kwasy

 HR
ما
kwas beztlenowy
wodne roztwory wodorków niemetali,
↳ Tworzą je pierwiastki z grup 16 i 17.
Nazwy kwasów beztlenowych
↳kwas + (nazwa p

kwasy

user profile picture

study marysia

499 Followers

176

Udostępnij

Zapisz

.

 

4/5

Notatka

HR ما kwas beztlenowy wodne roztwory wodorków niemetali, ↳ Tworzą je pierwiastki z grup 16 i 17. Nazwy kwasów beztlenowych ↳kwas + (nazwa pierwiastka + wodorowy) HBr kwas bromowodorowy HI kwas jodowodorowy HCN kwas cyjanowodorowy MCI KWASY J R reszta kwasowa In wartościowość R = 1. at. H 1 HCl(ag) 2 Fes Budowa kwasów np. HCI HNO₂ H₂SO4 tlenki tlenowe (oksokwasy) związki chemiczne zawierające w cząsteczkach Hien, inny pierwiastek chemiczny oraz minimum jeden atom wodoru związany z tlenem "Pierwiastkami kwasotwórczymi - atomami centralnymi, w kwasach tlenowych są zwykle niemetale, np. siarka i fosfor kwasy te mogą tworzyć niektóre metale np mangan (VII) H₂O + roztwór oranżu metylowego Nazewnictwo Otrzymywanie kwasu chlorowodorowego Do probówki z chlorowodorem nalej roztwór z oranżem metylowym H₂O + roztwór oranzu metylo- wego Nazwy kwasów tlenowych ↳ kwas+ (nazwa pierwiastka + owy) H₂SO3 kwas siarkowy (Iv) H₂SO4 kwas siarkowy (vi) HNO3 kwas azotowy (V) H₂PO4 kwas fosforowy (v) Otrzymywanie kwasów beztlenowych Obs: Pod wpływem chlorowodoru zawartość probówki barwi się na czerwono Wns: Chlorowodór, rozpuszczając się w wodzie tworzy kwas chlorowodorowy roztwór wodny gaz H₂0₂ HCl() HCI (ag) chlorowodor kwas chlorowodorowy Otrzymywanie kwasu siarkowodorowego Do probówki 1. wsyp małą ilość siarczku żelaza (") i dodaj kwas chlorowodorowy. Otrzymujesz siarkowodór (gaz). Probówkę 1. zamknij korkiem z rurką odprowadzającą. Wprowadź rurkę do probówki 2. z wodą i roztworem oranżu metylowego. Obs: Zawartość probówki 2. zmienia barwę z żółtej na czerwoną Nns: Siarkowodór, rozpuszcza się w wodzie, tworzy kwas. Powstał kwas siarkowodorowy reakcja 1 probówki Fe S +2HCI-> FeCl₂ + H₂S₁ kwasy beztlenowe otrzymuje się: ↳...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

przez rozpuszczenie w wodzie gazowych wodorków niemetali np.: siarkowodoru lub chlorowodoru H₂S (9) HCI (9) [20.0 H₂O 17 w reakcji kwasów z niektórymi solami (reakcje wymiany podwójnej) 2HCl + Fes→→ H₂ S + FeCl₂ H₂ SO 4 + 2NaF → 2HF + Na ₂ Sou 4 H₂0 HCI (99) Otrzymywanie kwasu siarkowego (iv) Do probówki wlej wodę z roztworem oranżu metylowego i umieść nad nią łyżkę do spalań z płonącą siarką. Po zakończe- mu spalania siarki wyjmij łyżkę, probówkę zamknij korkiem i wstrząsaj jej zawartością. płonąca Siarka •powietrze H₂ Scagl plongcy fosfor •powietrze H₂O + roztwór oranżu metylowego H₂O + roztwór oranżu metylowego ag- oznaczenie substancji rozpuszczonej w wodzie 9- oznaczenie substancji w stanie gazowym Otrzymywanie kwasu fosforowego (V) Do probówki wlej wodę z roztworem oranżu metylowego. Następnie nad powierzchnią cieczy umieść łyżkę do spalań z płonącym fosforem czerwonym. Po wyjęciu łyżki probówkę zamknij krokiem i wstrząśnij jej zawartością. Otrzymywanie kwasów tlenowych Obs: Podczas spalania powstaje biały dym o ostrym zapachu. Woda z roztworem oranżu met- ylowego zmienia barwę z żółtej na czerwoną Wns: Siarka reaguje z tlenem, tworząc tlenek siarki (IV), który w reakcji z wodą tworzy kwas Siarkowy (IV) N₂O3 + H₂O → 2HNO₂ N₂O5 + H₂O → 2HNO3 SO3 + H₂O → H₂SO4 mocnych kwasów H₂SO4 +CaCO3 → S+0₂ → SO₂1 SO₂ + H₂O → H₂SO3 Tlenek siarki (lv) SO₂ to tlenek kwasowy kwasu siarkowego (iv) Obs: Fosfor czerwony spala się żółtym płomieniem. Powstaje biały dym. Po wstrząśnięciu zawartością probówki barwa oranżu metylowego zmienia się z żółtej na czerwony. Wns: W wyniku spalania fosforu czerwonego w powietrzu powstaje tlenek fosforu (v) Cząsteczki tlenku fosforu (v) występują w postaci dimerów P4010: Kwasy Henowe (oksokwasy) otrzymuje się w reakcji : ↳ tlenków niemetali (bezwodników kwasowych ) z wodą Py +50₂ P4010 Tlenek fosforu (v) reaguje z wodą a produktem tej reakcji chemicznej jest kwas fosforowy (v) P4010 + 6H₂0 →4H3 PO4 Tlenek azotu (iv) NO₂- rozpuszczony w wodzie - tworzy mieszaninę kwasów: 2NO₂ + H₂O → HNO₂ + HNO3 z solamı kwasów słabych (reakcję wymiany podwójnej) CaSO4 + H₂O + CO₂T H₂CO3 Na₂SIO3 + H₂SO4 → H₂S103 ↓ + Na₂SO4 Moc kwasów - zdolność do odszczepiania kationów wodoru mocne kwasy - w roztworze wodnym ulegają całkowitej dysocjacji np.: HCI, HBV, HI, HNO3, H₂SO4 1 HC104 stabe kwasy w niewielkim stopniu ulegają dysocjacji elektrolitycznej np. H2O + CO, ( H2 CO,) H₂O + SO₂ (H₂SO3) MF HNO₂ Zmiana mocy kwasów beztlenowych Zwiększa się moc kwasu Zwiększa się elektrovjemność niemetalu Zmiana mocy kwasów tlenowych 15 H3PO4 16 H₂SO4 Moc kwasów 16 H₂S H₂ Se H₂ Te Zwiększa się moc kwasu Zwiększa się elektrovjemność atomu centralnego HCIO HCIO₂ HCIO3 HCIO4 zwiększanie się mocy kwasu 17 HC104 17 HF HCI HBr HI Zwiększa się moc kwasu Zmiejsza się elektrovjemność atomu centralnego Zmiana mocy kwasów tego samego pierwiastka chemicznego Jm więcej atomów tlenu w cząsteczce, tym mocniejszy jest kwas: 17 HCIO HBrO HIO Zwiększa się moc kwasu Zwiększa się elektrovjemność atomu centralnego "Większość kwasów reaguje z metalamı aktywnymi chemicznie czyli np. z litowcami lub berylowcami. Metale te wypierają wodór z kwasów i tworzą sole metal aktywny + kwas → sól + wodór 27 28 2 Na + 2HCI 2 NaCl + H₂T 3Mg + 2 H₂PO4 → دا M93 (PO4)2 + 3H₂1 Właściwości chemiczne kwasów Najmniej aktywne chemicznie metale nie wypierają wodoru z kwasów. Reagują jedynie ze stężonym roztworem kwasu siarkowego (VI) oraz z roztworem kwasu azotowego (v) czyli kwasami utleniającymi Cu + H₂SO4 (rozcieńczony) r.n.z Cu + 2H₂SO4 (stężone) → Cu SO4 + 50₂1 + H₂O Cu + 4HNO3(stężone) 2HBr + Cao →→ CaBr ₂ + H₂O H₂SO3 + K₂O → K₂SO3 + H₂O 2HI + Ba(OH)₂ → Bal₂ + 2H₂O HNO3 + NaOH → NaNO3 + H₂O kwas chlorowodorowy (solny) HCI (aq) bezbarwna ciecz → Cu(NO3)₂ + 2 NO ₂T + 2H₂O 3Cu + 8 HNO3 (rozcieńczone) →3 Cu (NO3)₂ + 2NO ↑ + 4 H ₂0 stężony wodny roztwór zawiera ok. 37% HCI zmieszany ze stężonym HNO3 w stosunku objętościowym 3:1 tworzy tzw. wodę królewską, która roztwarza m.in. złoto i platynę Mocniejsze kwasy wypierają słabsze kwasy z ich soli Na₂S + 2HCI 2 NaCl + H₂ST Elektroda KNOS Siarkowodorowy H₂S (09) ↳> bezbarwna ciecz wydzielająca siarko- wodór gaz o ostrym zapach zgni- Tych jaj ↳ silna trucizna - wiąże w nierozpusz- czalny Slarczek jony żelaza (11) znajdujące się we krwi przez co niszczy chemoglobinę Li/Li K/K Ca/Ca** Na, Na Mg/Mg AVAI" Zn/Zn* Cr/Cr Fe/Fe** Cd/Cd ColCo Ni/Ni Sn/Sn Pb/Pb H₂/H Cu/Cu** Hg/Hg** Ag/Ag Au/Au ↳ Reakcja elektrodowa "Kwasy reagują także z Henkami zasadowymi oraz z wodorotlenkami. Powstaje sól i woda. Li <=> Li* + e K <=> K+ e Ca <=> Ca +2e Na <=> Na + e Mg <=> Mg + 2e Al <=> Al³+ 3e Zn <=> Zn +20 Cr<=> Cr³+ 3e Fe <=> Fe +2e Cd <=> Cd +2e Co <=> Co +2e Ni <=> Ni+2e Sn <=> Sn² +2e Pb <=> Pb² +2e H₂ <=> 2H + 2e Cu +2e <=> Cu Hg + 2e <=> Hg Ag* + e <=> Ag Au +e<=> Au Przegląd kwasów kwas+ wodorotlenek → sól + woda kwas+ Henek zasadowy → sól + wodór kwas azotowy (V) HNO3 ↳bezbarwna ciecz gęstość stężonego roztworu jest większa od gęstości wody ↳stężony wodny roztwór zawiera ok. 69% HNO3 ↳zmieszany ze stężonym HCI w stosunku obiętościowym 1:3 tworzy tzw. wodę królewską, która roztwarza m.in. złoto i platynę "powoduje żółknięcie białek Potencjał standardowy NI - 3,05 -2,93 -2,84 w reakcji ksantoproteinowej ↳ wykazuje silne właściwości utleniające -2,71 -2,37 -1,66 -0,76 -0,71 -0,44 -0,43 -0,25 -0,24 -0,14 -0,13 -0.00 z definicji +0,345 +0.854 +0,800 + 1,420 Przykłady metali mniej aktywnych chemicznie od wodoru Cu Ru Rh Pd Ag Os Jr Pt Au Hg Bi 27 Sb Kwas fosforowy (V) H₂PO4 krystalicna substancja stała - czysty 100% kwas w temp. pokojowej ma postać białych kryształów kwas siarkowy (VI) H₂SO4 ↳bezbarwa ciecz gęstość stężonego roztworu jest znacznie większa od gęstości wody Stężony wodny roztwór zawiera ok 98% H₂SO4 L> powoduje zwęglenie substancji pochodz- enia naturalnego kwas siarkowy (lv) H₂O+SO₂ (H₂SO₂) ↳ wskazuje silne właściwości utleniające bezbarwna ciecz nietrwały kwas- tatwo ulega rozkładowi 4 ma właściwości bakteriobójcze i wybielające "dobrze rozpuszcza się w wodzie. ↳> stężony wodny roztwór zawiera 85% H₂PO4 kwas węglowy H₂O + CO₂ (H₂CO3) ↳bezbarwna ciecz ↳> nietrwały kwas Tatwo ulega rozkładowi ↳> występuje w postaci rozcieńczonych roztworów np. woda gazowana kwasy netrwate ↳ w wodnych roztworach bardzo szybko ulegają rozkładowi i nie można otrzymać ich stężonych roztworów. ↳ Należą do nich np. kwas slarkowy (iv), kwas węglowy H₂O + SO₂ H2O + CO2 Zastosowania HCI soki trawienne HCN- pestki brzoskwiń i moreli H₂S - składnik wód leczniczych ↳ Przemysł chemiczny L> Barwniki z HCI są w niektórych kosmetykach ↳ H₂SO4 i HNO ₂ zmieszane w stosunku 2:1 stanowią mieszaninę nietrującą, którą stosuje się w syntezie organicznej ↳ Przemysł spożywczy ↳> H₂PO4 dodaje się do galaretek oraz napojów typu cola L> H₂O + CO₂-Składnik wody gazowanej ↳>HCI - poces produkcji m.in sztucznego miodu, cukru, przypraw, twarogów i serków homogenizowanych ↳> Motoryzacja L> Karoserie samochodów przed malowaniem oczyszcza się roztworem H₂SO4 - elektrolit N akumulatorach OTONIONYCH. Składnik preparatów do czyszczenia felg H₂PO4

user profile picture

study marysia

499 Followers

 HR
ما
kwas beztlenowy
wodne roztwory wodorków niemetali,
↳ Tworzą je pierwiastki z grup 16 i 17.
Nazwy kwasów beztlenowych
↳kwas + (nazwa p

Otwórz

.

Podobne notatki
Know Kwasy  thumbnail

18

235

Kwasy

Wszystko co trzeba wiedzieć o kwasach do matury;

Know Wodorotlenki thumbnail

24

425

Wodorotlenki

Wszystko co trzeba wiedzieć o wodorotlenkach do matury;

Know wodorotlenki thumbnail

147

2582

wodorotlenki

.

Know wodorki thumbnail

78

1413

wodorki

.

Know KWASY thumbnail

9

131

KWASY

kwasy, podział kwasów, wskaźnik, skala pH, otrzymywanie kwasów, reakcja ksantoproteinowa,

Know kwasy karboksylowe  thumbnail

25

359

kwasy karboksylowe

Wszystko co musisz wiedzieć o kwasach karboksylowych na poziomie rozszerzonym. W notatce są również zawarte zadania + ich rozwiązania oraz zadania do samodzielnego wykonania :3

HR ما kwas beztlenowy wodne roztwory wodorków niemetali, ↳ Tworzą je pierwiastki z grup 16 i 17. Nazwy kwasów beztlenowych ↳kwas + (nazwa pierwiastka + wodorowy) HBr kwas bromowodorowy HI kwas jodowodorowy HCN kwas cyjanowodorowy MCI KWASY J R reszta kwasowa In wartościowość R = 1. at. H 1 HCl(ag) 2 Fes Budowa kwasów np. HCI HNO₂ H₂SO4 tlenki tlenowe (oksokwasy) związki chemiczne zawierające w cząsteczkach Hien, inny pierwiastek chemiczny oraz minimum jeden atom wodoru związany z tlenem "Pierwiastkami kwasotwórczymi - atomami centralnymi, w kwasach tlenowych są zwykle niemetale, np. siarka i fosfor kwasy te mogą tworzyć niektóre metale np mangan (VII) H₂O + roztwór oranżu metylowego Nazewnictwo Otrzymywanie kwasu chlorowodorowego Do probówki z chlorowodorem nalej roztwór z oranżem metylowym H₂O + roztwór oranzu metylo- wego Nazwy kwasów tlenowych ↳ kwas+ (nazwa pierwiastka + owy) H₂SO3 kwas siarkowy (Iv) H₂SO4 kwas siarkowy (vi) HNO3 kwas azotowy (V) H₂PO4 kwas fosforowy (v) Otrzymywanie kwasów beztlenowych Obs: Pod wpływem chlorowodoru zawartość probówki barwi się na czerwono Wns: Chlorowodór, rozpuszczając się w wodzie tworzy kwas chlorowodorowy roztwór wodny gaz H₂0₂ HCl() HCI (ag) chlorowodor kwas chlorowodorowy Otrzymywanie kwasu siarkowodorowego Do probówki 1. wsyp małą ilość siarczku żelaza (") i dodaj kwas chlorowodorowy. Otrzymujesz siarkowodór (gaz). Probówkę 1. zamknij korkiem z rurką odprowadzającą. Wprowadź rurkę do probówki 2. z wodą i roztworem oranżu metylowego. Obs: Zawartość probówki 2. zmienia barwę z żółtej na czerwoną Nns: Siarkowodór, rozpuszcza się w wodzie, tworzy kwas. Powstał kwas siarkowodorowy reakcja 1 probówki Fe S +2HCI-> FeCl₂ + H₂S₁ kwasy beztlenowe otrzymuje się: ↳...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

przez rozpuszczenie w wodzie gazowych wodorków niemetali np.: siarkowodoru lub chlorowodoru H₂S (9) HCI (9) [20.0 H₂O 17 w reakcji kwasów z niektórymi solami (reakcje wymiany podwójnej) 2HCl + Fes→→ H₂ S + FeCl₂ H₂ SO 4 + 2NaF → 2HF + Na ₂ Sou 4 H₂0 HCI (99) Otrzymywanie kwasu siarkowego (iv) Do probówki wlej wodę z roztworem oranżu metylowego i umieść nad nią łyżkę do spalań z płonącą siarką. Po zakończe- mu spalania siarki wyjmij łyżkę, probówkę zamknij korkiem i wstrząsaj jej zawartością. płonąca Siarka •powietrze H₂ Scagl plongcy fosfor •powietrze H₂O + roztwór oranżu metylowego H₂O + roztwór oranżu metylowego ag- oznaczenie substancji rozpuszczonej w wodzie 9- oznaczenie substancji w stanie gazowym Otrzymywanie kwasu fosforowego (V) Do probówki wlej wodę z roztworem oranżu metylowego. Następnie nad powierzchnią cieczy umieść łyżkę do spalań z płonącym fosforem czerwonym. Po wyjęciu łyżki probówkę zamknij krokiem i wstrząśnij jej zawartością. Otrzymywanie kwasów tlenowych Obs: Podczas spalania powstaje biały dym o ostrym zapachu. Woda z roztworem oranżu met- ylowego zmienia barwę z żółtej na czerwoną Wns: Siarka reaguje z tlenem, tworząc tlenek siarki (IV), który w reakcji z wodą tworzy kwas Siarkowy (IV) N₂O3 + H₂O → 2HNO₂ N₂O5 + H₂O → 2HNO3 SO3 + H₂O → H₂SO4 mocnych kwasów H₂SO4 +CaCO3 → S+0₂ → SO₂1 SO₂ + H₂O → H₂SO3 Tlenek siarki (lv) SO₂ to tlenek kwasowy kwasu siarkowego (iv) Obs: Fosfor czerwony spala się żółtym płomieniem. Powstaje biały dym. Po wstrząśnięciu zawartością probówki barwa oranżu metylowego zmienia się z żółtej na czerwony. Wns: W wyniku spalania fosforu czerwonego w powietrzu powstaje tlenek fosforu (v) Cząsteczki tlenku fosforu (v) występują w postaci dimerów P4010: Kwasy Henowe (oksokwasy) otrzymuje się w reakcji : ↳ tlenków niemetali (bezwodników kwasowych ) z wodą Py +50₂ P4010 Tlenek fosforu (v) reaguje z wodą a produktem tej reakcji chemicznej jest kwas fosforowy (v) P4010 + 6H₂0 →4H3 PO4 Tlenek azotu (iv) NO₂- rozpuszczony w wodzie - tworzy mieszaninę kwasów: 2NO₂ + H₂O → HNO₂ + HNO3 z solamı kwasów słabych (reakcję wymiany podwójnej) CaSO4 + H₂O + CO₂T H₂CO3 Na₂SIO3 + H₂SO4 → H₂S103 ↓ + Na₂SO4 Moc kwasów - zdolność do odszczepiania kationów wodoru mocne kwasy - w roztworze wodnym ulegają całkowitej dysocjacji np.: HCI, HBV, HI, HNO3, H₂SO4 1 HC104 stabe kwasy w niewielkim stopniu ulegają dysocjacji elektrolitycznej np. H2O + CO, ( H2 CO,) H₂O + SO₂ (H₂SO3) MF HNO₂ Zmiana mocy kwasów beztlenowych Zwiększa się moc kwasu Zwiększa się elektrovjemność niemetalu Zmiana mocy kwasów tlenowych 15 H3PO4 16 H₂SO4 Moc kwasów 16 H₂S H₂ Se H₂ Te Zwiększa się moc kwasu Zwiększa się elektrovjemność atomu centralnego HCIO HCIO₂ HCIO3 HCIO4 zwiększanie się mocy kwasu 17 HC104 17 HF HCI HBr HI Zwiększa się moc kwasu Zmiejsza się elektrovjemność atomu centralnego Zmiana mocy kwasów tego samego pierwiastka chemicznego Jm więcej atomów tlenu w cząsteczce, tym mocniejszy jest kwas: 17 HCIO HBrO HIO Zwiększa się moc kwasu Zwiększa się elektrovjemność atomu centralnego "Większość kwasów reaguje z metalamı aktywnymi chemicznie czyli np. z litowcami lub berylowcami. Metale te wypierają wodór z kwasów i tworzą sole metal aktywny + kwas → sól + wodór 27 28 2 Na + 2HCI 2 NaCl + H₂T 3Mg + 2 H₂PO4 → دا M93 (PO4)2 + 3H₂1 Właściwości chemiczne kwasów Najmniej aktywne chemicznie metale nie wypierają wodoru z kwasów. Reagują jedynie ze stężonym roztworem kwasu siarkowego (VI) oraz z roztworem kwasu azotowego (v) czyli kwasami utleniającymi Cu + H₂SO4 (rozcieńczony) r.n.z Cu + 2H₂SO4 (stężone) → Cu SO4 + 50₂1 + H₂O Cu + 4HNO3(stężone) 2HBr + Cao →→ CaBr ₂ + H₂O H₂SO3 + K₂O → K₂SO3 + H₂O 2HI + Ba(OH)₂ → Bal₂ + 2H₂O HNO3 + NaOH → NaNO3 + H₂O kwas chlorowodorowy (solny) HCI (aq) bezbarwna ciecz → Cu(NO3)₂ + 2 NO ₂T + 2H₂O 3Cu + 8 HNO3 (rozcieńczone) →3 Cu (NO3)₂ + 2NO ↑ + 4 H ₂0 stężony wodny roztwór zawiera ok. 37% HCI zmieszany ze stężonym HNO3 w stosunku objętościowym 3:1 tworzy tzw. wodę królewską, która roztwarza m.in. złoto i platynę Mocniejsze kwasy wypierają słabsze kwasy z ich soli Na₂S + 2HCI 2 NaCl + H₂ST Elektroda KNOS Siarkowodorowy H₂S (09) ↳> bezbarwna ciecz wydzielająca siarko- wodór gaz o ostrym zapach zgni- Tych jaj ↳ silna trucizna - wiąże w nierozpusz- czalny Slarczek jony żelaza (11) znajdujące się we krwi przez co niszczy chemoglobinę Li/Li K/K Ca/Ca** Na, Na Mg/Mg AVAI" Zn/Zn* Cr/Cr Fe/Fe** Cd/Cd ColCo Ni/Ni Sn/Sn Pb/Pb H₂/H Cu/Cu** Hg/Hg** Ag/Ag Au/Au ↳ Reakcja elektrodowa "Kwasy reagują także z Henkami zasadowymi oraz z wodorotlenkami. Powstaje sól i woda. Li <=> Li* + e K <=> K+ e Ca <=> Ca +2e Na <=> Na + e Mg <=> Mg + 2e Al <=> Al³+ 3e Zn <=> Zn +20 Cr<=> Cr³+ 3e Fe <=> Fe +2e Cd <=> Cd +2e Co <=> Co +2e Ni <=> Ni+2e Sn <=> Sn² +2e Pb <=> Pb² +2e H₂ <=> 2H + 2e Cu +2e <=> Cu Hg + 2e <=> Hg Ag* + e <=> Ag Au +e<=> Au Przegląd kwasów kwas+ wodorotlenek → sól + woda kwas+ Henek zasadowy → sól + wodór kwas azotowy (V) HNO3 ↳bezbarwna ciecz gęstość stężonego roztworu jest większa od gęstości wody ↳stężony wodny roztwór zawiera ok. 69% HNO3 ↳zmieszany ze stężonym HCI w stosunku obiętościowym 1:3 tworzy tzw. wodę królewską, która roztwarza m.in. złoto i platynę "powoduje żółknięcie białek Potencjał standardowy NI - 3,05 -2,93 -2,84 w reakcji ksantoproteinowej ↳ wykazuje silne właściwości utleniające -2,71 -2,37 -1,66 -0,76 -0,71 -0,44 -0,43 -0,25 -0,24 -0,14 -0,13 -0.00 z definicji +0,345 +0.854 +0,800 + 1,420 Przykłady metali mniej aktywnych chemicznie od wodoru Cu Ru Rh Pd Ag Os Jr Pt Au Hg Bi 27 Sb Kwas fosforowy (V) H₂PO4 krystalicna substancja stała - czysty 100% kwas w temp. pokojowej ma postać białych kryształów kwas siarkowy (VI) H₂SO4 ↳bezbarwa ciecz gęstość stężonego roztworu jest znacznie większa od gęstości wody Stężony wodny roztwór zawiera ok 98% H₂SO4 L> powoduje zwęglenie substancji pochodz- enia naturalnego kwas siarkowy (lv) H₂O+SO₂ (H₂SO₂) ↳ wskazuje silne właściwości utleniające bezbarwna ciecz nietrwały kwas- tatwo ulega rozkładowi 4 ma właściwości bakteriobójcze i wybielające "dobrze rozpuszcza się w wodzie. ↳> stężony wodny roztwór zawiera 85% H₂PO4 kwas węglowy H₂O + CO₂ (H₂CO3) ↳bezbarwna ciecz ↳> nietrwały kwas Tatwo ulega rozkładowi ↳> występuje w postaci rozcieńczonych roztworów np. woda gazowana kwasy netrwate ↳ w wodnych roztworach bardzo szybko ulegają rozkładowi i nie można otrzymać ich stężonych roztworów. ↳ Należą do nich np. kwas slarkowy (iv), kwas węglowy H₂O + SO₂ H2O + CO2 Zastosowania HCI soki trawienne HCN- pestki brzoskwiń i moreli H₂S - składnik wód leczniczych ↳ Przemysł chemiczny L> Barwniki z HCI są w niektórych kosmetykach ↳ H₂SO4 i HNO ₂ zmieszane w stosunku 2:1 stanowią mieszaninę nietrującą, którą stosuje się w syntezie organicznej ↳ Przemysł spożywczy ↳> H₂PO4 dodaje się do galaretek oraz napojów typu cola L> H₂O + CO₂-Składnik wody gazowanej ↳>HCI - poces produkcji m.in sztucznego miodu, cukru, przypraw, twarogów i serków homogenizowanych ↳> Motoryzacja L> Karoserie samochodów przed malowaniem oczyszcza się roztworem H₂SO4 - elektrolit N akumulatorach OTONIONYCH. Składnik preparatów do czyszczenia felg H₂PO4