofitu poustają zarodniki, majo one charakter przetrwalnikowy, służą do rozprzestrzeniania się gatunku. paprotniki jednakozarodnikowe wytwanain jeden rodzaj zarodników, które kieľkują w jednopienne gametofity (oba typy gametangiow-rodnie i plemnie na jednym asobniku). • puprotniki różnozarodnikowe Wytwanają dwa rodzaje zarodnikow, różniące się wielkościo : malrospary - duże, duique początek gametofitom zenskim miurospory- mate, duique początele gametofitom mesuim bametosit (przedroślie) - krótkotrwały. - samożywny -ma postać małej zielonci plechy - rozmnaża się 26 pomoca gamet - nieruchomych hom. jajowych wytwananych w rodniach i ruchomych plemników wytwarzanych w plemniach. zapłodnienie wymaga obecności wody PAPROCIONE pojawia się zjawisko HETEROFILII różnolistność. Polega na wylztałceniu u tego samego osobniha różnie zbudowanych liści * liście zanurzone w wodzie nie maja aparatów *paprocie wodne nie mają korzeni ZA -kigcze-podziemna Todyga GAMETOFIT •miode liście wonenie przybyszowe ܫܝܝܪܬܐ SPOROFIT dojrzałe, duże, pienaste liście rodnia J. -plemnia np. narecznica samcza, orlica pospolita, diugosz króleushi, wietlica samicza, języcznik zwyczajny, piuro pusznik strusi, podrzeń żebrowiec, salwinia pływająca, marsylia czterolistna budowa anatomiczna Todugi (ung (za) •drewno (2 cewel) -Tyko. (2 hom. sitowych) miehise spichrzo epiderma (zawiera aparaty szparhawe) chwytniki szpartowych LIŚCIE-uczestniczą w odżywianiu oraz rozmnażaniu się paproci KŁĄCZE-podziemna Tadyga, umocowuje rośling w glebie, magazynuje...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

sub. zapasowe KORZENIE-59 liczne i cienuie. Pobierala 2 gleby wodę i sole mineralne zarodnie są wytwarzane uupuach na spodniej stronie dojrzałych liści. kupui sq otoczone biang-zawijkg. Zarodnie majo pocpierscień otwierający umożliwiający. wysypywanie się zarodnikow wiązki koncentryczne Chadrocentryczne) -sumożywny - jednopienny - przytwierdzony do podłoża za pomocą chwytników SKRZYPOWE SPOROFIT Todyga nadziemna i ułacza o. członowaner budowie: zróżnicowanie na urothie węzły i długie międzywężia Ly z węzłów kłącza vyrastają korzenie przybyszowe. Ly.z veztów łodygi wyrastają okołhi odgutezień bocznych i iusuowatych liści zwiniętych w pochewhe, morfologicznie, ale Ich liście nie przeprowadzają fotosyntezy. - funkcję asymilacying przejmuje łodyga kłącze zróżnicowane fizjologicznie. Wyrastaja z nich dwupienne gametofity. Predrasla sa drobne, zielone, - na szczytach pędów asymilacyjnych sq czasem przytwierdzone do gleby za Utosy. ZARODNIONOSNE. -sporofilostany pomocą chwytników -utos zurodnionośny Todyga ·liście bulwha * zarodniki. sq zaopatrone w ·cztery tasmowate twory- SPRĘŻYCE. ułącze korzenie pęd zarodnionośny - wiosenny - wyrasta z kłącza wiosną -bezzieleniowy -sub. odżywcze czerpie z ułacza i bulwek -żuje kilkanaście dni - do Wytworzenia i wysypania się zarodników - wytwarza utos zarodnionośny SPOROFILOSTANY, Ktosy 2ARODNIONOŚNE - suupienia liści zarodnionos- nych (sporofili). Na spodniej stronie liści wykształcają się zarodnie, powstają u nich zarodniki. Są jednakowe korzenie odgałęzienia Todygi buluka -Todyga ped pronnu -letni-od wiosny do późnej jesieni -zielony - nie bierze udziału w rozmnażaniu - przeprowadza fotosyntezę, a nadmiar asymilatów jest magazynowany w kłączu i bulwlicech - roślina zimuje w postaci pędu podziemnego WIDŁA KONE · niewielkie rośliny SPOROFIT -widlaste rozgałęzienia konzeni przybyszowych. i pędów pędy zbudowane 2 Todug i liści L>liście asymilacyjne drobne i zielone. L> liście zarodnionośne-suupione w kłosy zuradnionośne hios zarodnionośny Todyga liście asymilacyjne -korzenie. przybyszowe GAMETOFIT -niepozorny -bezzieleniowy -iego rozwoj wymaga gnyba miloryzowego -predrasle rozwija się hilkanaście lat gnub mikory2044-gnyb współżyjam 2 honeniumi roślin naczyniowych.. Gnyb wspomaya pobieranie wody i soli min. przez korzenie ja. gryb odżywia się prod. foto syntezy preprowadzanej przez roślinę

Biologia /

Paprotniki Biologia rozszerzona klasa 2

L

Lena Kox

27 Followers

 PAPROTNIKI
cechy. uspoine:
- heteromorficzna przemiance pokoleń -
pokoleniem dominującym jest samozywny, wieloletni, diploidalny SPOROFIT
-

Otwórz

Paprotniki

Podobne notatki

Know Paprotniki - zarodnikowe rosliny naczyniowe thumbnail

107

Paprotniki - zarodnikowe rosliny naczyniowe

biologia klasa 2. źródło „biologia na czasie” klasa 2

Know Paprotniki thumbnail

63

Paprotniki

Notatka dotycząca paprotników

Know Paprotniki- zarodnikowe rośliny naczyniowe thumbnail

14

Paprotniki- zarodnikowe rośliny naczyniowe

Moja notatka o paprotnikach

Know rośliny lądowe i wtórnie wodne thumbnail

13

rośliny lądowe i wtórnie wodne

notatka dotyczy roślin lądowych i wtórnie wodnych

Know Paprotniki thumbnail

2

Paprotniki

opis paprotnikow 1. sporofit skrzypów 2. pęd zarośniony i pęd plony 3. cykl rozwojowy skrzypu polnego

Know Paprotniki - zarodnikowe rośliny naczyniowe  thumbnail

7

Paprotniki - zarodnikowe rośliny naczyniowe

Biologia rozszerzona

PAPROTNIKI cechy. uspoine: - heteromorficzna przemiance pokoleń - pokoleniem dominującym jest samozywny, wieloletni, diploidalny SPOROFIT - rozprzestrzenianie się za pomocą zarodników ORGANOWCE ->ich sporofit jest zbudowany z organow-honeni, łodygi, liści ROŚLINY NACZYNIOWE w budowie anatomicznej sporofitu występuje tuanka przewodząca wodę - drewno Liście 7 SPOROFILE - liście zarodnionośne. Znajdują się na nich zarodnie TROFOFILE-liscie asymilacyjne - przeprowadzają fotosyntezę SPORGTROFOFILE- liście te Tacza funucie zarodnionośng i asymila cuing. Przeprowadzają fotosyntezą i uczestniczą w rozmnażaniu się rośliny NP. u paprotui zwyczajnej, długosza królewskiego ROSLINY ZARODNIKOWE W zarodniach sporofitu poustają zarodniki, majo one charakter przetrwalnikowy, służą do rozprzestrzeniania się gatunku. paprotniki jednakozarodnikowe wytwanain jeden rodzaj zarodników, które kieľkują w jednopienne gametofity (oba typy gametangiow-rodnie i plemnie na jednym asobniku). • puprotniki różnozarodnikowe Wytwanają dwa rodzaje zarodnikow, różniące się wielkościo : malrospary - duże, duique początek gametofitom zenskim miurospory- mate, duique początele gametofitom mesuim bametosit (przedroślie) - krótkotrwały. - samożywny -ma postać małej zielonci plechy - rozmnaża się 26 pomoca gamet - nieruchomych hom. jajowych wytwananych w rodniach i ruchomych plemników wytwarzanych w plemniach. zapłodnienie wymaga obecności wody PAPROCIONE pojawia się zjawisko HETEROFILII różnolistność. Polega na wylztałceniu u tego samego osobniha różnie zbudowanych liści * liście zanurzone w wodzie nie maja aparatów *paprocie wodne nie mają korzeni ZA -kigcze-podziemna Todyga GAMETOFIT •miode liście wonenie przybyszowe ܫܝܝܪܬܐ SPOROFIT dojrzałe, duże, pienaste liście rodnia J. -plemnia np. narecznica samcza, orlica pospolita, diugosz króleushi, wietlica samicza, języcznik zwyczajny, piuro pusznik strusi, podrzeń żebrowiec, salwinia pływająca, marsylia czterolistna budowa anatomiczna Todugi (ung (za) •drewno (2 cewel) -Tyko. (2 hom. sitowych) miehise spichrzo epiderma (zawiera aparaty szparhawe) chwytniki szpartowych LIŚCIE-uczestniczą w odżywianiu oraz rozmnażaniu się paproci KŁĄCZE-podziemna Tadyga, umocowuje rośling w glebie, magazynuje...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

sub. zapasowe KORZENIE-59 liczne i cienuie. Pobierala 2 gleby wodę i sole mineralne zarodnie są wytwarzane uupuach na spodniej stronie dojrzałych liści. kupui sq otoczone biang-zawijkg. Zarodnie majo pocpierscień otwierający umożliwiający. wysypywanie się zarodnikow wiązki koncentryczne Chadrocentryczne) -sumożywny - jednopienny - przytwierdzony do podłoża za pomocą chwytników SKRZYPOWE SPOROFIT Todyga nadziemna i ułacza o. członowaner budowie: zróżnicowanie na urothie węzły i długie międzywężia Ly z węzłów kłącza vyrastają korzenie przybyszowe. Ly.z veztów łodygi wyrastają okołhi odgutezień bocznych i iusuowatych liści zwiniętych w pochewhe, morfologicznie, ale Ich liście nie przeprowadzają fotosyntezy. - funkcję asymilacying przejmuje łodyga kłącze zróżnicowane fizjologicznie. Wyrastaja z nich dwupienne gametofity. Predrasla sa drobne, zielone, - na szczytach pędów asymilacyjnych sq czasem przytwierdzone do gleby za Utosy. ZARODNIONOSNE. -sporofilostany pomocą chwytników -utos zurodnionośny Todyga ·liście bulwha * zarodniki. sq zaopatrone w ·cztery tasmowate twory- SPRĘŻYCE. ułącze korzenie pęd zarodnionośny - wiosenny - wyrasta z kłącza wiosną -bezzieleniowy -sub. odżywcze czerpie z ułacza i bulwek -żuje kilkanaście dni - do Wytworzenia i wysypania się zarodników - wytwarza utos zarodnionośny SPOROFILOSTANY, Ktosy 2ARODNIONOŚNE - suupienia liści zarodnionos- nych (sporofili). Na spodniej stronie liści wykształcają się zarodnie, powstają u nich zarodniki. Są jednakowe korzenie odgałęzienia Todygi buluka -Todyga ped pronnu -letni-od wiosny do późnej jesieni -zielony - nie bierze udziału w rozmnażaniu - przeprowadza fotosyntezę, a nadmiar asymilatów jest magazynowany w kłączu i bulwlicech - roślina zimuje w postaci pędu podziemnego WIDŁA KONE · niewielkie rośliny SPOROFIT -widlaste rozgałęzienia konzeni przybyszowych. i pędów pędy zbudowane 2 Todug i liści L>liście asymilacyjne drobne i zielone. L> liście zarodnionośne-suupione w kłosy zuradnionośne hios zarodnionośny Todyga liście asymilacyjne -korzenie. przybyszowe GAMETOFIT -niepozorny -bezzieleniowy -iego rozwoj wymaga gnyba miloryzowego -predrasle rozwija się hilkanaście lat gnub mikory2044-gnyb współżyjam 2 honeniumi roślin naczyniowych.. Gnyb wspomaya pobieranie wody i soli min. przez korzenie ja. gryb odżywia się prod. foto syntezy preprowadzanej przez roślinę