Edukacja dla bezpieczeństwa /

Zagrożenia powodziowe notatka

Zagrożenia powodziowe notatka

 Car zagęożenia powodziowe
pęzyczyny powodzi
→ nadmierne opadly deszczu - zwłaszcza w lipcu
i sievpnice w okolicach: Tatv, Beskidów, Podbesk

Zagrożenia powodziowe notatka

user profile picture

Julia Krzysztoń

9 Followers

Udostępnij

Zapisz

44

 

8

Notatka

kolejna notatka z edb, mam nadzieje że pomogłam

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Car zagęożenia powodziowe pęzyczyny powodzi → nadmierne opadly deszczu - zwłaszcza w lipcu i sievpnice w okolicach: Tatv, Beskidów, Podbeskiolzia, Kotliny kłodzkiej Wisły i Oolvy => wiosenne voxtopy - z powodu dużej ilości śniegu i jego voztopów, może to nieść zagrożenie olla vxek govskich, Wisły ovaz Odvy ⇒xatovy loolowe - jest to zablokowanie kovy to rzeki przez lóol ⇒sztormowe fale ovaz północny wiatr - zmieniaja one na pewien uzas kierunek spływu wody. ⇒awavie urządzeń hydrotechnicznych-sięł mają one wodę, ale moga, uledz awarii (od zapovu i stopni wodnych! ochhona przeciwpowodziowa Obowiązkiem państwa i władz samorządowych jest zapewnienie ochrony przeciwpowoolziowej czyli zainwestowanie w: →wały przeciwpowodziowe-wzolłuż zagrożonych oolcin- how vek →xbiorniki vetencyjne-przyjmują nadmiar wody w uza- sie powodzi => kanały i vowy melioracyjne - nawadniają ziemię poduzas suszy i odprowadzają wodę pooluzas powodzi zalesianie największych obszarów wzdłuż rzek -lasy spowalniaja vozprzestrzenianie się fal powodziowych izičkiza przesiąkanie wooly do gruntu. notes x powoolzia, goly poziom wody osiągnie star wuzy mega alarm powoolxiowy-w vazie walkiz powodzia, gdy poziom wooly zbliza się do stanu krytycznego Godzaje stanów podczas powodzi poziom wody, tzw. stan ostrzegawczy-podwyższony stan wody brzegowej, co oznacza, że woda wychodzi x kovyta wieki? ston alarmowy-poziom wody zagrażający zalaniem danego obszaru zachowanie w fazie powodzi W uzasie powoolxi: => stale stuchaj voolio → przenieś się w wysokie miejsce w razie poolniesienia się wooly utrzymujstała gotowość do ewakuayi => ostrożnie korzystaj z mostów. przepustów i nasypów olvogowych C →nie używaj wód powodziowych i gruntowych olo celów spożywuxych lub sanitarnych →nie poruszaj się po tevenach zalewowych, jeżeli woola...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

pły- nie wartkim strumieniem nie zbliżaj się olo stupów elektrycznych ani urządzeń nie ulegaj panice i nie wprowadzaj chaosu nots F E E 11 1 →nalexy oolciać dopływ gazu, prądu i wody ustalić sposób tavzności z domownikami spakować olobytek, odzież, leki, żywność, latavki, telefon. vaolioodbiornik =>załadować zwierzęta na środek transportu lub je wypuścić →wsiąść i załadować mienie do środka transportu lub uolać się piesxo na wyznaczona zbiórkę Po powoolxi: →w domu należy sprawolzić stan techiczny instalayi => w razie zarządzenia poddać się szczepieniu odkazić stuolnie ovouz sieci wodociągowe, dokonać olekontaminacji wyposavxenia... dekontaminacja-usunięcie szkodliwej substancji zagra- zające zynu u luoxi poprzez kontakt bezpośredniprzez stuxby specialistyczne. notes

Edukacja dla bezpieczeństwa /

Zagrożenia powodziowe notatka

Zagrożenia powodziowe notatka

user profile picture

Julia Krzysztoń

9 Followers
 

8

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Car zagęożenia powodziowe
pęzyczyny powodzi
→ nadmierne opadly deszczu - zwłaszcza w lipcu
i sievpnice w okolicach: Tatv, Beskidów, Podbesk

Otwórz aplikację

kolejna notatka z edb, mam nadzieje że pomogłam

Podobne notatki

Z

3

EWAKUACJA, ZAGROŻENIA POWODZIOWE, EKSTREMALNE WARUNKI POGODOWE

Know EWAKUACJA, ZAGROŻENIA POWODZIOWE, EKSTREMALNE WARUNKI POGODOWE  thumbnail

36

 

8

user profile picture

2

EWAKUACJA POWÓDŹ POŻAR ~ edb🔥

Know EWAKUACJA POWÓDŹ POŻAR ~ edb🔥 thumbnail

8

 

8/7

user profile picture

5

Zagrżenia edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

Know Zagrżenia edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8 thumbnail

51

 

8/6/7

M

2

Kamienica Pani Kolichowskiej - "Granica"

Know Kamienica Pani Kolichowskiej - "Granica" thumbnail

42

 

3

Car zagęożenia powodziowe pęzyczyny powodzi → nadmierne opadly deszczu - zwłaszcza w lipcu i sievpnice w okolicach: Tatv, Beskidów, Podbeskiolzia, Kotliny kłodzkiej Wisły i Oolvy => wiosenne voxtopy - z powodu dużej ilości śniegu i jego voztopów, może to nieść zagrożenie olla vxek govskich, Wisły ovaz Odvy ⇒xatovy loolowe - jest to zablokowanie kovy to rzeki przez lóol ⇒sztormowe fale ovaz północny wiatr - zmieniaja one na pewien uzas kierunek spływu wody. ⇒awavie urządzeń hydrotechnicznych-sięł mają one wodę, ale moga, uledz awarii (od zapovu i stopni wodnych! ochhona przeciwpowodziowa Obowiązkiem państwa i władz samorządowych jest zapewnienie ochrony przeciwpowoolziowej czyli zainwestowanie w: →wały przeciwpowodziowe-wzolłuż zagrożonych oolcin- how vek →xbiorniki vetencyjne-przyjmują nadmiar wody w uza- sie powodzi => kanały i vowy melioracyjne - nawadniają ziemię poduzas suszy i odprowadzają wodę pooluzas powodzi zalesianie największych obszarów wzdłuż rzek -lasy spowalniaja vozprzestrzenianie się fal powodziowych izičkiza przesiąkanie wooly do gruntu. notes x powoolzia, goly poziom wody osiągnie star wuzy mega alarm powoolxiowy-w vazie walkiz powodzia, gdy poziom wooly zbliza się do stanu krytycznego Godzaje stanów podczas powodzi poziom wody, tzw. stan ostrzegawczy-podwyższony stan wody brzegowej, co oznacza, że woda wychodzi x kovyta wieki? ston alarmowy-poziom wody zagrażający zalaniem danego obszaru zachowanie w fazie powodzi W uzasie powoolxi: => stale stuchaj voolio → przenieś się w wysokie miejsce w razie poolniesienia się wooly utrzymujstała gotowość do ewakuayi => ostrożnie korzystaj z mostów. przepustów i nasypów olvogowych C →nie używaj wód powodziowych i gruntowych olo celów spożywuxych lub sanitarnych →nie poruszaj się po tevenach zalewowych, jeżeli woola...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

pły- nie wartkim strumieniem nie zbliżaj się olo stupów elektrycznych ani urządzeń nie ulegaj panice i nie wprowadzaj chaosu nots F E E 11 1 →nalexy oolciać dopływ gazu, prądu i wody ustalić sposób tavzności z domownikami spakować olobytek, odzież, leki, żywność, latavki, telefon. vaolioodbiornik =>załadować zwierzęta na środek transportu lub je wypuścić →wsiąść i załadować mienie do środka transportu lub uolać się piesxo na wyznaczona zbiórkę Po powoolxi: →w domu należy sprawolzić stan techiczny instalayi => w razie zarządzenia poddać się szczepieniu odkazić stuolnie ovouz sieci wodociągowe, dokonać olekontaminacji wyposavxenia... dekontaminacja-usunięcie szkodliwej substancji zagra- zające zynu u luoxi poprzez kontakt bezpośredniprzez stuxby specialistyczne. notes