Chemia /

alkohole i fenole

alkohole i fenole

 GRUPA
WZÓR OGÓLNY
PRZEDSTAWICIEL metanol etanol bezbarwna ciecz o
GRUPY
ODCZYN
CECHY
OTRZYMYWANIE
REAKCJE
WYKRYWANIE
ODRÓŻNIANIE
MONOHYDROK

alkohole i fenole

user profile picture

doxmis

9 Followers

23

Udostępnij

Zapisz

podsumowanie i porównanie

 

4/3

Streszczenie

GRUPA WZÓR OGÓLNY PRZEDSTAWICIEL metanol etanol bezbarwna ciecz o GRUPY ODCZYN CECHY OTRZYMYWANIE REAKCJE WYKRYWANIE ODRÓŻNIANIE MONOHYDROKSYLOWE jest trujący charakterystycznym zapachu, ma niską temp. wrzenia, łatwopalny 2CH3-CH2-OH+2Na -> 2CH3-CH2-ONa+H₂ CH3-CH2-OH+HCI -> CH3-CH2-CI+H₂O CH3-CH2-OH -Al2O3,T-> CH₂=CH2+H₂O H H₂C -OH H₂C OL HC -OH + Cu(OH)₂ H₂C-OH HC H₂C -OH ZASTOSOWANIE metanol-produkty do higieny jamy ustnej, paliwo w motocyklach, alkohol etylowy - dezynfekcja Pierwszorzędowy alkohol, bo ten atom wegla, jest połączony z jednym węglem 우 obojętny (nie ulegają dysocjacji, ale ich alkoholany sodu wskazują na słabą kwasowość) duża reaktywność, od 12 at. C w cząsteczce są nierozpuszczalne w H₂O CH2=CH2+H₂O -kat,p,T-> CH3-CH2-OH CH3-CH2-CI+KOH -H₂O-> CH3-CH2- OH+KCI (substytucja nukleofilowa) CO+2H₂ -kat.,p.T-> CH3OH fermentacja alkoholowa: C6H12O6-enzymy-> 2CH3CH₂OH+2CO2 H OH ALKOHOLE OH CnH2n+1OH Drugorzędowy alkohol, bo ten atom węgla, jest połączony z dwoma węglami H H-C-0-H I H-C-0-H H-C-0-H H POLIHYDROKSYLOWE CH₂-OH dla monohydroksylowych: zmiana barwy z pomarańczowej na zieloną 2K2Cr2O7+8H2SO4+3CH3-CH2-OH ->3CH3COOH+2Cr(SO4)3+2K2SO4+11H₂O palny; im większa liczba -OH lub dłuższy łańcuch, tym mniej toksyczny, wysoka temp. wrzenia i topnienia 1.CH₂=CH2++Br2 -> CH₂Br-CH₂Br CH₂Br-CH₂Br+NaOH -H₂O-> CH₂OH-CH₂OH+2NaBr 2.2CH2=CH2+O2 -Ag,T-> C2H4O C₂H4O+H₂O -H*-> CH₂OH-CH₂OH 2 CH -OH glicerol - bezbarwna, bezwonna ciecz, dobrze rozp. w H₂O (polihydroksylowe mają silniejsze właściwości kwasowe niż monohydroksylowe) 3.CH2=CH-CH3+Cl2 -T-> CH₂=CH-CH₂CI+HCI CH₂=CH-CH₂Cl+NaOH -> CH₂=CH-CH₂OH+NaCl CH₂=CH-CH₂OH+H₂O2-kat-> glicerol CH₂- ONa T 2 CH ONa + 3 H₂ CH₂-OH -OH (gr. hydroksylowa) + 6 Na CH₂ ONa Trzeciorzędowy alkohol, bo ten atom węgla, jest połączony z trzema węglami $ reakcja z Cu(OH)2 monohydroksylowe - nie reagują polihydroksylowe (-OH przy sąsiednich atomach) - osad roztwarza się i powstaje szafirowy roztwór sorbitol to substancja słodząca, glikol etylenowy to rozpuszczalnik, glicerol jest składnikiem kremów odróżnianie (z K₂Cr2O7+H₂SO4): 1° zmiana barwy 2° zmiana barwy 3° brak objawów reakcji (nie utleniają się) pierścień aromatyczny-OH fenol - toksyczny, bezbarwna substancja krystaliczna, słabo się rozpuszcza w zimnej wodzie, ale...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

dobrze w gorącej, papierek uniwersalny barwi się na bladoróżowy (kumen) propan-2-ylobenzen ONa OH 26 MONOHYDROKSYLOWE kwasowy (słabe kwasy, ale silniejsze niż alkohole) grupa -OH musi być bezpośrednio połączona z pierścieniem (w innym przypadku powstaje alkohol aromatyczny) H₂C-CH-CH₂ OH ONa [0] H fenol fenal + HNO, + CO, + H,O + 2 Na + H₂C- -CH₂ propan-2-on + NaOH 2 OH ONa FENOLE NO₂ OH NO₂ OH + H₂O + H₂O fenolan sodu POLIHYDROKSYLOWE HCI + NaHCO, + H₂O OH &#8-3- +3Br2 → Bentral. + 2 NaOH + NaCl darek sod Br. ONa OH reakcja z FeCl3 powstanie fioletowego roztworu (reakcja charakterysytczna) reakcja z NaOH -> fenole ulegają, a alkohole nie ulegają _OH O-Nat + NaCl + H₂O Br Br + 3HBr↑ tymol jest składnikiem preparatów zwalczających roztocza, błękit bromofenolowy to wskaźnik kwasowo-zasadowy, triklosan jest składnikiem substancji używanych do mycia rąk

Chemia /

alkohole i fenole

user profile picture

doxmis

9 Followers

 GRUPA
WZÓR OGÓLNY
PRZEDSTAWICIEL metanol etanol bezbarwna ciecz o
GRUPY
ODCZYN
CECHY
OTRZYMYWANIE
REAKCJE
WYKRYWANIE
ODRÓŻNIANIE
MONOHYDROK

Otwórz

podsumowanie i porównanie

Podobne notatki

Know Alkohole thumbnail

7

Alkohole

Notatka na temat alkoholi w chemii.

Know Fenole thumbnail

3

Fenole

Notatka o fenolach

Know aminy thumbnail

125

aminy

nazewnictwo, podział, otrzymywanie, właściwości, zasadowość, reakcje

Know ESTRY thumbnail

4

ESTRY

wzór ogólny estrów, nazwy i izomeria estrów, reakcja estryfikacji - otrzymywanie estrów, właściwości estrów, hydroliza kwasowa i zasadowa estrów

Know ALKINY thumbnail

143

ALKINY

Alkiny - pr

Know fenole thumbnail

218

fenole

właściwości fizyczne i chemiczne, otrzymywanie

GRUPA WZÓR OGÓLNY PRZEDSTAWICIEL metanol etanol bezbarwna ciecz o GRUPY ODCZYN CECHY OTRZYMYWANIE REAKCJE WYKRYWANIE ODRÓŻNIANIE MONOHYDROKSYLOWE jest trujący charakterystycznym zapachu, ma niską temp. wrzenia, łatwopalny 2CH3-CH2-OH+2Na -> 2CH3-CH2-ONa+H₂ CH3-CH2-OH+HCI -> CH3-CH2-CI+H₂O CH3-CH2-OH -Al2O3,T-> CH₂=CH2+H₂O H H₂C -OH H₂C OL HC -OH + Cu(OH)₂ H₂C-OH HC H₂C -OH ZASTOSOWANIE metanol-produkty do higieny jamy ustnej, paliwo w motocyklach, alkohol etylowy - dezynfekcja Pierwszorzędowy alkohol, bo ten atom wegla, jest połączony z jednym węglem 우 obojętny (nie ulegają dysocjacji, ale ich alkoholany sodu wskazują na słabą kwasowość) duża reaktywność, od 12 at. C w cząsteczce są nierozpuszczalne w H₂O CH2=CH2+H₂O -kat,p,T-> CH3-CH2-OH CH3-CH2-CI+KOH -H₂O-> CH3-CH2- OH+KCI (substytucja nukleofilowa) CO+2H₂ -kat.,p.T-> CH3OH fermentacja alkoholowa: C6H12O6-enzymy-> 2CH3CH₂OH+2CO2 H OH ALKOHOLE OH CnH2n+1OH Drugorzędowy alkohol, bo ten atom węgla, jest połączony z dwoma węglami H H-C-0-H I H-C-0-H H-C-0-H H POLIHYDROKSYLOWE CH₂-OH dla monohydroksylowych: zmiana barwy z pomarańczowej na zieloną 2K2Cr2O7+8H2SO4+3CH3-CH2-OH ->3CH3COOH+2Cr(SO4)3+2K2SO4+11H₂O palny; im większa liczba -OH lub dłuższy łańcuch, tym mniej toksyczny, wysoka temp. wrzenia i topnienia 1.CH₂=CH2++Br2 -> CH₂Br-CH₂Br CH₂Br-CH₂Br+NaOH -H₂O-> CH₂OH-CH₂OH+2NaBr 2.2CH2=CH2+O2 -Ag,T-> C2H4O C₂H4O+H₂O -H*-> CH₂OH-CH₂OH 2 CH -OH glicerol - bezbarwna, bezwonna ciecz, dobrze rozp. w H₂O (polihydroksylowe mają silniejsze właściwości kwasowe niż monohydroksylowe) 3.CH2=CH-CH3+Cl2 -T-> CH₂=CH-CH₂CI+HCI CH₂=CH-CH₂Cl+NaOH -> CH₂=CH-CH₂OH+NaCl CH₂=CH-CH₂OH+H₂O2-kat-> glicerol CH₂- ONa T 2 CH ONa + 3 H₂ CH₂-OH -OH (gr. hydroksylowa) + 6 Na CH₂ ONa Trzeciorzędowy alkohol, bo ten atom węgla, jest połączony z trzema węglami $ reakcja z Cu(OH)2 monohydroksylowe - nie reagują polihydroksylowe (-OH przy sąsiednich atomach) - osad roztwarza się i powstaje szafirowy roztwór sorbitol to substancja słodząca, glikol etylenowy to rozpuszczalnik, glicerol jest składnikiem kremów odróżnianie (z K₂Cr2O7+H₂SO4): 1° zmiana barwy 2° zmiana barwy 3° brak objawów reakcji (nie utleniają się) pierścień aromatyczny-OH fenol - toksyczny, bezbarwna substancja krystaliczna, słabo się rozpuszcza w zimnej wodzie, ale...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

dobrze w gorącej, papierek uniwersalny barwi się na bladoróżowy (kumen) propan-2-ylobenzen ONa OH 26 MONOHYDROKSYLOWE kwasowy (słabe kwasy, ale silniejsze niż alkohole) grupa -OH musi być bezpośrednio połączona z pierścieniem (w innym przypadku powstaje alkohol aromatyczny) H₂C-CH-CH₂ OH ONa [0] H fenol fenal + HNO, + CO, + H,O + 2 Na + H₂C- -CH₂ propan-2-on + NaOH 2 OH ONa FENOLE NO₂ OH NO₂ OH + H₂O + H₂O fenolan sodu POLIHYDROKSYLOWE HCI + NaHCO, + H₂O OH &#8-3- +3Br2 → Bentral. + 2 NaOH + NaCl darek sod Br. ONa OH reakcja z FeCl3 powstanie fioletowego roztworu (reakcja charakterysytczna) reakcja z NaOH -> fenole ulegają, a alkohole nie ulegają _OH O-Nat + NaCl + H₂O Br Br + 3HBr↑ tymol jest składnikiem preparatów zwalczających roztocza, błękit bromofenolowy to wskaźnik kwasowo-zasadowy, triklosan jest składnikiem substancji używanych do mycia rąk