Chemia /

kwasy klasa 8

kwasy klasa 8

 Roasy
Kuas
chlorowodoroby HCL
właściwości kwasu chlorowodorowego
Chemiczne
zrące
Fizyczne:
• bezbarwne A
●
• ciecz
•dymiary
.
H-CL
zastosow

kwasy klasa 8

user profile picture

Oliwa

8 Followers

6

Udostępnij

Zapisz

kwasy właściwości zastosowanie wzory sumarczyne i strukturalne

 

8

Notatka

Roasy Kuas chlorowodoroby HCL właściwości kwasu chlorowodorowego Chemiczne zrące Fizyczne: • bezbarwne A ● • ciecz •dymiary . H-CL zastosowanie kosu chlorowodorowe • do produkyć sztucznego miodul i • do produtegi borwnikwww do kosmety letids • do rur gry my wonia metali 2 realega otrymywonią kwasu H₂ + Cl₂ →→→ 2HCl 2 Kwas Povryszczonia powerechni metalayoh chlorowodorowego. siarkowodorowy H₂S właściwasi kwasu stórkowodorowego Fizyczne • bezbarwny Rostosowanie kwasu His kwas beetlenowy kwas beztlenowy Chemiczne • Ostry zapach zgniłych jaj ● trujacy sorowodorowego la legeniat. • do produly: storlu • w uzdrowiskach do • do produly: depilatorów chomicznych 目 realuya otrzymywania kwasu siarkowodorowego FeS + 2HCl FeCl₂ + H₂S svorczele zdlaza (III) + kwas chlorowodoroby. chlorele relaza + storkowodor H₁₂ +S → H₂S Ho Kwas siarkowy IV H₂SO₂ H-OS. ²²5=0 kos Henowy właściwości kwasu svorkousego IV Firyane' Chemiczne ● •właścworz wybielajace • bezbarwny ● • do • do produleyi •do dezynfelige ● ● zastosowanie kwasu siorkowego IV charoltorystyczny drażniacy 20 poin d5 produley wiolion Capieru nawozów sztuctnyth & reaky's otrzymywania kwark siórkowego IV 5+0₂502 SO₂ + H₂O → H₂ SO₂ własciwart Fizycone. •ciebr ·boz borwny siarkowy VI H ₂ SO 4 => H- właściwahi kwasu storkowego VI Chemiczne ne •berwonny aer Fizyczne •desta bezbarwny • hydroshopiny? xastosowanie kwasu svorkowego VI • do coruszcania samochodu pred malowon.om • do predulugi sztucznego edwabu • do produly, środkow Bordcych. • do produbini lehow I my jacych ● •ziący zixigla substongie orgon. zine ♥ H2CO3 wasu weglowego kwas Henowy reakuya ofrymywanie 50₂ + H₂0503 503 + H₂O Chemiane •ber wonny 80 • borono mid twały - = = 0; C = 0 kwas tlenowy H- zosto sowomie kwosu weglowego •w uzdrowiskach do kompick kwasowych. •do produtu wody gardwong realya Strymywania kwoju weglowego CO2+H2O на соз H₂ 504 Kwas Ozołowy ✓ HNO3 H-O-N30 kwas Henowy whasula kwane Fizycie • bezbarwny mestosowanie kwosu owtowego V shłodnik polics relucto my ch 41 do produlu! below.. no serce i lirecionie. •...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

produlya fum pro • • produlys volvorow i forb do ohrevne fostaowy VH₂PO₂ H=O-P=O właścican known fosforowego V ● ● Fizyczne swestonya stowa M royous? dny w ber boilmy Arystolicina owtowego V One mozne 1 • charolterystyczny ostry zopoch ( •źrouy • powodiye zrółwnecu bwiele 65 redig: resonoproteinove dlopne wodzie ону zostosowanie kosu fosforowego V • jest preporotam as cryssconus folg 0 Idobry nawóz 3 paye Onyllo by stywany kwos coli oro? u gdoreth och w stomotolog. N Chomione . • stezony roztwor jest zracy Килог охолощу у realiya отчутусяется N₂O5 + H₂O2 HNO 3 P₁010+ 6H₂O ри оло kwas for forony & realiye otrzymywania. Py +50₂ риоло - 4H3PO4 наполу

Chemia /

kwasy klasa 8

user profile picture

Oliwa

8 Followers

 Roasy
Kuas
chlorowodoroby HCL
właściwości kwasu chlorowodorowego
Chemiczne
zrące
Fizyczne:
• bezbarwne A
●
• ciecz
•dymiary
.
H-CL
zastosow

Otwórz

kwasy właściwości zastosowanie wzory sumarczyne i strukturalne

Podobne notatki
Know kwasy beztlenowe cz.1 thumbnail

2

56

kwasy beztlenowe cz.1

kwas chlorowodorowy

Know chemia sole thumbnail

14

376

chemia sole

definicje, nazewnictwo, kwasy tlenowe i beztlenowe oraz 6 najprostszych sposobów otrzymywania

Know KWASY thumbnail

9

132

KWASY

kwasy, podział kwasów, wskaźnik, skala pH, otrzymywanie kwasów, reakcja ksantoproteinowa,

Know Kwasy  thumbnail

18

235

Kwasy

Wszystko co trzeba wiedzieć o kwasach do matury;

Know wiązania koordynacyjne  thumbnail

4

49

wiązania koordynacyjne

chemia

Know Aminy thumbnail

0

148

Aminy

rzędowość, nazewnictwo, otrzymywanie, właściwości, zastosowanie, reakcje, sole amonowe, alkaloidy

Roasy Kuas chlorowodoroby HCL właściwości kwasu chlorowodorowego Chemiczne zrące Fizyczne: • bezbarwne A ● • ciecz •dymiary . H-CL zastosowanie kosu chlorowodorowe • do produkyć sztucznego miodul i • do produtegi borwnikwww do kosmety letids • do rur gry my wonia metali 2 realega otrymywonią kwasu H₂ + Cl₂ →→→ 2HCl 2 Kwas Povryszczonia powerechni metalayoh chlorowodorowego. siarkowodorowy H₂S właściwasi kwasu stórkowodorowego Fizyczne • bezbarwny Rostosowanie kwasu His kwas beetlenowy kwas beztlenowy Chemiczne • Ostry zapach zgniłych jaj ● trujacy sorowodorowego la legeniat. • do produly: storlu • w uzdrowiskach do • do produly: depilatorów chomicznych 目 realuya otrzymywania kwasu siarkowodorowego FeS + 2HCl FeCl₂ + H₂S svorczele zdlaza (III) + kwas chlorowodoroby. chlorele relaza + storkowodor H₁₂ +S → H₂S Ho Kwas siarkowy IV H₂SO₂ H-OS. ²²5=0 kos Henowy właściwości kwasu svorkousego IV Firyane' Chemiczne ● •właścworz wybielajace • bezbarwny ● • do • do produleyi •do dezynfelige ● ● zastosowanie kwasu siorkowego IV charoltorystyczny drażniacy 20 poin d5 produley wiolion Capieru nawozów sztuctnyth & reaky's otrzymywania kwark siórkowego IV 5+0₂502 SO₂ + H₂O → H₂ SO₂ własciwart Fizycone. •ciebr ·boz borwny siarkowy VI H ₂ SO 4 => H- właściwahi kwasu storkowego VI Chemiczne ne •berwonny aer Fizyczne •desta bezbarwny • hydroshopiny? xastosowanie kwasu svorkowego VI • do coruszcania samochodu pred malowon.om • do predulugi sztucznego edwabu • do produly, środkow Bordcych. • do produbini lehow I my jacych ● •ziący zixigla substongie orgon. zine ♥ H2CO3 wasu weglowego kwas Henowy reakuya ofrymywanie 50₂ + H₂0503 503 + H₂O Chemiane •ber wonny 80 • borono mid twały - = = 0; C = 0 kwas tlenowy H- zosto sowomie kwosu weglowego •w uzdrowiskach do kompick kwasowych. •do produtu wody gardwong realya Strymywania kwoju weglowego CO2+H2O на соз H₂ 504 Kwas Ozołowy ✓ HNO3 H-O-N30 kwas Henowy whasula kwane Fizycie • bezbarwny mestosowanie kwosu owtowego V shłodnik polics relucto my ch 41 do produlu! below.. no serce i lirecionie. •...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

produlya fum pro • • produlys volvorow i forb do ohrevne fostaowy VH₂PO₂ H=O-P=O właścican known fosforowego V ● ● Fizyczne swestonya stowa M royous? dny w ber boilmy Arystolicina owtowego V One mozne 1 • charolterystyczny ostry zopoch ( •źrouy • powodiye zrółwnecu bwiele 65 redig: resonoproteinove dlopne wodzie ону zostosowanie kosu fosforowego V • jest preporotam as cryssconus folg 0 Idobry nawóz 3 paye Onyllo by stywany kwos coli oro? u gdoreth och w stomotolog. N Chomione . • stezony roztwor jest zracy Килог охолощу у realiya отчутусяется N₂O5 + H₂O2 HNO 3 P₁010+ 6H₂O ри оло kwas for forony & realiye otrzymywania. Py +50₂ риоло - 4H3PO4 наполу