Chemia /

chemia nieorganiczna podstawy budowa atomu: atom pierwiastki izotopy izotony izobary elektron proton neutron masa atomowa

chemia nieorganiczna podstawy budowa atomu: atom pierwiastki izotopy izotony izobary elektron proton neutron masa atomowa

 "p*
•w jądrze
1,6-10-19
m = 1u=1,67·10th g
AE
np. tlen
46
0 p = 8 e = 8
8
-1
1u = 1,66-10-24 g
O
е
poza jądrem
1,6-10-19
m² 1823 4 = 9,11-1

chemia nieorganiczna podstawy budowa atomu: atom pierwiastki izotopy izotony izobary elektron proton neutron masa atomowa

user profile picture

Patrycja Januszewska

177 Followers

7

Udostępnij

Zapisz

budowa atomu

 

1/2

Notatka

"p* •w jądrze 1,6-10-19 m = 1u=1,67·10th g AE np. tlen 46 0 p = 8 e = 8 8 -1 1u = 1,66-10-24 g O е poza jądrem 1,6-10-19 m² 1823 4 = 9,11-10-28 g 0 n=16-8=8 n • w jądrze E- pierwiastek A - liczba masowa = nukleony = protony + neutrony Z-liczba atomowa = protony = elektrony m = 1u = 1₁67·10 ²24 g NUKLID to jądro atomowe o określonej liczbie protonów i neutronów PROT lekki ^H lub H neutron proton 36 пр. 16 IZOTOPY to nuklidy o tej samej liczbie atomowej Z, roniące się liczbą masową A. Mają taką samą liczbę protonow i róxing neutronów. IZOBARY atomy roxnych pierwiastków o tej samej liczbie nukleonów S₂ 20 na średnią masę atomową składają się wszystkie ixotopy danego pierwiastka 36 18 IZOTOPY WODORU ↓ DEUTER ciężki 2H wb D Ar 10 np. C а IZOTONY atomy różnych pierwiastków różniące się liczbą atomową i masowa, ale o takiej samej liczbie neutronow 14 TRYT super ciężki 20 T طيبا 24 38 18 Ar 20 masa atomows to średnia waxona mas atomowych wszystkich naturalnych izotopów pierwiastka mat. Wodór występuje w przyrodzie w postaci trzech izotopów: ¹H (wodór lekki, prot), 2H (wodór ciężki, deuter), ³H (wodór superciężki, tryt). Masę atomową wodoru oblicza się jako średnią ważoną mas atomowych protu i deuteru. W obliczeniach pomija się tryt, który w przyrodzie występuje w śladowych ilościach. Masa protu wynosi 1,0073 u, a masa deuteru 2,0140 u. %m₁•A₁ + % m₂ •A₂... 100⁰1. Na podstawie: K.-H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007. m4 = 1,00734 тн 1 Oblicz masę atomową wodoru (stosując dane z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku), jeśli wiadomo, że...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

atomy H stanowią 99,98% wszystkich atomów tego pierwiastka w przyrodzie. Wynik podaj z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku. M ²H=2₂0140u %M²H=0,02% 1,00¥3u-99,98% +2,0140-0,02% _ %my = 99,98% тин Śr mat= SY met= 100% Y masa danego pierwiastka, która xapisana jest w układzie jest najbardziej zbliżona do masy izotopu, którego % jest najwięcej Liczba atomowa pewnego pierwiastka wynosi 26. W poniższej tabeli przedstawiono masy atomowe i zawartość procentową trwałych izotopów tego pierwiastka występujących W przyrodzie. Masa atomowa izotopu, u 1,0045 53,94 55,93 56,94 57,93 Zawartość procentowa izotopu, % atomów 5,85 91,75 2,12 0,28 Oblicz średnią masę atomową opisanego pierwiastka. Na podstawie: J. Sawicka i inni, Tablice chemiczne, Gdańsk 2004, s. 202. 53,94-5,85+55,93-91,75+56,94-2,12+54,93-0,28 = 55,84 100°。

Chemia /

chemia nieorganiczna podstawy budowa atomu: atom pierwiastki izotopy izotony izobary elektron proton neutron masa atomowa

user profile picture

Patrycja Januszewska

177 Followers

 "p*
•w jądrze
1,6-10-19
m = 1u=1,67·10th g
AE
np. tlen
46
0 p = 8 e = 8
8
-1
1u = 1,66-10-24 g
O
е
poza jądrem
1,6-10-19
m² 1823 4 = 9,11-1

Otwórz

budowa atomu

Podobne notatki
Know atom - liczba masowa, liczba atomowa thumbnail

497

5178

atom - liczba masowa, liczba atomowa

atom

Know Atomy i cząsteczki  thumbnail

94

1399

Atomy i cząsteczki

Notatki z działu 3 z chemii - Atomy i cząsteczki. W razie błędów piszcie śmiało :)

Know izotopy  thumbnail

83

1272

izotopy

co to izotopy , masa atomowa , rodzaje izotopów , co to promieniotwórczość i rodzaje , co to Izobary i izotony

Know izotopy thumbnail

4

67

izotopy

izotopy chemia klasa 7

Know Izotopy thumbnail

2

34

Izotopy

Chemia klasa 7

Know Promieniowanie  thumbnail

44

764

Promieniowanie

Promieniowanie

"p* •w jądrze 1,6-10-19 m = 1u=1,67·10th g AE np. tlen 46 0 p = 8 e = 8 8 -1 1u = 1,66-10-24 g O е poza jądrem 1,6-10-19 m² 1823 4 = 9,11-10-28 g 0 n=16-8=8 n • w jądrze E- pierwiastek A - liczba masowa = nukleony = protony + neutrony Z-liczba atomowa = protony = elektrony m = 1u = 1₁67·10 ²24 g NUKLID to jądro atomowe o określonej liczbie protonów i neutronów PROT lekki ^H lub H neutron proton 36 пр. 16 IZOTOPY to nuklidy o tej samej liczbie atomowej Z, roniące się liczbą masową A. Mają taką samą liczbę protonow i róxing neutronów. IZOBARY atomy roxnych pierwiastków o tej samej liczbie nukleonów S₂ 20 na średnią masę atomową składają się wszystkie ixotopy danego pierwiastka 36 18 IZOTOPY WODORU ↓ DEUTER ciężki 2H wb D Ar 10 np. C а IZOTONY atomy różnych pierwiastków różniące się liczbą atomową i masowa, ale o takiej samej liczbie neutronow 14 TRYT super ciężki 20 T طيبا 24 38 18 Ar 20 masa atomows to średnia waxona mas atomowych wszystkich naturalnych izotopów pierwiastka mat. Wodór występuje w przyrodzie w postaci trzech izotopów: ¹H (wodór lekki, prot), 2H (wodór ciężki, deuter), ³H (wodór superciężki, tryt). Masę atomową wodoru oblicza się jako średnią ważoną mas atomowych protu i deuteru. W obliczeniach pomija się tryt, który w przyrodzie występuje w śladowych ilościach. Masa protu wynosi 1,0073 u, a masa deuteru 2,0140 u. %m₁•A₁ + % m₂ •A₂... 100⁰1. Na podstawie: K.-H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007. m4 = 1,00734 тн 1 Oblicz masę atomową wodoru (stosując dane z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku), jeśli wiadomo, że...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

atomy H stanowią 99,98% wszystkich atomów tego pierwiastka w przyrodzie. Wynik podaj z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku. M ²H=2₂0140u %M²H=0,02% 1,00¥3u-99,98% +2,0140-0,02% _ %my = 99,98% тин Śr mat= SY met= 100% Y masa danego pierwiastka, która xapisana jest w układzie jest najbardziej zbliżona do masy izotopu, którego % jest najwięcej Liczba atomowa pewnego pierwiastka wynosi 26. W poniższej tabeli przedstawiono masy atomowe i zawartość procentową trwałych izotopów tego pierwiastka występujących W przyrodzie. Masa atomowa izotopu, u 1,0045 53,94 55,93 56,94 57,93 Zawartość procentowa izotopu, % atomów 5,85 91,75 2,12 0,28 Oblicz średnią masę atomową opisanego pierwiastka. Na podstawie: J. Sawicka i inni, Tablice chemiczne, Gdańsk 2004, s. 202. 53,94-5,85+55,93-91,75+56,94-2,12+54,93-0,28 = 55,84 100°。