Chemia /

ALKENY

ALKENY

 ALKENY
Właściwości etenu :
charakteryzują
się co najmniej jednym wiązaniem podwójnym (=).
Atom węgla przy którym jest podwójne wiązanie ma

ALKENY

user profile picture

Martynaa

365 Followers

Udostępnij

Zapisz

276

 

2/3

Notatka

reakcje

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

ALKENY Właściwości etenu : charakteryzują się co najmniej jednym wiązaniem podwójnym (=). Atom węgla przy którym jest podwójne wiązanie ma hybrydyzację sp² gaz bezbarwny, bezwonny nierozpuszczalny w wodzie • przyspiesza wegetację roślin ● Izomeria CIS/TRANS CH 3 1 H CIS C = C CH 3 H cis-but-2-en Nazewnictwo: zaczynamy numerować atomy węgla tak, żeby jak najbliżej było wiązanie podwójne CH 3 CnH2n 1 H NAJPROSTSZY ALKEN - składa się z dwóch at. węgla CH₂=CH₂ 1 TRANS C = C eten = A CH3 trans-but-2-en etylen ALKENY - OTRZYMYWANIE 1) odwodornienie alkanów CH3 - CH 3 2) częściowe uwodornienie alkinów CH = CH + H₂ ten atom węgla oddaje H T, CrO₂ CH ₂ 1 CH₂ = CH₂ + H₂ 3) dehydratacja (odwodnienie) alkoholi (ważne!) A1203, T CH3 - CH₂ OH 3 Ni/Pt 3 CH₂ = CH ₂₂ 4) eliminacja cząsteczki chlorowca z dichlorowco-alkanu CH₂ + Zn I ten atom węgla oddaje grupę OH CH₂=CH₂ ↑ + H₂O CH₂=CH₂ + ZnCl₂ 5) monofluorowcopochodna CH3 - CH₂ + КОН | CH ₂ 3 ***f а - np. Zwróć uwagę na katalizator, gdyby nad strzałką była woda to z tych samych substratów powstają zupełnie inne produkty!!! 3-3 alkanu + wodorotlenek CH ₂ + KOH 2 alkohol eliminacja H₂O CH₂ = CH₁₂ + KC + H₂O ка CH ₂ -CH ₂ OH substytucja nukleofilowa CH₂=CH₂ + Br (aq) ALKENY - jakim reakcjom ulegają ? :) 1) spalają się 2) reakcjom addycji (pęka wiązanie podwójne i przyłącza się np. H₂, Br₂, Cl₂, HCl, HBR, I₂, HI, H₂O Î + Ka CH₂ - CH₂ | 1 Br مجھ ۔ >>>> (bexverwne) Bir 2 np. (aq) - barwa słomkowa, beżowa, pomarańczowa. Jest to reakcja odbarwiania wody bromowej charakterystyczna dla związków nienasyconych. W reakcji addycji mamy jeden produkt CH₂ = CH ₂ + H₂O addycja wody CH₂ = CH - CH 3 H* Zgodnie z regułą...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Markownikowa wodór przyłącza się do tego węgla, gdzie jest mniej wodorów. CH₂ = CH ₂ 2 powstaje alkohol + H₂O CH₂=CH₂ + 2 KMnO4 2 (fioletowy) mangan me CH3 - CH₂OH VII st. uth. 3) Reagują z nadmanganianem potasu (fioletowy) pod wpływem tak silnego utleniacza utleniają się do DIOLI (alkoholi dwuwodorotlenowych) CH₂ + MnO₂ + H₂O (fioletowy) CH3 - CH₂ - CH3 I + 2 кон ↑ OH CH₂ - CH₂ + 2 K₂ MnOy 1 (zielony) он он glikol CH₂ - CH₂ + MnO₂ + + OH² 2 OH но (brunatny osad 4) ulegają polimeryzacji Polimeryzacja - proces łączenia się pojedynczych cząsteczek kosztem pękania wiązania wielokrotnego. Powstaje jeden produkt - wielkocząsteczkowy mp. mp. n CH₂=CH₂₂ etylen n CH2 = CHC chloroeten P, T, kat. CH₂ = CH ₂ P.T, hat. € CH₂ 1/2 02 + CH₂ - CH₂ polietylen ECH CH₂ - CH Jn #7₂ u polichloroeten / polichlorel, winyl (PCV) 5) Alkeny utleniają się tlenem z powietrza w obecności katalizatora srebrowego dając tlenki zwane epoksydami AS CH₂ - CH₂ 2 ]₁ 3-5 Epoksydy ulegają hydrolizie pod wpływem wody tworząc DIOLE CH2 - CH2 + H2O CH₂ - CH₂ OH F OH Hlenen etylenu 1,2-etanodial / glitia etylowy

Chemia /

ALKENY

ALKENY

user profile picture

Martynaa

365 Followers
 

2/3

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 ALKENY
Właściwości etenu :
charakteryzują
się co najmniej jednym wiązaniem podwójnym (=).
Atom węgla przy którym jest podwójne wiązanie ma

Otwórz aplikację

reakcje

ALKENY Właściwości etenu : charakteryzują się co najmniej jednym wiązaniem podwójnym (=). Atom węgla przy którym jest podwójne wiązanie ma hybrydyzację sp² gaz bezbarwny, bezwonny nierozpuszczalny w wodzie • przyspiesza wegetację roślin ● Izomeria CIS/TRANS CH 3 1 H CIS C = C CH 3 H cis-but-2-en Nazewnictwo: zaczynamy numerować atomy węgla tak, żeby jak najbliżej było wiązanie podwójne CH 3 CnH2n 1 H NAJPROSTSZY ALKEN - składa się z dwóch at. węgla CH₂=CH₂ 1 TRANS C = C eten = A CH3 trans-but-2-en etylen ALKENY - OTRZYMYWANIE 1) odwodornienie alkanów CH3 - CH 3 2) częściowe uwodornienie alkinów CH = CH + H₂ ten atom węgla oddaje H T, CrO₂ CH ₂ 1 CH₂ = CH₂ + H₂ 3) dehydratacja (odwodnienie) alkoholi (ważne!) A1203, T CH3 - CH₂ OH 3 Ni/Pt 3 CH₂ = CH ₂₂ 4) eliminacja cząsteczki chlorowca z dichlorowco-alkanu CH₂ + Zn I ten atom węgla oddaje grupę OH CH₂=CH₂ ↑ + H₂O CH₂=CH₂ + ZnCl₂ 5) monofluorowcopochodna CH3 - CH₂ + КОН | CH ₂ 3 ***f а - np. Zwróć uwagę na katalizator, gdyby nad strzałką była woda to z tych samych substratów powstają zupełnie inne produkty!!! 3-3 alkanu + wodorotlenek CH ₂ + KOH 2 alkohol eliminacja H₂O CH₂ = CH₁₂ + KC + H₂O ка CH ₂ -CH ₂ OH substytucja nukleofilowa CH₂=CH₂ + Br (aq) ALKENY - jakim reakcjom ulegają ? :) 1) spalają się 2) reakcjom addycji (pęka wiązanie podwójne i przyłącza się np. H₂, Br₂, Cl₂, HCl, HBR, I₂, HI, H₂O Î + Ka CH₂ - CH₂ | 1 Br مجھ ۔ >>>> (bexverwne) Bir 2 np. (aq) - barwa słomkowa, beżowa, pomarańczowa. Jest to reakcja odbarwiania wody bromowej charakterystyczna dla związków nienasyconych. W reakcji addycji mamy jeden produkt CH₂ = CH ₂ + H₂O addycja wody CH₂ = CH - CH 3 H* Zgodnie z regułą...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

Markownikowa wodór przyłącza się do tego węgla, gdzie jest mniej wodorów. CH₂ = CH ₂ 2 powstaje alkohol + H₂O CH₂=CH₂ + 2 KMnO4 2 (fioletowy) mangan me CH3 - CH₂OH VII st. uth. 3) Reagują z nadmanganianem potasu (fioletowy) pod wpływem tak silnego utleniacza utleniają się do DIOLI (alkoholi dwuwodorotlenowych) CH₂ + MnO₂ + H₂O (fioletowy) CH3 - CH₂ - CH3 I + 2 кон ↑ OH CH₂ - CH₂ + 2 K₂ MnOy 1 (zielony) он он glikol CH₂ - CH₂ + MnO₂ + + OH² 2 OH но (brunatny osad 4) ulegają polimeryzacji Polimeryzacja - proces łączenia się pojedynczych cząsteczek kosztem pękania wiązania wielokrotnego. Powstaje jeden produkt - wielkocząsteczkowy mp. mp. n CH₂=CH₂₂ etylen n CH2 = CHC chloroeten P, T, kat. CH₂ = CH ₂ P.T, hat. € CH₂ 1/2 02 + CH₂ - CH₂ polietylen ECH CH₂ - CH Jn #7₂ u polichloroeten / polichlorel, winyl (PCV) 5) Alkeny utleniają się tlenem z powietrza w obecności katalizatora srebrowego dając tlenki zwane epoksydami AS CH₂ - CH₂ 2 ]₁ 3-5 Epoksydy ulegają hydrolizie pod wpływem wody tworząc DIOLE CH2 - CH2 + H2O CH₂ - CH₂ OH F OH Hlenen etylenu 1,2-etanodial / glitia etylowy