Biologia /

Sacharydy

Sacharydy

 Sochorgoly
Honosacharydy
(cukry proste)
* słodkie
* dobne rozpuszczalne w H₂O
mają od 3 do 8 atomów C
L> triozy (C₂)
L
↳> tetrory (Cu)
pent

Sacharydy

user profile picture

Karola

201 Followers

Udostępnij

Zapisz

597

 

4/1/6

Notatka

Notatka z sacharydów

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Sochorgoly Honosacharydy (cukry proste) * słodkie * dobne rozpuszczalne w H₂O mają od 3 do 8 atomów C L> triozy (C₂) L ↳> tetrory (Cu) pentory (C5) heksory. ↳ L₂ (C6) * mają kilka grup -OH i jeaną -CHO wb -CO- ALDO24 = 0 H-C-OH OH - CH I 4-C-04 1 H-C-OH 1 с н2 он (длинога) V KETOZY CH ₂ OH C=O OH - C - H I H-C-OH I 4-C-OH 1 CH₂OH (fruktora) Oligosacharydy * połączone cukry proste Hiązaniem O-glikozydowym (najczęściej 1,4-glikozydowe) 7 B a - łatwo rozkładalne przez wszystkie organizmy SACHAROZA дикога + froutora 1,2-d-glikozydlowe * transportuje cukier u roślin }. * burak wkrowy (konen) Arcima cukrowa (łodyga) DISACHARUDY • (dwuwukry) * produkty kondensagi dwóch Cząsteczek cukrów prostych Substanca zapasowa - łatworozkładalne przez niektóre organizmy LAKTOZA glukoza + galaktoza 1,4 glikozydowe Składnik mleka ssaków funkcja odzywcza MILK * MALTOZA glukoza + glukoza 1,4 glikozydowe Hystępuje w mektane i pyłku miektórych roślin (Nabi zwieneta zapylające) GLIKOGEN Ọ funkcji zapasowej 6 ANYLOLA Polisacharydy Nozpuszczają się w wodzie * rozkładane za pomocą enzymów OK. 20% * materiał zapasowy zwienąt i grzybów i człowicka gromadzony głównie w wątrobie i w mięśniach Skrobii -7 SKROBIA • materiał zapasowy roślin i miektórych protistón Składa się z dwóch frakcji masy Nie wykazyją Skrobi ANY LO PERTYNA ok. 80% masy właściwości redukujących O funkcji buowlcowej CELULOZA główny składnik ściany komórkowej i roślim i niektórych protistów Rozkładają ją miektóre mikroorga- nizmy 4₂ CHITYNA główmy składnik szkieletów zewnętnnych stawonogów ściany komórkowej grybów i Rozkładają, ją miektóre mikroorga- nizmy -

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Biologia /

Sacharydy

Sacharydy

user profile picture

Karola

201 Followers
 

4/1/6

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Sochorgoly
Honosacharydy
(cukry proste)
* słodkie
* dobne rozpuszczalne w H₂O
mają od 3 do 8 atomów C
L> triozy (C₂)
L
↳> tetrory (Cu)
pent

Otwórz aplikację

Notatka z sacharydów

Sochorgoly Honosacharydy (cukry proste) * słodkie * dobne rozpuszczalne w H₂O mają od 3 do 8 atomów C L> triozy (C₂) L ↳> tetrory (Cu) pentory (C5) heksory. ↳ L₂ (C6) * mają kilka grup -OH i jeaną -CHO wb -CO- ALDO24 = 0 H-C-OH OH - CH I 4-C-04 1 H-C-OH 1 с н2 он (длинога) V KETOZY CH ₂ OH C=O OH - C - H I H-C-OH I 4-C-OH 1 CH₂OH (fruktora) Oligosacharydy * połączone cukry proste Hiązaniem O-glikozydowym (najczęściej 1,4-glikozydowe) 7 B a - łatwo rozkładalne przez wszystkie organizmy SACHAROZA дикога + froutora 1,2-d-glikozydlowe * transportuje cukier u roślin }. * burak wkrowy (konen) Arcima cukrowa (łodyga) DISACHARUDY • (dwuwukry) * produkty kondensagi dwóch Cząsteczek cukrów prostych Substanca zapasowa - łatworozkładalne przez niektóre organizmy LAKTOZA glukoza + galaktoza 1,4 glikozydowe Składnik mleka ssaków funkcja odzywcza MILK * MALTOZA glukoza + glukoza 1,4 glikozydowe Hystępuje w mektane i pyłku miektórych roślin (Nabi zwieneta zapylające) GLIKOGEN Ọ funkcji zapasowej 6 ANYLOLA Polisacharydy Nozpuszczają się w wodzie * rozkładane za pomocą enzymów OK. 20% * materiał zapasowy zwienąt i grzybów i człowicka gromadzony głównie w wątrobie i w mięśniach Skrobii -7 SKROBIA • materiał zapasowy roślin i miektórych protistón Składa się z dwóch frakcji masy Nie wykazyją Skrobi ANY LO PERTYNA ok. 80% masy właściwości redukujących O funkcji buowlcowej CELULOZA główny składnik ściany komórkowej i roślim i niektórych protistów Rozkładają ją miektóre mikroorga- nizmy 4₂ CHITYNA główmy składnik szkieletów zewnętnnych stawonogów ściany komórkowej grybów i Rozkładają, ją miektóre mikroorga- nizmy -

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację