Chemia /

chemia nieorganiczna tlenki związki chemiczne tlenki amfoteryczne amfotery reakcje otrzymywanie

chemia nieorganiczna tlenki związki chemiczne tlenki amfoteryczne amfotery reakcje otrzymywanie

 Glenbri
metody otrzymywama Elentrów
→ utlenianie metali
→utlenianie niemetali
→>
· termiczny rozkład wodorotlen how
→>roxhład kwasów tlenow

chemia nieorganiczna tlenki związki chemiczne tlenki amfoteryczne amfotery reakcje otrzymywanie

user profile picture

Patrycja Januszewska

175 Followers

33

Udostępnij

Zapisz

tlenki

 

4/2

Notatka

Glenbri metody otrzymywama Elentrów → utlenianie metali →utlenianie niemetali →> · termiczny rozkład wodorotlen how →>roxhład kwasów tlenowych utlenianie metali SPALANIE MAGNEZU Obserwacje: Zachodzi gwałtownie. Magnex spala się jasnym oślepiającym płomieniem. Powstaje biała substancja stała Wniosek: Tlenki możemy otrzymać poprzex utlenianie metali. Reakcja: 2Mg + 0₂ —>2 Mg O utlenianie niemetali SPALANIE SIARKI Obserwacje: Siarka spala się niebiesko fioletowym płomieniem Wydziela się bezbarwny gax o charakterystycz nym zapachů. Wniosek: Tlenki możemy otrzymać poprzez utlenianie nie metali Reahcja: 5 + 0₂ 502 termiczny roz brtad woderthinkin TERMICZNY ROZKLAD WODOROTLENKU MIEDZI (II) Oberwacje: Niebiesha galaretowara substancja zmienia barwę na czarny. ㅜ Reakcja: Cu(OH)₂ CO + H₂O Wniosek: Tlenki możemy otrzymać poprzex termickny roxhiad wodorotlenków 2 Cu(OH)₂ otrzymujemy poprzez dodanie do JÓL (CUSO4) • Cu(OH)₂ ma niebieska galaretowałą postać zasady sodowej termiczny webrtad Irwasin tlenowych TERMICZNY ROZKLAD WEGLANU WAPNIA Obserwacje Wydziela się bexbarwny gax, który powoduje mętnienie wody wapiennej? CaO + CO2 Realicja: Ca CO₂ ī mętnienie CO₂ + Ca (OM) →> CaCO3 wod a wapienna wytwana się osad = CaCO3 Wniosek: Tlenki otrzymujemy poprzez termiczny roxhiad soli thenowych. charalter chemiczny WODA + -> zasadowe SO₂ Son -> kwasowe -> obojętne Al₂O3 am foteryczne SiO₂ -> o char. Kwasowym MgO ->O char. zasadowym SiO₂ SO₂ SO 3 reagują z zasadami tworage sole Tlenni o + SiO₂ tworząc zasady +/_ +/ tworzą kwasy charakterze kwasowym duży zbiór Tenki kwasowe bezwodnini pod zbiór" 50₂ 503 KWAS + - + 7 sihym + FENOLOFTALEINA po dodaniu zasady barwi się na malinowo po dodaniu kwasu jest bezbarwna • uwasem ZASADA +1 + + I bexwodniki kwasowe tlenui, ktore reадија, х wodą tworząć kwasy ORANŽ METYLOWY • po dodaniu kwasu barwi się na czerwono po dodaniu zasady jest xótto-pomarańczowy, tak jak w 1₂0 tlenbri amfeteryczne nie reagują ~ H₂O, ale roxtwarzają się w kwasach i zasadach przykłady: ZnO, Beo, SnO, PbO, Al2O3, A5 203 Cr₂O3...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Mn O₂ 1) Be O theneh beryl •× kwasem siarkowym BeO + H₂ SO₂ रामक + SOG BeO + 2H+ + вео BeO + 2H+ • z zasadą (vi) Be SO4 + H₂O > Be ²+ + SOu₁²³ + H₂O -> Be 2+ + H₂O potasową Вео + 2 кон + H2O BeO +2K* + OH¯ + H₂O BeO + OH + H₂O V₂ [Be (OM)₂] + [Be (OH)4] [Be(OH)4]] 2) Cr₂ Oz - tlenek chromu • z kwasem siarkowym (vi) Cr₂O3 H₂SO₂ Cr₂O3 + 6H² + 3504₁ Cr₂O₂ + 6H+ • z zasadą potasową -1 hoordynacyjna Iv Cr2 О3 +2 кон +3H20 Cr₂O3 + 2+ + 2014¯ +38141₂0 Cr2 Оз +204 + зн20 (x₂ (SO₂)₂ +3M₂0 →> 2 Cr³+ + 350₁₂²* + 3H₂0 - зн20 →> 2 Cr3+ + 4-3 • 2 K [ [r (OM) y ] —>21² + 2 [Cr (OM) ~]] - 2 [Cr (OM)y]] 1 - L. hoordly naсузпа в Cка Оз +вкон +3М20 Cra Оз ток +60н +3H20 Cra Cка Оз + 601 + 3H20 бон рьо ох teen hiет tlenel ойошії (") siarki (и) PbO + H₂SO4 Pb0 +211 + + SO4² РЬО +24+ ох zasada potasowa 6-3=3 ->2 к[Cк cou)6] -> вка +2 [сх сон)6] ->2 [СкСон)] PbSO4 + M₂O ры+ + дей* + H2O Pb + H2O

Chemia /

chemia nieorganiczna tlenki związki chemiczne tlenki amfoteryczne amfotery reakcje otrzymywanie

user profile picture

Patrycja Januszewska

175 Followers

 Glenbri
metody otrzymywama Elentrów
→ utlenianie metali
→utlenianie niemetali
→>
· termiczny rozkład wodorotlen how
→>roxhład kwasów tlenow

Otwórz

tlenki

Podobne notatki
Know Charakterystyka pierwiastków bloku d - chrom  thumbnail

112

1198

Charakterystyka pierwiastków bloku d - chrom

Notatka przygotowana na podstawie wiedzy własnej, repetytorium matura (nowa era) oraz repetytorium Pazdro. Zawiera informacje dotyczące pierwiastka należącego do bloku d - chromu. Jest to temat należący do działu: charakterystyka pierwiastków.

Know Wodorotlenki thumbnail

23

336

Wodorotlenki

Wszystko co trzeba wiedzieć o wodorotlenkach do matury;

Know Tlenki - budowa, nazewnictwo, podział thumbnail

229

4110

Tlenki - budowa, nazewnictwo, podział

zgodne z podręcznikiem nowej ery

Know Reakcje Utleniania i Redukcji - Redoks  thumbnail

31

586

Reakcje Utleniania i Redukcji - Redoks

Redoksy, utlenianie, redukcja, Stopnie utlenienia, poprzednia którą wrzuciłam notatka była wiele mniejsza niż ta, tylko 2 pierwsze strony są takie same pozostałe są nowe - dodane a razem wszystko tworzy spójną całość

Know Aldehydy i ketony thumbnail

81

1275

Aldehydy i ketony

zakres rozszerzony

Know wodorotlenki thumbnail

138

2382

wodorotlenki

.

Glenbri metody otrzymywama Elentrów → utlenianie metali →utlenianie niemetali →> · termiczny rozkład wodorotlen how →>roxhład kwasów tlenowych utlenianie metali SPALANIE MAGNEZU Obserwacje: Zachodzi gwałtownie. Magnex spala się jasnym oślepiającym płomieniem. Powstaje biała substancja stała Wniosek: Tlenki możemy otrzymać poprzex utlenianie metali. Reakcja: 2Mg + 0₂ —>2 Mg O utlenianie niemetali SPALANIE SIARKI Obserwacje: Siarka spala się niebiesko fioletowym płomieniem Wydziela się bezbarwny gax o charakterystycz nym zapachů. Wniosek: Tlenki możemy otrzymać poprzez utlenianie nie metali Reahcja: 5 + 0₂ 502 termiczny roz brtad woderthinkin TERMICZNY ROZKLAD WODOROTLENKU MIEDZI (II) Oberwacje: Niebiesha galaretowara substancja zmienia barwę na czarny. ㅜ Reakcja: Cu(OH)₂ CO + H₂O Wniosek: Tlenki możemy otrzymać poprzex termickny roxhiad wodorotlenków 2 Cu(OH)₂ otrzymujemy poprzez dodanie do JÓL (CUSO4) • Cu(OH)₂ ma niebieska galaretowałą postać zasady sodowej termiczny webrtad Irwasin tlenowych TERMICZNY ROZKLAD WEGLANU WAPNIA Obserwacje Wydziela się bexbarwny gax, który powoduje mętnienie wody wapiennej? CaO + CO2 Realicja: Ca CO₂ ī mętnienie CO₂ + Ca (OM) →> CaCO3 wod a wapienna wytwana się osad = CaCO3 Wniosek: Tlenki otrzymujemy poprzez termiczny roxhiad soli thenowych. charalter chemiczny WODA + -> zasadowe SO₂ Son -> kwasowe -> obojętne Al₂O3 am foteryczne SiO₂ -> o char. Kwasowym MgO ->O char. zasadowym SiO₂ SO₂ SO 3 reagują z zasadami tworage sole Tlenni o + SiO₂ tworząc zasady +/_ +/ tworzą kwasy charakterze kwasowym duży zbiór Tenki kwasowe bezwodnini pod zbiór" 50₂ 503 KWAS + - + 7 sihym + FENOLOFTALEINA po dodaniu zasady barwi się na malinowo po dodaniu kwasu jest bezbarwna • uwasem ZASADA +1 + + I bexwodniki kwasowe tlenui, ktore reадија, х wodą tworząć kwasy ORANŽ METYLOWY • po dodaniu kwasu barwi się na czerwono po dodaniu zasady jest xótto-pomarańczowy, tak jak w 1₂0 tlenbri amfeteryczne nie reagują ~ H₂O, ale roxtwarzają się w kwasach i zasadach przykłady: ZnO, Beo, SnO, PbO, Al2O3, A5 203 Cr₂O3...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

Mn O₂ 1) Be O theneh beryl •× kwasem siarkowym BeO + H₂ SO₂ रामक + SOG BeO + 2H+ + вео BeO + 2H+ • z zasadą (vi) Be SO4 + H₂O > Be ²+ + SOu₁²³ + H₂O -> Be 2+ + H₂O potasową Вео + 2 кон + H2O BeO +2K* + OH¯ + H₂O BeO + OH + H₂O V₂ [Be (OM)₂] + [Be (OH)4] [Be(OH)4]] 2) Cr₂ Oz - tlenek chromu • z kwasem siarkowym (vi) Cr₂O3 H₂SO₂ Cr₂O3 + 6H² + 3504₁ Cr₂O₂ + 6H+ • z zasadą potasową -1 hoordynacyjna Iv Cr2 О3 +2 кон +3H20 Cr₂O3 + 2+ + 2014¯ +38141₂0 Cr2 Оз +204 + зн20 (x₂ (SO₂)₂ +3M₂0 →> 2 Cr³+ + 350₁₂²* + 3H₂0 - зн20 →> 2 Cr3+ + 4-3 • 2 K [ [r (OM) y ] —>21² + 2 [Cr (OM) ~]] - 2 [Cr (OM)y]] 1 - L. hoordly naсузпа в Cка Оз +вкон +3М20 Cra Оз ток +60н +3H20 Cra Cка Оз + 601 + 3H20 бон рьо ох teen hiет tlenel ойошії (") siarki (и) PbO + H₂SO4 Pb0 +211 + + SO4² РЬО +24+ ох zasada potasowa 6-3=3 ->2 к[Cк cou)6] -> вка +2 [сх сон)6] ->2 [СкСон)] PbSO4 + M₂O ры+ + дей* + H2O Pb + H2O